LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te SİPER ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

abajur

 • Lamba siperi. (Fransızca)

aleng

 • Hücum eden asker. (Farsça)
 • Siper, istihkâm. (Farsça)

baru / bârû

 • Kale duvarı, tabyanın gezinti yeri, hisar burnu, sur. (Farsça)
 • Sığınak, siper. (Farsça)

bere

 • Sipersiz ve yumuşak olan bir çeşit başlık. (Fransızca)
 • Sipersiz ve yumuşak olan bir çeşit başlık.

cansiperane / cansiperâne

 • Canını fedâ edercesine, canını siper ederek.

eleng

 • Sur, duvar, siper. (Farsça)
 • Kale ve istihkâm askeri. (Farsça)

erkah

 • (Tekili: Rükh) Rükhler, sığınılacak yerler, sığınaklar, siperler.

etnik

 • yun. Bir kavim, bir ırkla ilgili olan. İslâmiyet, kavmiyeti ve ırkçılığı reddeder. Etnik bölücülüğe karşı en kuvvetli siper, İslâm şuuru ve kardeşliğidir.

evcar

 • İçinde gizlenmek için avcılar tarafından yapılan siperler, çukurlar.

hafagah / hafagâh

 • Gizlenilecek yer, gizlenme yeri, siper. (Farsça)

istihkam / istihkâm / استحكام

 • Sağlamlık. Metin olmak. Kuvvetli ve dayanıklı olmak.
 • Askerlikte: Düşmana karşı, hücumlarını savmak için hazırlanmış bulunan siper, askeri yapılar. İstihkâm işi ile uğraşan asker sınıfı.
 • Kuvvet ve metanet vermek.
 • Sağlamlık, siper.
 • Sağlamlık. (Arapça)
 • Siper. (Arapça)

istihkamat / istihkâmat

 • (Tekili: İstihkâm) İstihkâmlar.
 • Siperler.

istişraf

 • Ellerini güneş ışığına siper etme.

kafes

 • Tel, ince demir veya ağaç çubuklarından yapılan ve içine kuş ve saire konulan şey.
 • Dışardan içerisi görünmesin diye, ince tahta çubuklarından yapılıp harem pencerelerine takılan siper,
 • Ahşap bir binanın kaplama ve sıvası olmaksızın direklerden ibaret taslağı.

küpeşte

 • Geminin kenarlarındaki tahta siper.
 • Parmaklığın üzerindeki düz ve kalın tahta.

ma'ruz

 • Bir şeyin etkisine uğramak veya uğratmak.
 • Arzolunmuş, arzolunan.
 • Serilmiş, yayılmış.
 • Verilmiş, sunulmuş.
 • Anlatılmış.
 • Bir şeye karşı siper alan.

mazgal

 • yun. Eskiden kale, hisar, sur veya şato duvarlarında açılan iç yanı geniş, dış yanı dar gözleme siperi.

mecenne

 • Kalkan, siper.
 • Delilik, mecnunluk, divanelik.

meters

 • Harpte, korunmak gayesiyle yapılan toprak tümsek, siper. (Farsça)
 • Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç. (Farsça)

micenn

 • Kalkan, siper.

tekmin

 • (Kemin. den) Pusuya yatırma, sipere yerleştirme.

teterrüs

 • Kalkanla siper yapmak.

tokat

 • Kale içi, siper, ahır, ağıl. El içi gibi yer.
 • Dere arası olan hayvan mer'ası.
 • El içiyle vurulan sille.