LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Pusu ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

aman-name

 • Bir şahsa iltimas yapması için, başka bir kimseye hitaben yazılan pusula, yazı. (Farsça)

bar-name

 • Eşya, yük pusulası. (Farsça)

busula

 • Pusula.

canfersa / cânfersâ / جان فرسا

 • Ömür törpüsü, yürek tüketen. (Farsça)

defter

 • (Çoğulu: Defâtir) (Yunanca iki kanatlı manasına gelen bir kelimeden alınmıştır). Not yazmağa, ders için veya ticari hesablara mahsus kağıttan beyaz kitab. Pusula.
 • Liste.

der-kemin

 • Pusu bekleyen, pusuda olan. (Farsça)

dilgüdaz / dilgüdâz / دل گداز

 • Gönül eriten, yürek törpüsü. (Farsça)

gulamiye

 • Tar: Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil âidatı.

ibre

 • İnce iğne gibi âlet.
 • Saatlerde veya pusuladaki rakamlara işâret eden ince âlet.
 • Çam gibi ağaçların yaprağı.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

isimlik

 • Tar: Saraylılar tarafından gönderilen hediyelik şeylerin kimin tarafından gönderildiğini belirten adres pusulası.

kamin / kâmin

 • Saklı. Gizli. Belirsiz. Pusuda duran.

kemain

 • (Tekili: Kemin) Pusuya gizlenmiş adamlar.

kemenan

 • (Tekili: Kemin) Pusuya gizlenmiş askerler.
 • Pusular.

kemin / kemîn / كمين

 • (Çoğulu: Kemâin) Pusuya saklanmış adam.
 • Pusu.
 • Belirsiz. Gizli yer.
 • Pusu, tuzak. (Farsça)

kemingah / kemingâh

 • Pusu yeri. Tuzak kurulan yer. (Farsça)

kemingüşa

 • Pusu kuran. Tuzak kuran.

keminsaz

 • Pusu tutmuş olan. Tuzak kurmuş olan. (Farsça)

kıblenüma

 • (Kıblenâme) Kıblenin tâyinine yarayan pusula. Cihet ve yön gösteren âlet. (Farsça)

kümun

 • Pusulanıp gizlenmek.
 • Tıb: Gözde "gümne" denilen bir dumanlı hastalık görünmesi.

mekamin

 • (Tekili: Mekmen) Gizlenilecek yerler, pusular.

mekmen

 • (Çoğulu: Mekâmin) Gizlenilip pusu kurulan yer. Pusu yeri.

mekmene

 • Pusu, gizlenilecek yer.
 • Define, hazine.

mirsad

 • Gözetleme yeri. Rasad yeri.
 • Gözetleme âleti.
 • Suçluları gözleyip duran.
 • Pusu.
 • Suçlular için hazır bekleyen.

murakkım

 • (Rakam. dan) Pusulanın iğnesi.

mürsele

 • İrsal edilen, gönderilen.
 • Mektup, pusula, kâğıt.

mütekemmin

 • (Kemn. den) Pusuya yatmış olan, pusuya giren, gizlenen, pusuda.

nahiz

 • Pusu. (Farsça)

nahizgah / nahizgâh

 • Pusu yeri. (Farsça)

nota

 • (İtalyancadan) Emir ve istek bildiren yazı.
 • Bir şeyi sonradan hatırlamak için konan işaret.
 • Resmi ve siyasi mektup, muhtıra.
 • Mülâhazat.
 • Hesap pusulası.
 • Müziğe ait yazı.

rasad

 • Gözetlemek, beklemek, pusuda olmak.
 • Gözleme, gözetme, gözlem.
 • Pusu tutma.

ruk'a / رقعه

 • Pusula. (Arapça)
 • Dilekçe. (Arapça)
 • Yama. (Arapça)

teferrug

 • (Ferâg. dan) Vaz geçme, fârig olma.
 • Bir işi bitirip kurtulma.
 • Satın alınan bir mülkün tapusunu kendi üzerine çevirme.

tekemmün

 • Pusuya yatma, gizlenme.

tekmin

 • (Kemin. den) Pusuya yatırma, sipere yerleştirme.

tezkere

 • Pusula, izin belgesi.
 • (Tezkire) Pusula.
 • Herhangi bir iş için izin verildiğini bildirmek üzere alınan resmî vesika.
 • Bazı meslek sahipleri için yazılan, o şahsın şahsî ve meslekî durumu hakkında bilgi. Biyografi.

varakpare / varakpâre / ورق پاره

 • Kağıt parçası. (Arapça - Farsça)
 • Pusula, not. (Arapça - Farsça)