REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Payi ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

abi / abî

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Kurban payı.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

avrupaperest

 • Avrupayı taparcasına seven.

avrupazade / avrupazâde

 • Avrupayı taklit eden.

basit kesir

 • Sûreti (payı), mahrecinden (paydasından) küçük kesir. 2/5 gibi.

başkent

 • Başşehir. Bir devletin idare merkezi olan şehir. Devlet merkezi. Payitaht. (Türkçe)

behrever

 • Hisse ve nasibini almış, payını zimmetine geçirmiş. (Farsça)

behreyab / behreyâb

 • Nasibi olan, payı bulunan.

bi-künem

 • Yapayım.

fariza / farîza

 • Namaz, oruç, zekât gibi kesin delil (mânâsı açık olan âyet-i kerîme) ile bildirilen emirler.
 • Miktârı bildirilen vârislerden her birine düşen hisse. Mîrâs payı.

hacb

 • İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.

hisse

 • Bölünebilen bir mal veya şeyin her ortağa âit olan kısmı, ortaklardan her birinin hakkı, payı.

hisse senedi

 • Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak.

hisse-i ders

 • Ders payı.

hisse-i erzakiye

 • Geçim payı.

hisse-i gurur

 • Gurur payı.

hisse-i iştirak

 • Katılma payı.

hisse-i taallüm

 • Öğrenme payı.

hisse-i zevk

 • Zevk hissesi, payı.

hissedar / حصه دار

 • Pay sahibi. (Arapça - Farsça)
 • Hissedar olmak: Payını almak. (Arapça - Farsça)

hisseyab / hisseyâb / حصه یاب

 • Pay alan. (Arapça - Farsça)
 • Hisseyâb olmak: Payını almak. (Arapça - Farsça)

irsa'

 • Sağlamlaştırma, sâbit kılma.
 • Geminin demir atması.
 • Pâyidar olmak.

isbat

 • Doğruyu delil göstererek meydana koymak. Delil ve şâhitle bir fikrin sıhhatını göstermek. İtiraf, ikrar ve tasdik etmek.
 • Sabit ve muhkem kılmak.
 • Bâki ve pâyidar eylemek.
 • Delil. Bürhan. Şâhit.

lahza / lâhza

 • Göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, an.

lemha-i basar

 • Pek az bir zaman. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen zaman.

mahrum / مَحْرُومْ

 • Nasibsiz, hisse ve payı olmayan.

mahrumiyet / مَحْرُومِيَتْ

 • Nasibsizlik, hisse ve payı olmama.

makar

 • Oturulan, karar kılınan yer; merkez; pâyitaht.

makarr

 • (Karar. dan) Karar yeri. Karargâh. Kararlı yer. Merkez. Pâyitaht.
 • Durulan yer, karargâh,ocak, merkez, başkent, payitaht.

makarr-ı hükümet

 • Hükümet merkezi. Pâyitaht.

makarr-ı idare

 • İdare merkezi. Pâyitaht. Hükümet merkezi.

muhriz

 • (İhraz. dan) Elde eden, kendi payına alan, kazanan.

paydar

 • (Pâyidar) İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. (Farsça)
 • Sağlam. Muhkem. (Farsça)
 • Sermedî. (Farsça)
 • Bedi. ' (Farsça)
 • Sâbit. (Farsça)

payidar / pâyidâr

 • İyice yerleşmiş, sağlam, sürekli.

  “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk


paymal

 • (Pâyimal) Ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, sürünmüş. (Farsça)

paytaht

 • (Pâyitaht) Merkez-i hükümet, başşehir, başkent. (Farsça)

protestanlık

 • (Prutluk) Papayı Hristiyanların başı olarak tanımayıp ruhaniyetini kabul etmeyen bir Hristiyanlık mezhebi.

sahib-i arş-ı azam / sahib-i arş-ı âzam

 • Kâinatın payitahtı ve merkezi olan büyük Arşın sahibi.

sübut

 • Sâbit, berkarar ve pâyidar olup durmak. Oynak ve müteharrik olmamak. Kat'i olarak meydana çıkmak. Sâbit oluş.

ta'vim

 • Arpayı ve buğdayı tutam tutam biçip yığmak.

tarfe / طرفه

 • Göz açıp kapayış. (Arapça)

tarfetü'l-ayn

 • Bir göz açıp kapayıncaya kadar olan an.

tarfetülayn / طرفة العين

 • Göz açıp kapayıncaya kadar.
 • Göz açıp kapayıncaya dek, bir anda. (Arapça)

terettüb

 • Sıralanmak.
 • Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak.
 • Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak.
 • Zuhura gelmek.
 • Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.

tertib

 • (Çoğulu: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak.
 • Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak.
 • Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak.
 • Mertebelere göre davranmak.
 • Hile ile aldatma.

tevfik / tevfîk

 • Allahü teâlânın kullarının işini, rızâsına muvâfık (uygun) kılması, şer (kötülük) yolunu kapayıp, hayır (iyilik) yolunu kolaylaştırması.

tevziat / tevziât

 • (Tekili: Tevzi') Tevziler, dağıtmalar.
 • Herkese payını vermeler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın