LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Rûsen ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

azhar

 • En zâhir. En açık. Besbelli. Bedihi olan, rûşen.
 • Bir ibârenin en açık ve kat'i olan mânası.

belec

 • Zâhir ve rûşen olmak. Gözükmek.

büluc

 • Zâhir olmak, gözükmek. Parlamak, ruşen olmak.

cela / celâ

 • Parlak, ruşen. Zâhir, açık.

cela' / celâ'

 • Gurbete düşmek, memleketinden ayrı olmak. Şehrinden ve meskeninden çıkmak.
 • Başkalarını çıkarmak.
 • Açık haber.
 • Ruşen olmak, parlamak.

dahya'

 • Rûşen, parlak ve nurlu nesne.

diyas

 • Ekini davar ayağı ile bastırıp çiğnetmek.
 • Kılıcı ruşen etmek, kılıcı parlatmak.

fasaha

 • Ruşen olmak, parlamak.
 • Hâlis olmak.

germ-ülfet

 • Görüşmesi hararetli olan, hararetli ve sıkı-fıkı görüşen. (Farsça)

girgin

 • Her yere sokulan, herkesle görüşen, sokulgan.
 • Mensub, alâkalı, müteallik.

ıdae

 • Parlamak veya parlatmak. Ruşen etmek veya ruşen olmak.

ıdhiyan

 • Nurlu, ruşen, parlak.

mesha'

 • İnişi ve yokuşu olmayan düz yer. Düzlük.
 • Ufak taşlı, otsuz düz yer.
 • Yürüdüğünde iki uyluğu birbirine sürüşen zayıf kadın.
 • Uylukları ince ve zayıf olan kadın.

mudi / mudî

 • Işık verici, parlak ve ruşen olan.

mülaki / mülakî / mülâkî / مُلَاق۪ي

 • Buluşan. Yüz yüze gelen. Görüşen. Kavuşan.
 • Buluşan, görüşen, konuşan.
 • Kavuşan, görüşen.

mütezavirin

 • (Tekili: Mütezavir) Birbirlerini gidip görenler, birbirleriyle gidip görüşenler, ziyaret edenler.

müzun

 • Nurlu, ruşen olmak.

ruşen / rûşen / روشن

 • Aydınlık. (Farsça)
 • Açık, aşikar. (Farsça)
 • Rûşen kılmak: Açıklamak, söylemek. (Farsça)

şekub

 • Ruşen olmak, parlamak.

şeneb

 • Dişlerin keskin olması.
 • Parlamak, ruşen olmak.

taus-u yemeni / taus-u yemenî

 • Yemen'li Tâus Ebî Abdurrahman. (Kırk defa hacceden ve kırk sene yatsı abdesti ile sabah namazını kılan ve Sahabelerle görüşen ve Tâbiînin azîm imamlarından olan zât. (R.A.)

tavazzuh

 • Açıklanmak. Aydınlanmak. Kesb-i vuzuh etmek.
 • Ruşenlik ve ayânlık peyda etmek.

tecliye

 • (Cilâ. dan) Cilâlama, cilâ verme.
 • Aşikâre etmek, açıklamak.
 • Ruşen etmek, parlatmak.

tednir

 • Ruşen etmek, nurlandırmak, parlatmak.

tesakkub

 • (Çoğulu: Tesakkubât) (Sakb. dan) Delme, delinme.
 • Zâhir olmak, görünmek.
 • Parlamak, ruşen olmak.

zelefe

 • (Çoğulu: Zulef) Pâk ve ruşen nesne, parlak ve temiz cisim.
 • Kaypak, düz yer.