LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Onay ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

ehadis / ehâdîs

 • Hadisler; Peygamber Efendimizin mübarek söz, fiil ve hareketleri veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranışlar.

ehadis-i şerife / ehâdis-i şerife

 • Hadisler; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranışlar.

hatem-i tasdik / hâtem-i tasdik

 • Tasdik ve onay mührü.

kaziye-i tasdiki / kaziye-i tasdikî

 • Delillerle tasdik edilip onaylanan hüküm, önerme.

masadak / mâsadak

 • Bir sözü onaylayan, doğrulayan.

misdak / misdâk

 • Onaylayıcı delil.

mühr-ü tasdik

 • Onay mührü.

musaddak

 • Tasdiklenmiş, onaylanmış.

musaddak-gerde-i erbab-ı basiret / musaddak-gerde-i erbâb-ı basiret

 • Basiret erbabınca tasdik edilmiş; kalp gözü açık olan ileri görüşlü kimseler tarafından onaylanmış.

musaddık

 • Tasdik eden, onaylayan.

musaddıkane

 • Onaylayarak.

pişdar

 • Öncü. Harpte ileriden düşmana gönderilen askerler. (Farsça)
 • Önde giden. Önayak olan. (Farsça)
 • San'at, meslek. (Farsça)
 • Kumandan. (Farsça)
 • Mc: Yüzsüz. Yüzsüzlükle iş beceren. (Farsça)

saddakna / saddaknâ

 • Tasdik ettik, onayladık.

taht-ı tasdikinde

 • Doğrulaması ve onayı altında.

tasdik / tasdîk / تصدیق

 • Doğrulama, onaylama.
 • Onaylama, doğrulama.
 • Onay, doğrulama. (Arapça)
 • Tasdîk etmek: Onaylamak. (Arapça)

tasdik eden

 • Doğrulayan, onaylayan.

tasdik edilen

 • Doğrulanan, onaylanan.

tasdik etmek

 • Doğrulamak, onaylamak.

tasdik ettirmek

 • Kabul ettirmek, onaylatmak.

tasdik-i müddea / tasdik-i müddeâ

 • İddia edilen bir meseleyi onaylama, kabul etme.

tasdikan / tasdîkan

 • Onaylayarak.

tasdikat / tasdîkât

 • (Tekili: Tasdik) (Ka, uzun okunur) Tasdikler, onaylamalar, doğrulamalar.
 • Tasdikler, onaylamalar.

tasvib

 • Uygun bulma, onaylama.

teşkil

 • Vücud vermek. Suretlendirmek. Şekil vermek. Meydana getirmek.
 • Atın iki önayağı ve art ayağının birisinin beyaz olması.