LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Reisler ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

aktab

 • (Tekili: Kutb) Kutublar. Hak tarikatların reisleri, şahları.

berahime

 • Berehmenler. Bâtıl ve sapkın Hind ve Mecûsi dinindekilerin reisleri.
 • Berehmenler; bâtıl ve sapkın Hind ve Mecusî dinlerinin reisleri.

carud

 • Nasrani rüesasından olup Şam'ın da reislerindendi. Kitablarında Hz. Peygamber'in (A.S.M.) vasıflarını görüp imân edenlerdendir. Asr-ı Saâdetten önce yaşamıştır.

gatarif

 • (Tekili: Gıtrîf) Başkanlar, başlar, reisler, önderler.
 • Soylu ve asaletli kimseler, itibarlı ve seçkin kişiler.

gümüş kozak

 • Tar: Eskiden hükümdarlara gönderilen nâme-i hümayunların konulduğu mahfaza. Nameler atlas keseye konur, sonra da kozaya geçirilirdi. Kozakların gümüşten yapılmış olanları olduğu gibi altundan, şimşirden de yapılanları vardı. Altundan olanlar imparatorlara, gümüşten olanlar da küçük devlet reislerine

hatem-i tai / hatem-i taî

 • (Ebu Adi bin Abdullah bin Said) Arab kabile reislerinin büyüklerinden ve şairlerinden olup, cömertliği ile meşhurdur. Adı, cömertlik ve keremde darb-ı mesel halini almıştır. Bazı şiirleri toplanarak bir divan yapılmış ve Londra'da bastırılmıştır. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zamanına yetişmiş ise, de,

kahin / kâhin

 • Gaipden haber verme iddiasında bulunan kimse, falcı.
 • İlkel dinlerin ruhani reisleri.

kureyş rüesaları / kureyş rüesâları

 • Kureyş kabilesinin reisleri, ileri gelenleri.

kureyş rüesası

 • Kureyş reisleri, liderleri, önde gelenleri.

patrik

 • Yun. Rum ve Ermeni kiliselerinin ruhâni reislerine verilen isim.

pişvayan

 • (Tekili: Pişvay) Reisler, başkanlar. Hâkimler.

rüesa / rüesâ / رؤسا / رُؤَسَا

 • (Tekili: Reis) Reisler, reislik yapanlar. Başkanlar.
 • Reisler, başkanlar.
 • Reisler, başkanlar.
 • Başkanlar, reisler. (Arapça)
 • Reisler.

rüesa-yı kureyş / rüesâ-yı kureyş

 • Kureyş reisleri, Kureyş'in önde gelenleri.

rüesa-yı ruhaniye

 • Ruhanî reisler, liderler.

sanadid

 • Bahadır ve şeci' olanlar. Kahramanlar. İleri gelenler, reisler, padişahlar.

serveran

 • (Tekili: Server) Başlar, başkanlar, serverler, reisler, ulu kimseler. (Farsça)

yeasib

 • (Tekili: Ya'sub) Reisler, başkanlar, başlar.
 • Arıbeyleri.

yuşa

 • Hz. Musa'dan (A.S.) sonra peygamber olmuş ve Benî İsrail'i çöllerden kurtarmıştı. Ondan sonra pek çok reisler Yahudilerin idaresinde bulundu, bazan da hâkimsiz kalarak esaret hayatı yaşadılar. Tâ bir müddet sonra İsmail (A.S.) hâkim oldu. Onbir sene Benî İsrail'i idare etti. Sonra içlerinden bir mel