LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SATICI ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

asar / asâr

 • Yağcı, yağ satıcısı.

azamet-i ihata

 • Kuşatıcılığının büyüklüğü.

bakkal

 • Sebzevât satıcı.

bayi / bâyi / بایع

 • Satan, satıcı.
 • Satıcı.
 • Satıcı. (Arapça)

bayi' / bâyi'

 • Satıcı. Mal satan.
 • Satan, satıcı, dînimizce satış yapabilme ehliyetine sâhib kimse.

bettat

 • Kilim satıcı.
 • Kesici.

bey'-i bil vefa / bey'-i bil vefâ

 • Vefa ile satış. Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.

cami' / câmi'

 • Kapsayıcı, kuşatıcı.

cerrar

 • Cer yapan, para toplayan.
 • Yavaş yavaş giden asker alayı veya ordusu. Harp âletleri ile cihazlanmış ordu.
 • Desti satıcısı.
 • Ağır ağır giden.
 • Traktör.

cevzeki / cevzekî

 • Koza satıcısı.

daire-i muhit

 • Kuşatıcı daire.

daire-i muhita / dâire-i muhîta

 • Kuşatıcı, geniş daire.

dellal / dellâl

 • Alıcı ile satıcı arasında vâsıta (aracı) olan ücretli kimse, komisyoncu.

derece-i ihata

 • Kuşatıcılık derecesi.

famiyy

 • Yemiş satıcı, meyve satan kimse.

füruhtar

 • Satıcı. (Farsça)

füruş

 • Satan. Satıcı. (Farsça)

gaben

 • Aldatma, aldanma, alıcı ve satıcıdan birinin diğerini aldatması.

hikmet-i şamil / hikmet-i şâmil

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

hikmet-i şamile / hikmet-i şâmile

 • Kapsamlı, kuşatıcı hikmet.

ibriyy

 • İğne yapıcı veya satıcı.

icab / îcâb

 • İhtiyaç.
 • Teklif, bir sözleşme için alıcı veya satıcı tarafından ilk söylenen söz.

ihata-i fikriye

 • Fikir ve düşüncenin genişliği, kapsayıcılığı, kuşatıcılığı.

ihata-i ilim

 • İlmin kuşatıcılığı ve genişliği.

ihata-i ilmiye

 • İlmin kuşatıcılığı ve genişliği.

ihata-i rahmet

 • Rahmetin kuşatıcılığı.

ihatalı / ihâtalı

 • Kuşatıcı, kapsamlı.

ikramiye

 • Hürmet ve mükâfat için verilen para veya hediye.
 • Memurlara maaş haricinde ve her sene belli bir zamanda verilen para.
 • Yapılan iyilik karşılığı olarak verilen hediye veya para.
 • Satıcı tarafından pazarlığın hâricinde olarak müşteriye yahut arada vasıta olana verilen şey

ilm-i muhit / ilm-i muhît / عِلْمِ مُح۪يطْ

 • Kuşatıcı ilim.

irade-i amme / irade-i âmme

 • Kuşatıcı irade.

işporta

 • (Arnavutça) Seyyar satıcı tezgahı.
 • Yayvan yemiş sepeti.

istila edici / istilâ edici

 • Kuşatıcı.

kabzımal

 • Meyve ve sebze yetiştiricileriyle, satıcı arasındaki aracı.

kirbasi / kirbasî

 • Bez satıcı kimse.

manken

 • Elbiseleri prova veya teşhir etmek için terzilerin ve hazır elbise satıcılarının kullandığı tahtadan, kartondan, madenden vb. insan şekli. (Fransızca)

muattış

 • (Atş. dan) Susatan, susatıcı.

muhit / muhît / مُح۪يطْ

 • Kuşatıcı.

muhita / muhîta

 • Kuşatıcı.
 • Kuşatıcı.

mülattıf

 • (Lutf. dan) Bir iyilikle gönül alan. Taltif eden.
 • Yumuşatıcı (ilâç).

mülattıfat

 • (Tekili: Mülattıf) Yumuşatıcı ilâçlar.

münazzıc

 • Yumuşatıcı. Öldürücü.

müteakıdeyn

 • Alıcı ile satıcı.

mütebayian

 • Alıcı ile satıcı.

nazarı amm / nazarı âmm

 • Bakışı geniş ve kuşatıcı.

nükul / nükûl

 • Dönme, cayma, vazgeçme; bir malı satın aldıktan sonra vazgeçerek satıcıya geri verme.

piş-müzd

 • Pey, pey akçesi. Satılık bir şeye talip olan kimsenin, sonradan caymayacağını temin makamında olmak üzere satıcıya peşin verdiği bir miktar para. (Farsça)

rakam

 • Bütün satıcı, bütün satan.

rezzaz

 • Pirinç satan. Pirinç satıcı.

riba / ribâ

 • Fâiz; ödünç vermekte, rehnde (ipotekte) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden (satıcıdan) birinin ötekine karşılık olarak vermesi şart edilen fazla mal.

safka

 • Bir satış anında müşteri ile satıcının tokalaşarak, "hayrını gör" demeleri.
 • Yapılan satış.

sarram

 • Ham deri satıcısı.

selem

 • İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satılması. Yâni belli miktârda peşin para ile belli zaman sonra bilinen yerde bilinen bir malı satın almak için yapılan sözleşme. Peşin parayı verene sâhib-üs-selem veya rabb-üs-selem; veresiye mal ver me borcu altına giren satıcıya müslemün ileyh, bu

semen-i müsemma / semen-i müsemmâ

 • Bâyi' (satıcı) ile müşterinin karşılıklı rızâ ile mebî (mal) için hakîkî kıymetine uygun olsun veya olmasın, tâyin ettikleri yâni uyuştukları bedel.

sevik

 • (Çoğulu: Esvika-Sevik) Kavut adı verilen kavrulmuş un. Kavut satıcısına "sevvâk" denir.

sevm-i şira'

 • Bâyi'in (satıcının) ve müşterinin, mebî'e (mala) fiyat koymaları, bir fiyatta anlaşmaları.

şümul / şümûl

 • Kapsamlı ve kuşatıcı olma.

tüccar

 • (Tekili: Tâcir) Tacirler, satıcılar. Ticaret yapanlar.

umumiyet-i hakimiyet / umumiyet-i hâkimiyet

 • Allah'ın hükümranlığının kuşatıcılığı.

unsur-u muhit / unsur-u muhît / عُنْصُرُ مُحِيطْ

 • Kuşatıcı unsur, madde.