LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sönme ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

ahek-i tefte

 • Sönmemiş kireç.

bevh

 • Kızgınlık ve hiddetin geçmesi.
 • Ateşin sönmesi.

gırajova ateşi

 • Tar: Eskiden kale müdafaalarında hücum edenlere karşı ve deniz savaşlarında düşman gemilerini tutuşturmak için kullanılan ve su ile sönmeyen bir cins ateş. Balmumu, kükürt, ispirto, kâfuru karmasından ibarettir. Bu ya doğrudan doğruya tutuşturulur veya buna batırılmış yuvarlak yün parçaları ateşlene

habt

 • (Çoğulu: Ahbât) Sükun. Huşu.
 • Sönmek.
 • Çukur yer.
 • Düz yer.

hasf

 • Yere batma, ışığı sönme.
 • Ay tutulması.
 • Işığı sönmek.

hebv

 • Ateşin sönmesi.

hübüvv

 • Ateşin sönmesi.

hufut

 • Sâkin olmak. Ateşin sönmesi.
 • Sesin kesilmesi.

hümud

 • Elbisenin eskimesi.
 • Ateşin sönmesi.

hüsuf / hüsûf

 • Ay tutulması, sönme.

inhimad

 • Ateşi sönmeyip alevi geçme.

inkıraz / انقراض

 • Sönme. Zeval bulma.
 • Sönme, tükenme.
 • Sönme.

inkisaf

 • (Küsuf. tan) Parlaklığı sönme. Güneş tutulması.

ıntıfa

 • Sönme. Yanarken sönme. Ortadan kalkma.

intifa / intifâ / انطفا

 • Sönme.
 • Ateşin sönmesi. (Arapça)

ıntıfa-yı harik

 • Yangının sönmesi.

islamiyet

 • İslâmlık.
 • İslâm oluş. Teslimiyet, inkıyad, bağlılık, hakka tarafgirlik ve iltizamdır. (İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Münazarat)

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

munkarız

 • Munkarız olmak: Yıkılmak, çökmek, sönmek.

nevm

 • Uyku. Uyumak. Rüya.
 • Sönmek. Sükun.

taf'

 • Ateşin sönmesi.

tahammüd

 • Ateşin sönmeğe yüz tutması.

tufu'

 • Ateşin sönmesi.