LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SATIR ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

astar

 • (Tekili: Satr) Yazı satırları.

beyt

 • Ev, oda,hane.
 • Geceyi bir işle geçirmek.
 • Edb: İki satırlık manzume.
 • Mısra, şiir satırı.

estar

 • (Tekili: Satr) Yazı dizileri, satırlar.

hatt

 • Çizgi.
 • Satır.
 • Yazı.

hilal-i sütur

 • Satırların aralığı. Satırlar ortası.

istar

 • Yüzletme, astar çekme.
 • (Çoğulu: Esâtir) Altıbuçuk dirhem ağırlığında (19.5 gr.) bir ölçü.
 • Dört tane.
 • Dört veya dört buçuk miskal.

istiktab

 • Söyleyip yazdırma. Dikte ettirme.
 • Yazısını kontrol etmek için bir kimseye bir kaç satır yazı yazdırma.

kafiye

 • Tâbi olan şey.
 • Herşeyin son tarafı.
 • Edb: Manzum yazılan satırların ses bakımından sonlarının aynı olması. (Yaman, duman, saman... gibi.)

kastar

 • (Çoğulu: Kasâtıra) Hâzık, basiretli, mahâretli kimse.
 • Paranın sahtesini seçip çıkaran kimse.

kırmeta

 • Kitapla satırların veya yürürken adımların birbirine yakınlığı.

mastur

 • (Satır. dan) Çizilmiş, yazılmış.

mestur

 • Satırlanmış. Çizilmiş. Yazılmış.
 • Satırlanmış, çizilmiş.

mısra / mısrâ

 • Şiirin satırlarından her biri, dize.
 • Şiirin her bir satırı.

mısra'

 • Kapı kanadı.
 • Edb: Bir manzum yazının her bir satırı. Tam bir vezin ölçüsüne göre tanzim edilmiş söz.

mıstar

 • Yazının güzelliğine, düzgünlüğüne yarayan âlet. Yazı yazarken satırları doğru gösterebilmek için lâzım olan çizgileri yapmağa yarayan âlet.
 • Sıvacıların bir âleti.

şaklaban

 • Şen şatır, hoppa. Avutucu, aldatıcı. Güldürücü, soytarı.

satır-ı nurani / satır-ı nuranî

 • Parlak ve nurlu satır.

satr

 • (Çoğulu: Sutur) Satır. Yazı sırası.

satur

 • (Çoğulu: Sevâtir) Satır, büyük bıçak.
 • Satır.

şetaret

 • Şenlik. Şatır ve şuh olmak.
 • Yarım olmak.
 • Göz ucuyla bakmak.
 • Hafiflik. (Ağırbaşlılığın zıddı.)

sevatir

 • (Tekili: Sâtur) Büyük bıçaklar, satırlar.

sutur / sutûr / سطور

 • (Tekili: Satır) Satırlar, yazı dizileri.
 • Yazı satırları.
 • Satırlar, yazı dizileri.
 • Satırlar. (Arapça)

sutur-u hadisat / sutur-u hâdisat / sutûr-u hâdisât

 • Hâdiselerin satırları. Mânidar hâdiseler.
 • Sayısız olaylar satırları.

sutur-u hadisat-ı dehr / sutûr-u hâdisât-ı dehr

 • Zamanın hâdiselerinin satırları.

sütur-u hadisat-ı dehr / sütûr-u hâdisat-ı dehr

 • Zamanın, çağın olaylarının satırları.

sutur-u hikmet / sutûr-u hikmet

 • Hikmet satırları.

sutur-u kainat / sutur-u kâinat

 • Âlemdeki mânalar, kâinat satırları.

sutur-u kainat-ı dehr / sutur-u kâinat-ı dehr

 • Kâinatın her biri asırlara karşılık gelen satırları, kâinat zamanlarının satırları.

tastir

 • (Satr. dan) Yazı yazma. Satırlar meydana getirme.
 • Yazı yazıp satırlar oluşturma.

tenasuhvari / tenasuhvâri

 • Reenkarnasyonu anımsatır bir şekilde.

üsture

 • Edb: Efsane, uydurma hikâye demek olan "esâtir" kelimesinin müfredidir.

zekik

 • Yazının satırlarının sık olması.
 • Yürürken kişinin adımlarının bibirine yakın olması.