LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ribe ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

arafat

 • Mekke'ye 12 mil yani takriben 20 km. uzaktaki bir yer. Hacca gidenler Zilhicce'nin 9. günü buraya gelerek bir müddet vakfe yaparlar.

cengiz

 • (Temuçin) Moğol Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. İslâmî medeniyetleri ve kıymetleri tahribeden zâlim ve müstebid bir hükümdar olarak tarihe geçen bir kimsedir. Milâdi 1229'da ölmüştür. Asrının deccalıdır.

cerib

 • İmparatorluk zamanında Arabistan ülkelerinde kullanılan takriben 216 litrelik bir hacim ölçüsü.
 • Dönüm.
 • Eni ve boyu 60 arşın olan arazi ölçüsü.

cevreb

 • (Çoğulu: Cevârib, Cevâribe) Çorap.

cirab

 • (Çoğulu: Ecribe-Cireb Cerbân) Dağarcık.

gurab

 • (Çoğulu: Garbân-Egribe) Karga.

haraib

 • (Tekili: Harîbe) Bir kimsenin geçineceği şeyler.

hatrebe

 • (Hatribe) Dar gelirli olmak.
 • Maaş sıkıntısı.
 • Gevezelik etmek.

kema biş / kemâ biş

 • Aşağı yukarı. Takriben. (Farsça)

mesih

 • Mesh olunmuş. Başka bir şekle, hayvan kılığına girmiş.
 • Şuurunu kaybedecek hale gelen. Sarhoş ve şuursuz.
 • Acibe. Garibe.
 • Güzelliği olmayan.
 • Tuzsuz ve tatsız yemek.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

muhrib

 • Tahribeden. Yıkan. Muharrib. Harâb eden.

riyeb

 • (Tekili: Ribet) Şüpheye düşmeler.

satih / satîh

 • Bedeni kemiksiz etten ibaret olan hilkat garibesi bir kâhin, falcı.

tahminen

 • Takriben, aşağı yukarı.

tahribi / tahribî

 • Yıkmayla ilgili tahribe ait.

takribi / takribî

 • İhtimale göre olan. Takribe ait.

tecribi ilimler / tecribî ilimler

 • Tecribe ve müşâhede (gözlem) ile elde edilen bilgiler, ulûm-i akliyye (aklî ilimler).

tecrübe

 • (Bak. TECRİBE)
 • (Tecribe) Deneme, sınama.
 • Görmüş, geçirmişlik.
 • Anlamak için yapılan iş. İmtihan.
 • İlmi bir gerçeği göstermek için yapılan deneme. Deney.

teraib

 • (Tekili: Teribe) Tıb: Göğüs kemikleri. Kaburga kemikleri. Gerdanlık yeri.

tuhrube

 • (Tahrebe-Tıhrıbe) Bez parçası.
 • Bulut parçası.

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

yeasib

 • (Tekili: Ya'sub) Reisler, başkanlar, başlar.
 • Arıbeyleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın