LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Poşt ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

aposteriori

 • Fels: Tecrübe sonunda meydana gelen bilgi ve düşünceyi anlatmak için kullanılan bir sıfat. Meselâ ateşin yakıcı olduğunu denedikten sonra anlarız. Bu bilgi, aposteriori bir bilgidir.

as

 • Sansar cinsinden siyah kuyruklu, beyaz tüylü kakum denilen bir hayvan, çok kıymetli olan postu için avlanır.

ba-posta / bâ-posta

 • Posta ederek, posta ile.

berid / berîd / برید

 • Postacı. Haberci. Elçi.
 • Sürücü.
 • Dört fersah mesâfe.
 • Ulak. (Arapça)
 • Postacı. (Arapça)

berkan

 • Tüyü kıvırcık olan kuzu postu veya kürkü. (Farsça)

çaçele

 • Postal, ayakkabı, çarık, pabuç. (Farsça)

çapar / çâpâr / چاپار

 • Postacı.
 • Ulak. (Farsça)
 • Postacı. (Farsça)

çelebi

 • Efendi, kibar kimse.
 • Mevlâna postnişinine verilen ünvan.
 • Çelebi, Sultan Mehmed devrine kadar padişah oğullarına verilen ünvan idi.
 • Mevlânâ soyundan gelenlerle, mevlevilerin büyüklerine verilen ünvan.

çerm

 • Hayvan ve insan derisi. Post. (Farsça)

div-came

 • Eskiden savaşlarda giyilen kaplan veya arslan postekisi. (Farsça)

emran

 • (Tekili: Mern) Kürkler, mernler, hayvan derileri, postları.

gubari / gubarî

 • Eski harflerle yazılan bir çeşit ince yazı. Bu isim Arapça toz demek olan gubardan alınmıştır. Yazı, toz gibi ince yazıldığı için bu adı almıştır. Eski Türk devletlerinde güvercin postalarıyla gönderilen mektuplar bu yazı ile yazılırdı.

hamil-i mektup / hâmil-i mektup

 • Mektup taşıyan, postacı.

hatt-ı istiva / hatt-ı istivâ

 • Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. (Farsça)
 • Ekvator. (Farsça)
 • Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. (Farsça)

havale

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.

havalename

 • Posta gibi vasıtalarla para göndermek üzere yazılan havale mektubu. (Farsça)

hoşab / خوشاب

 • Hoşaf, komposto. (Farsça)

hoşaf / خوشاب

 • Hoşaf, komposto. (Farsça)

kasid

 • (Çoğulu: Kasidân) (Kasd. dan) Tasarlıyan, kasdeden.
 • Haberci, postacı.

kebuter-i name-ber

 • Posta güvercini. Mektup götüren güvercin.

mehdi-yi abbasi / mehdi-yi abbasî

 • (Hi: 120-163) Abbâsi Halifesidir. Ebu Abdullah Muhammed diye de anılır. Halife Mansurun oğludur. Meşhur ve iyiliği ile umumi kabul gören bir zat olup hususan sulh zamanında imparatorluğun inkişafı için çok çalışmıştır. Yeni yollar yaptırmış, postayı ıslâh etmiş ve Abbâsi Sülâlesinin en iyi hükümdarı

müvezzi'

 • Dağıtıcı, tevzi' eden, posta mektuplarını dağıtan. Gazete satan.

nafe

 • Derisi kürk yapımında kullanılan hayvanların postlarının karnı altındaki deri kısmı. (Farsça)

nevend

 • (Nevende) Postacı. Atlı postacı. (Farsça)
 • Hızlı giden at. (Farsça)

paleng

 • Postal. Çarık. (Farsça)

post / پست

 • Hayvan derisi. (Farsça)
 • Post. (Farsça)
 • Makam. (Farsça)

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

posteki

 • Koyun veya keçi postu.

postnişin / پست نشي ن

 • Posta oturan. Daha evvelkinin yerine geçen.
 • Postta oturan. (Farsça)
 • Pîre vekaletle postta oturan, tekke şeyhi. (Farsça)

rida / ridâ / ردا

 • Örtü. (Arapça)
 • Hırka. (Arapça)
 • Derviş postu. (Arapça)

sai

 • Çalışan.
 • Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler.
 • Bir yere vâli olan.
 • Cemaat başı.
 • Yan yan giden.
 • Hızlı yürüyen.
 • Koğuculuk yapan.

taahhüd

 • (Ahd. den) Bir işin veya bir şeyin yapılması için söz verme, üzerine almak. İltizam etme. Resmi söz verme. Yüklenme.
 • Postaya verilen bir şeyin, yerine varmasını sağlama.

tegannüm

 • Koyunlaşma. Koyun postuna bürünüp kendisini koyun gibi gösterme.

vaşak

 • Derisinden kürk yapılan bir hayvan ve bunun postu.

yam

 • Posta beygiri. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR