LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SAF kelimesini içeren 78 kelime bulundu...

ari / ârî

 • Saf, arınmış, uzak.

asfiya / asfiyâ / اصفيا

 • Sâfiyet, takvâ ve kemâlât sâhibi ve Peygambere (A.S.M.) vâris olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar.
 • Sâflar, temizler; Allahü teâlânın evliyâ kulları. Tekili safiyy'dir.
 • Safiler.

ata-yı mahz / atâ-yı mahz

 • Sâf, halis lütuf, bağış, Allah vergisi.

atik

 • Sâfi nesne, saf olan şey.

ayn-ı şuur

 • Saf bilinç, şuurun tâ kendisi.

ba-safa

 • Safalı. Safa ile.

bezm-i safa / bezm-i safâ

 • Safâ meclisi, eğlence meclisi.

cadi

 • Safran. (Farsça)

ezkiya

 • Saf, temiz, iyi halli kimseler.

gul

 • Safdil, ahmak, bön, sersem. (Farsça)

gül-ü halis / gül-ü hâlis

 • Saf ve temiz gül.

halis / hâlis

 • Saf, temiz.
 • Saf, temiz, hîlesiz, katkısız. Menfaat düşüncesi karışmadan sırf Allah için olan, riya ve gösteriş bulunmayan.
 • Saf, duru, katışıksız.

hasılat-ı safiye / hâsılat-ı sâfiye

 • Sâfi kazanç. Net kâr. Bütün masraflar çıktıktan sonra kazanç olarak geri kalan hâsılat.

hılt / خلط

 • Safra, sevda, dem (kan) ve balgam olmak üzere insan vücudundaki dört ana maddenin herbiri. (Arapça)

hiss-i mücerred

 • Saf ve hâlis duygu.

hülhal

 • Saf su.

humret-i şafak

 • Şafak kırmızılığı, şafak kızıllığı.

hüsn-ü mücerred / حُسْنُ مُجَرَّدْ

 • Saf katıksız güzellik.

huzmasafadamakeder / huzmâsafâdâmâkeder

 • Safa vereni al keder vereni bırak.

ıstıfa / ıstıfâ / اِصْطِفَا

 • Safileşme.

ma-i zülal / mâ-i zülâl

 • Saf, temiz, soğuk ve tatlı su.

mahic

 • Sâfi, saf, katıksız.

mahz

 • Saf, tam.

mahz-ı edep

 • Saf edep ve ahlâk.

mezheb-i şafii / mezheb-i şâfiî

 • Şâfiî mezhebi.

mugalata / mugâlata

 • Safsata, demagoji; aldatmak maksadıyla yanıltıcı sözler söyleme.

müntebiz

 • Safın arkasında yalnız duran kişi.

musaffa

 • Sâfileşmiş. Temizlenmiş. Süslenmiş.
 • Safileşmiş, arıtılmış.

musaffi / musaffî

 • Safileştiren, arıtan.
 • Sâfileştiren. Temizleyen. Süzen. Tasfiye eden.
 • Safileştiren, temizleyen.

müstağrak-ı envar-ı safa / müstağrak-ı envar-ı safâ

 • Safâ verici nura garkolmuş, safâ veren nurlara batmış.

müterasıf

 • Saf şeklinde birbirine yanaşıp sıkışmış olan.

na-saf

 • Saf ve hâlis olmayan. Saf olmayıp karışık olan. (Farsça)

nab / nâb / ناب

 • Saf, halis, katışıksız. (Farsça)

niyet-i halis / niyet-i hâlis

 • Saf, temiz niyet.

niyet-i halisa / niyet-i hâlisa

 • Saf, temiz niyet.

niyet-i halise / niyet-i hâlise

 • Saf, temiz niyet.

nüzhet-pezir

 • Safa ve neşe bulmuş olan. (Farsça)

rahik

 • Safi şarap, Cennet şarabı.

raik / râik

 • Safi, sade.

sade-dil

 • Saf, temiz kalpli.

sadedilane / sadedilâne / sâdedilâne / ساده دلانه

 • Saflıkla, bönlükle. (Farsça)
 • Safça. (Farsça)

sadelevh / sâdelevh / ساده لوح

 • Saf, bön.
 • Saf, temiz yürekli. (Farsça - Arapça)

safa-engiz

 • Safa koparan. Neşe, sevinç yapan.

safahat / safahât / صَفَحَاتْ

 • Safhalar, devreler.
 • Safhalar.

şafak-alud / şafak-âlud

 • Şafak gibi, şafak renginde. (Farsça)

şafak-gun / şafak-gûn

 • Şafak renkli, kızıl. (Farsça)

safaperver

 • Safa veren. İç açan, safalı. (Farsça)

safayab

 • Safa bulmuş, huzur ve sükûna kavuşmuş. (Farsça)

safbeste

 • Saf bağlamış, sıra sıra dizilmiş.
 • Saf bağlamış, saf olmuş.
 • Saf bağlamış, saf tutmuş.

safderun

 • Safi, içi temiz, kolay aldanabilen. (Farsça)

safderunane / safderûnâne / صاف درونانه

 • Safça. (Arapça - Farsça)

safdil / sâfdil

 • Saf, ahmak, bön, kolay aldatılan kimse. (Farsça)
 • Saf kalpli, kolay aldanan.

safdilane / safdilâne

 • Saf kalpli olarak.

saff-beste

 • Saf bağlamış, saf olmuş. (Farsça)

saffet

 • Safilik, halislik.

safi-kalb / sâfi-kalb

 • Saf, temiz kalpli.

şafii / şafiî / şâfiî

 • Şâfiî mezhebinden olan.
 • Şafiî mezhebine uyan.

şafiice / şâfiîce

 • Şâfiî mezhebine göre.

safiyane / sâfiyâne

 • Saf hâlde, safça.

safiyat / sâfiyât

 • Saflık, temizlik.

safiye / sâfiye

 • Saf, açık ifade.
 • Saf, arı, temiz.

safiyet / sâfiyet

 • Saflık, hâlislik, temizlik.
 • Saflık, temizlik.

safsataperdaz

 • Safsata kabilinden söz söyliyen adam. (Farsça)

safsatiyat / safsatiyât

 • Safsatalar, yalan ve yanlış şeytâni sözler.
 • Safsatalar; yalan ve uydurma şeyler.
 • Safsatalar, uydurmalar.

safvet / صفوت

 • Sâfilik, temizlik, pâklık. Hâlislik.
 • Safilik, pâklık.
 • Saflık, duruluk, temizlik.
 • Saflık, temizlik, arılık. (Arapça)

safvet-i iman

 • Safî, temiz, dürüst iman.

safvetkar / safvetkâr

 • Saf ve temiz.

safvetli

 • Saf, berrak.

sine-i saf / sîne-i sâf

 • Saf sîne, arı gönül.

sufuf / sufûf

 • Saflar, sıralar.
 • Saflar.

şukre

 • Sâfi kızıllık, tam ve koyu kırmızılık.

tasaffi

 • Saflaşmak. Durulmak. Temizlenmek.
 • Saflaşma, arınma.
 • Saflaşma, durulma.

tasfiye

 • Safileştirme, arındırma.
 • Saflaştırma, arındırma.

tesaffuh

 • Safha safha nazar etme. Bir bir bakma, teemmül etme.

teşeffu'

 • Şafiî mezhebine geçmek. şafiî olmak.

tevhid-i mahz

 • Saf tevhid inancı; herşeyin bir olan Allah'a ait olduğuna, hiçbir şirke girmeden tam mânâsıyla inanma.

ve's-saffat / ve's-sâffât

 • Sâffât Sûresi, Kur'ân-ı Kerim'in 37. sûresi.

za'feran / za'ferân / زعفران

 • Safran. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın