LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Put kelimesini içeren 26 kelime bulundu...

abede-i esnam

 • Puta tapanlar. Putperestler. Heykele baş eğenler. (Farsça)

asnam / asnâm

 • Putlar.

büt / بت

 • Put, heykel. Sanem. (Farsça)
 • Put. (Farsça)

büthane / büthâne / بت خانه

 • Puthane. (Farsça)

bütperest / بت پرست

 • Putu mâbut ittihaz eden. Heykellere ibâdet eden. (Farsça)
 • Putperest, puta tapan. (Farsça)

bütşiken

 • Put kıran. (Farsça)

cibt

 • Put, sanem, salib.

esnam / esnâm / اصنام / اَصْنَامْ

 • Putlar, tapılan heykeller.
 • Putlar. (Arapça)
 • Putlar.

esnamperest

 • Puta tapan, putperest.

fils

 • Put, sanem.

hac

 • Put, haç. (Farsça)

ibek

 • Put, sanem, haç. (Farsça)

kasir-ül esnam / kâsir-ül esnam

 • Putları kıran. (Hz. İbrahim'in A.S. lâkabıdır)

puthane

 • Putların konulduğu yer.
 • Put evi.

putperest

 • Putlara tapan.
 • Puta tapan.
 • Puta tapan.

sanem / صَنَمْ

 • Put, odundan, altından ve gümüşten yapılan insan heykeli.
 • Put.
 • Put, heykel.
 • Put.

sanem-misal / sanem-misâl / صَنَمْ مِثَالْ

 • Put gibi.
 • Puta benzer.

sanem-perest

 • Putlara tapan.
 • Puta tapan. (Farsça)

sanemmisal

 • Put gibi.

sanemperest / صَنَمْپَرَسْتْ

 • Puta tapan.
 • Puta tapan.
 • Puta tapan.

şirk-i ekber

 • Putlara tapınmak. Allahü teâlâya ortak koşmak.

sümeniyye

 • Puta tapanlardan bir fırka.

vesen

 • Put. Müşriklerin taptıkları suret. Karşısında ibadet edilen heykel.

veseni / vesenî

 • Putperest. Yıldızları ilâh itikad etmek gibi sapık şeylere inanan kimse.
 • Putperest.

veseniyye

 • Putperestlik, puta tapma inancı. Taştan yapılmış heykellere tapınma. Taştan yapılmış heykele vesen, bu heykele tapana vesenî denir.

veseniyyun

 • Putperestler. Puta tapanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın