LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Oldurmek ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

amir / âmir

 • Büyük me'mur. Emreden, iş gösteren.
 • Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse.

bab-ı ihya ve imate / bâb-ı ihya ve imate

 • Öldürmek ve diriltmek bahsi ve mevzuu.

cinayet

 • Adam öldürmek, katl.

fers

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Boyunlamak.

fesk

 • Yola gitmek.
 • Kan döküp adam öldürmek.

fetake

 • Gadretmek, öldürmek.

fetk

 • Zamanını gözeterek açıktan adam öldürmek.
 • Yaralamak.
 • İnadetmek.

gile / gîle

 • Bir kimseyi aldatıp bir yere götürüp öldürmek.

hank

 • (Hınk) Boğmak. Boğazını sıkıp öldürmek. Boğazı sıkılıp boğulmak.

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Hakiki müessirden hâsıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Meselâ: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hâsıl olan ses çıkmak, hâsıl-ı bilmasdır'dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hâsıl-ı bilmasdar'd

hass

 • Zannetmek.
 • Silkmek.
 • Davarı kaşağılamak.
 • Közün üstünde birşey pişirmek.
 • Katletmek, öldürmek.

helak / helâk / هلاک

 • Yok olma. (Arapça)
 • Ölme. (Arapça)
 • Helâk etmek: (Arapça)
 • Yok etmek, ortadan kaldırmak. (Arapça)
 • Öldürmek. (Arapça)
 • Helâk olmak: (Arapça)
 • Yok olmak, ortadan kalkmak. (Arapça)
 • Ölmek. (Arapça)
 • Çırpınmak. (Arapça)

hess

 • Öldürmek, katl.

i'dam

 • Vücudu ortadan kaldırmak. Yok etmek. Öldürmek.

i'dam-ı nefs

 • İntihar. Kendi kendini öldürmek.

ifna etmek / ifnâ etmek

 • Öldürmek, yok etmek.

ihanet

 • Helâk etmek. Öldürmek. Mahvetmek.

imate

 • Ölü hale getirmek. Öldürmek. Fena etmek.

intihar / intihâr / انتحار

 • Kendi kendisini öldürmek. İdâm-ı nefs.
 • Kendini öldürme, canına kıyma. (Arapça)
 • İntihâr etmek: Kendini öldürmek, canına kıymak. (Arapça)

iraka-i dem

 • Kan akıtmak. İnsan öldürmek.

itlaf

 • Ziyan etmek. Telef etmek. Bozmak.
 • Öldürmek.

itlaf etmek / itlâf etmek

 • Telef etmek, öldürmek.

katl

 • Öldürmek.

küçük günah

 • Fitne çıkarmak, adam öldürmek, zinâ etmek gibi büyük günahlara göre daha küçük sayılan günahlar, yasaklar, mekrûhlar.

küşten

 • Öldürmek. (Farsça)

mukatele

 • (A, uzun okunur) Birbirini vurmak, öldürmek. Vuruşmak, kavga, döğüş.

recm

 • Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek.
 • Atılan taş.
 • Kabre taştan nişan dikmek.
 • Şeytan üzerine atılan nücum.
 • Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek.
 • Zan ve kıyas etmek.

recmetmek

 • Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek.
 • Mc: Aleyhte konuşmak.

salben

 • Asarak, asmakla öldürmek suretiyle.

salbetmek

 • Asarak öldürmek.

süraka

 • (Ebu Süfyan Sürâka b. Mâlik) Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hz. Ebu Bekir ile beraber hicret için Mekke'den çıktıklarında, Kureyş Rüesasının mühim bir mal mukabilinde onları öldürmek için gönderdikleri cesur bir adam olup, Hz. Peygamber'in mu'cizesiyle atının ayakları kuma saplanmış ve bu üç

ta'diye

 • Tecavüz ettirmek, geçirmek.
 • Gr: Bir fiili müteaddi hâle koymak. Meselâ: "Gülmek. den: Güldürmek. Ölmek. den: Öldürmek" gibi.

taktil

 • (Katl. den) Çok öldürmek, çok katletmek.
 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tevkim

 • Zelil etmek.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Hıfzetmek, korumak.

yesr

 • Öldürmek.

za'f

 • Derhal, hemen öldürmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın