LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Parti ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

ahrar

 • Hürriyetçiler (II. Meşrûtiyet devrinde bir partinin ismi).

ahrarlar

 • Hürriyetçiler, Demokrat Parti mensupları.

ahzab / ahzâb / احزاب

 • Hizipler, bölümler, partiler.
 • Kütleler. (Arapça)
 • Partiler. (Arapça)
 • Ahzâb sûresi. (Arapça)

ankara hükumeti / ankara hükûmeti

 • Demokrat Parti Hükümeti.

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

Bolşevizm

 • Rusça'da çoğunluk anlamına gelir.

  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (RSDIP) içindeki ayrılıkta Lenin ile aynı görüşü savunanlar kongre çoğunluğu sağlamışlar ve bu tarihten sonra Leninist görüşleri savunmanın diğer adı Bolşevizim olmuştur. Bu kelimenin Rusça'daki zıddı; Menşevik.

  Bu kongrede azınlıkta kalan grup ise Menşevikler olarak adlandırılmıştır. Marksist literatürde menşevik bir hakaret olarak kullanılır.

  Siyasi tutarsızlığı simgeler.

cemiyet ve fırka

 • Siyasî parti, grup ve topluluk.

demokrat

 • Demokrasi taraftarı, Demokrat Parti mensupları.

demokrat idare

 • Demotrat Parti hükümeti.

demokrat liderler

 • Demokrat Partisine mensup kişiler.

demokratlar

 • Demokrat Parti menzupları.

devr-i sabık

 • Önceki dönem; Cumhuriyet Halk Partisi idaresi ve iktidar dönemi.

ehzab / ehzâb / احزاب

 • Hizipler. (Arapça)
 • Partiler. (Arapça)
 • Gruplar. (Arapça)

fırak / fırâk / فرق

 • Tümenler, alaylar, bölükler.
 • Partiler.
 • Takımlar, kalabalıklar, ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılan mezhepler.
 • (Tekili: Fırka) Fırkalar, partiler.
 • Alaylar, bölükler.
 • Cennetler.
 • Ehl-i Sünnet cemaatından ayrılan mezhebler.
 • Fırkalar, partiler, bölükler.
 • Fırkalar, partiler. (Arapça)
 • Bölükler. (Arapça)
 • Zümreler. (Arapça)

fırak-ı siyasiye

 • Siyasî fırkalar, siyasî partiler.

fırka / فرقه / فِرْقَه

 • Parti. İnsan grubu. Kısım olmak ve ayrılmak. Bölük.
 • Tümen.
 • Parti, bölük.
 • Parti. (Arapça)
 • Bölük. (Arapça)
 • Zümre. (Arapça)
 • Parti.

fırka müteassıpları

 • Parti mutaassıpları, parti bağnazları.

fırka-i halisa / fırka-i hâlisa

 • Samimî grup, samimî, içten kişilerin partisi.

fırka-i siyasiye

 • Siyasî parti.

fırkacılık

 • Parti taraftarlığı, partizanlık.

halk fırkası

 • Halk Partisi.

halkçılar

 • Cumhuriyet Halk Partisi mensupları.

hizb / حزب

 • Cemaat.
 • Takın, kısım, fırka. Parti.
 • Âlim ve sâlih bir zâtın re'yine tâbi olup onunla bir gaye uğrunda beraber çalışanlar.
 • Parti, topluluk, gurup.
 • Parti. (Arapça)
 • Grup. (Arapça)

hizip

 • Grup, parti.

hükumet-i ittihadiye / hükûmet-i ittihadiye

 • İttihad ve Terakkî Partisi hükümeti.

ittihad ve terakki

 • 1918 tarihine kadar devam eden ve Osmanlı Devletinin son zamanlarında mühim rol oynamış bir siyasî parti.

koalisyon

 • ing. Bir maksad için birleşen kuvvetler yahut partiler topluluğu.

partizan

 • Kendi partisine aşırı düşkün olup başkasına hak tanımak istemeyen kimse. (Fransızca)

tarafgirane / tarafgirâne

 • Bir grup veya partiyi destekleyerek, benimseyerek.