LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sakir ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

asker

 • (Çoğulu: Asakir) Devlet ve memleketin muhafazası için ücretli veya ücretsiz olarak veya kur'a ile toplanarak hazır bulundurulan ve resmi elbise giyen silahlı adamlar topluluğu. Er, leşker, nefer.

çakaçak / çâkâçâk / چاكاچاک

 • Kılıç şakırtısı. (Farsça)

çekaçak / çekâçâk / چكاچاک

 • Kılıç şakırtısı. (Farsça)

çirag

 • Fitil, kandil, mum, lâmba. (Farsça)
 • Çırak. (Farsça)
 • Talebe, öğrenci, şakird. (Farsça)
 • Tekaüd, emekli, emekliye ayrılmış olan kişi. (Farsça)

deskere

 • (Çoğulu: Desâkir) Dağ başında olan harab kale.
 • Küçük köy.

inhişaş

 • (Çoğulu: İnhişâşât) Birbirine dokunup hışırdama, hışırtı. Şakırtı, şakırdama.

inhişaş-ı esliha

 • Silâhların şakırtısı.

mürid

 • İrade eden, istiyen.
 • Tarikata girmiş olan. Şeyhin veya mürşidin şakirdi, talebesi.

şakirdan / şakirdân

 • Şakirdler, talebeler.

şakiri / şakirî

 • (Şakiriyye) Şakird, talebe, tilmiz.

talebe

 • (Tekili: Tâlib) İstekliler.
 • Şakird. Tahsile çalışan. Öğrenen. Öğrenci.

tullab-ı nur

 • Nur talebeleri, Kur'an şakirtleri.

vird

 • Suya ve sair şeye yakın gelme. Su hissesi. Suya müteveccih cemaat. (Farsça)
 • Talebe, şakird, mürid. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın