LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Parça parça ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

ayet-i tenzil / âyet-i tenzîl / آيَتِ تَنْزِيلْ

 • Parça parça indirilmiş âyet.

bess

 • Parça parça olmak, dağılıp serpilmek.

çakçak

 • Parça parça, yırtık pırtık.
 • Kılıç ve emsâli şeylerin sesleri.

ceste ceste

 • Azar azar, parça parça, kısım kısım.

dekk

 • (Çoğulu: Dekeke) Vurmak.
 • Dökmek.
 • Parça parça etmek. Delil.
 • Ufalanma, parça parça olma.

encin

 • Tane tane, ufak ufak, parça parça. (Farsça)
 • Sıvacı. (Farsça)

end-bend

 • Utanmış, mahcub. (Farsça)
 • Boğum boğum, kısım kısım, parça parça. (Farsça)

habie / habîe

 • Görülmemiş, daha henüz keşfedilmemiş.
 • Göze görülmeyen şey.
 • Kesilmiş, parça parça olmuş.

harat

 • Davarın memesinde olan bir hastalık. (Sütün parça parça, ufanmış gibi çıkmasına sebep olur)

hırt

 • Erkek keklik.
 • Hastalıktan dolayı, kesilmiş gibi parça parça olan bulaşık süt.

hurd ü mürd

 • Parça parça. Ufak tefek kimse. (Farsça)

ibda'

 • (İbzâ') Parça parça etmek.
 • Sorulan şeye güzel cevab vermek.
 • Kandırmak.
 • Birisine, kâr tamamen kendine âit olmak üzere sermaye vermek.

ıhtiza'

 • Parça parça edip taksim etmek.
 • Kat'etmek, kesmek.

infidad

 • (İnfadda) Bir şeyin kırılıp dağılması. Parça parça olma.

ızin / ızîn

 • (Tekili: İze) Her biri bir fırkaya mensub. Parça parça, fırka fırka. Müteferrik hâlde.

kafil / kafîl

 • Kuru ağaç.
 • Parça parça olmuş ot.
 • Kamçı. Bir otun adı.

kazkaz

 • Arslanın, kemiği parça parça etmesi.
 • Yavuz arslan.

keşih

 • (Çoğulu: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak.
 • Böğür.
 • Cânip, taraf.

ketf

 • Omuz. Omuz kemiği.
 • Parça parça kesmek ve bağlamak.

kıst

 • Ölçü ve tartıda doğru davranma.
 • Pay, parça.
 • Parça parça verilen bir şeyin bir defada ödenmesi.

lemeat-ı müteferrika

 • Muhtelif, parça parça olan parlayışlar.

lemm

 • Parça parça şeyleri toplamak, cem' etmek.
 • Islâh etmek.
 • Bulduğu şeyi, haram helâl demeyip yemek.
 • Şiddet ve meşakkat.
 • Az şey.
 • Konmak. Nâzil olmak.

letre

 • Parça parça. Paramparça. (Farsça)
 • Eski, yırtık. (Farsça)

lime lime

 • Parça parça.

meftut

 • Ufalanmış, parça parça edilmiş, parçalanmış.

mertum

 • Kırılmış, parça parça olmuş, ufalanmış.

mümazzak

 • Yırtılmış. Parça parça olmuş.

müneccem

 • Parçalar, parça parça olan şey.

müneccemen

 • Parça parça yapılmış olarak. Kısım kısım.
 • Bölüm bölüm, parça parça.
 • Parça parça, kısım kısım.

mür'ab

 • Kesilmiş, parça parça olmuş.

mütecezzi / mütecezzî

 • Parça parça ayrılan, ufalanmış olan.
 • Parça parça olma.

müteferrik

 • Ayrı ayrı, parça parça.

müteferrikan

 • Ayrı ayrı; parça parça.

mütefettit

 • Parça parça olmuş olan. Ufak ufak parçalanan.

mütesaddı'

 • Dağılan, parekende olan, parça parça olan.
 • Yarılıp çatlayan.

nakiş

 • Parça parça ve dağınık olan eşyaların bir yerde veya bir çuval içinde toplanması.
 • Benzer, misil.

necim necim

 • Bölüm bölüm, parça parça.

nime nime

 • Parça parça, yarım yarım. (Farsça)

paralamak

 • Parçalamak, parça parça etmek.

paralanmak

 • Parça parça olmak.

pare pare / pâre pâre

 • Parça parça. (Farsça)
 • Paramparça. (Farsça)

pare-pare

 • Parça parça. (Farsça)

parelenmek / pârelenmek

 • Parça parça olmak.

paş paş

 • Parça parça, ufak ufak. (Farsça)
 • Dağınık. (Farsça)

perakende

 • Farklı farklı, parça parça.

rize rize

 • Parça parça, ufak ufak. (Farsça)

sadpare

 • Yüz parça. Parça parça olmuş. (Farsça)

sav'

 • Perâkende etmek, dağıtmak, parça parça yapmak.

taksit

 • (Kıst. dan) Belli zamanlarda parça parça ödenecek para.

takti'

 • Kesme. Kesilme. Parça parça etme. Parçalara bölme.

tarazruz

 • (Taş) Parça parça olmak.

tecziye

 • Cezalandırma.
 • Parça parça ayırmak.

tefrika

 • Nifak. Ayrılık. Bozuşma.
 • Bir gazete veya dergide parça parça, bir önceki yazının devamı olarak çıkan uzun yazı.
 • Fırka fırka olmak.

teftit

 • Parça parça etme, ufalama.

teksif

 • Parça parça etmek.

temezzuk

 • Parça parça olma. Yırtılma.

tenzil / tenzîl

 • Bir şeyin bir miktarını çıkarmak.
 • İndirmek, indirilmek, indirilen. Aşağı indirmek.
 • Kur'an-ı Kerim'in vahiy vasıtası ile Peygamberimize (A.S.M.) indirilmesi. Tedricen indirme. (Birden indirmeye inzal, parça parça indirmeye de tenzil denir.)
 • Kur'ân-ı Kerim (Kur'ân-ı Kerim 23 yılda bölüm bölüm indirildiği için "indirilen, parça parça indirilmiş" anlamına gelen Tenzîl ismi verilmiştir).

teşkik

 • (Şakk. dan) Parça parça yarma. İkiye ayırma. Yarmak.

vehvehe

 • Atın kendi gövdesini parça parça etmesi.

za'za'

 • Bir şeyi parça parça etmek.
 • şiddetle esen yel.