LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sarılma ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

mu'anaka / mu'ânaka

 • İki kişinin birbirinin boynuna sarılması.

avişen

 • Kekik otu. (Farsça)
 • Sarılma, sıyırarak çıkma. Saldırma. (Farsça)

beşel

 • İki kimsenin birbiriyle tutuşması. İki şeyin birbirine sarılması. (Farsça)
 • Beşelîden masdarından emir ki; asıl, sarıl, mânâlarına gelir. (Farsça)

bobin

 • Tel veya iplik sarılmaya mahsus silindir şeklinde makara. (Fransızca)

ecr

 • (Çoğulu: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey.
 • Ahirete aid mükâfat, hayır ceza.
 • Ücret, mukabil, karşılık. Sevab.
 • Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.

i'tinak

 • (Unk. dan) Birbirlerinin boyunlarına sarılma.
 • Kucaklama.
 • Sıkıca kavrayıp alma.

ihata / ihâta / احاطه

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.
 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)

iltizam-ı hak

 • Hakka sarılma ve bağlanma.

iltizam-ı hikem

 • Hikmetlere sarılma, hikmetlere bağlılık.

iltizam-ı taraf-ı muhalif

 • Muhalif tarafı destekleme, karşı tarafın fikirlerine sarılma.

ınak

 • Kucaklaşıp sarılma, muânaka.

inak

 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

intıva

 • Dürülmek ve cem' olmak. Bükülmek ve katlanıp sarılmak.

istigmam

 • Sarmak, sarılmak.

küfrü iltizam etme

 • Küfre sarılma, küfür tarafını tutma.

muanaka / muânaka

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.
 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.
 • Sarılma.

mukabele-i bissüyuf

 • Silâha, kılınca sarılmak suretiyle karşı koymak.

musafaa

 • Birbirinin boynuna sarılma.

şedd-i nitak-ı himmet

 • Himmet kuşağını kuşanma. İşe ciddi, gayretle sarılma.

tazammud

 • Yaranın merhemli bezle sarılması.

teanuk / teânuk

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.
 • Birbirine sarılma.
 • Sarılma.

temessük

 • Temessük etmek: Sımsıkı tutunmak, sarılmak.
 • Tutunma, sarılma.
 • Borç senedi.
 • Tutunma. Sarılma. Sıkıca tutma.
 • Hüccet ve delil izhar etme.
 • Borç senedi.
 • Sarılma, tutunma.

temessük etmek

 • Sıkıca sarılmak.

tevessül / توسل

 • Allah'ın dergâhına yaklaştıracak amel işlemek.
 • Sarılmak.
 • Baş vurmak.
 • İnanmak.
 • Sebeb tutmak.
 • Hırsızlık.
 • Bir şeyi vasıta yaparak yaklaşma, sarılma, çalışma.
 • Başvurma, sarılma.
 • El atma, girişme. (Arapça)
 • İnanma. (Arapça)
 • Sarılma. (Arapça)
 • Tevessül etmek: (Arapça)
 • El atmak. (Arapça)
 • Sarılmak. (Arapça)

tevessül etme

 • Başvurma, sarılma.

tezemmül

 • Bürünmek. Sarılmak. Örtünmek.