LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ruh kelimesini içeren 180 kelime bulundu...

a'mak-ı ervah / a'mâk-ı ervah

 • Ruhlarının derinlikleri.

aheng-i ruhani / âheng-i rûhanî

 • Rûhanî âhenk, rûhun hoşuna giden âhengi.

ahval-i ruhiye / ahvâl-i ruhiye

 • Ruhî haller, psikolojik haller ve durumlar.

alem-i ervah / âlem-i ervah / âlem-i ervâh / عَالَمِ اَرْوَاحْ

 • Ruhlar âlemi. Ruhların ve ruhanîlerin bulunduğu âlem.
 • Ruhlar âlemi.
 • Ruhlar âlemi.
 • Ruhlar âlemi.

alem-i melekut ve ervah / âlem-i melekût ve ervâh

 • Ruhlar âlemi; hiçbir vasıta ve sebebin müdahele etmediği, hüküm ve idaresi doğrudan Allah'ın elinde bulunan âlem.

alem-i ruhani / âlem-i rûhânî / عَالَمِ رُوحَان۪ي

 • Ruha âit âlem.

avalimü'l-ervah / avâlimü'l-ervâh

 • Ruhların âlemleri, ruhların dünyaları.

ayine-i ervah / âyine-i ervah

 • Ruhlar âyinesi. Esmâ-i İlâhiyenin tecellisine mazhar olan ruhlar.
 • Ruhların aynası.

ayine-i ruh / âyine-i ruh

 • Ruh aynası.

beden-i misali / beden-i misâlî / بَدَنِ مِثَالِي

 • Ruhun cesedden ayrıldığında giydiği, madde âleminden olmayan nurânî beden.

bekà-i ervah / bekà-i ervâh

 • Ruhların devamlılığı, ölümsüzlüğü.

beka-i ruh

 • Ruhun sonsuz olması.

bekà-i ruh / bekà-i rûh

 • Ruhun ölümsüzlüğü ve devamlılığı.
 • Ruhun devamlılığı.

beka-yı ervah

 • Ruhların kalıcılığı, devamlılığı.

beka-yı ruh

 • Ruhun bâkiliği, ölümsüzlüğü.
 • Ruhun kalıcılığı, ölmezliği.

berzah alemi / berzah âlemi

 • Ruhlar âlemi.

bi-can / bî-can

 • Ruhsuz, cansız. (Farsça)

buhran-ı ruhi / buhran-ı ruhî / buhrân-ı rûhî / بُحْرَانِ رُوح۪ي

 • Ruhen bunalıma düşme.
 • Ruhî bunalım.

can-geza

 • Ruh sıkıcı, can sıkıcı. Tehlikeli olan, öldürücü. (Farsça)

celb-i ervah / celb-i ervâh

 • Ruhları çağırma.

cemadi / cemadî

 • Ruhu olmayan, cansız madde. Câmid cisim. (Farsça)

cevher-i ruh / جَوْهَرِ رُوحْ

 • Ruh denen öz.

dehşet

 • Ruhu birden kaplayan korku.

depresyon

 • Ruhî çöküntü.

edviye-i ruhaniye / edviye-i rûhâniye / اَدْوِيَۀِ رُوحَانِيَه

 • Ruha âit ilaçlar.

ef'al-i ruhiye / ef'âl-i ruhiye

 • Ruha ait faaliyetler, işler.

ervah / ervâh / ارواح / اَرْوَاحْ

 • Ruhlar.
 • Ruhlar.
 • Ruhlar.
 • Ruhlar, canlar.
 • Ruhlar.
 • Ruhlar. (Arapça)
 • Ruhlar.

ervahlar / ervâhlar

 • Ruhlar.

ezeliyet-i ruh

 • Ruhun öncesinin ve başlangıcının olmaması.

ezvak-ı ruhani / ezvâk-ı ruhanî

 • Ruhanî, mânevî zevkler.

ezvak-ı ruhaniye / ezvâk-ı ruhaniye

 • Ruhun aldığı zevkler.

fenn-i tehzib-i ruh

 • Ruh eğitimi bilimi, psikoloji.

fırtına-i ruhiye

 • Ruhta meydana gelen fırtına.

gıda-yı ervah / gıda-yı ervâh / غِدَايِ اَرْوَاحْ

 • Ruhların gıdası.
 • Ruhların gıdası.

gıda-yı ruh

 • Ruhun gıdası.

gıda-yı ruhani / gıda-yı rûhânî / gıdâ-yı ruhânî

 • Ruhanî gıda; ruhun gıdası.
 • Ruha ait gıda.

gıda-yı ruhaniye / gıdâ-yı ruhânîye

 • Ruhî gıda, ruhun ihtiyacı olan gıda.

gılaf-ı ruh

 • Ruhun kılıfı.

hadise-i ruhaniye / hâdise-i ruhaniye

 • Ruhlarla ilgili olay.

hadise-i ruhiye / hâdise-i ruhiye

 • Ruhen yaşanan hâdise.

hafif-ür ruh

 • Ruhu hafif olan, hoşsohbet.

hakikat-i ruhiye

 • Ruh gerçeği.

hakim-i ruhani / hâkim-i rûhânî

 • Rûhânî hâkim; gözle görülmez idareci.

halet-i ruhaniye / hâlet-i ruhaniye

 • Ruhî haller, ruhen girilen haller.

halet-i ruhiye / hâlet-i ruhiye / حالت روحيه / hâlet-i rûhiye / حَالَتِ رُوحِيَه

 • Ruhsal durum.
 • Ruh hali.

halife-i ruhani / halife-i ruhanî

 • Ruhanî halife; ruhen çeşitli makamlarda temessül eden halife.

hararet-i ruh

 • Ruhun sıcaklığı.

hareket-i ruhaniye

 • Ruhen yapılan gezinti ve hareket.

haşr-i ruhani / haşr-i ruhânî

 • Ruhun diriltilmesi.

hayat-ı nefsiye ve ruhiye

 • Ruhsal ve psikolojik hayat.

hayat-ı ruhaniye

 • Ruhânî hayat, ruhen yaşanan hayat.

hayat-ı ruhiye

 • Ruha ait, ruhsal hayat.

hazret-i azrail / hazret-i azrâil

 • Ruhları kabzetmekle görevli melek.

hazz-ı ruhi / hazz-ı ruhî

 • Ruhî haz, ruhsal lezzet.

hedef-i ruh

 • Ruhun hedefi.

hırz-ı can

 • Ruhu koruma.

icazet / icâzet / اِجَازَتْ

 • Ruhsat verme, diploma.

ihtilal-i ruhi / ihtilâl-i rûhî / اِخْتِلَالِ رُوح۪ي

 • Rûhî bozukluk.

ihtilal-i ruhiye / ihtilâl-i ruhiye

 • Ruhî karışıklıklar, çalkantılar.

ihtiyaç / ihtiyâç

 • Ruh ve nafaka (yeme, içme, barınma) için ve bedeni sıkıntıdan korumak için lâzım olan şey.

ihtiyac-ı ruh

 • Ruhun ihtiyacı.

ihtiyac-ı ruhi / ihtiyac-ı ruhî

 • Ruhun ihtiyacı.

ihtiyacat-ı ruhiye / ihtiyâcât-ı ruhiye

 • Ruhun ihtiyaçları.

ilm-i ruh

 • Ruh ilmi. Psikoloji.

imdad-ı ruhani / imdâd-ı ruhânî

 • Ruhânî yardım.

imdad-ı ruhaniye

 • Ruhanî yardım.

inbisat-ı ruh

 • Ruh genişlemesi.

inkılabat-ı ruhi / inkılâbât-ı ruhî

 • Ruhta ve iç yapıdaki değişmeler.

inkişafat-ı ruhiye / inkişâfât-ı ruhiye

 • Ruh ile manevî alanlarda yapılan açılımlar.

insan

 • Rûh ve bedenden meydana gelen akıl sâhibi varlık.

intibah-ı ruhani / intibah-ı ruhanî

 • Ruhî uyanış, gafletten sıyrılma.

intibah-ı ruhi / intibah-ı ruhî

 • Ruhta meydana gelen uyanış.

irtibat-ı ruhi / irtibat-ı ruhî

 • Ruhsal bağlanma, ruhsal münasebet.

ispirtizma / اِيسْپِيرْتِيزْمَه

 • Ruh çağırma.

istirahat-i ruh

 • Ruhun dinlenmesi.

kabiliyet-i ruhiye

 • Ruhâ ait yetenek.

kabız-ı ervah

 • Ruhları kabzeden Hz. Azrail.

kabz-ı ervah / kabz-ı ervâh / قَبْضِ اَرْوَاحْ

 • Ruhları teslim alma.
 • Ruhları alma.

kabz-ı ruh

 • Ruhun teslim alınması.
 • Ruhun alınması. Ölmek.

kabzıervah

 • Ruhların alınması.

kabzıruh

 • Ruhun alınması.

kalu bela / kalû belâ

 • Ruhların, yaratıldıktan sonra, Allah'ın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna verdikleri "Evet" cevabı.

kàlu bela / kàlû belâ

 • Ruhların yaratıldıktan sonra Allah'ın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sorusuna verdikleri "Evet, Rabbimizsin" cevabı.

keramat-ı ruhani / kerâmât-ı ruhânî

 • Ruhânî kerâmetler.

kıymet-i ruhiyece

 • Ruhsal özelliklerin değeri, zenginliği açısından.

kuvve-i ruhiye

 • Ruhî güç, ruhsal güç.

lezzet-i ruhani / lezzet-i ruhanî / lezzet-i rûhâni / لَذَّتِ رُوحَانِيَه

 • Ruhun aldığı lezzet.
 • Ruha âit lezzet.

lezzet-i ruhaniye / lezzet-i ruhânîye

 • Ruhânî lezzet ve zevk, ruhun aldığı lezzet.

lezzet-i ruhiye

 • Ruhun lezzet alması.

ma'nevi faide / ma'nevî fâide

 • Rûha, kalbe ve gönüle âit fâide.

mahiyat-ı mücerrede-yi ruhaniye / mahiyât-ı mücerrede-yi ruhaniye

 • Ruhânî soyut mâhiyetler, özellikler.

mahiyet-i mücerrede-i ruhaniye

 • Ruha ait soyut bir özellik.

makamat-ı ruhiye

 • Ruhla ilgili makamlar.

maraz-ı ruhani / maraz-ı ruhanî / maraz-ı rûhânî / مَرَضِ رُوحَان۪ي

 • Ruhî hastalık.
 • Ruha âit hastalık.

maraz-ı ruhi / maraz-ı ruhî / maraz-ı rûhî / مَرَضِ رُوح۪ي

 • Ruhî hastalık.
 • Ruha âit hastalık.

maye-i ervah / mâye-i ervâh

 • Ruhların mayası; ruhlara hayat kaynağı olan.

mebde-i ruh

 • Ruhun başlangıç ve çıkış noktası; ruhun başlangıç noktası olan kâinattaki genel hayat; kâinatın ruhu.

meclis-i ruhani / meclis-i ruhanî

 • Ruhanîler meclisi, meleklerin ve ruhların toplanma yer ve zamanı.

medyum

 • Ruhlar arasında aracılık ettiğine ve geleceği bildiğine inanılan kimse.

melekut / melekût / ملكوت

 • Ruhlar alemi. (Arapça)

mertebe-i ruh

 • Ruh mertebesi.

meydan-ı tayeran-ı ervah / meydan-ı tayeran-ı ervâh

 • Ruhların uçuştuğu meydan.

mir'at-ı ruh / mir'ât-ı ruh / mir'ât-ı rûh / مِرْآتِ رُوحْ

 • Ruh aynası.
 • Ruh aynası.

mizac-ı ruh / mîzac-ı ruh

 • Ruhun durumu, yaratılışı.

moral

 • Ruh gücü.

mücahede-i ruhi / mücahede-i ruhî

 • Ruhen mücâhede içinde oluş.

muhabbet-i ruhaniye

 • Ruhanî sevgi.

mühec

 • Ruhlar, canlar.

mükafat-ı ruhaniye / mükâfat-ı ruhaniye

 • Ruhanî ödül.

münasebet-i ruhiye

 • Ruhsal münasebet, bağlantı.

münteha-i ruh / müntehâ-i ruh

 • Ruhun son hâli, bireylere verilmiş olan ruh.

mürebbi-i ervah / mürebbî-i ervah

 • Ruhların terbiyecisi.

musaffi-i ruh / musaffî-i ruh

 • Ruhu temizleyen.

nefh-i ruh

 • Ruhun üflenmesi.

nefh-i ruh etme

 • Ruh üfleme, hayat verme.

neş'e-i ruhani / neş'e-i ruhanî

 • Ruhen duyulan sevinç ve neşe.

niyaz-ı ruh

 • Ruhun yalvarıp yakarması.

nur-u ruh

 • Ruhun nuru.

ölüm

 • Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.

padişah-ı ruhani / padişah-ı ruhanî

 • Ruhanî padişah.

psikolog

 • Ruhiyatçı, ruh ilmiyle uğraşan. (Fransızca)
 • Ruh ilmi ile uğraşan kimse, ruh bilimci.
 • Ruh ilmiyle uğraşan.

psikoloji

 • Ruh ilmi, ruhiyat.
 • Ruhiyat, ruhî hâdiseleri tetkik eden ilim kolu. (Fransızca)

rahat-ı ruh

 • Ruh rahatlığı.

rüesa-yı ruhaniye

 • Ruhanî reisler, liderler.

ruh u can / ruh u cân

 • Ruh ve can; büyük bir istek.

ruh u canımla

 • Ruh ve canımla, bütün içtenlikle.

ruh-bahş

 • Ruh veren, ruh bahşeden. (Farsça)

ruh-efza / ruh-efzâ

 • Ruha hoş gelen.

ruh-u can

 • Ruh ve can; bütün içtenlik.

ruh-u revan

 • Ruhun zuhuru. Ruhun ferahlığı. Ruhun akışı.

ruh-u ruh

 • Ruhun ruhu.

ruhani / ruhanî / rûhanî / رُوحَان۪ي

 • Ruha ait, ruhla ilgili, gözle görülemeyen, cismi olmayan.
 • Ruh ile ilgili, görünmez varlık, ruh, melek, cin.
 • Ruh sahibi latif varlık.

ruhani terakki / ruhânî terakki

 • Rûhen yükselme, ruh âleminde yükselme, yol alma.

ruhanileşmiş / ruhânîleşmiş

 • Ruh dünyasının yaşam seviyesine seviyesine yükselmiş.

ruhaniyat / rûhaniyat

 • Ruhanîler.

ruhaniyat alemleri / ruhâniyat âlemleri

 • Ruhanî olanların âlemleri.

ruhaniyet / ruhâniyet / rûhaniyet

 • Ruhâni, mânevî varlık ekle
 • Ruh hâli, ölen insanın devam eden ruhî kuvveti.

ruhaniyyet / rûhâniyyet

 • Rûhla ilgili haller.

ruhaniyyun / rûhaniyyûn

 • Ruhlar âleminden olanlar.

ruhbaniyyet / ruhbâniyyet / رهبانيت

 • Ruhbanlık. (Arapça)

ruhefza / rûhefzâ

 • Ruhu okşayan.

ruhen / rûhen

 • Ruh olarak, ruh bakımdan.
 • Ruh bakımından, ruhça.

ruhi / ruhî / rûhî

 • Ruhla ilgili.
 • Ruha ait, ruhla ilgili. Ruhça.
 • Ruhla ilgili.

ruhi imtizac / ruhî imtizac

 • Ruhen kaynaşma, uyuşma, geçinme.

ruhiyat / rûhiyat

 • Ruh ilmi, psikoloji.
 • Ruh ilmi.

ruhperver

 • Ruha ferahlık ve kuvvet veren. (Farsça)

safvet-i ruh

 • Ruh temizliği.

sakil / sakîl / ثَق۪يلْ

 • Ruha ağır gelen.

saltanat-ı ruhaniye

 • Ruhanî, mânevî olarak devam eden saltanat.

seyahat-i ruhiye

 • Ruhla yapılan mânevî yolculuk.

seyr-i ruhani / seyr-i ruhânî / seyr-i rûhânî

 • Ruhanî ve mânevî âlemlerdeki seyir, ruhî gezinti.
 • Ruhanî ve mânevî âlemlerdeki seyir, ruhî gezinti.

spiritüalizm

 • Ruhçuluk.

sukut-u ruh

 • Ruhun alçalması.

sultan-ı ervah

 • Ruhların sultanı.

sultan-ı ruh

 • Ruh sultanı, bir sultan olan ruh.

sür'at-i ruh

 • Ruhun hızı.

sürur-u ruh

 • Ruhun süruru, sevinci.

sürur-u ruhi / sürur-u ruhî

 • Ruhun sevinmesi.

tabayi'-i ziruh

 • Ruhlu mahlukatın yaratılışları.

tefekkürat-ı ruhiye

 • Ruha ait tefekkürler.

tehzib-i ruh

 • Ruhunu yükseltmeğe, temizlemeğe çalışmak.

tekemmülat-ı ruhiye / tekemmülât-ı ruhiye

 • Ruha ait mükemmelleşmeler, ilerlemeler.

temessül-ü ervah / temessül-ü ervâh

 • Ruhların görünmesi.

tenasüh / tenâsüh / تناسخ / تَنَاسُخ

 • Ruhun bedenden bedene geçmesi, sapık bir inanç.
 • Ruhun bedenler arası göçü. (Arapça)
 • Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi.

terakkiyat-ı ruhiye / terakkiyât-ı ruhiye

 • Ruh ile mânevî mertebelere yükselme.

terakkiyat-ı ruhiye ve fikriye / terakkiyât-ı ruhiye ve fikriye

 • Ruhî ve düşünceyle ilgili ilerlemeler.

tesanüd-ü ervah / tesanüd-ü ervâh

 • Ruhların dayanışması.

teşekkül-ü ervah / teşekkül-ü ervâh / تَشَكُّلُ اَرْوَاحْ

 • Ruhların meydana gelmesi.
 • Ruhların şekillenmesi, oluşması.

teslim-i ruh

 • Ruhunu teslim etme.

tımarhane

 • Ruh, sinir ve akıl hastalıkları hastanesi.

uruc-u ruhani / urûc-u ruhanî

 • Ruhen yükseliş.

vahdet-i ruhiye

 • Ruh birliği; bir ve tek ruhun olması.

vakıa-i ruhaniye / vâkıa-i ruhaniye

 • Ruhanî ve mânevî âlemde müşahede edilen ve görülen olay.

vaveyla-i ruhi / vaveylâ-i ruhî

 • Ruhun feryadı, çığlığı.

zevi'l-ervah / zevi'l-ervâh

 • Ruh sahipleri, ruh taşıyan canlılar.

zevi-l ervah

 • Ruh sahipleri. Hayatlılar, ruhlular. Can sahibi olanlar.

zevil'ervah / zevil'ervâh

 • Ruh sahipleri.

zevilervah

 • Ruh sahipleri.

zevk-i ruhani / zevk-i ruhânî / ذَوْقِ رُوحَانِي

 • Ruha ait zevk, ruhânî zevk.
 • Ruha ait zevk.

zevk-i ruhi / zevk-i ruhî

 • Ruha ait zevk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın