LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ola kelimesini içeren 73 kelime bulundu...

adem-i vuku

 • Olayın meydana gelmemesi.

ahval-i adiye / ahvâl-i âdiye / احوال عادیه

 • Olağan haller.

ala-kadr-il-imkan / alâ-kadr-il-imkan

 • Olabildiği kadar. İmkânı nisbetinde.

alakadrilimkan / alâkadrilimkân / علاقدرالامكان

 • Olabildiğince. (Arapça)

asar-ı mu'cize / âsâr-ı mu'cize

 • Olağanüstü eserler, mu'cize eserler.

belağat-i harikulade / belâğat-i harikulâde

 • Olağanüstü söyleyiş güzelliği.

belki / بلكه

 • Olabilir, belki. (Farsça - Arapça)

bürhan-ı inni / bürhan-ı innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

camiiyet-i harikulade / câmiiyet-i hârikulâde

 • Olağanüstü câmiiyet, mânâ ve özellikçe kapsamlılık.

cesaret-i fevkalade / cesaret-i fevkalâde

 • Olağanüstü cesaret.

deha / dehâ

 • Olağanüstü zekâ sahibi.

deha-i nurani / dehâ-i nuranî

 • Olağanüstü zekâ ve akıl.

delil-i inni / delil-i innî

 • Olaylardan kanunlara, neticelerden sebeplere, eserden eserin sahibine (müsebbip) ulaştıran delil. Dumanın ateşe delil olup göstermesi gibi.

eşya-yı harika

 • Olağanüstü şeyler.

ezvak-ı fevkalade / ezvâk-ı fevkalâde

 • Olağanüstü zevkler.

ferd-i fevkalade / ferd-i fevkalâde

 • Olağanüstü özelliklere sahip kişi.

fevkalaade / fevkalâade

 • Olağanüstü.

fevkalade / fevkalâde / فوق العاده / فَوْقَ الْعَادَه

 • Olağanüstü.
 • Olağanüstü.
 • Olağanüstü, olağan dışı, alışılmışın ötesinde. (Arapça)
 • Olağan üstü.

gidişat

 • Olayların durumu, işlerin gelişme biçimi, işlerin gidiş tarzı.

hadisat / hâdisât / hâdisat / حادثات

 • Olaylar.
 • Olaylar.
 • Olaylar. (Arapça)

hadise / hâdise / حادثه

 • Olay.
 • Olay. (Arapça)

hadise-i harika / hâdise-i harika

 • Olağanüstü, hayranlık verici olay.

hakikat-i vakıa

 • Olayın gerçekliği.

harika / hârika

 • Olağanüstü, hayranlık veren.

harikulade / harikulâde / hârikulâde / خارق العاده

 • Olağanüstü, eşi görülmemiş.
 • Olağanüstü, hayranlık verici.
 • Olağanüstü. İnsan gücünün üzerinde, insanı hayrette bırakan âdet dışı şaşılacak iş.
 • Olağanüstü.
 • Olağanüstü. (Arapça)

harikuladelik / harikulâdelik

 • Olağanüstülük.

hassasiyet-i fevkalade / hassasiyet-i fevkalâde

 • Olağanüstü hassasiyet, duyarlılık.

havadis / havâdis

 • Olaylar, haberler.

havariku'l-adat / havâriku'l-âdât

 • Olağanüstü şeyler.

hilaf-ı vaki' / hilâf-ı vâki' / خِلَافِ وَاقِعْ

 • Olana zıd.

ihtimal

 • Olasılık.
 • Olabilirlik.

ihtimalat / ihtimâlât / احتمالات

 • Olasılıklar. (Arapça)

iksir / iksîr / اكثير

 • Olağanüstü etkileri olan şurup. (Arapça)

imkan / imkân / امكان

 • Olabilirlik.
 • Olanak. (Arapça)

imkan derecesi / imkân derecesi

 • Olabilirlik derecesi, seviyesi.

imkan ve ihtimal dairesi / imkân ve ihtimâl dairesi

 • Olabilirlik, varlığı ile yokluğu eşit olan ve varlığı Allah'ın var etmesine bağlı olan daire.

imkani / imkânî

 • Olabilen.

inkişaf-ı fevkalade / inkişaf-ı fevkalâde

 • Olağanüstü bir şekilde ortaya çıkma, belirme.

istika'

 • Olacak veya vuku bulacak diye endişelenme.

kabil

 • Olabilir, gibi, türlü.

kain / kâin

 • Olan.
 • Olan. Var olan. Bulunan. Mevcut.

kaza ve kader / kazâ ve kader

 • Olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması ve Allah'ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce bilmesi, takdir etmesi, planlaması.

kaza-i ilahi / kazâ-i ilâhi

 • Olacağı Allah tarafından bilinen ve takdir olunan şeylerin zamanı gelince yaratılması.

kemalat-ı fevkalade / kemâlât-ı fevkalâde

 • Olağanüstü, mükemmel özellikler.

kemalat-ı harika / kemâlât-ı harika

 • Olağanüstü üstün ve mükemmel özellikler.

kuvve-i maneviye-i harika / kuvve-i mâneviye-i harika

 • Olağanüstü mânevî güç.

levh-i ezeli / levh-i ezelî / لَوْحِ اَزَل۪ي

 • Olacak herşeyi Allahın ezelden bilerek yazdığı kader levhası.

maharet-i fevkalade / maharet-i fevkalâde

 • Olağanüstü beceri.

mamelek / mâmelek

 • Olanca malı.

maza ma maza

 • Olan oldu. Geçen geçti.

mehma-emken

 • Olabildiği kadar. Mümkün mertebe.

mehmaemken / mehmâemken

 • Olabildiğince.

menşe-i mu'cizat / menşe-i mu'cizât

 • Olağanüstü şeylerin kaynağı.

meyl-i harikulade / meyl-i harikulâde

 • Olağanüstü şeylere olan arzu, istek, eğilim.

muhtemel

 • Olabilir.

mümkin

 • Olabilir veya olmayabilir. İmkân dahilinde olan. Mümkün.
 • Olabilir hakikat.

mutābık-ı vaki' / mutābık-ı vâki' / مُطَابِقِ وَاقِعْ

 • Olana uygun.

nazar-ı maddi / nazar-ı maddî

 • Olayları ve varlıkları sadece dış görünüşüne göre değerlendirme.

ru

 • Olan, biten manalarında birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Hod-ru: Kendiliğinden. (Farsça)

seyl-i şuunat / seyl-i şuûnât

 • Olayların, oluşumların akışı, seli.

suhulet-i fevkalade / suhulet-i fevkalâde

 • Olağanüstü kolaylık.

şüunat / şüûnât / شئونات

 • Olaylar. (Arapça)

tevafuk-u fevkalade / tevafuk-u fevkalâde

 • Olağanüstü uygunluk.

vak'a

 • Olay.

vakayi

 • Olaylar, vakalar.

vakayi' / vakâyi' / وقایع

 • Olaylar. (Arapça)

vaki / vâki

 • Olan, var olan.

vaki' / واقع / vâki'

 • Olan.
 • Olan, meydana gelen, gerçekleşmiş olan. (Arapça)
 • Vâki' olmak: (Arapça)
 • Olmak, meydana gelmek, gerçekleşmek. (Arapça)
 • Bulunmak, yer almak. (Arapça)

vakıa / vâkıa

 • Olay.

vakıat / vâkıât / واقعات

 • Olanlar, olmuşlar.
 • Olaylar, gerçekler.
 • Olaylar. (Arapça)

yümkin

 • Olabilir, mümkün olur.

zabıtname / zabıtnâme

 • Olay yerinde ilgili kimselerin olayın oluş şeklini kaydettikleri kâğıt.

zeka-i harika / zekâ-i harika

 • Olağanüstü zekâ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın