LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sürç ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

aserat

 • Sürçmeler, yanılmalar.
 • Ayak kayması.

asre

 • (Çoğulu: Aserât) Ayak kayma, sürçme, yanılma.

aşşar

 • A'şar tahsildarlığı yapmış olan kimse. Öşürcü, ondalıkçı.

asyar

 • Dayanmak.
 • Sürçmek.

aşyere

 • Dayanmak. Sürçmek.

cesurane / cesurâne

 • Cesurca, korkusuzca.

feletat / feletât

 • Yanlışlar, yanılmalar, sürçmeler, tutarsızlıklar.
 • Sürçmeler, falsolar.

haydarane

 • Hz. Ali gibi. Kahramanca, yiğitçe, cesurca. (Farsça)

hefevat

 • (Tekili: Hefve) Yanlışlıklar, yanılmalar.
 • Ayak kayması. Sürçmeler, kaymalar.

hefvan

 • Yanılma, yanlışlık.
 • Süratle gitme, hızla gitme.
 • Ayak kayıp sürçme.

hefve

 • (Çoğulu: Hefevât) Sürçme, ayak kayması.
 • Mc: Hata, yanılma. Zelle.

hey'atın feletatı / hey'atın feletâtı

 • Birini taklit eden kimsenin taklitçiliğini gösterip ilân eden sürçmeleri, falsoları. Kemalât-ı ruhiye veya mükemmelliğin iktizası olan umum ahvaldeki fıtrîlik ve müvazeneyi o seviyede olmayanın sun'î taklitteki gayr-ı fıtrîliği.

i'sar

 • Sürçtürmek, ayak kaydırmak.
 • Zemmetmek, kötülemek.

ızlak-ı akdam / ızlak-ı akdâm

 • Ayakların sürçüp kayması.

kebv

 • Davarın, başını vücuduna sürçmesi.
 • Çakmak çöngelip ateşi çıkmaz olmak.
 • Görmek.
 • Kabın içindekini dökmek.
 • Ateşi kül bürüyüp örtmek.

lagz

 • Kayma, sürçme.

lağz / لغز

 • Sürçme. (Arapça)

lagzan

 • Kayan, sürçen. (Farsça)

lagzide

 • Kaymış, sürçmüş. (Farsça)

lagzide-pay / lagzide-pây

 • Ayağı kaymış. Ayağı sürçmüş. (Farsça)

lagziş

 • Sürçme, kayma. (Farsça)
 • Kayış, sürçüş. (Farsça)

lağziş / لغزش

 • Sürçme, kayma. (Farsça)

muaşşir

 • (Aşr. dan) Ondalıkçı. Öşürcü. Aşar memuru.

mütezellik

 • Sürçen, kayan.

şebib

 • Bıçak üstüne sürçmek.

şibab

 • Bıçak üstüne sürçmek.
 • At neşesi.

teas

 • Sürçüp yüzü üstüne düşmek.

tekrir

 • Tekrar etme, bir daha yapma, söyleme, tekrarlama.
 • Edb: Sözün tesirini kuvvetlendirmek için bir sözü bile bile tekrar etme san'atı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir. Râ harfine âid olan bir sıfattır. Buna mükerrir harfi de denir.

tezelluk

 • Kayma, sürçme.

tezlik

 • (Çoğulu: Tezlikât) Sürçtürme, kaydırma.
 • Başın saçını yolmak.

vakre

 • Davarın tırnağının taşa dokunup sürçmesi.

yemin-i lağv / yemin-i lâğv

 • Alışkanlıkla veya dil sürçmesiyle veya sehven yapılan yemindir (ki; şer'an kefâret lâzım gelmez).

zelak

 • (Zelk) Yolmak (tıraş gibi).
 • Sürçmek. Ayağın kayması.

zelil

 • Sürçüp düşen.
 • Yanılan.

zelk

 • Sürçme, kayma.

zell / زل

 • Yanlışlık yapma, yanılma.
 • Ayağı sürçme, kayma.
 • Sürçme, kayma. (Arapça)

zellat

 • (Tekili: Zelle) Yanılmalar, yanlışlar.
 • Sürçmeler, kaymalar.
 • Hatalar.

zelle

 • Sürçme, sürçüp kayma.
 • Yanılma. Yanlış. Ufak suç.
 • Sürçme, yanılma.
 • Ayak sürçüp kayma.
 • Hata, suç.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR