LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Oy kelimesini içeren 79 kelime bulundu...

la'b

 • Oyun, boş şey. Oyun ile boş yere vakit geçirme.

abes

 • Oyuncak kabilinden faydasız ve boş amel. Lüzumsuz ve gayesiz iş. Tesadüfi.

alet-i lehv / âlet-i lehv

 • Oyun âleti. Oyuncak. Çalgı âleti.

ara' / ârâ' / آراء

 • Oylar. (Arapça)

atrab

 • Oyunlar. Eğlenceler. Şenlik ve ferahlıklar.

azun / azûn

 • Öylece, onun gibi, bunun gibi, böylece. (Farsça)

baz / bâz

 • Oynayan, yapan.

bazende

 • Oynıyan, oynayıcı. (Farsça)

bazi / bâzi / bâzî / بازی

 • Oyun. Eğlence. (Farsça)
 • Oyun. (Farsça)

baziçe / bâziçe / bâzîçe / بازیچه

 • Oyuncak, eğlence. Mel'abe. (Farsça)
 • Oyuncak, eğlence.
 • Oyuncak. (Farsça)

bazigede

 • Oyun yeri, eğlence yeri. (Farsça)

baziger

 • Oynayan, rakseden, köçek. (Farsça)

bazihane

 • Oyun yeri, eğlence yeri. (Farsça)

cirm

 • Oylum, yıldız.

çunan

 • Öyle böyle. (Farsça)

dad

 • Oyun, lehv.

dest-huş

 • Oyuncak. (Farsça)

ekseriyyet-i ara / ekseriyyet-i ârâ / اكثریت آراء

 • Oy çokluğu.

faraza / فرضا

 • Öyle sayalım ki.

fela / felâ

 • Öyleyse. O zaman. O halde... (gibi mânalara gelir.)

fesad-amiz

 • Oyunbozanlık eden, fesat karıştıran. (Farsça)

gecbaz

 • Oyunda hile yapan, hileci.

gerçi

 • Öyle ise de, her ne kadar. (Farsça)

giris

 • Oyun, hile, dalavere. (Farsça)

hacim

 • Oylum, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.

hakeza

 • Öylece. Bunun gibi. Böyle.

hakketmek

 • Oyarak veya kazıyarak işlemek, yazmak.

hikaye / hikâye

 • Öykü.

hikayet / hikâyet / حكایت

 • Öykü, hikaye. (Arapça)

hilesaz

 • Oyuncu, düzenbaz, hileci. (Farsça)

hud'akar / hud'akâr

 • Oyuncu, düzenbaz, hilekâr. (Farsça)

icra-yı lu'biyyat

 • Oyun icra etme, sahnede oyun oynama.

il'ab

 • Oynatma, oynatılma.

iltiab

 • Oynama. Oyun oynama.

iltiha'

 • Oynama, eğlenme.

irkas

 • Oynatma, raksettirmek.

işgal

 • Oyalama, alma.

kecbaz

 • Oyunda hile yapan. (Farsça)

kella / kellâ

 • Öyle değil. Aslâ.

laç

 • Oyun etme, aldatma, hile yapma. (Farsça)

lahiyane ta'zib

 • Oyun olsun diye zahmet vermek. Oynarcasına azab vermek. (Farsça)

lu'b

 • Oyun. Eğlence.

lu'bbazan / lu'bbazân

 • Oyuncular. (Farsça)

lu'be

 • Oyuncu.

lu'bet / لعبت

 • Oyuncak. (Arapça)

lu'betgah / lu'betgâh

 • Oyun yeri. Sefih kimselerin eğlence yeri. (Farsça)

lu'bi / lu'bî

 • Oyun ile ilgili olan.

lu'biyyat / lu'biyyât

 • Oyunlar, eğlenceler.

lub / lûb

 • Oyun eğlence.

ma'mafih

 • Öyle olmakla beraber.

mel'abegah / mel'abegâh

 • Oyun oynanan yer. Mel'abe yeri. (Farsça)
 • Oyun yeri.

melab / melâb

 • Oyun yeri.

melabe / melâbe / ملعبه

 • Oyun yeri.
 • Oyuncak. (Arapça)

melabegah / melâbegâh

 • Oyun oynanan yer.

melahi

 • Oyunlar, eğlenceler. Cümbüşler.

melaib / melâib

 • Oyunlar, oyun yerleri.

mülaebe / mülâebe

 • Oynaşma.

mütelahiyane

 • Oyunla uğraşarak, oynayarak. (Farsça)

nahu / nâhu

 • Öyle ise, şöyle ki, işte.

rakadan

 • Oynayıp sıçrama.

rakkas

 • Oynayan, dans eden, köçek.

rakkasane / rakkasâne

 • Oynar şekilde. Raksederek. (Farsça)

rakkase

 • Oynayıp dans eden kadın.

raks / رَقْسْ

 • Oynamak, dans.
 • Oynama, dans etme.

raks ve hareket

 • Oynama, düzenli bir şekilde hareket etme.

rey

 • Oy.
 • Oy, görüş, fikir.

rol

 • Oyun. Sahnede gösterilen oyun hareketlerinden her bir oyuncuya düşen kısım. (Fransızca)

sahne

 • Oyun yeri.

takliden / taklîden / تقليدا

 • Öykünerek, taklit ederek. (Arapça)

tebaul

 • Oynamak.

tel'abe

 • Oynamak.

tel'ib

 • Oynatma, raksettirme.

telahi

 • Oyun. Oyun âleti ile vakit geçirme.

telehhi

 • Oynama. Oyun ile vakit geçirme.

temciş

 • Oynatmak veya oynamak.

til'abe

 • Oynaşmak.

ül'üban

 • Oyuncu, aktör.

ülhüvve

 • Oyuncak, çocuk oyuncağı.

vehmen

 • Öyle olmadığı halde öyle zannederek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın