LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Perde ifadesini içeren 201 kelime bulundu...

hakk-ul-yakin / hakk-ul-yakîn

 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.
 • Bir şeyin hakîkatine kavuşma, mâhiyetine erişme, bulma, tatma. Allahü teâlânın beğendiği ahlâk ile ahlâklanıp, kalb gözünün açılması ve mânevî perdelerin kaldırılması neticesinde elde edilen kesin ilim, bilgi.

adale

 • Tıb: Bedenin hareketini icra eden ve birbirinden, ince bir perde ile ayrılan sinirli et kısımlarından her biri. Hepsine birden et (Lahm) tâbir edilir.

agşiye

 • (Tekili: Gışa) Perdeler, örtüler.
 • Zarflar, mahfazalar.

ağşiye / اغشيه

 • Perdeler. (Arapça)
 • Zarlar. (Arapça)

agtiye

 • (Tekili: Gıtâ) Perdeler.

ahfiye

 • (Tekili: Hıfâ) Örtüler, perdeler, gizli şeyler.
 • Çiçeğin tomurcuğunu örten kabuk.

alem-i mülk / âlem-i mülk / عَالَمِ مُلْكْ

 • Sebeplerin perde olduğu âlem.

alüfte

 • Muhabbet ve sevgiden deli gibi. (Farsça)
 • Alışık, nâmus perdesi yırtık, iffetsiz kadın. Fâhişe. (Farsça)

alüfte-gan / alüfte-gân

 • (Tekili: Alüfte) Nâmus perdesi yırtık kadınlar. Fâhişeler. (Farsça)

azin / âzin

 • Kefil. Birinin yerine kefalet eden.
 • Kapıcı, perdeci.
 • İzin veren.

başam

 • Perde, örtü. (Farsça)

berzah / بَرْزَخْ

 • İki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası.
 • Perde.
 • Sıkıntılı yer.
 • İki yer arasındaki geçit.
 • Mani'a, engel,. Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir. Dindar olup cennetlik olanlar, berzah âlemin
 • Ara yer, kabir, perde.

bi-hicab / bî-hicab

 • Hicabsız, perdesiz, âşikâr olarak.

bihicap / bîhicap

 • Perdesiz, örtüsüz.
 • Perdesiz, gizlemeksizin.

cedr

 • (Cidr) Duvar. Hâil, perde, zar.
 • Bir ot adı.

celaze

 • Sazların perdeleri.

çetu

 • Perde, örtü. (Farsça)

cidar

 • Duvar.
 • İki yeri birbirinden ayıran zar, perde.

çuhadar

 • Ayak hizmetinde bulunan çuha elbiseli yahut çuhadan olan perdenin haricinde emre hazır bulunan hademe.

ehl-i keşf

 • Perdeli olan ve zâhir hislerle bilinmeyen hakikatları, Cenab-ı Hak'kın lütf u ihsanı ile bilen veliler. (Farsça)

ehlikeşif

 • Perdeli olanı bilen velî.

eknan

 • (Tekili: Kinân) Mahfazalar, perdeler.
 • Evler, odalar, hücreler. Çadırlar.

elhan / elhân

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mânâ bozulacak şekilde, harfleri ve kelimeleri değiştirerek, sesi alçaltıp yükselterek, çeneyi oynatarak okumak. Lahn'in çokluk şeklidir.

emval-i menkule

 • Bir yerden başka yere taşınabilir, götürülebilir eşya ve mallar. (Masa, karyola, perde, çakı... gibi.)

ervak

 • (Tekili: Revk) Revkler, perdeler, örtüler.
 • Çadırlar, muvakkat olarak bezden yapılan odalar.

estar

 • Örtüler, perdeler.

füsat

 • (Füstât) Kıl. Büyük çadır.
 • Kapıya asılan perde.
 • Cemaat.
 • Mısır'da bir mahallin adı.

fustat

 • (Fistat) Göçebelerin kıldan yapılan çadırı. Büyük çadır.
 • Kapıya asılan perde.
 • Cemaat.

gaşiye / gâşiye / غاشيه

 • Perde. Örtü.
 • Kıyamet.
 • Dilenci ve cerrar.
 • Ziyârete gelen dostlar gurubu.
 • Perde, kıyamet, bir sûre.
 • Perde, örtü. (Arapça)
 • Zar. (Arapça)

gaşve

 • (Gışâve-Guşve) Perde, hicap, örtü.
 • Göz kararmak.

gata

 • (Gıtâ) (Çoğulu: Agtıye) Perde, örtü.

gına / gınâ

 • Şarkı, tegannî, müzik perdelerine uygun ses; çalgı ile birlikte şarkı, müzik. Tegannî de denir.
 • Zenginlik.

gışa / gışâ / غشا

 • Örtü, perde.
 • Zar. Deri. Kabuk.
 • Üst tabaka.
 • Zarf. Mahfaza.
 • Örtü. (Arapça)
 • Perde. (Arapça)
 • Zar. (Arapça)

gışavet / gışâvet

 • Göz kararmak.
 • Körlük yapan perde. Kabuk.
 • Baş örtüsü.
 • Örtü, perde.
 • Göz perdesi.

gıta / gıtâ

 • Örtü. Örtünecek şey. Perde.
 • Örtü, perde, zar.
 • Örtü, perde.

gıta-yı basar

 • Göz perdesi.

hacebe

 • (Tekili: Hâcib) Perdeciler, kapıcılar.
 • İnsanın oturak yeri olan uzvu, kalça. (İkisine "hacebetan" derler)

hacib / hâcib / حاجب

 • Perde.
 • Perdeci. Kapıcı.
 • Eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında Devlet Reisinin en yakın me'muru. Vezirler veya âmirler.
 • Kaş.
 • Kapıcı. (Arapça)
 • Perdedar. (Arapça)
 • Engel. (Arapça)
 • Kaş. (Arapça)

hail / hâil / حَائِلْ

 • Perde. Mânia. İki şey arasını ayıran.
 • Engel, perde.
 • Perde.
 • Perde.

hailsiz

 • Perdesiz, engelsiz.

hait

 • Bir yeri çevreleyen duvar. Tahta perde. Çit.

havacib

 • Hicablar, perdeler, örtüler.

havale

 • Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama.
 • Görmeyi önleyen duvar gibi perde.
 • Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık.
 • Postadan gelen emanet kâğıdı.

haylulet / haylûlet

 • Araya girip perde olma, kapama.

haylulet-i arz

 • Ay tutulması. Dünyanın güneşle ay arasına girerek güneş ışığına perde olması.

hetk

 • Yırtma Yarma. Perdeyi yırtmak. Rezil olmak. Rezil etmek.

hetk-i hicab-ı ismet

 • Namus perdesini yırtma.

heylulet / heylûlet

 • Araya girme, perdeleme, kapama.

hicab / hicâb / حجاب / حِجَابْ

 • Perde. Örtü. Hâil.
 • Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek.
 • Men'etmek.
 • Allah ile kul arasındaki perde.
 • Setretmek. Gizlemek.
 • Utanma, sıkılma.
 • Perde, hail, engel.
 • Örtü, perde, avret yerlerini örtme, örtünme.
 • Perde, utanma.
 • Perde. (Arapça)
 • Utanma. (Arapça)
 • Perde.

hicab-ı ebr

 • Bulut perdesi.

hicab-ı gaflet

 • Gaflet perdesi; Allah'a inanmayı, emir ve yasaklarına uymayı engelleyen şeyler; mâneviyatı görmeme ve düşünmeme hâli.

hicab-ı haciz / hicab-ı hâciz

 • (Hicab-ı sadr) Tıb: Göğüs ile karın uzuvlarını birbirinden ayıran perde, zar. Diyafram.

hicabat

 • (Tekili: Hicab) Perdeler.
 • Tılsımlar.

hicabet

 • Kapıcılık. Perdecilik.
 • Teşrifatçılık, mabeyncilerin mesleği. Saray memurluğu.
 • Ortaçağ islâm devletlerinde vezirlik.
 • Kâbe perdeciliği.

hicabi / hicabî

 • Zar ve perde ile alâkalı ve ona müteallik. Perde ve örtüye âit.
 • Mahcub. Utangaç.

hical

 • (Tekili: Hacle) Gerdekler, gelin odaları.
 • Çadır kapısına asılan kalın perde.

hicap

 • Örtü, perde.

hıdr

 • Mâni, engel.
 • Perde, hâil.

hıfa'

 • Her şeyin örtüsü ve perdesi.
 • Kırba örtüsü.

hılb

 • Kalble karın arasında olan perde.

hıyat

 • (Tekili: Hâit) Perdeler. Mânialar.

hüccab

 • (Tekili: Hâcib) Perdeciler.
 • Kapıcılar.

hucub

 • (Tekili: Hicab) Perdeler, hicablar, hâiller.

hücüb

 • (Tekili: Hicâb) Perdeler, hicablar.

husuf / husûf

 • Ay tutulması. Perdelenmek. Dünya gölgesinin ay üzerine gelmesi.
 • Bir şeyin nuru ve ışığı gitmesi.
 • Perdelenme, ay tutulması.

husufat / husûfât

 • Perdelenmeler, ay tutulmaları.

hütke

 • Perde yırtılıp rezil olmak.

icah

 • Örtü, perde.

igşa

 • Örtmek. Bürümek. Kapamak. Perdelemek.

ihticab

 • Örtünme. Saklanma. Gizlenme. Perdelenme.
 • Doğumun belirli zamanından fazla uzaması.

ihtidar

 • Örtülenme, perdelenme, perde tutma.

immisar

 • (İmtisar ile aynı mânâdadır) Süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak.
 • Hâil, perde.

inhidar

 • Perdelenme.

inhisaf / inhisâf

 • Ay tutulması
 • Söner gibi olma, parlaklığın gitmesi.
 • gözden düşürme, perdeleme.

isa ruhullah / isâ ruhullah

 • İsâ Allah'ın ruhudur (Yani, Beytullah ifadesinde olduğu gibi, sebepler perdesini kaldıran bir tabirdir. "İsa (a.s.), babasız olarak doğrudan İlâhî kudretin tecellisiyle yaratılmıştır" demektir).

istare

 • Perde, zar.

istitar

 • Gizlenme, perdelenme.

istitare

 • Örtülecek, perdelenecek şey.

keşf-i sahih / keşf-i sahîh / كَشْفِ صَحِيحْ

 • Doğru olarak perdeli hakîkati görme.

keşfen / كَشْفاً

 • Perdeli hakîkati görerek.

keşfi / keşfî / كَشْف۪ي

 • Perdeli hakîkati görmeye dayalı.

keşif / كَشِفْ

 • Perdeli hakîkati görme.

keşt

 • Soymak.
 • Keşfetmek.
 • Fazlalığı kesmek. Koparmak.
 • Açmak. Deriyi yüzmek.
 • Yüzden perdeyi kaldırmak.

kinan

 • (Çoğulu: Eknan-Ekinne) Perde, örtü.

kinn

 • (Çoğulu: Eknân) Perde, örtü.

kıram

 • Nakışlı perde.
 • Duvara tutulan örtü.
 • Çarşaf.

lahn

 • Hatâ etmek, doğrudan sapmak. Çoğulu elhândır.
 • Tecvîd ilminde, tecvîd kâidelerine uymamaktan doğan okuyuş hatâsı. Fıkıh kitablarında namaz kılanın namazın farzlarından olan kırâette yaptığı hatâ zelletül-kârî adı altında incelenmiştir.
 • Tegannî, sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mâ

levs

 • Kapı aralığından veya örtü ve perde kenarından bir nesneyi görmek.

ma'nevi hastalık / ma'nevî hastalık

 • Kalbe gelen yanlış îtikâd (inanç); insanın doğruyu, gerçeği görmesine mâni olan perde; îtikâdî bozukluk ve düşünce. Dünyâya ve haramlara düşkün olma; kibir ve riyâ gibi kalb hastalığı.

mahcir

 • (Çoğulu: Mehâcir) Göz çukuru.
 • Gözün çevre yanı. Yüzde perde varken gözden ve etrafından görünen yerler.
 • Bahçe.

mahcub

 • Utanan. Utangaç.
 • Perdeli, örtülü. Kapalı.
 • A'ma.
 • Yaşmak veya perde ile mestur olan.

mahsuf

 • Husufa uğramış. Gölgelenmiş. Perdelenmiş.

mavera / mâverâ

 • Perde arkası.

meazir

 • Perdeler. Hicablar.
 • Özürler.

mi'zar

 • (Çoğulu: Meâzir) Örtü, perde.

mirhat

 • Salıverilmiş, bırakılmış perde.

mısr

 • (Çoğulu: Emsâr) İki şey arasındaki perde, hâil.
 • Memleket. Şehir.
 • Afrika'nın şimalinde bir memleket ismi.
 • Bir hububat adı.

müberkaa

 • Yüzünde perde olan kadın.
 • Başı beyaz olan koyun.

mugatti / mugattî

 • Perdelenmiş, örtülmüş. Üstü örtülü.

muhacceb

 • Perdelenmiş, tecrid edilmiş. Perde ile ayrılmış.

muhtecib

 • Hicablanmış. Perdeli. Örtülü. Örtülmüş. Saklanan. Gizlenen.

mülaet

 • (Çoğulu: Mulâ) Midedeki rahatsızlıktan dolayı husule gelen zükkâm hastalığı.
 • Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.), Hz. Abbas'ı ve dört erkek evlâd-ı mübarekelerini örttüğü perde.
 • Büyük ihram.

mülk / مُلْكْ

 • Her şeyin sebeblerle perdeli dış yüzü.

müntekıb

 • Yüzü perdeli kişi.

müruk

 • Sâfi, süzülmüş nesne.
 • Süslü perdeler takılmış olan ev.

nağme

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak. Tegannî.

namusiyye

 • Yatan kimselerin başkaları tarafından görülmemeleri için, yatağın etrafına çekilen perde.

nikab

 • Yüz örtüsü, peçe, perde.
 • Yüz örtüsü, peçe, perde.
 • Peçe, yüz örtüsü.
 • Perde, örtü.
 • Perde.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

perde-birunane / perde-bîrûnâne

 • Edepsizce, edep ve haya perdesini yırtarcasına.

perde-i cümud

 • Donuk, katı perde.
 • Donmuş, katı perde.
 • Mc: Alem, tabiat.
 • Akıl ve hissiyatı kendisi ile meşgul edip, dini ve ulvi hakikatlardan ayıran, gaflet veren perde.

perde-i cumud-u tabiat / perde-i cumûd-u tabiat

 • Tabiatın donuk ve cansız perdesi.
 • Tabiatın donuk, cansız perdesi.

perde-i dalalet / perde-i dalâlet

 • İnançsızlık perdesi.

perde-i dest-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretine perde olan hâdiseler ve sebepler.

perde-i esbab

 • Sebepler perdesi.

perde-i gaflet

 • Gaflet, umursamazlık ve duyarsızlık perdesi.

perde-i gayb

 • Görünmeyen âlemleri bizden gizleyen perde.

perde-i hacalet / perde-i hacâlet

 • Utanç perdesi.

perde-i hafa / perde-i hafâ

 • Gizlilik perdesi.

perde-i hicap ve haya / perde-i hicap ve hayâ

 • Utanma ve çekinme perdesi.

perde-i hikmet

 • Hikmet perdesi.

perde-i inayet / perde-i inâyet

 • İnayet perdesi.

perde-i izzet / پَرْدَۀِ عِزَّتْ

 • İzzet ve büyüklüğün önündeki perde.
 • İ'tibâr ve şeref perdesi.

perde-i izzet ve azamet / پَرْدَۀِ عِزَّتْ و عَظَمَتْ

 • İzzet ve büyüklüğün önündeki perde.
 • İ'tibâr, şeref ve büyüklük perdesi.

perde-i izzet-i kudret-i ilahiye / perde-i izzet-i kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudretinin izzetini koruyan bir perde, örtü.

perde-i kudret

 • Kudret perdesi.

perde-i müstebidane

 • Yapılan baskı ve zulüm perdesi.

perde-i nizam

 • Düzen perdesi.

perde-i nukuş

 • Üzeri nakışlarla dolu perde.

perde-i rahmet

 • Rahmet perdesi.

perde-i rahmet-i amme / perde-i rahmet-i âmme

 • Herşeyi kaplayan rahmet perdesi.

perde-i şehadet

 • Görünen âlem, dünya perdesi.

perde-i tasarrufat / perde-i tasarrufât

 • Varlıklar üzerindeki işlemlerin önündeki perde.

perde-i türabiye

 • Toprak perdesi.
 • Toprak perdesi, yer yüzü.

perde-i ülfet

 • Alışkanlık perdesi.

perde-i ulviye

 • Yüksek, yüce perde.

perde-i zahiri / perde-i zâhirî / پَرْدَۀِ ظَاهِر۪ي

 • (Hakîkati gizleyen) görünürdeki perde.

perde-i zahiriye / perde-i zâhiriye

 • Görünürdeki perde.

perde-i zāhiriye / پَرْدَۀِ ظَاهِرِيَه

 • (Hakikati gizleyen) görünürdeki perde.

perdeber-endaz

 • Perdeyi kaldırıp atan. (Farsça)
 • Utanmayı bırakan, sıkılmayan, utanmayan, hayâsız. (Farsça)

perdeberdar

 • Perde kaldırıcı. Perde açıcı. (Farsça)

perdebirunane / perdebirunâne / perdebirûnâne

 • Sıkılmadan, utanmazcasına. Perdeyi kaldırırcasına. Edebsizce. (Farsça)
 • Edep perdesini yırtarcasına, hayasızca.

perdedar / perdedâr

 • Perdeci, perdeleyen.
 • Perdeci; gizleyen, örten.
 • Perdeci, kapıcı, odacı. Bir şeyin görünmesine ve bilinmesine mâni ve perde olan. (Farsça)

perdedar-ı dest-i kudret / perdedâr-ı dest-i kudret / پَرْدَه دَارِ دَسْتِ قُدْرَتْ

 • Kudret elinin perdecisi; hikmetli olduğu hâlde ilk bakışta çirkin gibi görünen hâdiselerde İlâhî kudreti gizleyen perde.
 • Allahın kudret elinin perdecisi (sebebler).

perdeder

 • Perde yırtan. Utanmaz, hayâsız. (Farsça)

perdegi / perdegî

 • (Çoğulu: Perdegiyân) İyi örtünmüş ve namuslu kadın. (Farsça)

perdekar / perdekâr

 • Perdeli. Perde ile örtülü yer. (Farsça)

perdekeş

 • Perde çekici, örtücü. Engel, mâni. (Farsça)

perdenişin

 • Perde arkasında oturan. (Farsça)
 • Mc: Namuslu, temiz. (Farsça)

pes-i perde

 • Perde arkası.

pesperde

 • Perde arkası, gizli iş. (Farsça)

pirahen-i ismet

 • Namus perdesi.

revk

 • (Çoğulu: Ervâk) Perde, hicâb.
 • Boynuz.
 • Ev önü.
 • Saf, hâlis, katıksız.

rudha

 • Perde, setre.

sadin

 • (Çoğulu: Sedene) Kapıcı. Perdedar.
 • Kâbe hizmetçisi.

sebel

 • Tıb: Bulanık görme hastalığı.
 • Göze inen perde.
 • Buluttan çıkıp da henüz yere ulaşmamış yağmur.
 • Buğday başı.

secfan

 • Ev önünde olan perdenin iki kanadı.

secif

 • Perde, setre.
 • Bir kapıya birbiri üstüne iki perde asmak.

sedail

 • (Tekili: Sedil) Askılar. Perdeler. Zarlar. Örtüler.

sedd

 • Tıkamak, kapamak, mâni olmak.
 • Baraj.
 • Perde, Mânia.
 • Rıhtım.
 • Set, tümsek.
 • Tıkamak, engel olmak.
 • Baraj.
 • Perde. Engel.
 • Rıhtım.
 • Set, tümsek.

sedene

 • (Tekili: Sâdin) Kapıcılar. Perdedarlar. Kâbe-i Mükerremenin kapıcıları.

sedil

 • (Çoğulu: Sedâil) Askı. Perde. Örtü. Zar.

şehadet perdesi

 • Görünen âlemin perdesi.

sera-perde

 • Saray perdesi. Eskiden harem dairesinin önüne çekilen büyük perde. (Farsça)
 • Padişah çadırı, otağ. (Farsça)

seradik

 • (Sürâdik) Padişaha mahsus çadır perdesi veya büyük sarayın perdesi.
 • Cibinlik tarzında yapılan perdeden oda.

seradikat

 • Padişaha mahsus perdeler.

seraperde / serâperde / ساراپرده

 • Saray perdesi. (Farsça)
 • Otağ. (Farsça)

setair

 • (Tekili: Sitâre) Örtünülecek veya perdelenecek şeyler.

setr-i gayb

 • Gizlilik perdesi.

şiar-ı raz / şiar-ı râz

 • Sırların şiarı, sırları gizleyen perde, alamet, belirti.
 • Sırların şiârı, sırrı gizleyen perde, işâret. (Farsça)

sima' / simâ'

 • Bir kişinin veya birkaç kişinin çalgısız, âletsiz ve müzik perdelerine uydurmadan okudukları dîni, îmânı kuvvetlendiren ve ahlâkı güzelleştiren şiirleri, kasîdeleri, ilâhileri ve mevlidleri dinlemek.

sinema-i rabbaniye / sinema-i rabbâniye

 • Rabbâni sinema; Cenâb-ı Hakkın tedbir ve irâdesiyle, bütün faaliyetlerinin âdeta sinema perdeleri ve levhaları gibi gösterildiği âlem.

sırran tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama, hizmeti yaygınlaştırma.

sırren tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama ve hizmeti yaygınlaştırma.

sitare

 • (Setr. den) (Çoğulu: Setâir) Örtünülecek, perdelenecek şey.

sitr

 • (Çoğulu: Estâr) Örtü.
 • Perde.

sücuf

 • (Tekili: Secf) Perdeler, örtüler.

süradik

 • (Serâdik) Saray perdesi. Padişaha mahsus sarayın veya çadırın perdeleri.

süradık / sürâdık / سرادق

 • Saray perdesi. (Arapça)

sürdak

 • (Çoğulu: Sürâdikat) Kapıya asılan perde ve çardak.
 • Çadır. Bezden olan ev.

sütre / ستره

 • Perde. Örtü. Perdelenecek şey.
 • Namaz kılarken kıble cihetinde duvar ve sâir olmadığından, önden geçenlerin namaza zarar vermemeleri için, ön tarafa dikilen şey. (En az altmış cm. yükseklik)
 • Perde.
 • Perde, engel.
 • Perde, örtü. Namaz kılarken ön tarafa konulan engel.
 • Örtü. (Arapça)
 • Perde. (Arapça)

sütre-i beyza / sütre-i beyzâ

 • Beyaz perde.

sütre-i hadra / sütre-i hadrâ

 • Yeşil perde.

sütur

 • (Tekili: Sitr) Örtüler. Perdeler.

tabakat-ı gaflet

 • Vurdumduymazlık örtüleri, umursamazlık perdeleri.

tahbie

 • Gizlemek, saklamak.
 • Kadını perdeye koyup kimseye göstermemek.

teganni / tegannî

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

tentene

 • İplik gibi şeylerle örülmüş delikli bez, perde v.s. Dantela.

tutuk

 • Örtü, perde, peçe.

tütuk

 • Örtü, perde. Çadır.

vahdetü'ş-şuhud

 • "Allah'tan başka herşeyin unutkanlık perdesiyle örtülmesi" tarzında tasavvufî bir görüş; Allah'tan başka varlıkları nisyan (unutma) perdesine sarmak.

vahdetü'ş-şühud

 • İlâhi tecellilerin karşısında Allah'tan başka bir şeyin görülmemesi ve Allah'tan başka herşeyin unutkanlık perdesiyle örtülmesi.

vasvas

 • (Çoğulu: Vesâvis) Perdede göz ayırımı miktarı olan delik.

vatm

 • Ayakla çiğneme.
 • Perdeyi salıverme.

vera-i perde / verâ-i perde

 • Perde arkası.
 • Perde arkası, perdenin gerisi.

yehmum

 • Kömür gibi simsiyah olan şey.
 • Zifir ve kara duman.
 • Cehennem ahalisini ihata eden perde.

zafere

 • Göze inen perde.

zafire

 • Kapı perdesi.

zer'

 • Çoğaltma.
 • Halketme, yaratma.
 • Tohum ekme.
 • Ağzından dişlerin dökülmesi.
 • Saç ağarması.
 • Perde, hâil.

zera

 • Gölgelik, perdelik.

zıll

 • Gölge.
 • Perde.
 • Mc: Sahip çıkma, koruma, himaye etme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın