LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Raks ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

baziger

 • Oynayan, rakseden, köçek. (Farsça)

bila-tevakkuf / bilâ-tevakkuf

 • Duraksamadan, durmaksızın.

bilatevakkuf / bilâtevakkuf

 • Duraksamadan.

dirkite

 • Acem diyarında bir oyun adıdır. (Bir yere gelip raks ederler.)

duh

 • Çorak, otsuz ve çıplak arazi. (Farsça)
 • Tüysüz, çıplak yüz ve baş. Köse ve dazlak. (Farsça)
 • Yapraksız ve meyvasız ağaç. (Farsça)
 • Hasırotu. (Farsça)

ecemm

 • Mızraksız adam.
 • Boynuzsuz koyun.
 • Etli kemik.
 • Bacasız ev.

gaful

 • Aldanmak.
 • Terk etmek.
 • Belirsiz ve idraksiz olmak.

hamid

 • Alevi sönen ateş.
 • Ölü, ölmüş. Sönmüş. idrâksiz. Sâkit ve sessiz. Ölü gibi halsiz olan.

har

 • (Her) Merkep, himar, eşek. (Farsça)
 • Çay ve havuz diplerinde olan balçık. (Farsça)
 • Mc: İdraksiz kimse. (Farsça)
 • Kargaşa. (Farsça)

hayvan

 • Canlı şey, insanla beraber her canlı.
 • İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık.
 • Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s.
 • Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı "Hayevan"dır)

irkas

 • Oynatma, raksettirmek.

kan / kân

 • Ahmak, ebleh. Câhil. İdraksiz, düşüncesiz. (Farsça)

karmele

 • Yapraksız küçük ağaç.

lamüdrik / lâmüdrik

 • Anlamayan. İdraksiz. İdrak etmeyen.

meslub-üş şuur

 • Anlayışsız, idraksiz, şuursuz.

murakasa

 • (Raks. dan) Raksetme, dans.

mürakasa

 • Raksetmek, oynamak.

paykub

 • Ayak vuran. (Farsça)
 • Mc: Rakseden, köçek. (Farsça)

rakkasane / rakkasâne

 • Oynar şekilde. Raksederek. (Farsça)

raks / رقص

 • Dans. (Arapça)
 • Raks etmek: Dans etmek. (Arapça)

raks-ı mükerrer

 • Tekrar tekrar yapılan raks. Döne döne oynama.

raksan / raksân

 • Rakseden, dans eden, oynayan.

rakskünan / rakskünân

 • Raksederek, raksede ede, oynıyarak, oynıya oynıya. (Farsça)

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

şuursuzluk

 • Bilinçsizlik, idraksizlik.

teenni / teennî / تأنى

 • Yavaşlama, duraksama. (Arapça)
 • Dikkat gösterme. (Arapça)

tel'ib

 • Oynatma, raksettirme.

terakkus

 • Raksetme, dansetme.
 • Devamlı aşağı inip yukarı çıkma.

terakus

 • Karşılıklı olarak oynaşıp raksetme.

terkis

 • (Raks. dan) Oynatma, raksettirme.
 • Döndürmek.

zefn

 • Raksetmek, dansetmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın