LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sırma ifadesini içeren 79 kelime bulundu...

acm

 • (Çoğulu: Ucum) Beş yaşına girmemiş deve.
 • Kuyruk dibi.
 • Isırmak.

adid

 • Hasım.
 • Arkadaş.
 • Isırma. Bir ısırımlık lokma.

apulet

 • Askerlerin, sınıf ve rütbelerine göre sırma, ipek veya yünden omuzlarına taktıkları saçak. (Fransızca)

ats / عطس

 • Hapşırma, aksırma. (Arapça)

atse

 • Aksırma, tek aksırık.

azb

 • Kesme.
 • Isırma.
 • Azarlama.
 • Hastalıktan hırpalanma.

azz

 • (Add) Isırmak. Dişlemek.

azz-i benam / azz-i benâm

 • Parmak ısırma.

benek

 • Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

bertih

 • Aşırma.

bezm

 • Yayın kirişini çekip, sonra salıverme.
 • Bir şeyi diş ucuyla ısırma.

ce'y

 • Isırmak.

dagm

 • Isırmak.

dahs

 • Ön dişler ile ısırmak.

dars

 • Dişiyle tutup ısırmak.

darzeme

 • Çok ısırmak.

daygam

 • Arslan, esed.
 • Isırmak.

ezem

 • Ağzını yumup oturmak.
 • Sabretmek.
 • Yemekten ve içmekten men'etmek.
 • Isırmak.
 • Gayret etmek.
 • Bükmek.

gamaim

 • (Tekili: Gımâme) Hayvanların, yem yemelerini veya ısırmalarını önlemek gayesiyle ağızlarına takılan torba gibi şeyler.

gaz

 • Isırma, dişle tutma. (Farsça)
 • Diş. (Farsça)

guful

 • Dikkatsizlikten veya şaşırmaktan dolayı bir işte hata yapma.

hacalet

 • Utanma, utangaçlıkla şaşırma.

haclet

 • Şaşırma, acaibine gitme, taaccüb.
 • Utanma, arlanma.

hadb

 • Vurmak, darb etmek.
 • Deriyi etiyle ayırmak.
 • Isırmak.
 • Yalan söylemek.
 • Uzunluk.

hayret

 • Şaşma, şaşırma, ne yapacağını bilmeme.

hekr

 • Taaccüp etmek, şaşırmak.

hemz

 • Dürtme, kakma.
 • Parmaklarla sıkma.
 • Yere çalma, vurma.
 • Isırma, dişleme.

hezz

 • Vurmak, dövmek.
 • Isırmak.

hicame

 • Deve ağzına ısırmasın diye takılan ağızlık.

ıdad

 • Isırmak.
 • Geçinmekte darlık, maişet zorluğu.

iftilak

 • Taaccüb etmek, şaşırmak.

ihtilas / ihtilâs / اِخْتِلَاسْ

 • (Çoğulu: İhtilasât) Çalma, sirkat, hırsızlık.
 • Usulca ve elçabukluğu ile aşırma.
 • Bir çeşit ok atma tavrı.
 • Aşırma, çalma.

intisar

 • Saçılmak. Dağılmak.
 • Püskürmek.
 • Toz kabarması. Kabarmak.
 • Buruna su çekmek.
 • Aksırıp tıksırmak.

istebrak

 • İpekten mâmul ve sırma ile işlenmiş bir çeşit kumaş. Kalın ipek kumaş.

istigrab

 • Şaşırmak, garib bulmak, taaccüb etmek, tahayyür.

istiğrap

 • Şaşırma, hayret etme.

kars

 • İki parmağıyla çimdiklemek.
 • Karıncanın ısırması.

katm

 • Kesmek. Isırmak.
 • Tatmak, zevk.
 • Devenin kükremesi.

kedh

 • Amel, cehd. Sa'y.
 • Isırma veya yırtma ile hasıl olan iz.

kedm

 • Isırma.

kemal-i taaccüp / kemâl-i taaccüp

 • Çok fazla şaşırma.

lek'

 • Isırmak.
 • Yapışmak.
 • Kir.

mezarre

 • Isırmak.

murassa'

 • Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı.
 • Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş.
 • Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit.
 • Bir nevi yazı.

müşevveş olma

 • Şaşırma.

müzerkeş

 • Altın sırmalı. Sırma ile işlenmiş.

nahafet

 • Aksırma.

nahf

 • Aksırmak. Nefes almak.

nakş

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.

nedalet

 • Kir, pislik.
 • Çalma, sirkat etme, aşırma.

nehafe

 • Tıksırmak, aksırmak.
 • Nefes verip almak.

nesir

 • Hayvan aksırması.

neşt

 • Yılan sokmak ve ısırmak.
 • Bir yerden bir yere gitmek.
 • Çözmek.
 • Çıkarmak.
 • İpi bağlamak.

neyb

 • Dişle ısırmak.

sagsaga

 • Dişi çıkmamış küçük oğlan.
 • Bir şeyi ısırmak.

sebt

 • (Çoğulu: Esbât-Sübut-Esbüt) Rahat etmek.
 • Boyun vurmak.
 • Saç sarkıtmak. Bir çeşit deve yürüyüşü.
 • Cumartesi günü.
 • Şaşırmak, hayrette kalmak.
 • Çok zeki, dâhiye.
 • Başı tıraş etmek.

sehivsiz

 • Yanılmadan, şaşırmadan.

sim

 • Gümüş. Gümüş para. (Farsça)
 • Gümüşten. Sırmadan. (Farsça)

sündüs

 • Sırmadan kabartma deseni. Eski bir çeşit ipekli kumaş. Parlak renkli, çiçekli, işlemeli, nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaş. Altun veya gümüş tellerle işlemeli ve nakışlı olarak dokunmuş ipek kumaşlardan biri.

ta'did

 • Mübâlağa ile ısırmak.

taaccüb / تعجب

 • Şaşırma. (Arapça)
 • Taaccüb etmek: Şaşırmak. (Arapça)

tahayyür

 • Şaşakalmak. Hayret etmek. Şaşırmak. Hayran olmak.

teattus

 • Aksırma.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

tefekkün

 • Pişman olmak.
 • Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

tehekkür

 • Taaccüb etmek, hayrette kalmak, şaşırmak.

teheyyüm

 • Şaşma, şaşırma. Şaşıp kalma. Hayran olma.
 • Susuz olma.

tekdim

 • Çok ısırmak.

tela'süm

 • Dil dolaşma, şaşırma.
 • Cevap verilecek yerde veremeyip kekeleme.
 • Saçmasapan cevap verme.

tescih

 • (Eşek) dişiyle bir yerini tutup ısırmak.

tıraz

 • Elbiselere nakışla yapılan süs.
 • Sırma ve ipekle işleme.
 • Zinet, süs.
 • Üslup, tarz, tutulan yol.
 • Döviz.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

vahz

 • Sivri bir şey batırarak acıtma.
 • Çimdikleme.
 • Isırma.
 • Sokma.

zer-baf / zer-bâf

 • Sırma dokuyan.
 • Sırma dokuyan.

zer-rişte

 • Altın tel. Sırma. (Farsça)
 • Sarı. (Farsça)

zer-tar

 • Altın tel, sırma. (Farsça)
 • Güneş ışını. (Farsça)

zerbaf / zerbâf / زرباف

 • Sırmacı. (Farsça)

zerduz / zerdûz / زردوز

 • Sırmacı. (Farsça)