LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ot kelimesini içeren 110 kelime bulundu...

a'laf / a'lâf / آلاف

 • Otlar. (Arapça)

abab / âbab

 • Otu bol olan yerler, çayırlar, otlaklar, mer'alar.

adin / âdin

 • Otlakta bulunan dişi deve.

ahiret / âhiret

 • Öteki dünya; öldükten sonraki ebedî hayat.

ahiret alemi / âhiret âlemi

 • Öteki dünya, öldükten sonraki hayat.

ahu-çerende

 • Otlıyan ceylan. (Farsça)

akilü'n-nebat / âkilü'n-nebat

 • Ot yiyen, otobur.

akilünnebat / âkilünnebat

 • Ot yiyen.

alem-i uhra / âlem-i uhrâ

 • Öteki âlem, âhiret âlemi.

amortisör

 • Otomobillerde veya diğer makinelerde sarsıntı, gürültü gibi şeyleri hafifletmeğe yarayan tertibat. (Fransızca)

celesat / celesât / جلسات

 • Oturumlar. (Arapça)

celse / جلسه

 • Oturum, duruşma.
 • Oturum.
 • Oturum. (Arapça)

çera / çerâ / چرا

 • Otlama. (Farsça)

çera-zar

 • Otlak, çayır. (Farsça)

çeragah / çerâgâh / چراگاه

 • Otlak. (Farsça)

çeram

 • Otlak. (Farsça)

daviye

 • Otsuz çöl.

def'

 • Öteye itme, savma, savulma.

deviye

 • Otsuz sahrâ. Otu olmayan çöl

devv

 • Otsuz çöl.

dühn

 • Ot, yemiş veya çiçekten çıkarılan yağ.

dükkan / dükkân

 • Öteberi satış yeri.

ene ve zerre

 • Otuzuncu Söz.

ess

 • Otun vaya saçın çok ve sık olup birbirine dolaşması.

far

 • Otomobil, kamyon gibi nakil vasıtalarının önündeki kuvvetli lâmbalar. (Fransızca)

girye-zar

 • Oturup ağlanılan, gözyaşı dökülen yer. (Farsça)

hacil

 • Otu çok olan yer.

haly

 • Ot biçmek.

hargah / hargâh / خرگاه

 • Otağ. Büyük çadır. (Farsça)
 • Otağ. (Farsça)

hasil / hasîl

 • Ot.

haşişe

 • Ot.

haşşaşiyye / haşşâşiyye

 • Otçular. İnsanın ot gibi olduğunu ve öldükten sonra yok olacağını iddiâ edenler.

hıdare

 • Oturma, ikamet.

hımtat

 • Ot arasında olur bir nakışlı böcek.

hıyare

 • Otsuz, otu olmayan yer.

iclas / iclâs

 • Oturtmak. Tahta çıkartmak. Padişahı tahta oturtmak.
 • Oturtma, tahta çıkarma.

iftila'

 • Otlatma.

ignan

 • Ot çok olmak.

ıhtidad

 • Otu köküyle birlikte biçmek.

ıhtila'

 • Ot biçmek.

ık'ad / ık'âd / اقعاد

 • Oturtma. (Arapça)

ik'ad / ik'âd / اقعاد

 • Oturtma. (Arapça)

ikame

 • Oturtmak. Mukim olmak. Yerleştirmek. İskân eylemek. Bulundurmak. Meydana koymak. Vücuda getirmek. Dâva açmak. Ayağa kaldırmak. Kıyam etmek.

ikamet

 • Oturum, oturma.
 • Oturma, yerleşme.

ikametgah / ikametgâh / ikâmetgâh / ikâmetgah / اقامتگاه

 • Oturulan yer, adres.
 • Oturulan ev, hâne, yer, mesken.
 • Oturma yeri. (Arapça - Farsça)

inbat / inbât

 • Otun bitmesini sağlama.

ir'a / ir'â

 • Otlatma.

irta'

 • Otlatma veya otlatılma.

ıshirar / ıshîrar

 • Ot kurumak.

izhac

 • Oturma, ikamet etme.

kabil-i sükna / kabil-i süknâ

 • Oturmaya elverişli, oturulabilir.

kaiden

 • Oturarak, oturduğu hâlde.

kiyah

 • Ot. (Farsça)

kiyahbeste

 • Ot bitmiş, ot yetişmiş. (Farsça)

kühküm

 • Oturak yeri kemiği.

kuud / kuûd / قعود

 • Oturma, namazın oturarak kılınan kısmı.
 • Oturma. (Arapça)

ma'şeb

 • Otlu yer.

mahall-i ikamet

 • Oturulan yer.

makad

 • Oturak yeri, arka.

makar

 • Oturulan, karar kılınan yer; merkez; pâyitaht.

mekla'

 • Otlu yer.

mela'

 • Otu olmayan yer.

meli'

 • Otu olmayan yer.

memru'

 • Otlu yer.

menbit

 • Otlu yer, otlak, çayır.

mer'

 • Ot çok olmak.

mera / merâ / مرعى

 • Otlak.
 • Otlak. (Arapça)

merta'

 • Otlak, çayır, mer'a, çimen.

mesken / مَسْكَنْ

 • Oturulacak yer, oturulan ev.
 • Oturulan yer, ev.
 • Oturulan yer.

meskun / meskûn

 • Oturulan yer.

mi'şab

 • Otu bol olan çayırlık yer.

minşega

 • Ot ve yem koydukları kap.

mukim / mukîm / مقيم

 • Oturan, yerleşik.
 • Oturan, yerleşik. (Arapça)

münteca'

 • Otlu yer.

nebaa

 • Oturacak yer, kıç, mak'at.

nişest

 • Oturan. (Farsça)

nişestgah / nişestgâh

 • Oturacak yer. (Farsça)

nişimen

 • Oturacak yer. (Farsça)

nişin / nişîn / نشين

 • Oturan.
 • Oturan. (Farsça)

nişinende

 • Oturan, oturucu. (Farsça)

nüc'a

 • Otlu yer istemek.

riyad

 • Ot aramak.

rütte'

 • Otlayan hayvan.

sakinin / sakinîn

 • Oturanlar, ikâmet edenler, yerleşik olanlar.

sebtel

 • Ot tohumundan bir tohum.

sekenat / sekenât

 • Oturumlar; bir yerde kalıp ikamet etme halleri; Durgunluklar.

sekene / سكنه / سَكَنَه

 • Oturan, yerli.
 • Oturanlar, sâkinler. (Arapça)
 • Oturanlar.

şekerhab

 • Otururken gelen tatlı uyku. (Farsça)

selasin / selâsîn / ثلثين

 • Otuz. (Arapça)

selasun / selâsûn / ثلثون

 • Otuz. (Arapça)

si / sî / سى

 • Otuz. (Farsça)
 • Otuz. (Farsça)

sinn

 • Ot kurutmak.

siva / sivâ / سوا

 • Öte, başka, gayrı. (Arapça)

sükkan / sükkân / سكان

 • Oturanlar, sakinler. (Arapça)

sükna / süknâ

 • Oturacak yer. Mesken.
 • Oturacak yer.
 • Oturulacak yer, ev.

sütahi / sütahî

 • Oturak yeri büyük olan kişi.

takaud

 • Oturmak.

tefahhuc

 • Oturduktan sonra ayaklarını ayırmak.

teranesaz / teranesâz

 • Öten, ötücü. (Farsça)

terennüm

 • Ötme, şarkı söyleme.

ternin

 • Öttürmek.

teşrihhane / teşrîhhâne / تشریح خانه

 • Otopsi odası. (Arapça - Farsça)

ubur / ubûr

 • Öte tarafa geçme, bir taraftan diğer tarafa geçme.

üçüncü maksad

 • Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfında yer alan bölüm.

uzletgah / uzletgâh

 • Oturulan tenhâ yer. Yalnızlık köşesi. (Farsça)

vakin

 • Oturucu, oturan.

vera / verâ / ورا

 • Öte, arka, geri.
 • Öte. (Arapça)

vera-ül-vera / verâ-ül-verâ

 • Ötelerin ötesi. Nasıl ve ne şekilde olduğu bilinmeyen. Allahü teâlânın nasıl olduğunun bilinemeyeceğini ve akıl ile anlaşılamayacağını, idrâk olunamayacağını ifâde eden dînî bir terim.

yüsrug

 • Ot arasında olan kırmızı bir böcek.

zamme / ضمه

 • Ötre o, ö, u, ü, diye okunan harfin harekesi.
 • Ötre denilen, üstüne konulan harfi o, ö, u, ü okutan hareke.
 • Ötre. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın