LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Oy kelimesini içeren 79 kelime bulundu...

la'b

 • Oyun, boş şey. Oyun ile boş yere vakit geçirme.

abes

 • Oyuncak kabilinden faydasız ve boş amel. Lüzumsuz ve gayesiz iş. Tesadüfi.

alet-i lehv / âlet-i lehv

 • Oyun âleti. Oyuncak. Çalgı âleti.

ara' / ârâ' / آراء

 • Oylar. (Arapça)

atrab

 • Oyunlar. Eğlenceler. Şenlik ve ferahlıklar.

azun / azûn

 • Öylece, onun gibi, bunun gibi, böylece. (Farsça)

baz / bâz

 • Oynayan, yapan.

bazende

 • Oynıyan, oynayıcı. (Farsça)

bazi / bâzi / bâzî / بازی

 • Oyun. Eğlence. (Farsça)
 • Oyun. (Farsça)

baziçe / bâziçe / bâzîçe / بازیچه

 • Oyuncak, eğlence. Mel'abe. (Farsça)
 • Oyuncak, eğlence.
 • Oyuncak. (Farsça)

bazigede

 • Oyun yeri, eğlence yeri. (Farsça)

baziger

 • Oynayan, rakseden, köçek. (Farsça)

bazihane

 • Oyun yeri, eğlence yeri. (Farsça)

cirm

 • Oylum, yıldız.

çunan

 • Öyle böyle. (Farsça)

dad

 • Oyun, lehv.

dest-huş

 • Oyuncak. (Farsça)

ekseriyyet-i ara / ekseriyyet-i ârâ / اكثریت آراء

 • Oy çokluğu.

faraza / فرضا

 • Öyle sayalım ki.

fela / felâ

 • Öyleyse. O zaman. O halde... (gibi mânalara gelir.)

fesad-amiz

 • Oyunbozanlık eden, fesat karıştıran. (Farsça)

gecbaz

 • Oyunda hile yapan, hileci.

gerçi

 • Öyle ise de, her ne kadar. (Farsça)

giris

 • Oyun, hile, dalavere. (Farsça)

hacim

 • Oylum, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.

hakeza

 • Öylece. Bunun gibi. Böyle.

hakketmek

 • Oyarak veya kazıyarak işlemek, yazmak.

hikaye / hikâye

 • Öykü.

hikayet / hikâyet / حكایت

 • Öykü, hikaye. (Arapça)

hilesaz

 • Oyuncu, düzenbaz, hileci. (Farsça)

hud'akar / hud'akâr

 • Oyuncu, düzenbaz, hilekâr. (Farsça)

icra-yı lu'biyyat

 • Oyun icra etme, sahnede oyun oynama.

il'ab

 • Oynatma, oynatılma.

iltiab

 • Oynama. Oyun oynama.

iltiha'

 • Oynama, eğlenme.

irkas

 • Oynatma, raksettirmek.

işgal

 • Oyalama, alma.

kecbaz

 • Oyunda hile yapan. (Farsça)

kella / kellâ

 • Öyle değil. Aslâ.

laç

 • Oyun etme, aldatma, hile yapma. (Farsça)

lahiyane ta'zib

 • Oyun olsun diye zahmet vermek. Oynarcasına azab vermek. (Farsça)

lu'b

 • Oyun. Eğlence.

lu'bbazan / lu'bbazân

 • Oyuncular. (Farsça)

lu'be

 • Oyuncu.

lu'bet / لعبت

 • Oyuncak. (Arapça)

lu'betgah / lu'betgâh

 • Oyun yeri. Sefih kimselerin eğlence yeri. (Farsça)

lu'bi / lu'bî

 • Oyun ile ilgili olan.

lu'biyyat / lu'biyyât

 • Oyunlar, eğlenceler.

lub / lûb

 • Oyun eğlence.

ma'mafih

 • Öyle olmakla beraber.

mel'abegah / mel'abegâh

 • Oyun oynanan yer. Mel'abe yeri. (Farsça)
 • Oyun yeri.

melab / melâb

 • Oyun yeri.

melabe / melâbe / ملعبه

 • Oyun yeri.
 • Oyuncak. (Arapça)

melabegah / melâbegâh

 • Oyun oynanan yer.

melahi

 • Oyunlar, eğlenceler. Cümbüşler.

melaib / melâib

 • Oyunlar, oyun yerleri.

mülaebe / mülâebe

 • Oynaşma.

mütelahiyane

 • Oyunla uğraşarak, oynayarak. (Farsça)

nahu / nâhu

 • Öyle ise, şöyle ki, işte.

rakadan

 • Oynayıp sıçrama.

rakkas

 • Oynayan, dans eden, köçek.

rakkasane / rakkasâne

 • Oynar şekilde. Raksederek. (Farsça)

rakkase

 • Oynayıp dans eden kadın.

raks / رَقْسْ

 • Oynamak, dans.
 • Oynama, dans etme.

raks ve hareket

 • Oynama, düzenli bir şekilde hareket etme.

rey

 • Oy.
 • Oy, görüş, fikir.

rol

 • Oyun. Sahnede gösterilen oyun hareketlerinden her bir oyuncuya düşen kısım. (Fransızca)

sahne

 • Oyun yeri.

takliden / taklîden / تقليدا

 • Öykünerek, taklit ederek. (Arapça)

tebaul

 • Oynamak.

tel'abe

 • Oynamak.

tel'ib

 • Oynatma, raksettirme.

telahi

 • Oyun. Oyun âleti ile vakit geçirme.

telehhi

 • Oynama. Oyun ile vakit geçirme.

temciş

 • Oynatmak veya oynamak.

til'abe

 • Oynaşmak.

ül'üban

 • Oyuncu, aktör.

ülhüvve

 • Oyuncak, çocuk oyuncağı.

vehmen

 • Öyle olmadığı halde öyle zannederek.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR