LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Rusvet ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

beratil

 • (Tekili: Birtîl) Hediyeler, rüşvetler.

bertal

 • Rüşvet almak.

bırtıl

 • (Çoğulu: Berâtıl) Rüşvet.
 • Meşru olmayarak, kanunen bir iş gördürmek için vazifeli olan kimseye rüşvet olarak verilen şey ki, para vesair menfaatlardır.

bürtule

 • (Çoğulu: Bürtul) Kalpak dedikleri keçe takke.
 • Rüşvet.

ciale

 • Rüşvet.

erş

 • Fesat, niza, ihtilaf, rüşvet.
 • Fışkırmak.
 • Tırmalamak.
 • Fık: Yaralanan veya kesilen bir uzuvdan dolayı verilmesi lâzım gelen diyet.

iffetli

 • (İffetlü) Namus, hayâ ve iffet sahibi kadın.
 • Doğru, rüşvet yemez, haram yemez, istikametli kimse.
 • Eskiden kadınlara yazılan mektub hitabı.

irşa'

 • Rüşvet verme.

irtikab / irtikâb

 • Bir işe girişmek.
 • Kötü bir iş işlemek. Rüşvet almak gibi çirkin bir şey yapmak.
 • Bir makamı âlet ederek, hakkı olmayan para veya malı hile ile almak.
 • Kötü bir iş işleme.
 • Rüşvet yeme.

irtişa / irtişâ / ارتشا

 • Rüşvetçilik.
 • Rüşvet yeme. (Arapça)

irtişa'

 • Rüşvetçilik. Rüşvet almak.

istirşa'

 • Bir işi yapmak için bir şey isteme.
 • Rüşvet isteme.

itave

 • (Çoğulu: Etâvâ) Rüşvet verme.

mal-ı habis / mâl-ı habîs

 • Zor ile gasb edilen ve rüşvet olarak alınan, çalınan mallar ve kendine emânet olan mallar, izinsiz ticârette kullanılarak elde edilen kârlar ve dâr-ül-harbde yâni kâfir memleketlerine gidenin (tüccârın, seyyâhın), kafirlerden, rızâsı olmadan aldığı mallar.

mürtekib

 • (Rukub. dan) İrtikab eden, kötü iş yapan.
 • Rüşvet alan ve yiyen.

mürtekibin / mürtekibîn

 • (Tekili: Mürtekib) İrtikâb edenler. Kötü iş yapan kimseler.
 • Rüşvet alan ve yiyen kişiler.

mürteşi / mürteşî / مرتشى

 • (Rişvet. den) Rüşvet alan, irtişa eden.
 • Rüşvetçi.
 • Rüşvetçi, rüşvet yiyen. (Arapça)

musanea

 • Rüşvet.
 • İyilik etmek.

müsterşi

 • (Rüşvet. den) Rüşvet isteyen.

müsterşiyane

 • Rüşvet istercesine. (Farsça)

raiş

 • Huk: Rüşvet veren kimse ile rüşvet alan arasında vasıtalık eden kimse.

raşi

 • Rüşvet veren.

reşv

 • Rüşvet almak.

rişa

 • (Tekili: Rişvet) Rüşvetler.

rişvet / رشوت

 • Rüşvet.
 • Rüşvet. (Arapça)

rişvet-har / rişvet-hâr

 • Rüşvet yiyen. (Farsça)

rüşa

 • (Tekili: Rişvet) Rüşvetler.

rüşvet / رشوت

 • Rüşvet. (Arapça)

rüşvet-i manevi / rüşvet-i mânevi

 • Mânevî rüşvet.

rüşvet-i mutlaka

 • Her istenileni vermek, sınırsız rüşvet.

rüşvet-i umumi / rüşvet-i umumî

 • Genel rüşvet.

üşabe

 • Irkı, nesebi karışık adam.
 • Karışık cemaat.
 • Rüşvet ve hırsızlık gibi yollarla elde edilen kazanç.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın