LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SEYR ifadesini içeren 91 kelime bulundu...

cariye

 • Geçer olan, akıcı olan. Seyreden giden.
 • Güneş, şems.
 • Gemi.
 • Cenab-ı Hakk'ın in'âm eylediği rızık ve nimet.
 • Genç ve iyi hizmet eden kadın. Muharebede İslâm düşmanlarından esir edilen kadın hizmetçi.

celz

 • Seyretmek.

darb

 • (Çoğulu: Durub-Edrub) Vurmak, vuruş, çarpmak.
 • Beyan etmek.
 • Seyretmek.
 • Nev, cins.
 • Benzer, nazir.
 • Eti hafif olan.

eflec

 • (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş.
 • Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam.
 • Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse.

eflec-ül esnan / eflec-ül esnân

 • Seyrek dişli.

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

ehl-i temaşa ve tefekkür / ehl-i temâşâ ve tefekkür / اَهْلِ تَمَاشَا وَ تَفَكُّرْ

 • Seyredip düşünenler.
 • İbret nazarıyla seyredenler ve düşünenler.

enzar

 • (Tekili: Nazar) Bakışlar, görüşler. Seyr.

felec

 • Küçük nehir.
 • Dişlerin seyrek olması.
 • El eğriliği.

geşt

 • Seyretme, dolaşma, gezme, tenezzüh.
 • Geçme.

gıbben

 • Nâdiren, seyrek, arasıra.

giran-seyr

 • (Çoğulu: Giranseyrân) Hareketleri ve yürüyüşü ağır olan. (Farsça)

gülgeşt

 • (Gül-geşt) Gül gezintisi, gül seyri. (Farsça)

güzeran-ı hayat / güzerân-ı hayat

 • Hayatın geçmesi; hayatın geçmiş seyri.

halet-i şuhud / hâlet-i şuhud

 • Şuhud hali, mânen veya misalen seyretme hâleti.

helhel

 • Seyrek, ince, dakik şey.
 • Öldürücü zehir.

helhele

 • Okuyucunun tesirli nağmeyi tekrar etmesi.
 • Unu seyrek elekten elemek.
 • Teenni ile encamını beklemek.
 • Bir şeye pek yaklaşıp çatmak.

hilhal

 • (Çoğulu: Helâhil) Hallacın bezi iyi dokuması.
 • Seyrek kalbur.

lehle

 • Süst ve zayıf nesne.
 • Seyrek dokunmuş bez.
 • Fusaha indinde makbul olmayan şiir ve söz.

levh

 • Görünen ibretli manzara.
 • Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük.
 • Seyredilen yerin çizili sureti.
 • Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey.
 • Şimşek çakmak.
 • Susamak.
 • Zâhir olmak.
 • Çalıp almak.

levha-i temaşa / levha-i temâşâ

 • Bakılacak, seyredilecek tablo.

manzara

 • Bakılıp seyredilen yer.

medar

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)

medar-ı senevi / medar-ı senevî

 • Dünya, güneş etrafında seyrederken çizdiği farazi dâire.

mel'

 • Seri seyr.

menazır

 • Manzaralar. Seyredilecek, görülecek güzel yerler. Güzel görünüşler.

merih

 • Koz: Güneş etrafında seyreden seyyarelerden dünyadan sonra güneşe en yakın olanı. (Aslı: Merrih veya Mirrih okunur.)
 • Mars.

meşhudat / meşhudât

 • Görünenler. Seyredilenler. Hislerimizle ve gözlerimizle görüp bildiğimiz ve bazı evliyanın keşfen gördükleri.

mesir

 • Seyretmek.
 • Yol yol alacalı elbise.

mesire

 • Seyredilecek, gezilecek yer. Tenezzüh ve gezme yeri.
 • Seyir.
 • Seyredilecek, gezilecek yer.

mesiregah / mesiregâh

 • Seyir yeri. Seyrangâh. (Farsça)

mest-i temaşa

 • Seyretme sarhoşu. Bakıp seyretmekten sarhoş gibi olan.

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mirsad-ı ibret

 • İbretle seyretme yeri.

mubsır

 • Görücü, gösterici, görünen, bilici, bildirici, vazıh ve âşikâr.
 • Mantık. Kelâm ve seyrin mutediline denir.

müşahed / müşâhed

 • Görülen, seyredilen.

müşahedat

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

müşahede

 • Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek.
 • Muayene, kontrol.

müşahede etme

 • Seyretme, gözlemleme.

müşahid

 • Gören, seyreden. Görmekle tetkik eden.

müsalefe

 • (Müsâlefet) Birine refakat etme, yol arkadaşı olma.
 • İleride ve önde bulunma.
 • Biriyle birlikte seyretme.

müsalif

 • Yol arkadaşı.
 • Birinden ileride bulunan.
 • Biriyle birlikte seyreden.
 • Bir işte beraber olan.

müsayere

 • (Seyr. den) Birine yol arkadaşı olma.

mütemaşi

 • Seyre çıkan.

mütenezzih

 • Tenezzüh eden, gezen, seyreden.

muzarebe

 • Vuruşmak. Cenk etmek.
 • Bir yerden diğer yere gidip seyretmek.

nadir

 • Az bulunan. Seyrek.

nahb

 • Yüksek sesle ağlama.
 • Önemli iş, mühim iş. Nezretmek, adamak.
 • Seri seyr.
 • Vakit, müddet. Ecel, ölüm, mevt.

nahh

 • Davar sürmek.
 • İplik.
 • Zeyli denilen döşek.
 • Güç seyr.
 • Deve çökertmek için söylenen söz.

nazar-endaz

 • Bakan, seyreden.

nazrakünan / nazrakünân

 • Seyrederek, bakarak. (Farsça)

nedret

 • Azlık, seyreklik, az bulunmak.

nezzar

 • Seyreden, bakan.

nezzare

 • Seyirci, seyreden, bakan. Nezaret eden, müfettiş, mürakabe ve kontrol eden. Vekillik eden.

nüf'e

 • (Çoğulu: Nifâ) Seyrek ve dağınık olan ot.

orsa

 • Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgârın estiği cihete yaklaştırarak seyretmek hâli.
 • Geminin sol tarafı, iskele.

retl

 • (Diş) seyrek olmak.
 • Bir şeyi okurken her kelimenin arasını ayırıp açıklamak.

rüyet-i cemal / rüyet-i cemâl

 • Allah'ın güzelliğini seyretme.

rüyet-i cemal-i ilahi / rüyet-i cemâl-i ilâhî

 • Allah'ın güzelliğini seyretme.

sair

 • Seyreden, harekette olan.
 • Bir şeyden geri kalan.
 • Maadâ. Geçen, dolaşan.
 • Yolcu. Seyyar.
 • Başkası, diğeri.

şasr

 • Seyrek seyrek dikmek.

şayan-ı temaşa / şâyân-ı temâşâ / شَايَانِ تَمَاشَا

 • Seyretmeye değer.
 • Seyretmeye lâyık.

sayir

 • Bakan, seyreden. Seyredici.

sehc

 • Seyretmek.
 • Ezmek.

şelel

 • Bir eli tutmaz olmak.
 • Bir nesneyi seyrek dikmek.
 • Ovmakla gitmeyen leke.

şell

 • Seyrek seyrek dikmek.
 • Çolak.
 • Çolaklık. Kolun eğri oluşu.

şemc

 • Şey mânasına gelen bir isim.
 • Bir nesneyi seyrek dikmek.

seyeran

 • (Bak: Seyran)

seyr / سير

 • Seyir. (Arapça)
 • Yürüme. (Arapça)
 • Gezi. (Arapça)
 • İzleme. (Arapça)
 • Seyr etmek: İzlemek. (Arapça)

seyr-i filmenam / seyr-i filmenâm

 • Uykudaki veya rüyadaki seyr.

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

seyr-i şuunat / seyr-i şuunât

 • Kâinattaki hâdiseleri seyredip, görüp hakikatını anlamağa çalışmak.
 • Hâdiselerin bir halde kalmayıp akışı, değişmesi.

seyran

 • Seyretme.

seyyahin / seyyahîn

 • (Seyyahûn) Seyyahlar. Gezip âlemi seyredenler. Turistler, dolaşanlar, gezenler.

şimrac

 • (Çoğulu: Şemâric) Seyrek seyrek dikmek.
 • Yalan karışık söz.

süra

 • Gece seyri.

sürye

 • Gece seyri.
 • Ulaşmak, varmak.

te'vib

 • Tesbih etmek.
 • Sabahtan akşama kadar seyretmek.

teferruc

 • (Ferec. den) Ferahlanmak. İç açılmak.
 • Gezintiye çıkmak. Seyr.

teheccür

 • Ayrılmak.
 • Zuhr vaktinde seyretmek.

temaşa / temâşâ / تماشا / تَمَاشَا

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)
 • Seyretme.
 • Seyretme. (Farsça)
 • Temâşâ etmek: Seyretmek. (Farsça)
 • Seyretme.

temaşa eden / temâşâ eden

 • Hayranlıkla seyreden.

temaşa etme

 • Bakma, seyretme, gözlem yapma.

temaşa etmek / temâşâ etmek

 • Bakmak, seyretmek.

temaşa ettirmek / temâşâ ettirmek

 • Seyrettirmek.

temaşagah / temaşagâh

 • Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli. (Farsça)

temaşasından doyamayız / temâşâsından doyamayız

 • Seyrine doyamayız.

tesyir

 • (Seyr. den) (Çoğulu: Tesyirât) Gönderme, yollama. Seyrettirme.
 • Sürmek.
 • Bezi yol yol alaca edip dokumak.

tevakkus

 • Şiddetle basmak.
 • Atın seyri.

ticval

 • Memleket seyredip dolaşmak, gezmek.

zeval

 • Zâil olma, sona erme.
 • Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 • Güneşin tam ortada gibi, baş ucunda bulunduğu zaman.
 • Güneşin nısf-ı nehar dairesinden batmaya doğru dönmesi. Seyrinin sonuna yaklaşması.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR