LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SABIR ifadesini içeren 63 kelime bulundu...

ab'ab / ab'âb

 • Uzun boylu kimse.
 • Güzel huylu ve sabırlı adam.

acul / acûl

 • Çok acele eden sabırsız.
 • Aceleci, sabırsız.

aculiyet

 • Acelecilik. Sabırsızlık.
 • Acelecilik, sabırsızlık.

ahen-can / ahen-cân

 • Demir canlı. (Farsça)
 • Katı yürekli. (Farsça)
 • Sabırlı, tahammüllü. (Farsça)

alz

 • (Çoğulu: Alzât) Sabırsızlık.
 • Hastaya ârız olan titremek.
 • Hafiflik.
 • Acele

aman

 • (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz.
 • Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi.
 • Tenbih, sakındırma.

arif / ârif

 • (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen.
 • Sabırlı ve mütehammil.
 • Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan.
 • Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan.

bar-berdar

 • Sabırlı, tahammüllü. (Farsça)
 • Yük kaldıran. (Farsça)
 • Hamal. (Farsça)

bar-keş

 • Hamal, yük taşıyan. (Farsça)
 • Mütehammil, tahammül eden, sabırlı. (Farsça)

bürdbar / bürdbâr / بردبار

 • Ağırbaşlı. Sabırlı, mütehammil, uysal, tahammüllü kimse. (Farsça)
 • Sabırlı. (Farsça)

bürdbari / bürdbarî

 • Ağırbaşlılık, sabırlılık. (Farsça)

ceza' / جَِزَعْ

 • Hüzünle ağlayıp sızlanmak. Sabırsızlık yüzünden telâş ve teessür göstermek.
 • Sabırsızlanma.

giran-seng

 • Ağır başlı kişi. Ciddi ve vakar sahibi kimse. (Farsça)
 • Sabırlı, kanaatkâr. (Farsça)

hamul

 • (Haml. den) Sabırlı, metanetli, tahammüllü, dayanıklı kimse.

hamuli / hamulî

 • Tahammüllülük, sabırlılık, dayanıklılık.

hazm

 • Düşünceli hareket, sabır, sindirme.

helu'

 • Sabrı az, hırsı çok olan. Sabırsız olup her halini halka şikâyet eden insan.

izzi / izzî

 • Tahammüllü, sabırlı kimse.

kabına sığmamak

 • t. Sabırsızlık, acelecilik.
 • Şişmanlamak.

kemal-i sabır / kemâl-i sabır / كَمَالِ صَبِرْ

 • Tam ve mükemmel sabır.
 • Tam bir sabır.

kemal-i sabır ve metanet / kemâl-i sabır ve metanet

 • Tam ve mükemmel bir sabır ve dayanıklılık.

kemal-i sabır ve şükür / kemâl-i sabır ve şükür

 • Tam ve mükemmel sabır ve şükür.

ma'ceme

 • Sabırlı, tahammüllü kimse.

metanet

 • Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması. (Mukabili zaaf'dır) (Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciyyedir.)

misbar

 • (Çoğulu: Mesâbir) Yaraya konulan fitil.

musaberet

 • Karşılıklı sabır. Sabırlılık. Katlanmak.

mütehammil

 • Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen.

na-şikib

 • Sabırsız. (Farsça)

na-şikibane / na-şikibâne

 • Sabırsızlıkla. (Farsça)

na-şikibani / na-şikibânî

 • Sabırsızlık. (Farsça)

na-şikibi / na-şikibî

 • Sabırsızlık. (Farsça)

necih

 • Galip ve muzaffer.
 • Sabırlı.
 • Sağlam rey.

ribatet

 • Kalb kuvveti.
 • Tahammül, sabır.
 • Kalbi sağlam olma.

risl

 • Vakar, ciddiyet, sekinet.
 • Sabır.

sabbar

 • Çok sabırlı, sabur.

sabir / sâbir / صابر

 • Sabırlı. (Arapça)

sabır-suz / sabır-sûz

 • Sabır taşıran.

sabire

 • (Bak: SABİR)

sabırşiken / صَبِرْ شِكَنْ

 • Sabır kırıcı.

sabırsuz / sabırsûz

 • Sabrı yakan, sabırsızlık veren. (Farsça)

sabirun / sâbirûn

 • (Bak: SABİRÎN)

sabr / صبر

 • Sabır, acıya katlanma.
 • Sabır. (Arapça)

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl / صَبْرِ جَم۪يلْ

 • Allah'tan gelen bir acıya sabretme. Şükrederek sabır.
 • Başa gelen belâ ve musîbetten dolayı feryad etmeden, insanlara şikâyette bulunmadan yapılan sabır, gösterilen tahammül.
 • Güzel sabır; rıza göstererek katlanma.
 • Güzel sabır.

sabrıcemil / sabrıcemîl

 • Güzel bir sabır.

sabur / sabûr / صبور

 • Çok sabır gösteren, çok sabreden. (Farsça)
 • Kullarına sabır gücü ihsan eden Allah.
 • Çok sabırlı.
 • Çok sabırlı. (Arapça)

saburane / saburâne / sabûrâne

 • Çok sabır göstermek suretiyle. (Farsça)
 • Sabırlı olarak.

şekib

 • Sabır, tahammül.

şekiba / şekîbâ / شكيبا

 • Sabırlı, tahammüllü, mütehammil. (Farsça)
 • Sabırlı. (Farsça)

şikiba

 • (Şikibende) Sabırlı.

şürefa

 • (Tekili: Şerif) Şerifler. Hazret-i Hüseyin Radıyallahü Anh vasıtasiyle Peygamberimiz (A.S.M.) soyundan gelenler.
 • Şerefliler. Allah (C.C.) yolunda sabır ve sebat ile devam eden temiz insanlar.

ta'ziye

 • Ölen kimsenin yakınlarına sabır, ölene rahmet dileme.

tahammülsuz

 • Tahammülü yok eden. Sabırsızlık veren. (Farsça)

tasabbur

 • (Sabr. dan) Sabırlanma. Sabretme.

teessi

 • Sabır gösterme. Teselli bulup sabretme. Avutma.

tenük-havsala

 • Sabırsız adam, tahammülsüz kimse. (Farsça)

tiltile

 • Sabırsız olmak.
 • İşi güç olmak.
 • Hurma çöpünden yapılan bardak.

ulü'l-azm

 • Azamet, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Mûsâ, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m.).

ulü'l-azmane / ulü'l-azmâne

 • Büyük sabır ve metanet sahibi olan büyük insanlara yakışır şekilde.

ulü-l azm

 • Kat'i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zâtlar, hususan peygamberler (Aleyhimüsselâm). Başta Hz. Muhammed (A.S.M.), İsa, Musa, İbrahim, Nuh (A.S.).

ulülazm peygamberler

 • Azimet, gayret, ciddiyet, sabır ve sebat sahibi büyük peygamberler; Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Mûsâ, Hz. İsa, ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e verilen sıfat.

vekar

 • Vakar, sabır, onur.

ya sabur / yâ sabûr

 • Ey çok sabırlı olan Allah.

zeluli / zelulî

 • Başı yumuşak. Dayanıklı. Sabırlı, tahammüllü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın