LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sözlü ifadesini içeren 67 kelime bulundu...

ateşdem / âteşdem / آتش دم

 • Acı sözlü. (Farsça)

babü's-sin / bâbü's-sin

 • Sözlük ve lügatlerde "sin" harfinin bulunduğu bölüm, Sin maddesi.

berr

 • Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.
 • Kara, toprak.

dua-yı kavli-i ihtiyari / dua-yı kavlî-i ihtiyarî

 • Bilinçli olarak yapılan sözlü dua.

edebiyat

 • Düşünce, duygu veya herhangi bir hakikatı veya herhangi bir fikri yazı veya sözle, manzum veya nesir halinde güzel şekilde ifâde san'atı. Bu san'atla uğraşan ilim kolu.
 • Edebiyata âit yazıları toplayan kitap.Edebiyatın sözlük anlamından biri de edebe, yani terbiyeye uygun söz söylemek

fazazet

 • Sertlik, kabalık, kötü sözlülük.

ferheng / فرهنگ

 • Kültür. (Farsça)
 • Sözlük. (Farsça)

gülnefesi / gülnefesî

 • Lâtif ve hoş sözlülük. (Farsça)
 • Güzel kokulu olmak. (Farsça)

haber

 • Herhangi bir konuda alınan yazılı veya sözlü bilgi.
 • Sünnet, hadîs-i şerîf.
 • Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn ve Tebe-i tâbiînden bildirilen söz.

hakgu / hakgû / حق گو

 • Doğru sözlü. (Arapça - Farsça)

hakikat / hakîkat

 • Bir şeyin aslı, mahiyeti.
 • Gerçek, doğru.
 • Sadakat kadirbilirlik. Sözlük anlamıyla söylenen söz.

hakikat-gu

 • Doğru sözlü. Doğru konuşan. (Farsça)

hay

 • Çiğneyen mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeker-hâ : Şeker çiğneyen. (Farsça)
 • Mc: Tatlı sözlü, güzel ve dokunmaz sözler söyleyen. (Farsça)

hevb

 • Yol, tarik.
 • Ateş alevi.
 • Karışık sözlü kimse.

hiddis / hiddîs

 • Çok sözlü, çok konuşan.

icazlı / îcazlı

 • Az sözle çok mânâlar anlatarak, özlü sözlü.

ifta / iftâ

 • Fetvâ vermek, dînî bir mes'elenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak bildirmek.

irticali / irticâlî

 • Sözlü konuşma.

kalli

 • Sözlü. Dil ile. (Türkçe)

kamus / kamûs / قاموس

 • Büyük sözlük.
 • Sözlük. (Arapça)

kamus-i arabi / kamus-i arabî

 • Arapça lügat kitabı, Arapça sözlük.

kamus-i osmani / kamus-i osmanî

 • Osmanlıca sözlük.

kamus-i türki / kamus-i türkî

 • Türkçe lügat kitabı, Türkçe sözlük.
 • Şemseddin Sâmi'nin yayınladığı Türkçe lügat.

kavlen / قَوْلاً

 • Sözlü olarak.

kavli / kavlî

 • Sözlü olarak.

lafzi / lafzî

 • Sözlü.

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

lugat / lûgat

 • Kelime. Söz.
 • Her milletin dili.
 • Lügat kitabı, sözlük.
 • Lügat, sözlük, kelimelerin anlamlarını kısaca bildiren kitap.

lügat

 • Bir dilin kelimelerini belli bir sıralama içinde, mânâlarıyla beraber ihtiva eden kitap, sözlük.

lugat / lugât / لغات / لغت

 • Sözlük. (Arapça)
 • Kelimeler. (Arapça)
 • Söz. (Arapça)
 • Sözlük. (Arapça)
 • Kelime. (Arapça)

lugatname / lûgatname

 • Sözlük.

maani-i lüğaviye / maâni-i lüğaviye

 • Lügat mânâları, kelimelerin sözlük anlamları.

mana-yı lügavi / mânâ-yı lügavî

 • Lûgat, sözlük anlamı.

muaraza-i bil-huruf

 • Söz, yazı veya fikir ile birisine karşı gelmek. Sözlü mücâdele.

muaraza-i bilhuruf / muâraza-i bilhuruf

 • Harflerle mücadele, yazılı ve sözlü mücadele.

muhammed-ül-emin / muhammed-ül-emîn

 • "Doğru sözlü ve güvenilir" mânâsına Peygamber efendimizin lakabı.

muhbir-i sadık / muhbir-i sâdık

 • Doğru sözlü haber verici, peygamber.

müşterek lafız

 • Sözlük anlamıyla birden fazla anlama gelen kelime. Meselâ: "Yüz" gibi.

mütefeyhık

 • Çok sözlü, kibirli kimse.

namzed

 • (Nâm-zed) İsteyen veya istenilen kimse. (Farsça)
 • Sözlü. Nişanlı. (Farsça)
 • Bir vazifeye tayin edilmesini isteyen veya istenilen kişi. Aday. (Farsça)

nermgu / nermgû

 • Yumuşak sözlü. (Farsça)

rahim

 • Hafif sesli, lâtif sözlü kız.

rastgu / râstgû / راست گو

 • Doğru sözlü. (Farsça)

ratb-ül lisan / ratb-ül lisân

 • Yumuşak sözlü. Mülâyim lisanlı.

sadık / sâdık

 • Doğru sözlü.
 • Bağlı.
 • Velî, Allahü teâlânın sevgili kulları.
 • Doğru, yalan ve uydurma olmayan. Doğru sözlü, sözünde duran.

sadik

 • Çok sâdık, içten ve dıştan sadakatlı dost. Doğru sözlü.

sadık-ul kavl

 • Doğru sözlü.

sadıkülkavl / sâdıkülkavl / صادق القول

 • Doğru sözlü. (Arapça)

şahid-i adil / şâhid-i âdil

 • Doğru sözlü şâhid.

şahid-i adil ve sadık / şahid-i âdil ve sadık

 • Adâletli ve doğru sözlü şâhit.

şahid-i adl / şâhid-i adl

 • Âdil şahid, doğru sözlü şahid.

şahid-i sadık / şâhid-i sâdık

 • Doğru sözlü şahit, tanık.

şekerleb / شكرلب

 • Tatlı dudaklı. (Farsça)
 • Şirin sözlü. (Farsça)

selamet-i kal / selâmet-i kal

 • Doğru sözlülük.

selit

 • Kahredici, galebe edici.
 • Susam yağı.
 • Kötü sözlü şerli kimse. Ağzı bozuk.
 • Zeytinyağı.

sersar

 • Çok sözlü, çok konuşan. Herze ve hezeyan söyleyen.
 • Büyük bir nehrin adı.

sertem

 • Uzun, tavil.
 • Yumuşak sözlü kişi.
 • Hışmını ve gadabını süratle yenen kimse.

şetame

 • Çirkin yüzlü ve yaramaz sözlü olmak.

sıddıkin-i sahabe / sıddıkîn-i sahabe

 • Sadakatli, doğru sözlü Sahabeler.

şifahen / şifâhen / شفاها

 • Sözlü olarak.
 • Sözlü olarak. (Arapça)

şifahi / şifahî / şifâhî / شفاهى

 • Ağızdan, şifahen, sözlü.
 • Sözlü.
 • Sözlü olarak. (Arapça)

şifahiyat / şifahiyât

 • Ağızdan söylenilen, şifahî olan, sözlü ifadeler.

talakat / talâkat

 • Dil açıklığı. Selâset. Düzgün sözlülük.
 • Güler yüzlülük.
 • Düzgün sözlülük.

talmud / talmûd

 • Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kabûl ettikleri, sözlü emirlerin toplandığı Mişnâ ve Gamâra olmak üzere iki kısımdan meydana gelen kitap.

telhgüftar

 • Acı sözlü. (Farsça)

tercüman

 • Yazılı ve sözlü metinleri başka bir dile çeviren.

yehmur

 • Çok sözlü, çok konuşan adam.
 • Çok çalışkan ve işe cür'etli olan kişi.
 • Yeri götüren balık.