LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Rasim ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

a'ras / a'râs

 • Düğünler.
 • (Tekili: İrs) Evliler.
 • (Tekili: Urs) Nikâh merasimleri.

alkış

 • Tar: Padişahlarla vezirlerin kadirlerini yükseltmek maksadıyla yapılan merasim hakkında kullanılan bir tabir.

amin alayı

 • Eskiden çocukların ilk okula başladığı gün yapılan merasim.

ayin / âyin

 • Merâsim. Usûl. Görenek. Dinî âdâb. Âdet, örf ve kanun.
 • Ziynet, süs.İslâm'da fıkıh lisânı âyin kelimesini kabul etmemiştir. Bazı vakıflar, filân câmide herhangi bir tarikat âyini icra için te'sis yapacakları zaman vaki olan müracaatlarında fetvahâne tarafından verilen müsaadelerde âyi

cülus-u hümayun / cülus-u hümâyun

 • Padişahın taht'a oturma merâsimi.

cürsum

 • (Çoğulu: Cerâsim) Her nesnenin aslı.

eşkal-i zeman / eşkâl-i zeman

 • Zamanın şekilleri.
 • Ahmet Rasim'in bir romanı.

ihtifal

 • Hürmet ve saygı için büyük cemaat ile yapılan merasim. Cenaze alayı.
 • Merasim.

ihtifalat / ihtifâlât

 • (Tekili: İhtifal) Törenler, merasimler.
 • Cenaze alayları.
 • Merasimler, törenler.

ihtifalat-ı mühimme / ihtifâlât-ı mühimme

 • Önemli merasimler.

ıskalara

 • Gemi arması merdiveni.
 • Harp gemilerinin sol taraflarındaki merasim merdiveni.

kadir alayı

 • Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim.

külef

 • (Tekili: Külfet) Külfetler, zahmetler, sıkıntılar, zorluklar.
 • Merâsimler.

külfet / كلفت

 • Zahmet. Sıkıntı. Yorgunluk. Zahmetli iş. Adetten ve lüzumundan çok yorularak çalışmakla iş yapmak.
 • Merâsim.
 • Zahmet. (Arapça)
 • Merasim. (Arapça)

küşad

 • (Küşât) Açış. İlk açılış merasimi. (Farsça)
 • Açma, fethetme. (Farsça)
 • Yeni yapılan resmi bir yapının ilk defa olarak açılması. (Farsça)

küşadetmek

 • Açmak. Açış merâsimi.

merasim

 • (Tekili: Mersem) Resmi merasimler. Âdet hükmündeki gösterişler. Resmi muameleler.
 • Şiveler. Âdetler.

nişan

 • İz. Nişan. Alâmet. İşaret. (Farsça)
 • Yara izi. (Farsça)
 • Hedef, vurulması istenen nokta. (Farsça)
 • Hâtıra için dikilen taş. (Farsça)
 • Taltif için verilen madalya. (Farsça)
 • Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. (Farsça)
 • Tuğra. (Farsça)
 • Ferman. (Farsça)

resm

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.

resm-i küşat

 • Açılış merasimi.

resmi küşat / resmî küşat

 • Açılış merasimi.

rüsum

 • Resimler, şekiller. Âdetler. Vergiler, gümrükler, gümrük vergisi.
 • Merasim, usûl.

taht-ı hümayun / taht-ı hümâyun

 • Padişahların merasim sırasında oturdukları sedir.

teşrifat

 • (Tekili: Teşrif) Resmî kabul ve ziyaretlerdeki kabul merasimi. Protokol.

ulema-i rüsum

 • Resmî, merasim âlimleri. Kendileri resmen âlim bilinen fakat hakiki âlim olmayan kimseler. (Zâhirî ulema da denir.)

vaftiz

 • (Vaftis) (Rumcadan) Hristiyanlarca çocuğun ve hristiyanlığa yeni girenin dine girme şartı sayılan, suya sokma merasimi.
 • Hıristiyanların dine gireni kutsal suya sokma merasimi.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR