LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sakin ol ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

ciddi / ciddî

 • Gerçek. Hakikat.
 • Ağırbaşlı, hâlleri sakin olan kişi.
 • Mühim.

dum

 • Sâbit ve sâkin olmak.

düvam

 • Sabit ve sakin olmak.

edvek

 • Devenin, misvak ağacını yemesi.
 • Bir yerde sâkin olmak.
 • Yaranın veremi sakin olmak.

fes'e

 • Sâkin olmak, sâkin etmek.

haft

 • Sâkin olmak.
 • Sözü gizli söylemek.

hamus

 • Sâkin olmak, susmak.

han

 • Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. (Farsça)
 • Ticaret ehlinin sakin olduğu yer. (Farsça)

heda

 • Sakin olmak.

hüd'

 • Sâkin olmak.

hufut

 • Sâkin olmak. Ateşin sönmesi.
 • Sesin kesilmesi.

hüku'

 • Sâkin olmak.

humud

 • Düşme. Zayıflama.
 • Sâkin olmak. Soğumak. Ateş sönmiyerek alevi azalmak.
 • Bayılmak ve kendini kaybetmek.
 • Ne helâle, ne de harama iştihası olmamak.

istikrar

 • Karar ve sebat üzere olmak. Karar kılma. Sâkin olmak. Yerleşmek.

karar

 • Değişmez hâle gelmek.
 • Sabit ve sakin olmak.
 • Ne az ne çok olan tam ölçü. Ölçülülük.
 • Gitmeyip kalmak.
 • Oturaklı yer. Sâkin olacak yer.
 • Anlaşılan ve sabit hâle gelen son karar sözü.
 • Mahkemece verilen son söz ve neticeye bağlama.
 • Dolanmak.

kari

 • (A, uzun okunur) Köyde sâkin olan, köylü.

kusur

 • Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik.
 • Cem' olmalar.
 • Pahalanmak.
 • Eksilmek.
 • Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması.
 • Bereketlenmek.
 • İmtina', âciz olmak.
 • Bir hesabın üstü. Artan kısım.
 • (Tekili: Kasr) Kası

mesken

 • Ev. Sâkin olunacak yer. Hâne.

meskeniyet

 • Mesken oluş. Sâkin olup durulacak yer olmak.

muda'

 • Fık: Emâneten kendine bir şey bırakılan kimse.
 • Serkeş ve oynak olmayıp, mazlum ve sâkin olan at.

müstakarr

 • (Karar. dan) Karar bulan, bir yerde sabit ve sakin olan. Kararlı.
 • Karargâh. Durulan yer.

mütemekkin

 • (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan.
 • Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime.

nest

 • Sâkin olmak.

reku'

 • Sâkin olmak.
 • Kesilme.

renevna

 • Dâim sâkin olmak, devamlı durmak.

sakinane / sakinâne

 • Sâkin olana yakışır şekilde. Sessizce. (Farsça)

sekene

 • Sâkin olanlar, oturanlar. Bir yerde devamlı oturanlar.

sekn

 • Sâkin olmak.

sevakin

 • (Tekili: Sâkin) Bir yerde oturanlar, sakin olanlar.

sükun / sükûn

 • Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik.
 • Dinmek, kesilmek.
 • Gr: Bir harfin (a,e,i,o) okunmayıp yalnız ses vermesi, harfin harekesiz olarak kendi sesi ile okunması.

tamn

 • Sâkin olmak, sessiz olmak.

tesebbüt

 • Rahatlık.
 • Sâkin olmak.

ukd

 • Düğüm.
 • Yoğun.
 • Gazap, hiddet.
 • Sâkin olmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın