LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sahtiya ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

ayhüm

 • Ağaç kökü.
 • Kırmızı sahtiyan.

cülüban

 • Sahtiyandan yapılan dağarcığa benzer bir kap.

debbağ

 • Derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele vesaire yapan.

dihan

 • Kırmızı deri, sahtiyan.
 • (Tekili: Dühn) Vücuda sürünülecek yağlar.

edim

 • Sahtiyan, tabaklanmış deri.
 • Satıh, yüz, zemin.

erta

 • Bir ağaç cinsidir ve yaprağıyla debbağlar sahtiyan boyarlar.

gön

 • Tabaklanmış deri, her çeşit meşin, sahtiyan vesaire.

hafe

 • İçine bal konulan sahtiyan tuluk.

huzafe

 • Sahtiyan kırpıntısı.
 • Bez kırpıntıları.

külbet

 • Sıkıntı, zorluk, ıztırab. Şiddet.
 • İki sahtiyan arasına konup dikilen kırmızı kayış.

kurzum

 • Kavafların ve kunduracıların üzerinde gön ve sahtiyan kesip düzelttikleri yuvarlak tahtalar.

makrut

 • Selem ağacının yaprağıyla dibâgat olan gön ve sahtiyan.

mün'al

 • Altına gön ve sahtiyan konulmuş nesne.

mutreka

 • Üstüne sahtiyan bürünmüş kalkan.

nagl

 • Çürük sahtiyan.

nat'

 • (Çoğulu: Nütu'-Entâ') Sahtiyan döşek.
 • Zahir olmak, âşikâre olmak, görünmek.

perandah

 • Sepilenmiş deri sahtiyan. (Farsça)

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

şetibe

 • Uzununa kesilmiş olan sahtiyan parçası.

sirad

 • Gön, sahtiyan.

şüfre

 • (Çoğulu: Eşfâr) Yassı büyük bıçak.
 • Gön ve sahtiyan kestikleri bıçkı.
 • Kılıç ağızı.
 • Kirpik biten yer.

tesrid

 • Sahtiyan dikmek.
 • Kırba dikmek.

tıraf

 • Gönden veya sahtiyandan yapılan ev.
 • Cild.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın