LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Olumlu ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

dünya-yı fani / dünya-yı fâni

 • Geçici ve ölümlü dünya.

dünya-yı faniye / dünya-yı fâniye

 • Geçici ve ölümlü dünya.

fani / fânî / فانى

 • Geçici olan, ölümlü.
 • Geçici, ölümlü.
 • Ölümlü. (Arapça)
 • Yok olucu. (Arapça)
 • Geçici. (Arapça)

faniler / fâniler

 • Ölümlü insanlar.

fanilik / fânilik

 • Geçicilik, ölümlülük.

faniyyet

 • Fânilik, ölümlülük.

fena / fenâ

 • Geçicilik, ölümlülük.

hayat-ı fani / hayât-ı fâni

 • Geçici, ölümlü hayat.

hayat-ı faniye / hayat-ı fâniye

 • Geçici ve ölümlü dünya hayatı.

insan-ı fani / insan-ı fâni

 • Geçici, ölümlü insan.

mesih / mesîh

 • Olumlu mânâda isa aleyhisselâm için söylenen bir tabir.

mevt-alud / mevt-âlûd

 • Ölüm gibi. Ölümlü. Korkunç. Ölü gibi. (Farsça)
 • Ölümlü.

mucibe-i cüz'iye / mûcibe-i cüz'iye

 • Olumlu tikel önerme.

mucibe-i külliye / mûcibe-i külliye

 • Olumlu tümel önerme.

müsbet / مثبت / مُثْبَتْ

 • İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan.
 • Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu.
 • Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan.
 • Olumlu, pozitif.
 • Tesbit edilmiş, adil gösterilmiş.
 • Olumlu, pozitif.
 • İsbat olunan, pozitif, olumlu.
 • Olumlu.
 • Olumlu, pozitif. (Arapça)
 • Olumlu, varlığa yönelik.

müsbet hareket

 • Yapmak, yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hareket, davranış.

müsbet hizmet

 • Yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hizmet.

müsbet milliyet

 • Olumlu, pozitif milliyet; başkasına düşmanlık beslemeyen milliyetçilik.

müspet

 • Olumlu.

müspet cereyan

 • Olumlu, yapıcı ve yol gösterici cereyan, akım.

müspet mesail / müspet mesâil

 • Yararlı, olumlu meseleler; pozitif ilimler.

sebeb-i zuhur-u iktidar-ı müsbet

 • Olumlu iş ve icraatı meydana çıkarma sebebi.

sofestai / sofestâî

 • Şüpheci; herşeyi, hattâ kendisini dahi inkâr eden, olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan daima şüphe içinde kalmayı esas alan bir felsefi zihniyet ve tutum sahibi, septik.
 • Olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan kuşkucu felsefeci.

vekayi-i müsbete

 • Müsbet, olumlu olaylar.

vücud-u fani / vücud-u fâni

 • Geçici, ölümlü varlık, beden.