LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SAVCI ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

afyon müddeiumumiliği / afyon müddeiumumîliği

 • Afyon savcılığı.

afyon müddeiumumisi / afyon müddeiumumîsi

 • Afyon Savcısı.

eskişehir müddeiumum

 • Eskişehir Başsavcısı.

hukukçu

 • Hukuk mütehassısı. Hukuku meslek edinen kimse. Avukat, müdde-i umumi "savcı" ve hâkim.

iddia makamı / iddiâ makamı / اِدِّعَا مَقَامِي

 • Savcılık.

iddianame / iddiânâme / اِدِّعَانَامَه

 • Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahk
 • İddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı.
 • Savcının cezâ talep ettiği yazı.

ısparta müddeiumumiliği

 • Isparta Savcılığı.

ısparta müddeiumumisi / ısparta müddeiumumîsi

 • Isparta Cumhuriyet Savcısı.

istanbul müddeiumumiliği / istanbul müddeiumumîliği

 • İstanbul Savcılığı.

makam-ı iddia / makam-ı iddiâ / مَقَامِ اِدِّعَا

 • İddia makamı, savcılık.
 • Savcılık.

müdde-i umumi / müdde-i umumî

 • Savcı.

müddei-yi umumi / müddei-yi umumî

 • Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı.

müddeiiumumi / müddeîiumumî

 • Savcı.

müddeiumum

 • Savcı.

müddeiumumi / müddeiumumî

 • Savcı.

müddeiumumi muavini / müddeiumumî muavini

 • Başsavcı yardımcısı.

müddeiumumilik

 • Savcılık.

müstantık / مُسْتَنْطِقْ

 • Savcı.

naib-ül am / naib-ül âm

 • Cumhuriyet müddei-i umumisi. Cumhuriyet savcısı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın