LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sak kelimesini içeren 127 kelime bulundu...

ak'ak

 • Saksağan.

ak'aka

 • Saksağan sesi.

akb

 • Sakalın kaba ve sık olması.

alak

 • Sakız.

allak

 • Sakızcı.

bakıl

 • Sakalı belirmiş kişi.

beis

 • Sakınca.

beyyab

 • Saka, sucu.

bezle / بذله

 • Şaka, latife. (Arapça)

bezle-baz / bezle-bâz

 • Şakacı, lâtifeci. (Farsça)

bezlegu / bezlegû / بذله گو

 • Şakacı. (Arapça - Farsça)

caiz / câiz

 • Sakıncasız, doğru, geçerli.

cidden

 • Şaka olmayarak. Gerçekten. Ciddi olarak.

el-hazer

 • Sakın! Sakınınız! (manasınadır)

elif-i sakine / elif-i sâkine

 • Sakin, harekesiz elif.

eşkiya

 • Şakiler. Yol kesenler. Asiler. Allah'a veya kanunlara isyan edip kötülük yapanlar. Haydutlar, anarşistler, âsiler. Hak ve kanunlara baş kaldıranlar, Allahın emirlerine karşı gelenler.

fekahet / fekâhet / فكاحت

 • Şakacılık, muziplik. (Arapça)

fes'e

 • Sâkin olmak, sâkin etmek.

hamus

 • Sâkin olmak, susmak.

handistan

 • Şaka, lâtife. (Farsça)

hatt-aver

 • Sakalları yeni çıkmaya başlayan genç.

hazer / حذز / حَذَرْ

 • Sakın.
 • Sakınma, kaçınma, korunma, çekinme.
 • Sakınma. (Arapça)
 • Sakınma.

heda

 • Sakin olmak.

hezl / هزل

 • Şaka, şakalaşma. (Arapça)

hezl-gu / hezl-gû

 • Şakacı. Lâtifeci, mizahlı söz söyleyen.

hezlamiz / hezlâmiz

 • Şaka ile karışık söz. Mizahlı kelâm.

hezlgu / hezlgû / هزل گو

 • Şakacı. (Arapça - Farsça)

hıfz

 • Saklama, koruma, ezberleme.
 • Saklama, koruma, ezber.

hırs

 • Saklamak.

hüd'

 • Sâkin olmak.

hüku'

 • Sâkin olmak.

huntuf

 • Sakalını yolan.

ictinab / اجتناب

 • Sakınma.

içtinaben

 • Sakınarak, kaçınarak.

ihfa / ihfâ

 • Saklamak, gizlemek.

ihtiraz / ihtirâz / اِحْتِرَازْ

 • Sakınmak, çekinmek, kaçınmak.
 • Sakınma, çekinme.
 • Sakınma.

ihtiyat

 • Sakınmak. İşleri iyi düşünmek. Tedbirlilik. İşlerde basiret üzere bulunmak. Yedek.

ihzal

 • Şaka ve alay ile çok uğraşma.

iktinan

 • Saklanma, gizlenme.

işka'

 • Şaki ve bedbaht eylemek.

itiraf / îtiraf

 • Saklamayıp söyleme.

ittika / ittikâ

 • Sakınmak. Çekinmek. Günahlardan ve bütün kötülüklerden kendini çekmek. Takvâ ile amel etmek.
 • Sakınma.
 • Sakınma. Takva ehlinden olma.

kamin / kâmin

 • Saklı. Gizli. Belirsiz. Pusuda duran.

kess

 • Sakal kıllarının sık ve kıvırcık olması.

ketm

 • Saklamak. Gizlemek. Sır tutmak. Söylememek.

kila' / kilâ'

 • Saklamak, korumak.

kiyya

 • Sakız.

kiyye

 • Sakız.

kündüs

 • Saksağan kuşu.

la't

 • Sakınmak, sakındırmak.

lahy

 • Sakalın bittiği yer.

lal / lâl

 • Sakin, sessiz, dilsiz.

latife / لطيفه

 • Şaka. (Arapça)

latife etmek:

 • Şaka yapmak. (Arapça - Türkçe)

latifegu / latifegû / لطيفه گو

 • Şakacı. (Arapça - Farsça)

latifeperdaz

 • Şakacı, lâtifeci. Lâtife yapan. (Farsça)

letaif / letâif / لطائف

 • Şakalar, fıkralar, latifeler. (Arapça)

lihye / لحيه

 • Sakal.
 • Sakal.
 • Sakal. (Arapça)

lihyedar / lihyedâr

 • Sakallı. (Farsça)

mahazir / mahâzîr / محاذیر

 • Sakıncalar. (Arapça)

mahzur / mahzûr / محذور

 • Sakınılacak, korkulacak şey, engel, sakınca.
 • Sakınca.
 • Sakınca. (Arapça)
 • Mahzur görmek: Sakıncalı bulmak. (Arapça)

mahzurat / mahzûrât

 • Sakıncalar.

mahzurlu

 • Sakıncalı.

malulen / malûlen / معلولا

 • Sakatlanmış olarak, özürlü olarak. (Arapça)

mastaki

 • Sakız.

mebad / mebâd / مباد

 • Sakın, aman sakın, olmaya. (Farsça)

mebada / mebâdâ / مبادا

 • Sakın, aman sakın, olmaya. (Farsça)

mekin / mekîn

 • Sakin, vakarlı, saygın.

mücanebet

 • Sakınma. Çekinme. İnsanlardan uzağa bir tarafa çekilme.

müfakehe

 • Şakalaşma, lâtife yapma.

muhareze

 • Saklamak.

muhteriz

 • Sakınan. Çekinen. Çekingen.

muhterizane / muhterizâne

 • Sakınarak, çekinerek. Çekine çekine. (Farsça)

muhtezir

 • Sakınan, çekinen.

müsal

 • Sakal.

müsekkin / مسكن / مُسَكِّنْ

 • Sakinleştirici, yatıştırıcı. (Arapça)
 • Sâkinleştiren, uyuşturan.

mustaka

 • Sakız.

mutayebe / مطایبه

 • Şakalaşma, birbirine fıkra anlatma. (Arapça)

mütecennib

 • Sakınan, içtinab eden, korunan, kaçınan.

mütehamiyane

 • Sakınarak, korunarak. Kendini himaye edercesine. (Farsça)

mütemazih

 • Şakalaşan, birbirine lâtife ve şaka yapan.

müteşakil / müteşâkil

 • Şakelce benzer.

mütesettir

 • Saklanıp gizlenmiş olan. Tesettür eden, gizlenen.

mütevakki / mütevâkki

 • Sakınan.

muzmer-i hakaik

 • Saklı, gizli kalmış, meydana çıkarılmamış hakikatler. Hakikatlerin gizlisi.

nebv

 • Sakız.

nest

 • Sâkin olmak.

nevhat

 • Sakalı yeni çıkmış genç.

nihanhane

 • Saklanacak yer. Mağara, bodrum, mahzen. (Farsça)

nühüft

 • Saklı, gizli. (Farsça)

nühüfte

 • Saklı, gizli. (Farsça)

perhizkar / perhizkâr / پرهيزكار

 • Sakınan. (Farsça)

rişdar

 • Sakallı. (Farsça)

sakinane / sakinâne

 • Sâkin olana yakışır şekilde. Sessizce. (Farsça)

şakirdan / şakirdân

 • Şakirdler, talebeler.

sakka / سقا

 • Saka. (Arapça)

şakuli / şakulî

 • Şâkule bağlı, onunla alâkalı, onunla nisbeti olan şey. Geo: Düşey.

sekene

 • Sâkinler, ikâmet edenler.
 • Sâkin olanlar, oturanlar. Bir yerde devamlı oturanlar.

sekine / sekîne

 • Sakinlik, okuyana sakinlik veren önemli bir dua.

sekinet / sekînet

 • Sakinlik, huzur.
 • Sakinlik, gönül huzuru, kalbin rahat olması.

sekn

 • Sâkin olmak.

setat

 • Sakalın hafif olması.

sika'

 • Sakaların içine su doldurdukları köseleden yapılmış kap, kırba.

sükkan / sükkân

 • Sâkinler, oturanlar.

sükun / sükûn / سكون

 • Sakin ve huzurlu ortam.
 • Sakinlik, hareketsizlik. (Arapça)

sükunet / sükûnet / سُكُونَتْ

 • Sakinlik, durgunluk.
 • Sakinlik.

sükunetsiz / sükûnetsiz

 • Sakin kalmayan, hareketli.

taharrüs

 • Sakınmak, korunmak.

taharrüz

 • Sakınma, çekinme, korunma.

tahzir / tahzîr / تحذیر

 • Sakındırma.
 • Sakındırma. (Arapça)
 • Tahzîr etmek: Sakındırmak. (Arapça)

taki / takî

 • Sakınan.

takıyye

 • Sakınma, çekinme.

tamn

 • Sâkin olmak, sessiz olmak.

tecanüb / tecânüb

 • Sakınma. Çekinme.
 • Sakınma.

tecennüb

 • Sakınma. Çekinme.
 • Sakınma, uzak durma.

tegil

 • Sakalları yeni çıkmağa başlayan genç. (Farsça)

temazuh

 • Şakalaşmak.

teskin / teskîn / تَسْك۪ينْ

 • Sakinleştirme, rahatlatma.
 • Sakinleştirme, yatıştırma.
 • Sâkinleştirme.

tesrih-i lihye

 • Sakal bırakma.

tevakki / توقى

 • Sakınma, korunma, çekinme. (Arapça)

tukye

 • Sakınma.

zecir

 • Sakındırma.

zecr

 • Sakındırma, zorlama.

zecren

 • Sakındırma, yasaklama.

zemk

 • Sakal yolmak. (Yolunan sakala "zemika" veya "mezmuka" derler.)

zenub

 • Sakaların su dağıttıkları bir kapdır ki; Kur'ân'da azabdan nasib mânasına istiare olunmuştur.

zımni / zımnî

 • Saklı, gizli, örtülü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın