LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SAGLAM ifadesini içeren 492 kelime bulundu...

abdar

 • Parlak. (Farsça)
 • Sağlam vücudlu. (Farsça)
 • Su veren hizmetçi. (Farsça)
 • Mc : Ter u tâze, tap taze. (Farsça)

aceme

 • (Çoğulu: Acemât) Çekirdek.
 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Sert ve sağlam taş.

aclez

 • Kavi, sağlam nesne.

adem-i vüsuk

 • Sağlam olmama, delilsizlik.

adliye

 • Adaleti sağlama görevi olan resmî makamlar.

ahenin / âhenîn

 • Demirden yapılmış, çok kuvvetli, pek sağlam.
 • Demir gibi sağlam.

ahkem

 • En sağlam. En kuvvetli.
 • En çok hükmeden.
 • En hakim ve akıllı.

ahmez

 • Daha metin, daha sağlam, daha çetin.

akıl / âkıl

 • Uyanık. Aklı başında. Tedbirli. Düşüncesi sağlam. Huşyâr.

akl-ı selim / akl-ı selîm / عَقْلِ سَل۪يمْ

 • İyiyi ve kötüyü fark eden sağlam akıl, sağduyu.
 • Sağlam, bozulmamış olan akıl.

akviya

 • (Tekili: Kavi) Sağlam ve güçlü olanlar. Kuvvetliler.

alaka-i şedide-i uhuvvetkarane / alâka-i şedide-i uhuvvetkârane

 • Kardeşlik gibi çok sağlam ve güçlü ilgi, alâka.

alçı

 • Sağlam harç yapmada kullanılan beyaz toz, cibs.

alenda

 • (Çoğulu: Alânid) Çok sağlam nesne.

alendat

 • Katı, sağlam nesne.

alenked

 • Çok sağlam nesne.

ales

 • Bir cins buğday ki bir kabuk içinde iki tane olur.
 • Buğday arasında biten çavdar ve mercimek.
 • Büyük kene.
 • Bir nevi karınca.
 • Katı, sağlam nesne.

amellet

 • Sağlam, muhkem, katı nesne.

aminen

 • Emniyet ve huzur içinde, selâmetle, emin olarak. Sağlam olarak.

anke

 • Sağlam olan nesne.
 • Ahmak.

ans

 • Sağlam, kuvvetli deve.
 • Yemen tâifesinden bir kabile.
 • Kız bâliğa olduktan sonra, ailesinin evinde çok durması.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aşenzer

 • Katı, sağlam nesne.

asil / asîl / اصيل

 • Sağlam. (Arapça)
 • Soylu. (Arapça)

ass

 • Katı ve sağlam olmak, berk olmak.

aşvez

 • (Çoğulu: Aşâviz) Sağlam yer.
 • Sağlam ve geçirimsiz yerlerde oluşan göl.
 • Sağlam, kuvvetli deve.
 • Çok et.

ayhem

 • Katı, sağlam nesne.

azm

 • (Azim) Kasd, niyet. Sağlam ve kat'i karar. Sebât.

azm-i metin / azm-i metîn

 • Sağlam azim, büyük gayret.

baskül

 • Büyük ağırlıkları, küçük bir ağırlık yardımıyla tartmayı sağlamak üzere birkaç kaldıracın uygun bir tarzda birleştirilmesiyle meydana getirilmiş âlet. (Fransızca)

baver

 • Sağlam. Pek doğru. (Farsça)
 • Tasdik, inanma. Razı olma. (Farsça)

behbud

 • Sağlık, sıhhat, sağlamlık, iyilik. (Farsça)

bekà-yı istiklaliyet / bekà-yı istiklâliyet

 • Bağımsızlığın devamını sağlamak.

bell

 • Yaş etmek. Islatmak.
 • Ulaştırmak.
 • Hastanın sağlamlaşması.

belzi

 • Muhkem, güçlü, sağlam deve.

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

berahin-i kaviyye

 • Sağlam deliller, kuvvetli bürhanlar.

berceste

 • Sağlam ve lâtif. (Farsça)
 • Seçme. (Farsça)
 • Edb: Zahmetsizce hatıra geliveren ve fakat çok kıymetli olan söz. (Farsça)

berk

 • t. Katı. Sert.
 • Serin.
 • Metin, sağlam.

bertil

 • (Çoğulu: Beratil) Uzun taş.
 • Uzun, sağlam demir.

besalet

 • Yiğitlik. Bahadırlık. Yürek sağlamlığı.
 • Yiğitlik, bahadırlık, sağlam yüreklilik.

beyincik

 • Art kafa çukurunda beyin kökünün üst arka kısmında bulunan merkezi sinir sisteminin bir organıdır. Mühim bir görevi, hareketlerimizin âhenk içinde olmasını sağlamaktır.

bezla'

 • Kavi, sağlam, muhkem.
 • İyi fikir.

bihbud

 • Sağlam, sıhhi vücud, iyi, sağ. (Farsça)

Bolşevizm

 • Rusça'da çoğunluk anlamına gelir.

  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik.

  Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır.

buk'a

 • Yer parçası, ülke.
 • Boş ve ıssız yer.
 • Sağlam ve büyük bina.
 • Benek leke.

bünyan-ı kavi / bünyan-ı kavî

 • Sağlam bina.

bünyan-ı mersus

 • Kaynaşmış sağlam bina. Birbirine kurşunla kenetlenmiş sağlam yapı.

burhan-ı katı

 • Sağlam delil.

bürhan-ı katı'

 • Kat'î, en sağlam ve şeksiz delil.
 • Farsça bir lügat kitabının ismi.

burhan-ı yakini / burhân-ı yakînî / بُرْهَانِ يَقِينِي

 • Sağlam ve kesin bilgi ile elde edilen delil.

cadde-i kur'aniye / cadde-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın gösterdiği, çizdiği yol; Kur'ân'ın büyük, geniş ve sağlam caddesi, ehli sünnet yolu, Kur'ân yolu.

cebub

 • Sağlam yer. Muhkem.
 • Yeryüzü.
 • Katı ve galiz yer.

cedl

 • Yaratmak, halk.
 • Kuvvet.
 • Sağlam bükmek.
 • Azâ, organ, uzuv.

cehad

 • Sağlam, katı yer.

celb-i menafi / celb-i menâfi

 • Menfaatlerin celbedilmesi; yarar sağlama, çıkar elde etme.

celis

 • Galiz, kaba nesne. Büyük ve sağlam olan şey.

cezl

 • Kalın odun. Tomruk.
 • Sağlam. Metin.
 • Güzel ve muhkem fikir.
 • Rekik olmayıp doğru ve dürüst olan söz veya kelime.
 • Kâmil, dirayet sahibi, akıllı ve olgun adam.

cilze

 • (Çoğulu: Cilzâ) Sert ve sağlam yer.

cism-i müebbed-i müşeyyed

 • Ebedleştirilmiş, sonsuzlaştırılmış sağlam cisim.

cism-i muhkem

 • Sağlam cisim, yapı.

civanmerd

 • Sözünde sağlam. İyilik sever. Kahraman.

cülza

 • Sağlam deve.

cümd

 • (Çoğulu: Cümâd-Ecmâd) Yüce, sağlam mekân.

cüz

 • Kısım, parça. Bir şeyin bir parçası.
 • Kitab forması.
 • Küllün mukabili.
 • Kur'ân-ı Kerim'in otuzda bir parçası.
 • Kanaat. İktifâ eylemek.
 • Düğümü sağlam yapmak. Bir şeyi pekiştirip muhkem kılmak.
 • Kız evlâdı.

dalı'

 • Kavi, kuvvetli.
 • Muhkem, sağlam, sert.
 • Eğri.

dalil

 • Sert, sağlam, muhkem yer.
 • Yolu azmış kişi.

damzer

 • (Çoğulu: Damazir) Sütü az olan deve.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Şişman kadın.

dek

 • Desise, hile, dolandırıcılık. (Farsça)
 • Sâil, dilenci. (Farsça)
 • Dilencilik. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Çatma, tokuşma. (Farsça)

dervah

 • Hastalıktan yeni kurtulan, iyice kendisine gelemeyen kimse. (Farsça)
 • Sağlam, metin, muhkem. (Farsça)
 • Doğru, asıl, gerçek. (Farsça)
 • Yiğitlik, cesaret, cesur olmak, şecaat. (Farsça)
 • Ayıp, utanma. (Farsça)
 • Sertlik, kabalık. (Farsça)

dinperver

 • Sağlam dindar, dine hizmet eden. Salabet-i diniye sâhibi. (Farsça)

dırefs

 • İpek.
 • Katı, sağlam nesne.
 • Büyük iri yapılı adam.
 • Büyük deve.

dümac

 • Çok sağlam nesne.
 • Gizli örtülü olan şey.

dürüsti / dürüstî

 • Doğruluk, düzgünlük, sağlamlık. (Farsça)

eczeb

 • Suyu geçirmeyen sağlam zemin.

edille-i katı'a

 • İtiraz edilmeyecek derecede kat'î ve sağlam deliller.

edille-i kaviyye

 • Sağlam deliller.

ehl-i idare ve zabıta

 • Şehir güvenliğini sağlamakla vazifeli bulunan idare, polis.

ehl-i kütüb-ü sahiha

 • Doğru, güvenilir ve sağlam hadîs kitap yazarları.

ehl-i sünnet

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) söz ve hareketlerine şüphesiz, kat'i ve sağlam delillerle uyan. Sahabe ve onlara tâbi' olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Bunların muhaliflerine "ehl-i bid'a" veya "fırak-ı dâlle" denir. (Farsça)

ekid

 • Sağlam, metin, muhkem.
 • Sarih, kesin, açık, kat'i, muhakkak. Kuvvetli, te'kidli.

ekiden

 • Metin, muhkem ve sağlam şekilde.
 • Açık ve kesin olarak. Sarahaten ve kat'iyyen.
 • Mükerreren, tekrar olarak.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

em'az

 • (Çoğulu: Emâız) Sert, sağlam, taşlı yer.

emare-i kaviye

 • Güçlü ve sağlam işaret.

emten

 • Pek metin, çok dayanıklı, en sağlam, fazlaca muhkem.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

enbahun

 • Sağlam, metin, muhkem, tahkim edilmiş yer. (Farsça)
 • Hisar, kale. (Farsça)

erzen

 • Kendisinden sopa ve baston yapılan bir cins sağlam ağaç.
 • Şam darısı denen beyaz ve iri cins darı.

esas-ı metin

 • Sağlam esas, ana metin.

esasat-ı sadıka / esâsât-ı sâdıka

 • Doğru esaslar, sağlam temeller.

esedd

 • Sağlam, kavi, muhkem.

eser-i itkan

 • Eserdeki mükemmellik, sağlamlık ve kusursuzluk.

eser-i itkan-ı san'at

 • Sağlam ve pürüzsüz san'at eseri.

esil

 • (Çoğulu: Asal-Esail-Usul) İkindi sonrasından akşama kadar olan vakit.
 • Kavi, muhkem, sağlam.

eslem

 • Daha sağlam, en selâmetli, en sâlim.
 • En sağlam, en emin.

esus

 • Katı, sağlam, muhkem nesne.

evladiyye

 • Evlatlık, evlada mahsus.
 • Mc: Çok sağlam ve dayanıklı ev veya eşya.

evsak

 • En çok inanılan, ziyade sağlam. Daha çok vüsuk sahibi.

evvah

 • Kusurunu bilerek, ah, vâh ederek yalvarmak.
 • Çok âh edip duâ eden.
 • Merhametli. Sağlam imanlı. Yakin ilim sahibi. Dinde çok âlim olan. Hz. İbrahim Aleyhisselâmın bir vasfı.

fatanet

 • (Fetânet) Zihin açıklığı. Çabuk kavrayış ve anlayış. Sağlam anlayış. Fıtnetlik.
 • Müteyakkız oluş.
 • Peygamberlerin sıfatlarından biridir.

ferman-ı ahkem

 • Sağlam esaslar içeren buyruk.

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

fıtrat-ı selime / fıtrat-ı selîme / فِطْرَتِ سَل۪يمَه

 • Selim fıtrat. Kusursuz sağlam huy.
 • Ahlâk, din. Haram ve çirkin işlerden uzak ahlâk.
 • Noksansız yaradılış.
 • Bozulmamış sağlam yaratılış.

furkan-ı ahkem

 • Doğruyu yanlıştan en hikmetli ve sağlam şekilde ayıran Kur'ân-ı Kerim.

galebe etmek

 • Gâlip gelip üstünlük sağlamak.

gayet rasih / gayet rasîh

 • Çok sağlam ve sarsılmaz.

gazbe

 • Sağlam, sert taş.

habike / habîke

 • (Çoğulu: Habâik) Kehkeşan, samanyolu.
 • Çizgi.
 • (Çoğulu: Hubük) Dikkat ve itina ile, sağlam ve san'atlı dokunmuş, yol yol hâreli güzel kumaş.

habk

 • Bükmek.
 • Sağlam yapmak.
 • İyi dokumak.

habl-i metin

 • En sağlam ip.

habl-i metin-i ilahi / habl-i metîn-i ilâhî

 • Allah'ın sağlam ve kopmaz ipi.

habl-ül metin

 • Sağlam ip.
 • Mc: İslamiyet. Kur'an-ı Kerim.

hablü'l-metin

 • Sağlam ip; İslâmiyet.
 • Sağlam ip. İslâ-miyet, Kur'ân-ı Kerim.

hablü'l-metin-i islamiye / hablü'l-metin-i islâmiye

 • İslâmiyetin sağlam bağı, ipi.

hablullah

 • Allah'ın sağlam ipi.

hablülmetin / hablülmetîn

 • Sağlam ip; İslâmiyet, Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet.
 • Sağlam ip.

hadis-i sahih / hadîs-i sahîh / حَد۪يثِ صَح۪يحْ

 • Peygamberimizden (asm) sağlam olarak nakledilen hadîs.

hadrece

 • Bükmek.
 • Sağlam yapmak, sağlamlaştırmak.

hakaik-i muhkeme

 • Sağlam hakikatler, esaslar.

hakikat-i rasiha-i aliye / hakikat-i râsiha-i âliye

 • Yüce ve sağlam gerçek.

halat

 • Kalın, sağlam ip.

halim selim

 • Yumuşak huylu ve sağlam karakterli kişi.

hall

 • Sağlamlaştırmak.
 • Dostluk, sadâkat.
 • Fakir, hastalıklı, nahif insan.
 • Sirke.

hamit

 • Şiddetli, sağlam.
 • Üzerinde kıl olmıyan yağ tulumu.

hamz

 • Keskinlik, katılık, şiddet. Metinlik, sağlamlık.

hank

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Bir şeyi çiğneyip damağıyla ezmek.
 • Davarın ağzına gem vurmak veya urgan koymak.

harac

 • Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr-ı müslim erkek verirdi. Buna harac-ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye de harac-ı araziye denilirdi.

harm

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Davara yük vurmak.
 • İşinde çabuk çabuk olmak.
 • Udul etmek.
 • Kat'etmek.

hasafet

 • Rey sağlamlığı. Hükümde kuvvet ve olgunluk.

hasanet / hasânet

 • Bir yerin çok sağlam ve korunulacak tarzda olması.
 • Kadının kendisini haramdan koruması.
 • Bir bina veya yapının sağlamlığı.

hasin / hasîn / حصين

 • Sağlam. Metin. Mustahkem.
 • Sağlam muhafaza eden.
 • Sağlam.
 • Sağlam, müstahkem. (Arapça)

hatim

 • Kadı, hâkim.
 • Sağlamlaştıran.

hatm

 • Hâlis, saf.
 • Sağlamlaştırma, muhkemleştirme.
 • Hüküm ve kazâ icabettirme.

hatr

 • Atâ etmek, hediye vermek.
 • Sağlamlaştırmak.

havmane

 • (Çoğulu: Havâmin) Çok sağlam yer.

hazhaz

 • Kavi, sağlam.

hazine

 • Define.
 • Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer.

hazm

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Zaptetmek.
 • Kast etmek.
 • Bağlamak.
 • Yumuşak yüksek yer.
 • Sağlam re'y. Doğru ve kat'i karar.
 • Basiretle hareket etmek.

hazn

 • Sağlam yer.
 • Kabile ismi.
 • Arap beldeleri.

heyr

 • Rüzgâr adı.
 • Sağlam ve sert taş.

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hicar

 • Aygır atın ön ayağını arka ayağının birisine sağlamak.
 • Devenin ayağını bileğinden semer ağacına bağladıkları ip.

hıffet

 • Hafiflik; kolaylık; Arapça'da kural olarak teleffuzu dile ağır gelen lâfızların kurallar çerçevesinde düzenlenerek kolaylık sağlama; Meselâ, kàle fiilinin aslı 'kavele' dir. Ancak söylemesi dile ağır geldiği için 'vav' harfi 'elif'e çevrilerek kàle denmiştir.

hılt-ı mahmud

 • Vücudun sağlam ve sağlıklı oluşu.

hısane

 • Berklik, sağlamlık, sertlik, muhkemlik.

hısn

 • Kale. Hisar. Sığınmağa, korunmağa mahsus sağlam yer.

hısn-ı hasin / hısn-ı hasîn

 • Çok kuvvetli, en sağlam korunma.
 • Çok sağlam kale.

hiss-i selim

 • Selim his. Her çeşit zarar verebilecek olan, müsbet olmayan ve şerre giden şeylerden kendini koruma hissi.
 • Sağlam ve insanı yanıltmayan his.

hizriyye

 • (Çoğulu: Hızari) Sağlam, sert yer.

horasan

 • İran'ın doğusunda bir memleket adı. (Farsça)
 • Erzurum vilâyetine bağlı bir kasaba adı. (Farsça)
 • Tuğla tozu ile kireçten yapılan bir nevi sağlam harç ismi. (Farsça)
 • Kelime mânası: Doğan güneş. (Farsça)

hücciyet

 • İhticaca salih olma. Delil sayılabilme, sağlam delil kabul edilir olma.

hümam

 • Himmetli. Bir işe sıkı sıkıya sarılıp o işi bitiren. Sahi ve civanmerd.
 • Aslan.
 • Büyük ve sağlam.

humaris

 • Sağlam, şiddetli, katı.

hüsn-ü metanet

 • Metanetin ve sağlamlığın güzelliği.

husun

 • (Tekili: Hısn) Kaleler. Korunacak sağlam yerler.

huzne

 • (Çoğulu: Huzen) Sağlam ve sert olan.

huzunet

 • (Çoğulu: Huzen) Sağlamlık. Kabalık, sertlik.

i'timad-ı kavi / i'timad-ı kavî

 • Sağlam itimad, kavi güveniş.

iaşe-i umumi / iâşe-i umumî

 • Herkesi besleyip geçimini sağlama.

ibra / ibrâ

 • (Ber'. den) Temize çıkarmak. Borçtan kurtarmak. Sağlamlaştırmak.

ibram

 • Israrla rica etmek. Usandırıncaya kadar üzerine düşmek.
 • Usandırmak, yıldırmak.
 • İpi sağlam bükmek.
 • Muhkem kılmak.

ihkam / ihkâm

 • Sağlamlaştırma.
 • Manen tahkim etmek. Sağlamlaştırma. Muhafaza ile fesaddan menetmek.

ihsan / ihsân

 • (Hısn. dan) Sağlamlaştırmak. Tahkim etmek.
 • Zevcesini nâmahremden korumak. Kadın kendisini haramdan sakınmak.
 • Ehl-i azamet olmak.
 • İyilik etme.
 • Bağış, bağışlama.
 • Sağlamlaştırma.

ihtika'

 • Bir şeyin sağlamlığı, muhkemliği.
 • Dimağ heyecanı.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.

ikad

 • Kuvvetlendirme, sağlam kılma.

ikan

 • İyi ve yakînen bilmek.
 • Sağlam bir iş.
 • Yakin hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek.

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

ilmelyakin / ilmelyakîn

 • İlmî ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak derecede kesin bilme.

imale etmek

 • Meylettirmek, eğilim göstermesini sağlamak.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

iman-ı yakini / îmân-ı yakînî

 • Sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îmân, îtikâd.

imrar

 • Geçirmek. Mürur ettirmek.
 • İpi sağlam bükmek.
 • Acıtmak. Acı olmak.

imtizac etmek

 • Kaynaşmak, uyum sağlamak.

inbat / inbât

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.
 • Otun bitmesini sağlama.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

insicam-ı ahkem

 • Sağlam bir akış ve uyumlu gidiş.

intibak etme

 • Uyum sağlama.

intifa / intifâ

 • Fayda sağlama, menfaatlanma.

inzibat

 • Asayiş, düzen ve rahatlık. Umumi emniyetin iyi ve yolunda olması.
 • Sağlamlaşmak.
 • Polis vazifesini gören asker, ordu mensubu.

irhas

 • Hayırlı işler yapmak.
 • Israr etmek.
 • Duvar yapmak.
 • Sağlam şey.

irhasat

 • Hayırlı işlerle uğraşmak.
 • Sağlam şey.
 • Ist: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nübüvvetinden evvel zuhur eden hârikulâde haller ki, bunlar peygamberliğine delil teşkil eden hâdiselerdendir.

irsa / irsâ

 • Yere çakma, sabitleme, demir atma, sağlamlaştırma.
 • Sağlamlaştırma.

irsa'

 • Sağlamlaştırma, sâbit kılma.
 • Geminin demir atması.
 • Pâyidar olmak.

irsah

 • Yerinde tutma, durdurma. Bir şeyi sağlamlaştırma.

irsan

 • Muhkem ve sağlam kılma, rasanet verme.

ırzim

 • Sağlam, sert ve dayanıklı.
 • Şiddetli toplayıcı.

isbat / isbât

 • Sağlamlaştırma, dayanıklı hâle getirme. Delil ve şâhit göstererek bir sözün ve fikrin doğruluğunu ortaya koyma.
 • Tasavvuf yolunda ilerlerken Lâ ilâhe dedikten sonra illallah demek.

işgerf

 • Dayanıklı, sağlam, kalın. (Farsça)
 • Şan, nam, ün, şeref. (Farsça)

ısmi'lal

 • Muhkem olmak, sağlam olmak.
 • Otların birbirine dolaşmaları.

istihbarat-ı mevsuka

 • Sağlam ve inanılır doğru haberler.

istihkam / istihkâm / استحكام

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.
 • Sağlamlık, siper.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Siper. (Arapça)

istihsan

 • Korunmak. Korumak, müdâfaa etmek, karşı koymak.
 • Sağlam bir yere kapanmak.

istimzaç

 • Kaynaşmaya çalışma, uyum sağlamaya çalışma.

itkan / itkân / اتقان

 • Pürüzsüz yapmak veya yapılmak. Sağlamlaştırmak. Hakikata yakından vakıf olmak, delileriyle bilmek, inanmak. Bilerek emin olmak. Muhkem kılmak, muhkem yapmak. Sâbit kılmak.
 • Muhkem, sağlam kalma.
 • İnanma, emin olma.
 • Sağlamlık.
 • Sağlam yapma.
 • Emin olma. (Arapça)
 • Sağlamlaştırma. (Arapça)

itkan-ı muhkem

 • Kusursuz sağlamlık.
 • Bütün açıklığıyla bilerek sağlam yapmak.

itkan-ı mükemmel

 • Mükemmel derecede sağlamlık.

itkan-ı san'at

 • San'atın sağlam, mükemmel ve pürüzsüzlüğü.

ıtna'

 • Sâlim olmak, sağlam ve sıhhatli olmak.

ittihad-ı islam cemiyet-i kudsiyesi / ittihad-ı islâm cemiyet-i kudsiyesi

 • Bütün Müslümanların birliğini sağlama gibi mukaddes bir hedef için faaliyet gösteren bir topluluk.

ittikan

 • Sağlam ve pürüzsüz san'at yapma.
 • Sağlamlık.

iz'an-ı yakin / iz'ân-ı yakîn

 • Kesin delile dayalı olan sağlam inanç.

jandarma

 • Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker. (Fransızca)

jegand

 • Sağlamlık, metanet. (Farsça)
 • Vahşi ve yırtıcı hayvanların korkunç sesi. (Farsça)

ka'sere

 • Yoğun, sağlam, kalın, katı.

kaba'ser

 • (Çoğulu: Kabâis) Büyük, kuvvetli, sağlam. Zayıf deve yavrusu.
 • Deniz canavarlarından bir canavar.

kaffe-i esbab-ı sübutiye / kâffe-i esbab-ı sübutiye

 • Bir meselenin sağlam dayanaklara sahip olduğunu gösteren sebepler.

kahkar

 • Katı, sert, sağlam taş.

kaime

 • Ayakta sağlam duran, esaslı.

kal'a-i hasin

 • Sağlam, kuvvetli kale.

kal'a-i polat ve beden

 • Sağlam kale ve yapı.

kalb-i ahenin / kalb-i âhenin

 • Demir gibi metin ve sağlam olan kalb.

kale-i metin / kale-i metîn

 • Sağlam kale.

kamatır

 • Katı, sağlam.

kanun-u adalet ve tedip

 • Adaleti sağlama ve suçluları cezalandırmaya yönelik düzenlenen kanun.

kasb

 • Ağızda tez dağılan ve çekirdeği katı olan kuru hurma.
 • Sağlam, sert.

kasr-ı meşid-i nurani / kasr-ı meşîd-i nuranî

 • Temelleri sağlam ve etrafına aydınlık saçan saray.

kasr-ı müşeyyed

 • Sağlam yapılmış büyük köşk, saray.
 • Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman.

kasr-ı müşeyyed-i alem / kasr-ı müşeyyed-i âlem

 • Sağlam yapılmış âlem sarayı.

kavi / kavî

 • Sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü.
 • Varlıklı, zengin, sâlih, emin, mutemed.
 • Kuvvetli, güçlü.
 • Güvenilir, sağlam.

kaviyü'l-bünye / قوی البنيه

 • Sağlam yapılı. (Arapça)

kaviyy-ül bünye

 • Bünyesi sağlam olan. Sağlam vücutlu.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kelendi

 • Bir para.
 • Sağlam ve sert yer.

kemal-i metanet / kemâl-i metanet

 • Tam sağlamlıkla, sarsılmadan.
 • Tam ve mükemmel bir sağlamlık.

kemal-i sadakat / kemâl-i sadakat

 • Tam ve mükemmel bağlılık; sağlam ve sarsılmaz kalbî bağlılık.

kesb

 • Kazanma, kazanç, edinme.
 • Geçimi sağlama için kullanılan âlet veya iş.

keşk

 • Kavi, kuvvetli, sağlam.
 • Kabuğu çıkmış arpa.
 • Arpa suyu.
 • Yoğurt keşi.

kıla-i rasine / kılâ-i rasine

 • Sağlam kaleler. Muhkem surlar.

kınne

 • (Çoğulu: Kinen) Hurma lifinden yapılan urganın sağlam ve dayanıklı olması.
 • Dâne çadırı dedikleri ot.
 • Bir nevi devâ.

kıra'

 • Cimâ etmek.
 • Sağlam, muhkem.
 • Şiddetli.

külam

 • Kaba, muhkem ve sağlam yer.

kumudd

 • Sağlamak, sert, katı.
 • Uzun, tavil.

künbül

 • Sağlam, dayanıklı, sert, katı.

kürsüb

 • Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.
 • Sert ve sağlam ağaç.

kuslub

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam.

lahm

 • Et. Her şeyin içi ve üzeri.
 • Bir işi sağlam kılmak.
 • Kırık şeyi kuyumcunun yapıştırması. Lehimlemek.
 • Bir yerde ilişip kalmak.

lisan-ı nahvi / lisân-ı nahvî / لِسَانِ نَحْو۪ي

 • Sağlam gramer yapısına sâhib dil.

mahmil-i sahih

 • Bir şeye yüklenilen doğru ve sağlam mânâ, hüküm.

mahsun

 • İstihkâmlı. Kuvvetlendirilmiş. Sarp, sağlam ve metin kılınmış.

mantıkla müşeyyed

 • Sağlam bir mantık üzerine kurulmuş, mantık kuralları üzerine oturmuş.

ması'

 • Sağlam vücutlu kimse.

mask

 • Muhkem, sağlam. (Müe: Maske)

masun

 • Korunan, mahfuz, emin, muhafaza olunan.
 • Sâlim, sağlam.

masun ve mahfuz buyursun

 • Sağlam bir şekilde korusun ve muhafaza etsin.

masuniyet

 • Eminlik, sağlamlık, muhafaza altında bulunmak, dokunulmazlık.

mazbut / مضبوط

 • Zabtolunmuş, elegeçirilmiş.
 • Sağlam.
 • Yazılmış. Kaydedilmiş. Hatırda tutulmuş. Derli toplu.
 • Muhâfazalı. Korunmuş.
 • Belli, belirtilmiş.
 • Zaptedilmiş. (Arapça)
 • Kayda geçirilmiş. (Arapça)
 • Derli toplu. (Arapça)
 • Sağlam. (Arapça)

me'men

 • Sağlam. Güvenilir. Emin yer.

me'mun

 • Emin. Mahfuz. Korkusuz. Emniyyet verilmiş. Sağlam. Tehlikeden azâde olan.
 • Abbasi halifelerinden Hârun Reşid'in kendisinden ve kardeşi Eminden sonra hükümdar olan oğlunun adı.

mecdul

 • Sağlam ve muhkem şey.
 • Sağlam yapılı ve kemikli kimse.
 • Bükülmüş.

memsud

 • Vücudu kuvvetli ve sağlam yapılı olan.

merir

 • (Çoğulu: Merâyir) Uzun ve sağlam ip.

mersus

 • Sağlam yapı. Birbirine kenetlenmiş, kurşun veya lehim ile birbirine bağlanmış sağlam yapı.

meşe

 • Bir cins ağaç. Odunu sert, sağlam ve parlak olur.

meşid / meşîd

 • Harçla yapılmış sağlam bina. Sıvanmış bina.

metanet / metânet

 • Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması. (Mukabili zaaf'dır) (Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciyyedir.)
 • Sağlamlık, dayanıklı olma.

metanet-i ahlakiye / metanet-i ahlâkiye

 • Ahlâkî sağlamlık, dayanıklılık.

metanet-i kalbiye

 • Kalb sağlamlığı.

metin / متين

 • Sağlam. Metanet sahibi. Kendine güvenilir olan.
 • Sağlam, dayanıklı.
 • Sağlam, dayanıklı. (Arapça)

metinane / metinâne / metînane

 • Metanetle, sağlamlıkla. (Farsça)
 • Sağlam ve kuvvetli bir şekilde.

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mevsuk / mevsûk

 • Kendisine inanılır olan. Şâyân-ı itimad olan.
 • Sağlam.
 • Vesikalı. Delile dayanan hakikat.
 • Vesikalı, belgeli, sağlam.

mevsukan

 • Güvenilir ve sağlam şekilde, yazılı olarak kaydedilmiş.
 • Sağlam, delile dayanır, itimad edilir şekilde.

mevsukiyet

 • Sağlamlık, gerçeklik. İnanılır hâl.

mi'za

 • Ufak taşlı sert yapılı sağlam yer.

mirre

 • Kuvvet.
 • Öd.
 • Akıl.
 • Kat.
 • Sağlamlık.

mizan

 • Terazi, ölçü, tartı.
 • Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas.
 • Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir.
 • Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.

müblenda

 • Kuvvetli, sağlam ve dayanıklı deve.

mücmere

 • Katı ve sağlam.

müekked

 • Kuvvetli, sağlam.
 • Te'kidli, kuvvetli, sağlamlaştırılmış, kuvvetlendirilmiş. Tekrar edilmiş.
 • Sağlamlaştırılmış.
 • Tekrar edilmiş, pekiştirilmiş.

müekkid

 • Sağlamlaştıran.
 • Te'kid eden, sağlamlaştıran, tekrar eden, tenbih eden.

müeyyed

 • Teyid edilmiş, sağlamlaştırılmış.
 • Te'yid edilmiş. Doğrulanmış. Kuvvetlendirilmiş. Sağlam. Sağlamlaştırılmış. Tekzib edilmemiş. Yardım görmüş.

müeyyid

 • Te'yid eden. Doğrulayan. Sağlamlaştıran. Yardım eden. Kuvvet veren.

müezzer

 • Muhkem, sağlam, dayanıklı.

muhafazakar / muhafazakâr

 • Koruyucu. (Farsça)
 • Dinî amel ve işlere muhabbet eden. Dinî inanışında sağlam olan ve değiştirmeden muhafaza eden yüksek ve sâdık insan. (Farsça)

muhassın

 • Kale gibi mahfuz ve sağlam kalan ve kendini haramdan koruyan.

muhbir-i sadık / muhbir-i sâdık

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir ismi. Diğer Peygamberlere de denebilir. Çünkü hepsi sâdık, sağlam, doğru haberleri insanlara ulaştırmışlar, kendilerine bildirilenleri aynen bildirmişler, insanları doğruluğa, felâha, hakka, hakikata, imana dâvet etmişlerdir.

müheykel

 • Heykelleşmiş.
 • İri vücudlu ve sağlam.

muhkem / مُحْكَمْ

 • Sağlam.
 • Sağlam, sağlamlaştırılmış, kuvvetli.
 • Sağlam kılınmış, tahkîm edilmiş. İçinde hüküm bulunan, mânâsı açık olan âyet. Çoğulu muhkemâttır.
 • Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış.
 • Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz.
 • Sağlam.
 • Sağlam.

muhkem kaziye

 • Huk: Kat'i ve sağlam bozulmaz hüküm. Mahkemenin en sonunda vermiş olduğu kararlar. Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edildikten sonra veyahut temyiz müddeti geçen bir mahkeme kararının, mevzuunu teşkil eden hâdise hakkında, kat'i bir karine ve delil ve kanunen değişmez bir hüküm olarak kabul edil

muhkemat / muhkemât

 • Muhkem olanlar. Sağlam ve kuvvetli olanlar.
 • İçinde hüküm bulunan ve mânası açık olanlar.
 • İslâmiyetin sağlam ve kuvvetli kanunları, emirleri; yoruma ihtiyaç bırakmayacak şekilde açık sözler, kesinlik ifade eden naslar.
 • Sağlam ve mânâsı açık olanlar, kuvvetliler.

muhkim

 • Kuvvetleştiren, sağlam kılan, ihkâm eden.

muhsın

 • Kale gibi mahfuz ve sağlam olan. Kendini haramdan saklayan.

muhtebir

 • Yoklayan, deneyen, tecrübe eden.
 • Sağlam haberi olan. İyice bilen.

mukavim

 • Sağlam. Dayanıklı. Mukavemet eden. Direnen. Karşı duran.
 • Sağlam, dayanıklı.

mukavva

 • (Kuvvet. den) Sağlamlaştırılmış, kavileştirilmiş.

mülemle

 • Bâzısı bâzısına yapışıp toplanmış şeyler.
 • Sağlam ve sert yuvarlak taş.

mümsik

 • Çok imsak eden, eli sıkı, bahil.
 • Bir şeye sağlam yapışan.

münharif

 • (Harf. den) İnhiraf eden, yoldan çıkmış. Eğilmiş, çarpık. Usulünden çıkmış, sağlam olmayan.
 • Tecviddeki mânâsı için "İnhirâf"a bakınız.
 • Geo: Dört kenarlı, fakat hiçbir kenarı birbirine müsâvi ve müvâzi (eşit ve paralel) olmayan şekil. Sadece iki kenarı birbirine müvâzi (parale

mürevva'

 • Aklı, fikri, görünüşü ve düşünüşü sağlam olan kimse.

mürtekiz

 • (Rekz. den) Yerli yerinde sağlamca duran.

mürtesih

 • Sağlam, sıkı ve sabit olan.

müsellemat

 • (Tekili: Müsellem) Doğruluğunda şüphe edilmeyen umumi bilgi ve kaideler. İslâmiyete ait, sağlamlığında şüphe olmayan esâslar.
 • Man: Dinleyenin hemen münakaşasız kabul ettiği kaziyeler.

müşeyyed

 • Yüksek ve sağlam, metin yapılı, muhkem.
 • Kuvvetlendirilmiş, sağlamlaştırılmış.

müşeyyid

 • Sağlam, yüksek yapı yapan.

müstahkem

 • Sağlamlaştırılmış, istihkâm edilmiş.
 • Tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış.
 • Sağlamlaştırılmış.

müstahkim

 • Sağlamlaştıran, istihkâm eden.

müştedd

 • (Şiddet. den) Şiddetlenen, azan. Şiddetlenmiş.
 • Kuvvetlenmiş, sağlamlaşmış.

müstemirr

 • (Mürur. dan) Devam eden, sürekli, arasız.
 • Sağlam, muhkem, kavi, metin.

mutasallib

 • (Sulb. dan) Sertleşen, katılaşan.
 • Sağlam, sert.
 • Salâbetli. Din işlerinde çok gayretli.

mütedeyyin

 • Dindar. Din ile vazifeli. Sağlam müslüman, dine muhalefetten sakınan, dinine sâdık olan.
 • Borçlu olan.

müteekkid

 • (Te'kid. den) Sağlamlaşan, tekrarlanan.

mütekavvim

 • Bozuk iken düzelen, eğri iken doğrulan.
 • İyi idâre edilen.
 • Sağlam, muhkem.
 • Müesses, te'sis edilmiş, kurulmuş.

mütesallib / مُتَصَلِّبْ

 • Sağlamlaşmış, katılaşmış.

mütesammim

 • Kasdedici, kasdeden.
 • Sağlamlaştıran, muhkem eden.

müteşerriz

 • Dibi sağlamlaştırılmış kitap.

müteşeyyid

 • Yükselten. Sağlamlaştıran.

mütevatir

 • Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat'i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber.

na-cunban

 • Kımıldamaz. Yerinde durur. Sağlam. (Farsça)

na-dürüst

 • Doğru olmayan. Eğri. (Farsça)
 • Sağlam, dürüst ve gerçek olmayan. (Farsça)
 • Yanlış, haksız. (Farsça)

na-üstüvar

 • Dayanıksız, sağlam olmıyan. (Farsça)
 • Münasebetsiz. (Farsça)

nakkad

 • (Bak: Nekkad) Nakd eden. Paranın kalbını, sağlamını ayıran.
 • Tenkidci, bir şeyin iyisini kötüsünü ayıran.
 • İmam, hatib.

nakl-i sahih

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nakl-i sahih-i

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nakl-i sahih-i kat'i / nakl-i sahih-i kat'î

 • Bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması.

nass-ı hadis

 • Hadisin açık, gerçek ifadesi. Muhtemeli olmayan sağlam mânaya delâlet eden lâfız. Delil mânâsına olan "Nass-ül fukaha" bundan alınmıştır.

nebit

 • Muhkem, sağlam, katı.

necih

 • Galip ve muzaffer.
 • Sabırlı.
 • Sağlam rey.

nekkad

 • Bir şeyin iyisini kötüsünü seçen kimse.
 • Paranın sağlamını kalpından ayıran.
 • İmam, hatib ve kayyum gibi hizmet sahiblerinin, vazifelerine devam edip etmediklerini murakabe ve devam etmiyenlere tenbihat, icra ve devamsızlıkları tesbit eden vazifeli kişi.

netice-i burhan-ı bahir / netice-i burhan-ı bâhir

 • Açık, parlak, kesin ve sağlam delilin sonucu.

paydar / pâydâr / پایدار

 • (Pâyidar) İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. (Farsça)
 • Sağlam. Muhkem. (Farsça)
 • Sermedî. (Farsça)
 • Bedi. ' (Farsça)
 • Sâbit. (Farsça)
 • Kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı. (Farsça)

Payidar / pây-dâr / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, sürekli

payidar / pâyidâr / pâyidar / پایدار

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk

 • Kalıcı, sağlam, sürekli, devamlı. (Farsça)

polat

 • (Pulat da denir) Çelik.
 • Mc: Sağlam, sert.
 • Çelik; sağlam, sert.

rabıta-i metin

 • Sağlam, kuvvetli bağ.

rain

 • Muhkem, sağlam yapılı, berk yer.

rasafet

 • Dayanıklılık, sağlamlık.

rasanet / rasânet

 • Sağlamlık, dayanıklık.
 • Sabit, muhkem, metin.
 • Sağlamlık.
 • Sağlamlık.

rasif

 • Dayanıklı, sağlam, muhkem.
 • Taş temel, rıhtım.
 • Denizin yüzüne çıkmış kayalar.

rasih / râsih / راسخ / رَاسِخْ

 • (Çoğulu: Râsihîn-Râsihûn) (Rüsuh. dan) Temeli kuvvetli, sağlam.
 • Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan.
 • İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş, temeli sağlam ve kuvvetli olan.
 • İyice oturmuş, yerleşmiş, sağlam.
 • Derin din bilgisi olan. (Arapça)
 • Temeli sağlam olan. (Arapça)
 • Derinlik sahibi ve sağlam olan.

rasihane / rasihâne / râsihane / râsihâne

 • Sağlamca, sağlam delil ve bürhana dayanmak suretiyle. (Farsça)
 • Derinlemesine, sağlamca.
 • Sağlam ve köklü bir şekilde.

rasihun

 • (Tekili: Rasihîn) (Râsih) Âlimler, din bilgisi çok sağlam ve derin olan büyük zatlar.
 • Temeli kuvvetli ve sağlam olanlar.

rasin / rasîn

 • Sağlam, dayanıklı.
 • Sabit hüküm.
 • Sağlam.
 • Sağlam, dayanıklı.

rasras

 • Sağlam ve sert yer.

rasrasa

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

rass

 • Binayı sağlamlaştırmak.
 • Birbirine darlık getirmek.
 • Bazısını bazısına ulaştırmak.

recla'

 • Katı, sağlam, sert.
 • Bir ayağı beyaz olan dişi koyun. (Müz: Ercel)

rekiz

 • (Rekz. den) Sağlam.
 • Gizli, gömülü define.

resanet / resânet

 • Sağlamlık.

rezen

 • (Çoğulu: Revâzin) İçeri çukurca olup su toplanabilen yüksek ve sağlam yer.

rezin

 • Vakarlı, temkinli, ağır başlı, sağlam.

ribat

 • Bağ, bazı sinirler.
 • Sağlam yapı.
 • Han vesaire gibi konaklanacak yer.
 • (Çoğulu: Ribâtât) Han gibi konaklanacak yer. Tekke.
 • Bağ, ip.
 • Sağlam yapı.

ribatet

 • Kalb kuvveti.
 • Tahammül, sabır.
 • Kalbi sağlam olma.

rükn

 • Direk. Esas.
 • Kuvvet.
 • Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli.
 • Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan.
 • Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse.
 • Bir şeyin en sağlam tarafı, temeli, direği.
 • Kolon, direk.
 • Önemli kimse.

rükn-ü metin

 • Sağlam esas.

rükn-ü salabet / rükn-ü salâbet

 • Sağlamlığın, pekliğin direği, sütunu.

rüsuh / rüsûh

 • İlim ve fennin derinliğine vukufiyet. Sağlamlık. Devamlılık. Yerinde, sağlam, sâbit ve devamlı olmak.
 • Meharet, meleke.
 • Bir ilmin derinliğine, özüne ve inceliğine vakıf olma, sağlam ve geniş bilgi sahibi olma.
 • Ustalık, sağlamlık, maharet.

rüsuh-u tam

 • Tam olarak kökleşme, sağlamlaşma.

rüsve

 • Muhkem ve sağlam olmak.
 • Sâbit olmak.

sabr-ı eyyub-u metanet / sabr-ı eyyub-u metânet

 • Hz. Eyyub'un (a.s.) sabrındaki sağlamlık.

sadıh

 • Kavi, sağlam, kuvvetli.

sadk

 • Berk, sağlam, muhkem süngü.

safd

 • Yağlamak.
 • Sağlamlaştırmak, muhkem etmek.

safra

 • Dengeyi sağlamak için yelkenli gemilerin sintinelerine konan mâden, taş, kum gibi ağırlıklar.

sahh

 • şiddetinden kulaklar tutulan çığlık.
 • Sağlam bir şeyle vurmak.
 • Cemetmek, toplamak.

sahih / sahîh

 • Doğru, sağlam, kesin hadîs.
 • Gerçek.
 • Sağ, sağlam.
 • Tam, eksiksiz.
 • Doğru, güvenilir, sağlam.

saht

 • Zor güç,
 • Sert, katı, çetin.
 • Güçlü, kuvvetli, sağlam.

sakim

 • Hasta, keyifsiz, sağlam olmayan.
 • Yanlış.

salabet / salâbet / صلابت / صَلَابَتْ

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)
 • Sağlamlık, sertlik.
 • Katılık, sağlamlık, merdane tavır.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Sağlamlık, sertlik.

salabet-i diniye / salâbet-i dîniye / صَلَابَتِ د۪ينِيَه

 • Dinini ve dinin emirlerini korumak ve tatbik etmekteki ciddiyet ve sağlamlık.
 • Dînî yönden sağlamlık.

salabet-i imaniye / salâbet-i imaniye

 • İman sağlamlığı; dinin emirlerini korumada ve uygulamada ciddiyet ve sağlamlık.

salabet-idiniyye / salâbet-idîniyye

 • Din sağlamlığı, din gayreti, din kuvveti.

salabetli / salâbetli

 • Dâvâsına çok sağlam ve tavizsiz bağlı olan.

salahdi

 • Kavi, sağlam, dayanıklı ve muhkem.

saldah

 • Sağlam ve katı nesne.

salfa'

 • Sağlam ve sert yer.

salim / sâlim / سالم

 • Sağlam.
 • Sıhhatli. Sağ. Noksansız, eksiksiz.
 • Her türlü tehlikeden uzak olan. Emin ve korkusuz olan.
 • Gr: Kelimelerdeki harfler bozulmadan cemi' eki katılarak yapılan çoğul hali. Sâlimûn, sâlihât, sâdıkûn, sâdıkât gibi yapılan cemiler.
 • İçinde harf-i illet bulunma
 • Sağlam, noksansız.
 • Sağlam, eksiksiz, korkusuz.
 • Sağ, esenlik içinde. (Arapça)
 • Sağlam. (Arapça)

salimen / sâlimen

 • Sağ, sağlam ve sıhhatta olarak.
 • Emin olarak, emniyetle.
 • Sağlam ve eksiksiz bir hâlde.

salimin / sâlimîn

 • (Tekili: Sâlim) Sağ, sağlam ve sıhhatta olanlar. Sâlimler.

sam'are

 • Sağlam ve dayanıklı, sert.

samm

 • Sağır olmak.
 • Şişenin ağzını tıkamak.
 • Katı, sağlam ve sert madde.
 • Vurmak.

samma

 • Sesi çıkmayan, sessiz.
 • Sağır ve dilsiz.
 • Katı ve son kaya.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Belâ.
 • Zahmet, meşakkat.

san'

 • Sağlam ve muhkem yer.

şantaj

 • Bir kimsenin suçunu veya yüz karasını meydana çıkarmak tehdidiyle menfaat sağlamaya çalışma. (Fransızca)

şat'

 • Yerden yeni çıkan taze ekin yaprağı. Ekinlerin taze çıkan filizleri, yaprağı.
 • Su arkı.
 • Cima etmek.
 • Bağlayıp sağlamlaştırmak.

sebat / ثبات / sebât / ثَبَاتْ

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.
 • Sağlamlık, yılmama.
 • Yılmama, sağlam durma.

sebatkar / sebatkâr / sebâtkâr / ثَبَاتْكَارْ

 • Sağlam, yerinden oynamaz. (Farsça)
 • Ahdine, vefakârlığına sâdık ve sağlam olan. (Farsça)
 • Sebat eden, sağlam.
 • Yılmayan, sağlam duran.

şebh

 • Çekmek.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

sedd-i rasin

 • Sağlam set.

sedd-i rasin-i istinad / sedd-i rasîn-i istinad

 • Dayanılacak çok sağlam ve sarsılmaz sed, engel.

sedd-i sedid

 • Yıkılması zor olan, sağlam sed. Yıkılmayacak derecede sağlam sedd.
 • Aşılmaz sağlam engel.

şeddadi / şeddadî

 • Çok büyük ve sağlam yapı.

şedde

 • Kur'an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
 • Seğirtmek. Yürümekle şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.

sedid

 • Doğru, sağlam.

selamet

 • Kurtuluş, tehlikeden sâlim olmak. Korktuklarından, fenalıklardan kurtulmak.
 • Neticede imân ile kabre girmek.
 • Edb: Doğruluk, sağlamlık.

selim / selîm / سليم / سَل۪يمْ

 • (Selâmet. den) Sağlam, kusursuz. Refah ve selâmet üzere bulunan.
 • Sağlam, kusursuz.
 • Sağlam, kusursuz, refah ve selamet üzere bulunan.
 • Sağlam, doğru.
 • Sağlam. (Arapça)
 • Sağlam, bozulmamış olan.

sened-i hakiki ve kat'i / sened-i hakikî ve kat'î

 • Hakiki, sağlam ve kesin senet, dayanak.

sened-i sahih / sened-i sahîh / سَنَدِ صَح۪يحْ

 • Sağlam olduğunu gösterir delil.
 • Sağlam senet.

senedi / senedî

 • Sağlam kaynaklara dayalı.

şeriat-ı fıtriye-i ilahiye / şeriat-ı fıtriye-i ilâhiye

 • Düzeni ve ahengi sağlamak için Allah tarafından kainata koyulan ve bütün varlıkların uymak zorunda olduğu kanun ve kuralların tamamı.

şeten

 • (Çoğulu: Eştân) Sağlam bükülmüş uzun urgan.
 • Uzak olmak.
 • Sağlam yapmak.

şevk

 • Çok istek, şiddetli arzu.
 • Neş'e.
 • Bir şeyi bir yere şeye sağlamca bağlama.
 • Memnun. Şâduman.

şezen

 • Nahiye, cânip, taraf.
 • Kaba ve sağlam yer.

şezim

 • Sağlam, muhkem ve uzun.

sıhhat

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)
 • Sağlamlık, doğruluk.

sıhhat-i fikir

 • Fikrin sağlamlığı.

sıhhi / sıhhî

 • Sıhhata, sağlamlığa, doğruluğa dâir ve müteallik.

sıkke

 • Bağlamak, sağlamlaştırmak, muhkem etmek.
 • Ulaştırmak.

suluh

 • Sahte olmayıp geçer akçalar. Sağlam ve hakiki paralar.

şümuh

 • Pek yüksek olmak.
 • Sedid. Sağlam sed.

sünuh

 • Sâbit olma. Sağlam ve emin olma.
 • İyice bilme.

ta'riz

 • Gizleme, saklama.
 • Sağlamlaştırma.
 • Alıp götürme.

taahhüd

 • (Ahd. den) Bir işin veya bir şeyin yapılması için söz verme, üzerine almak. İltizam etme. Resmi söz verme. Yüklenme.
 • Postaya verilen bir şeyin, yerine varmasını sağlama.

tadabbür

 • Muhkem olmak, sağlamlaşmak.
 • Bağlanmak.

tahammüs

 • Sağlamlık, muhkemlik.

tahassungah / tahassungâh

 • Sağlam korunulacak yer. Sağlam sığınak. (Farsça)

tahkim / تحكيم / tahkîm / تَحْك۪يمْ

 • Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek.
 • Birisini fesattan men'eylemek.
 • Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek.
 • Sağlamlaştırmak.
 • Sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Tahkim edilmek: Sağlamlaştırılmak. (Arapça)
 • Tahkim etmek: Sağlamlaştırmak. (Arapça)
 • Sağlamlaştırma.

tahkim eden

 • Sağlamlaştıran.

tahkimat / tahkimât / tahkîmât / تحكيمات

 • Ask: Bir yeri düşmanın hücumuna karşı sağlamlaştırmak.
 • Sağlamlaştırmalar. (Arapça)
 • Sağlamlaştırılmış yer. (Arapça)

tahsin

 • (Hısn. dan) Kale gibi sağlamlaştırma.
 • Muhafaza altına alma.

takarrür etme

 • Sabit olma, yerleşip sağlam olma.

takrir / takrîr / تقریر

 • Yerleştirme. (Arapça)
 • Anlatma. (Arapça)
 • Önerge. (Arapça)
 • Sağlama. (Arapça)

tangüb

 • Ok yapımında kullanılan sağlam bir ağaç cinsi.

tarasrus

 • Katı olmak, şiddetlilik.
 • Sağlam olmak.

tarsif

 • Birbirine bitiştirip kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.

tarsin / tarsîn

 • Sağlamlaştırmak. Bir şeyi tahkik etmek.
 • Bilmek.
 • Metanet ve cesaret vermek.
 • Sağlamlaştırma.
 • Sağlamlaştırma, güçlendirme.

tarsin etmek

 • Sağlamlaştırmak.

tarsinat / tarsinât

 • (Tekili: Tarsin) Sağlamlaştırmalar.

tarsis

 • (Rasas. dan) Kurşunla perçinleme, kurşunlaştırma, sağlamlaştırma.
 • Kadının sadece gözleri görünecek şekilde örtünmesi.

tasallub

 • Sertleşmek. Katılaşmak.
 • Sağlamlaşmak.
 • Gayret etmek.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tasfid

 • Muhkem ve sağlam bağlamak.

tastim

 • Tamamlamak. Tekmil etmek.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tavtid

 • Bir nesneyi yerinde tutmak.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

te'kid / te'kîd / تأكيد

 • Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
 • Üsteleme. Bir iş için evvelce yazılan bir yazıyı tekrarlama.
 • Sağlamlaştırma.
 • Bir iş için önce yazılanı bir daha tekrarlama.
 • Pekiştirme, sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Te'kîd etmek: (Arapça)
 • Pekiştirmek, sağlamlaştırmak. (Arapça)
 • Önceki yazıyı tekrarlamak. (Arapça)

te'kiden

 • Tekrarlama ile.
 • Sağlamlaştırarak. Te'kid suretiyle.
 • Evvelce yazılmış olan bir yazıyı tekrarlıyarak.

te'min / te'mîn / تَأْم۪ينْ

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.
 • Korkusunu giderme, güvenlik duygusu verme.
 • Sağlamlaştırma. Kesin bir hale koyma. Sağlama.
 • Emîn kılma, sağlama.

te'rib

 • Kuvvet verme, sağlamlaştırma.
 • Çoğaltma.

te'sis

 • Kurma, temelleştirme, esaslar koyma.
 • Esas koymakla sâbit, sağlam ve kararlı kılmak.

te'yid

 • (Çoğulu: Te'yidât) Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metânet verme.
 • Doğrulama, doğru çıkarma. Destekleme.
 • Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma.

tecliz

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tecris

 • Sağlam fikirli etmek.

teekküd

 • (Ekd. den) Kuvvet bulma. Sağlamlaşma.

tefhim / tefhîm

 • Anlaşılmasını sağlama.

tekid / tekîd

 • Sağlamlaştırma, kuvvetlendirme.

telkih / telkîh

 • İlkah etmek. Aşılamak.
 • Aşı.
 • Cinsinin üremesini sağlamak.
 • İlkah etmek, aşılamak, cinsinin üremesini sağlamak.

temin / temîn / تأمين

 • Sağlama, elde etme.
 • Gerçekleştirme, sağlama. (Arapça)
 • Gerçekleştirilme, sağlanma. (Arapça)
 • Emin kılma, güvence verme. (Arapça)
 • Temîn edilmek: (Arapça)
 • Sağlanmak, gerçekleştirilmek. (Arapça)
 • Güvenci verilmek, emin kılınmak. (Arapça)
 • Temîn etmek:(Arapça)

temin etme

 • Sağlama.

temin etmek

 • Sağlamak.

temin ve tesis

 • Bir neticeyi temin etme ve sağlama.

temin-i adalet / temin-i adâlet

 • Adalet sağlama, gerçekleştirme.

temkin / temkîn / تمكين

 • İhtiyatlı davranma. (Arapça)
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Ağırbaşlılık. (Arapça)

ten-dürüst

 • Sağlam vücutlu, kuvvetli. Vücudu sağlam olan. (Farsça)

tendürüst / تن درست

 • Sağlıklı, sağlam yapılı. (Farsça)

terehhüb

 • Korku içinde olarak Allah'a sağlam kulluk etmek.

terfik

 • Arkadaş etme, arkadaş olmasını sağlama.

tesbit / tesbît / تثبيت

 • Sağlam olarak yerleştirme. Yerinden kımıldayamaz hâle getirme.
 • Bir şeyin aslını kat'i olarak bulma.
 • Sağlamca yerleştirme.
 • Sağlamlaştırma, tutturma. (Arapça)
 • Kanıtlama. (Arapça)
 • Tesbît edilmek: (Arapça)
 • Tutturulmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlenmek. (Arapça)
 • Tesbît etmek: (Arapça)
 • Tutturmak. (Arapça)
 • Kanıtlamak. (Arapça)
 • Belirlemek. (Arapça)

tesbit etmek

 • Sağlam şekilde yerleştirmek.

tescil

 • Sicile geçirme, deftere kaydetme.
 • Sağlamlaştırma.

teşdid / teşdîd

 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme.
 • Gr: Harfi iki defa okuma. Harfi şeddeli okumak.
 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme, güç verme.

teşebbüs

 • Bir işe girişmek. Bir işi ilk olarak teklif etmek.
 • Sağlam bir niyetle bir şeye başlamak.
 • El ile yapışıp bırakmamak.

teseyyüd

 • Yükseltme.
 • Sağlam olma.

teşeyyüd

 • Yükseltme. Sağlamlaştırma.

tesmir

 • Koyu nesneye su katıp duru etmek.
 • İksir ile sağlamlaştırmak.

tespit

 • Sağlam şekilde yerleştirme.

teşyid

 • Müşeyyed etmek. Binayı yükseltip sağlamlaştırmak.
 • Sağlamlaştırma.

tetris

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tevatür

 • Kuvvetli haber.
 • Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak.
 • Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.
 • Fık: İçinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemâate dayanan kuvvetli haber, ferdî olmayıp cemaate ait olan sağlam haber.

tevkid

 • Sağlamlaştırma.

tevsik / tevsîk / توثيق

 • Vesikalandırmak. Vesikalamak. Sağlamlaştırmak. Yazılı hale koymak.
 • Bir kimse hakkında -bu emindir, mutemeddir- demek.
 • Belgeleme. (Arapça)
 • Sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Tevsîk edilmek: Belgelendirilmek. (Arapça)
 • Tevsîk etmek: Belgelendirmek. (Arapça)

uhud-u tevhid

 • Tevhidin Uhud Dağı; sağlam ve sarsılmaz tevhid inancı için bir benzetme olarak kullanılmış.

ukul-ü selime

 • Sağlam ve bozulmamış akıllar.

ukusa

 • Berklik, muhkemlik, sağlamlık, sertlik.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

ulkum

 • (Çoğulu: Alâkım) Çok karanlık gece.
 • Pek sağlam deve.

unayil

 • (Çoğulu: Anâyil) Berk, metin, sağlam, dayanıklı, muhkem.

urvet-ül vüska

 • Sağlam kulp. Metin ve muhkem olan tutulacak şey.
 • İslâmiyet.
 • Kur'an-ı Kerim.

urvet-ül-vüska / urvet-ül-vüskâ

 • Tutunulacak en sağlam kulp.
 • İslâmiyet veya Kur'ân-ı kerîm.
 • Dinde güvenilir, kendisine uyulacak büyük âlim mânâsına, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin lakabı.

urvetü'l-vüska / urvetü'l-vüskâ

 • Kopmaz sağlam tutanak.

urvetülvüska

 • Sağlam kulp, islâmiyet.

üss-ül esas

 • Hakiki sağlam temel.

üstüvar / üstüvâr / استوار

 • Kuvvetli, dayanıklı, sağlam, muhkem. (Farsça)
 • Güvenilir, itimad edilir. (Farsça)
 • Sağlam. (Farsça)
 • Güvenilir. (Farsça)

üstüvari / üstüvârî / استواری

 • Sağlam, kuvvetli, emniyetli. (Farsça)
 • Sağlamlık. (Farsça)
 • Güvenilirlik. (Farsça)

va'r

 • (Va'ra) Sağlam yer, sert yer.

vahid-i sahih

 • Sağlam birey, küsuratsız sayı; tamsayı.

vakah

 • Katı yüzlü, utanmaz, hayırsız kimse.
 • Sağlam ve sert tırnak.

vakahat

 • Arsızlık. Utanmazlık. Katı yüzlülük. Açıklık ve saçıklık.
 • Pek sağlam ve metin.

vatid / vatîd

 • Sabit ve sağlam olan.

vesik

 • (Çoğulu: Visâk) Çok sağlam, kuvvetli.

veylettirmek

 • Birbiri ardı sıra götürmek, birbiri ardı sıra gelmeyi sağlamak.

vicdan-ı selim

 • Sağlam, temiz vicdan.

vüska / vüskâ

 • Çok kuvvetli ve sağlam olan.
 • Sağlam.

vuska / vuskâ / وثقى

 • Sağlam. (Arapça)

vüska / vüskâ / وثقى

 • Sağlam. (Arapça)

vüsuk / vüsûk / وثوق

 • Sağlam inanma. İtimad etme, güvenme. Muhkemlik, sağlamlık.
 • Sağlam inanç, güvenme.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Güvenilirlik. (Arapça)

yakin / yakîn / يَق۪ينْ

 • Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek. (Yakîn: Ma'rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma'rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîndir.) Göz ile görür derecede veya görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman
 • Şek ve şüpheden uzak olan; kesin.
 • Sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan îtikâd, îmân.
 • Ölüm.
 • Sağlam ve kesin bilgi.

yakin-i ilmi / yakîn-i ilmî

 • Kesin ve sağlam bilgi.

yakini / yakînî / يَق۪ين۪ي

 • Sağlam ve kesin bilgi ile.

zalef

 • Kum ve taş olmayan sağlam yer.

zebr

 • Kitab. Cüz. Kitap yaprağı.
 • Yazı yazma.
 • Söz. Yazı.
 • Akıl, zekâ.
 • Kuvvetli, sağlam, şiddetli adam.
 • Men'eylemek.

zenbilli ali efendi

 • Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Süleyman devrinin meşhur Şeyh-ül İslâmı ve âlimidir. Asıl adı Alâaddin Ali Cemâl Çelebi'dir. Allah rızası ve Allah korkusundan başka birşey tanımaması sayesinde, pervasız hareketleri ile bir çok insanın hayatlarını koruyabilmiş, adaleti te'min etmiştir. Sağlam dindar

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın