LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Okul ifadesini içeren 423 kelime bulundu...

işa-i rabbani / işâ-i rabbânî

 • Hıristiyanların, dinlerinin temel inançlarından biri gibi kabûl ettikleri akşam yemeğinde güyâ Îsâ aleyhisselâmın etini yiyip, kanını içerek onunla birleşeceklerine ve böylece günâhlarının döküleceğine inanmaları.

müceddid / müceddîd

 • Yenileyici, kuvvetlendirici. İslâm dînini kuvvetlendiren, bid'atleri yâni İslâm dînine sokulmak istenen reformları, hurâfeleri söküp atan ve sünnetleri ortaya çıkaran âlim.

a'bel

 • Ak, beyaz.
 • Ağaç yaprağının dökülmesi.

a'sac

 • Saçları alnı üzerine dökülmüş.

ahlet

 • Saçı dökülmüş kişi.

ahraz

 • (Ahrad) Kirpikleri dökülmüş, çipil gözlü.

akas

 • Çirkin kokulu olma.

akıs / âkıs

 • Pis kokulu.

akra'

 • Başı kel olan.
 • Saçları dökülmüş olan.
 • Çıplak dağ.

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

amin alayı

 • Eskiden çocukların ilk okula başladığı gün yapılan merasim.

anber

 • Güzel koku. Adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül eden güzel kokulu madde.
 • Derisinden kalkan yapılan bir balık.
 • Güzel kokulu bir madde.

anber-bar

 • Güzel kokulu. Anber kokulu. (Farsça)

anber-nisar

 • Güzel koku yayan. Anber kokulu. (Farsça)

anber-sirişt

 • Anber gibi güzel kokulu. (Farsça)

anberbu / anberbû / عنبربو

 • Amber kokulu. (Arapça - Farsça)

anberin / anberîn

 • Güzel kokulu. Anber kokulu.

arare

 • (Çoğulu: Arâr) İyi kokulu bir ot.
 • Şiddet
 • Kötü ahlâk.
 • Evin avlusu, ev içi.
 • Soğuk şiddetli olmak.

asin / âsin

 • Pis kokulu. Bozulup kokan su.

atır

 • (Itr. dan) Güzel kokulu, ıtırlı.
 • Kokuları seven kimse.

atr

 • İyi kokulu şeyler sürünmek.

badiyet-üş-şam / bâdiyet-üş-şam

 • Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşip denize döküldükleri yerden, batıya doğru uzanan çöl.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

baharat

 • Karanfil, tarçın, karabiber gibi sert kokulu şeyler.

bahur / bahûr

 • Sıcakta yerden yükselen buhar.
 • Tütsü. Yakılarak güzel kokular elde edilen ot ve sâir şey.

barika / bârika

 • (Çoğulu: Berâik) Üzerine biraz yağ dökülmüş olan süt.
 • (Çoğulu: Bevârık) Parıltı. Parıldayan.

basbasa

 • Dalkavukların nefret edilecek hâlleri, tabasbusları, yaltaklanması.
 • Köpeğin, kuyruğunu sallayarak sokulması.

bed-bu

 • Fena kokulu, pis kokan. (Farsça)

bedbu / bedbû / بدبو

 • Kötü kokulu. (Farsça)

behramec

 • Çiçeği kokulu bir nevi söğüt ağacı.
 • Her renkte olan leylâk çiçeği.

benefşe

 • Menekşe denilen güzel kokulu, küçük çiçek. (Farsça)
 • Mor. (Farsça)

bere

 • Tıb: Ezilme veya kılcal damarların kopması sonunda kanın, dokular içinde birikmesi ve bundan dolayı meydana gelen morluk. (Türkçe)

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

berkende

 • Koparılmış, sökülmüş, kökünden çıkarılıp atılmış. (Farsça)

beşam

 • Hicaz'da yetişen bir cins ağaçtır ki, hoş kokuludur ve dallarından misvak yapılır.

bidiyat / bidîyât

 • Bidatlar, dine sonradan sokulanlar.

biyoloji

 • yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; h

bostan

 • (Bustan) Ağacı, çiçeği, yeşilliği çok olan yer, kokulu yer. Sebze bahçesi. (Farsça)
 • Kavun, karpuz. (Farsça)

bül'a

 • Değirmen taşının tane dökülecek yeri.

bustan

 • Çiçek ve gül kokularının çok olduğu yer, bahçe. (Farsça)

buy-dar / bûy-dar

 • Kokulu. (Farsça)

buya / bûya

 • Güzel kokulu.

buydar / bûydâr / بویدار

 • Kokulu. (Farsça)

celah

 • Başın iki tarafından saçın dökülmesi.
 • Devenin ağaç yemesi.

cele

 • Başın ön tarafının saçı dökülmek.

cerid

 • (Çoğulu: Cerâyid) Hurma budağı.
 • Yaprağı dökülmüş olan hurma ağacı.

cerrahhane / cerrahhâne

 • Osmanlılarda ordu için cerrah yetiştiren müessese. Yüksek dereceli okul.

çipil

 • Gözleri ağrılı ve kirpikleri dökülmüş kimse.
 • Çepel.

cizirman

 • Hurma yaprağının aslı; yâni dibi ki, yaprağı dökülünce ağaçta kalır.

cüsale

 • Sonbaharda dökülen yapraklar.

dafik

 • Atılarak dökülen. Su ve emsali gibi akarak dökülen.

dahdaha

 • Suyun dökülüp saçılması.
 • Serabın uzaktan su gibi görünüp parlaması.

daru'l-muallimin / dâru'l-muallimîn

 • Öğretmen okulu; 1847'de rüştiyelere (ortaokullara) öğretmen yetiştirmek üzere kurulan eğitim kurumu.

darülmuallimat / dârülmuallimât / دارالمعلمات

 • Kız öğretmen okulu. (Arapça)

darülmuallimin / dârülmuallimîn / دارالمعلمين

 • Erkek öğretmen okulu. (Arapça)

dav'

 • Hoş kokular kokmak. Depretmek.

davmeran

 • Fesleğen denilen iyi kokulu çiçek.

debistan

 • Mekteb, okul. (Farsça)

delta

 • yun. Nehirlerin taşıdığı toprakların (alüvyonları) akarsuyun, denize veya göle döküldüğü yerde yığılmasıyla meydana gelen kısım.

dem-i mesfuh

 • Dökülmüş kan.

der-niyam

 • Kınına sokulmuş, kınında, kılıfta. (Farsça)

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

desak

 • Bir kabın dolduktan sonra taşıp dökülmesi.

destak

 • Şarabın beyazlığı ve dökülmesi.

disam

 • Şişe ağzına konulan tıpa.
 • Yaraya bağlanan bez.
 • Kulak içine sokulan şey.
 • Yarık ve delik tıkamada kullanılan tıkaç.

doktrin

 • yun. Hatt-ı hareket. Hareket tarzı. Düstur, tarik. Re'y.
 • Fls: Bir sistem meydana getiren fikir ve kanaatlerin hepsi. Bir felsefe veya edebiyat okulunun fikirlerinin tümü.

düfuk

 • Atılmak.
 • Dökülmek.

ebcedhan / ebcedhân / ابجدخوان

 • Okula yeni başlamış öğrenci. (Arapça - Farsça)
 • Acemi, deneyimsiz. (Arapça - Farsça)

edhan

 • (Tekili: Dühn) Sürülecek güzel kokulu yağlar.

edred

 • Dişsiz, dişi çıkmamış veya dökülmüş kimse.

efaviye

 • Yemeklere konulan kokulu baharat.

eflec

 • (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş.
 • Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam.
 • Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse.

ehass

 • Saçı dökülmüş kişi.

ehl-i mektep

 • Okulda ilim öğrenen ve öğretenler.

ekol

 • Bir fikir üzerine kurulu okul, meslek.

em'at

 • Gövdesinde kılı olmayan kimse.
 • Tüyü dökülen kurda "zi'b-i em'at" derler.

emret

 • Kaşının kılı dökülmüş kimse.
 • Yeleksiz ok.

enbar

 • Yığın, dolu, küme. (Farsça)
 • Gübre. Ekinlere, kuvvet vermesi için dökülen eski fışkı, hayvan tersi. (Farsça)

enbuh

 • Ziyade, çok, kalabalık. (Farsça)
 • Çokluk, ziyadelik, cemaat, izdiham. (Farsça)
 • Meclis, kurultay. (Farsça)
 • Kalın, yoğun. (Farsça)
 • Duvarın yıkılıp dökülmesi. (Farsça)

enbüre

 • Dere, çay. (Farsça)
 • Tüyü dökülmüş olan hayvan. (Farsça)
 • Dolap beygiri. (Farsça)
 • İşkembe. (Farsça)

ensac / ensâc / انساج

 • Dokular. (Arapça)

ensice / انسجه

 • Dokular. (Arapça)
 • Kumaşlar. (Arapça)

eş'as

 • Saçı dağınık olan.
 • Saçı dökülmüş kişi.

esans

 • Çeşitli yollarla bitkilerden elde edilen veya suni olarak yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.

eşk-i şadi / eşk-i şâdi

 • Sevinçle ağlayış. Sevinçten dökülen gözyaşı.

esrem

 • Kırık dişli, dişleri kırılmış veya dökülmüş olan kişi.

etfal-i mekatib / etfal-i mekâtib

 • Mekteb çocukları, okul talebeleri.

ezfer

 • Güzel kokulu şey.

ezfir

 • Çok iyi kokulu nesne.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

felence

 • Hoş kokulu sarı renkli bir tohumdur. Yemen'den gelir.
 • Besbâse yaprağı.

fevaih

 • (Tekili: Fâih) Meyve ve çiçek kokuları.

fevehan

 • (Tekili: Fevh) Güzel kokular.

fevehat

 • (Tekili: Fevha) Güzel kokular.

fi'liyyat / fi'liyyât / فعليات

 • Eyleme dökülen işler. (Arapça)

fırat

 • Ön Asya'nın en büyük nehridir. Diyadin civarında çıkar, Anadolu'nun doğu taraflarına kadar gelip Mezopotamya'yı dolaştıktan sonra Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülür.

fitne-i diniye

 • Dine ve dindarların içine sokulan fitne, fesat.

fitne-i diniye narı / fitne-i diniye nârı

 • Dine sokulan fitnenin ateşi.

füsafis

 • Keneye benzer murdar kokulu bir böcek.
 • Tahta kurusu.

galiye

 • Galeyan eden.
 • Değerinden çok pahalı.
 • Misk ve amberden yapılmış meşhur koku.
 • Hoş kokulu kıymetli madde.

galiye-bar / galiye-bâr

 • Güzel kokulu şey saçan. (Farsça)

galiye-dan / galiye-dân

 • Güzel kokulu şeylerin muhafaza edildiği kap, mahfaza. (Farsça)

gareb

 • Gümüş kadeh.
 • Kavak ağacı.
 • Havuzla kuyu arasına dökülen su.
 • Bir nevi koyun hastalığı.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gassak

 • Ehl-i cehennemin vücudundan akan irin.
 • Çok soğuk ve fenâ kokulu içilmez şey.

gavali / gavalî

 • (Galiye) Güzel kokular.

genday

 • Kokmuş, fenâ kokulu. (Farsça)

girgin

 • Her yere sokulan, herkesle görüşen, sokulgan.
 • Mensub, alâkalı, müteallik.

girye-zar

 • Oturup ağlanılan, gözyaşı dökülen yer. (Farsça)

gisu / gîsu

 • Uzun saç, omuza dökülen saç. (Farsça)

gülnefesi / gülnefesî

 • Lâtif ve hoş sözlülük. (Farsça)
 • Güzel kokulu olmak. (Farsça)

güsiste

 • Kopmuş, kırılmış. (Farsça)
 • Sökülmüş, çözülmüş, gevşemiş. (Farsça)

hadire / hadîre

 • Hurması gök iken dökülen hurma ağacı.

hafız mektebi

 • Kur'ân-ı Kerimi ezberlemek için gidilen okul.

hanve

 • Güzel kokulu bir ot.

harbiye / حربيه

 • Harb işlerine ait. Harb okulunun adı. Harbiye mektebi.
 • Harble ilgili, askeri okul.
 • Harp okulu. (Arapça)
 • Harbiyeli: Harp Okulu öğrencisi. (Arapça)
 • Harbiye nezareti: Savunma bakanlığı. (Arapça)

hasf

 • Ayakkabı dikmek.
 • Birbirine yapıştırmak.
 • Tasmalı nâlin.
 • Ağacın yaprağının dökülmesi.

haver

 • Zayıf olmak.
 • Yumuşak, çukur yer.
 • Denize suyun akıp döküldüğü yer.

havzan

 • Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek. Nilüfer çiçeği.
 • Tarhun otu.

hayat-ı içtimaiye medresesi

 • Toplumsal hayat medresesi, hayat okulu.

hazami

 • Güzel kokulu bir ot.

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

hey'a

 • Yere dökülen birşeyin akması.
 • Korkutucu ses.

heykel

 • Taş, tunç, kil ve alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğurulup, pişirilerek yapılan insan, hayvan vs. şekli.
 • Büyük bina, anıt, büyük ve yüksek yapı, âbide.
 • Mc: Soğuk ve duygusuz kimse.
 • Güzel ve yakışıklı kişi.

hilal

 • Sâfi ve halis.
 • Sıdk ile dostluk etmek.
 • Ara. Aralık.
 • Zaman ve vakit.
 • İki şey arasına sokulmuş olan.
 • Buluttan yağmurun çıktığı yer.
 • Gr: Bir kelimenin aslını ve ondan türeyenleri gösteren tertip.
 • Kulak ve diş karıştırmak gibi şeylerde kull

hoşbu / hoşbû / خوشبو

 • Güzel kokulu, hoş kokan. (Farsça)
 • Hoş kokulu. (Farsça)

hoşbuyi / hoşbuyî

 • İyi kokulu olmak, güzel kokmak. (Farsça)

hücre

 • Odacık, göz.
 • Dokuların, organların en küçük parçası, hücre.

humbara

 • Küçük küp. (Farsça)
 • Ask: Demir veya tunçtan dökülmüş, içi boş ve yuvarlak olarak yapılan ve içine patlayıcı maddeler doldurularak havan topu veya elle atılan harp aleti. Havan topu ile atılana havan humbarası, elle atılana da el humbarası denirdi. (Farsça)
 • Para biriktirmek için kullanılan topr (Farsça)

hutat

 • Dökülmüş ve saçılmış olan şey.

i'dadiye

 • Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus.
 • Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden sonra gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb.

ibtida'i / ibtidâ'î / ابتدائى

 • İlkel. (Arapça)
 • İlkokul. (Arapça)

ibtidai / ibtidaî

 • Başlangıca ait, en önce olarak. İlk, evvelâ.
 • Ham, işlenmemiş.
 • İlk tahsil veren okul. (Daha da evvel bunun yerine "Sıbyan Mektebi" tabiri kullanılırdı.)

idadiye / îdâdiye

 • Hazırlamayla ilgili, eskiden lise seviyesindeki okul.

iddihan

 • (Dühn. den) Güzel kokular sürünme.

idhal / idhâl / ادخال

 • İçeri alma, sokma. (Arapça)
 • Yurt dışından getirme, dışalım, ithal. (Arapça)
 • İdhâl edilmek: (Arapça)
 • İçeri alınmak, sokulmak. (Arapça)
 • Dışalım yapılmak. (Arapça)
 • İdhâl etmek: (Arapça)
 • İçeri almak, sokmak. (Arapça)
 • Yurt dışın (Arapça)

ihbal

 • Gebe koyma, hâmile yapma.
 • Çiçekler dökülüp meyve tutma.

ılgıdır

 • Bir metre kadar uzunluğunda, uçlarına birer karış kadar iki çivi sokulmuş ağaçtan yapılma bir ölçü âletidir.

imam hatip mektebi

 • İmam ve hatip olarak din görevlisi yetiştirmek üzere kurulan okul.

imlas

 • Karanlık.
 • Karışma.
 • Koyunun tüyü dökülme.

indifak

 • (Su) birdenbire ve şiddetle dökülme.

indifak-ı nehr

 • Nehrin şiddetle dökülmesi.

infitak

 • Yarılma, sökülme.

inşak

 • Koklatma. Buruna kokulu bir şey çektirme.
 • Tuzağa veya ağa iliştirme.

insibab

 • Dökülme. Akıtılma.
 • Cereyan etme.
 • Başka suya karışma.
 • Tıb: Ahlat-ı erbaadan birisinin vücudun bir tarafında nesicler (dokular) arasında toplanması.
 • Dökülme, katılma.
 • İnsibab etmek: Dökülmek.

insical

 • Çekilme.
 • Dökülme.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

inşilal

 • Şiddetle dökülerek akma.
 • (Su) uçurumdan dökülerek şelâle meydana getirme.

insiyag

 • Kalıba dökülüp düzelme.

inziac

 • Yerinden koparma, sökülme.
 • Tas: Allah'a tam teveccüh ederek dünyevî emelleri bırakmak.

irfan mektebi

 • İrfan okulu; Cenâb-ı Hakkı tanıtan, bildiren, hak ve hakikate ulaştıracak bilgiyi ders veren okul.

ırmak

 • Büyük akarsu, doğrudan doğruya denize dökülen nehir.

irtibab

 • Kokulu şeyler yapma.
 • Bir çocuğu büluğ çağına varıncaya kadar besleme.

isaga

 • Kalıba dökme veya dökülme.

isam

 • Günaha sokmak, günaha sokulmak.

ıskarmoz

 • Kayık ve sandallarda kürek takılmak üzere yan kenarlara dikine sokulmuş tahta çiviler.
 • Bir cins küçük balık.

islak

 • (Silk. den) Düzenleme, sıraya koyma.
 • Yola getirme.
 • Diziye geçirme.
 • Mesleğe sokma, sokulma.

ıstıbab

 • Dökülme.
 • Damardan kan fışkırması.

istital

 • Gözyaşları inci gibi dökülme.
 • Birbiri ardınca çıkma. Birbirinin peşinden çıkma.

ıtabe

 • İyi etmek.
 • Hoş kokulu etmek.

ıtla'

 • Kokulu şeyler sürünmek.
 • Hevâiyata heves etme.

ıtr

 • Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey.
 • Yaprakları güzel kokulu bir bitki.

ıtret

 • Zürriyet. Nesil. Ehl-i beyt.
 • Gerdanlık.
 • Güzel kokulu şey.

ıtri / ıtrî / عطری

 • Itırlı, kokulu. (Arapça)

ıtriyyat / ıtriyyât / عطریات

 • (Tekili: Itr) Güzel kokulu yağ, esans gibi maddeler.
 • Güzel kokular.
 • Kokular, ıtırlar, parfümler. (Arapça)

ıtrnak

 • Güzel ve hoş kokulu. (Farsça)

ıttıla

 • Kokulu şeyler sürünme.

izafet-i maklub

 • Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semâidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Meselâ: Tâb-ı meh: Meh-tâb: Ay ışığı. Çeşm-i âhu: Ahu-çeşm: Ceylân gözlü. Nazar-

ka's

 • Çirkin kokulu toprak.

kadid / kadîd

 • Kurutulmuş et.
 • Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan.
 • Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet.

kaf'a

 • Yumuşak kuru ot.
 • Parmakları soğuktan dökülmüş ayak.

kafur / kâfur

 • Beyaz ve yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanan bir madde. Sert, güzel kokulu, katı ve yağlı bir madde.
 • Cennette bir kaynak ismi.

kal'

 • Koparma, koparılma, sökme, sökülme, çıkarılma, temelinden çekip atma.

kal'-i eşcar

 • Ağaçların sökülmesi.

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey

kalıb-ı kelam / kalıb-ı kelâm

 • Söz kalıbı; söz ve ifadelerin içine döküldüğü kalıp.

kara'

 • Deve yavrusunda çıkan beyaz bir sivilce ve kabarcık.
 • Baştaki saçların hastalıktan dökülmesi.

karavana

 • Bakırdan yayvan yemek kabı.
 • Kışla, okul, hastahane gibi müesseselerde tevzi edilecek yemeği içine koydukları kap.
 • İnce ve yassı elmas.
 • Atışta hedefe vuramama.
 • Kışla, okul, hastane gibi kurumlarda dağıtılacak yemeğin konulduğu kap.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.

kelam-ı nefsi / kelâm-ı nefsî

 • Allahü teâlânın kelâm sıfatının harf ve ses içerisine sokulmadan yâni kelâm-ı lafzî hâlini almadan önceki hâli.

kende

 • Hendek, çukur. (Farsça)
 • Biçilmiş, kesilmiş. (Farsça)
 • Kokmuş, ağır kokulu. (Farsça)

kesb

 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.

kıls

 • (Çoğulu: Kulus) İftira etmek.
 • Atmak.
 • Liften yapılmış kalın ip.
 • Kusmak.
 • Kap dolup dökülmek.

kişniş

 • Güzel kokulu bir tohum olan karakimyon.

kudsi medrese / kudsî medrese

 • Mukaddes okul.

külçe

 • Eritilip tasfiye olunmamış veya topraktan çıkartıldığı gibi bulunan maden.
 • Büyük parça şeklinde dökülmüş maden.

kundak

 • Küçük çocukları sıkı bağlamaya yarıyan bezler takımı.
 • Yangın çıkarmak için bir yere sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı.

kutafe

 • Toplarken düşüp dökülen üzüm ve yemiş döküntüsü.

küttab

 • (Tekili: Kâtib) Kâtipler.
 • Mektep, okul.
 • Başı yuvarlak küçük ok. (Oğlancıklar onunla ok atmayı öğrenirler.)

lacin

 • Ağaçtan dökülen yaprak.
 • Ağaçtan yaprak indirme.

laden

 • Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk. (Farsça)

lahlaha

 • Güzel kokuların karışmasından meydana gelen koku.
 • Güzel kokularla yapılan bir nevi macun.

latime / latîme

 • (Çoğulu: Letâyim) Misk.
 • Güzel kokular konulan kap.
 • Attarlar pazarı.
 • Güzel kokulu nesneleri götüren deve.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

ledig / ledîg

 • Yılan veya akrep gibi hayvanlar tarafından sokulmuş kimse.

ledüd

 • (Çoğulu: Elidde) Hastanın ağzına dökülen ilâç.
 • Çok husumet, şiddetli düşmanlık.

lüffah

 • Kokulu geniş yapraklı bir ot.

lükat

 • Yabana dökülmüş ve saçılmış nesne.

lükkah

 • Hoş kokulu bir ot.

maarif

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

magafir

 • Çirkin kokulu bir zamk.

maklu'

 • Sökülmüş, kökünden çıkarılmış, kal' olunmuş.

makluan

 • Sökülerek, kökünden çıkarılmış olarak.

maklub / maklûb

 • (Kalb. den) Altı üstüne çevrilmiş, kalbolunmuş. Ters döndürülmüş. Başka şekle sokulmuş.
 • Harfleri tersinden okunduğu zaman yine aynı olan kelime veya cümle. (Anastas mum satsana cümlesi gibi)
 • Altı üstüne getirilmiş, ters çevrilmiş, başka şekle sokulmuş.

masug

 • Kalıba dökülmüş.
 • Örneğe uygun.
 • Düz.

mear

 • Saç ve sakalın dökülmesi.

medaris / medâris

 • Medreseler, okullar; Osmanlı döneminde dinî eğitim veren yüksek öğretim kurumları.

medaris-i diniye / medâris-i diniye

 • Dinî medreseler, okullar.

medrese

 • Dershane, okul.

medrese-i ceziretü'l-arap

 • Bir okulu andıran Arap yarımadası.

medrese-i ilmiye

 • İlim medresesi, okulu.

medrese-i islamiye / medrese-i islâmiye

 • İslâm medresesi, okulu.

medrese-i kudsiye-i ahmediye

 • Peygamberimizin mukaddes medresesi, okulu.

medrese-i maneviye / medrese-i mâneviye

 • Mânevî medrese, okul.

medrese-i nurani / medrese-i nuranî

 • Nur saçan medrese, okul.

medrese-i nuraniye

 • Nur saçan medrese, okul.

medrese-i seyyare

 • Gezici medrese; seyyar okul.

medrese-i umumiye

 • Herkese açık medrese, okul.

mefkuk

 • (Çoğulu: Mefakik) Ayrılmış olan.
 • Sökülmüş, çıkarılmış.

mekatib / mekâtib / مكاتب

 • (Tekili: Mekteb) Mektebler, okullar.
 • Okullar.
 • Okullar. (Arapça)

mekatib-i aliye / mekâtib-i âliye / مكاتب عاليه

 • Yüksek mektebler. Yüksek okullar. Üniversite ayarındaki mektebler.
 • Yüksekokullar.

mekatib-i aliye-i resmiye / mekâtib-i âliye-i resmiye

 • Resmî yüksek okullar.

mekatib-i askeriye / mekâtib-i askeriye / مكاتب عسكریه

 • Askerî okullar.

mekatib-i hususiye / mekâtib-i hususiye

 • Hususi mektebler. Özel okullar.

mekatib-i ibtidaiyye / mekâtib-i ibtidâiyye

 • İlk mektebler, ilk okullar.

meksub

 • Kesbolunmuş. Kazanılmış.
 • Sonradan tahsil olunmuş, elde edilmiş.
 • Yüksekten dökülen.
 • Çağlayan.

mekteb / مكتب / مَكْتَبْ

 • (Çoğulu: Mekâtib) Yazı yazacak yer.
 • Okul.
 • Okul.
 • Mektep, okul.
 • Okul. (Arapça)
 • Ekol. (Arapça)
 • Okul.

mekteb-i ali / mekteb-i âli / mekteb-i âlî / مكتب عالى / مَكْتَبِ عَالِي

 • Yüksek okul.
 • Yüksek mekteb, yüksek okul.
 • Yüksekokul.
 • Yüksek okul.

mekteb-i fünun

 • Fen ilimleri okulu.

mekteb-i harbiye / مكتب حربيه

 • Harp okulu; Harp Akademisi.
 • Harp okulu.
 • Harp okulu.

mekteb-i hususi / mekteb-i hususî

 • Özel okul, hususi mekteb.

mekteb-i ibtidai / mekteb-i ibtidaî / mekteb-i ibtidâî / مكتب ابتدائى

 • İlk mekteb, ilk okul.
 • İlkokul.

mekteb-i iptidai / mekteb-i iptidaî

 • İlkokul.

mekteb-i irfan

 • İlim ve irfan okulu.

mekteb-i leyli / mekteb-i leylî

 • Yatılı mekteb, yatılı okul.

mekteb-i mülkiye

 • Siyaset ve yönetim biliminin okutulduğu okul; Siyasal Bilgiler Fakültesi.

mekteb-i rüşdi / mekteb-i rüşdî / مكتب رشدی

 • Ortaokul.

mektep / مكتب

 • Okul.
 • Okul. (Arapça)

mektepli

 • Okullu, öğrenci, talebe.

mektepliler

 • Okullular, eğitimli kesim.

meldug

 • (Ledg. den) Zehirli bir hayvan tarafından ısırılarak sokulmuş.

melhud

 • (Lahd. dan) Mezara sokulmuş, kabre konulmuş. Lâhid içine konulmuş.

memsuh

 • Suratı, daha çirkin şekle sokulmuş. Biçimsiz ve çirkin surete girmiş olan.

menhuş

 • Yılan, akrep cinsinden bir hayvan tarafından sokulmuş.

mesbuk

 • (Sebk. den) Kalıba dökülmüş.

mescum

 • Saçılmış, dökülmüş.

mesfuh

 • Dökülüp akıtılmış olan.
 • Dağ eteği.

mesfuk

 • (Sefk. den) Sefkedilmiş. Dökülüp akıtılmış olan.

meskub

 • Kalıba dökülmüş. Akıtılmış.

meşmum

 • Koklanmış.
 • Itır ve misk gibi güzel kokulu olan şey.

mesnun

 • Sünnet olan. Sünnet olmuş olan.
 • Âdet edilen şey.
 • Bilenmiş bıçak.
 • Üzerinden ömürler geçmiş olan.
 • Şekillendirilmiş.
 • Kalıba dökülmüş.
 • Kokusu değişmiş.

metn / متن

 • Yazıya dökülmüş bilgi. (Arapça)

mey'a

 • (Mey'at) Yiğitlik başlangıcı.
 • Atı koşuya alıştırmak.
 • Erimiş sıvı madde.
 • Yere dökülen bir sıvının akıp gitmesi.
 • Bir şeyin ilk zamanı. Tâzelik vakti.

mı'tar

 • (Çoğulu: Meâtır) Devamlı güzel kokular sürünen.

mı'tir / mı'tîr

 • Güzel kokular sürünen.

misbeke

 • Mâden eritilip dökülecek kap.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

mislah

 • Ham iken hurması dökülen hurma ağacı.

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

muanber / معنبر

 • (Anber. den) Güzel kokan. Güzel kokulu.
 • Hoş kokulu, amberli. (Arapça)

muattar

 • Itırlı, kokulu.
 • Güzel kokulu bir lâle çiçeğinin adı.
 • Itırlı, güzel kokulu.

mubassır / مبصر

 • Okul düzenini sağlayan görevli. (Arapça)

mübtedi / مبتدی

 • Başlayan. (Arapça)
 • İlkokula başlayan öğrenci. (Arapça)

müdahale

 • İşlere ve lüzumlu hallere, icabettiği için karışmak. Zararlı bir hal var ise, işe karışıp zararın def'ine çalışmak.
 • Araya girme. Sokulma.

müddehin

 • Güzel kokulu yağ sürünen. İdhan eden.

müdehhen

 • Güzel kokulu yağ sürünmüş.

müdhal

 • İdhal olunmuş, sokulmuş, girdirilmiş, dâhil edilmiş.

müdhün

 • İçerisine güzel kokulu yağ, ıtır gibi şeyler konulan şişe, kap.

müferrag

 • Dökülmüş.

müfrag

 • Dökülmüş, ifrağ olunmuş.

mugassas

 • Kalıba dökülmüş.

mühder

 • Dökülen, akıtılan, ihdâr edilen. Heder edilen.

muhit-i mekteb-i irfan

 • Bir okyanusu andıran irfan okulu.

mümessek

 • (Misk. den) Misk kokulu.

mündemic

 • İndimac eden, dürülüp sarılan, içine sokulmuş olan. İçine alınmış olan.

münfekk

 • (Fekk. den) Sökülen, ayrılan. İnfikâk eden. Ayrılmış olan.

münhemir

 • Akıcı, seyyal.
 • Dökülen. Yıkılıp viran olmuş.

münkali'

 • (Kal'. dan) Kökünden sökülen.

munsabb

 • (Bir denize veya nehire) dökülen, karışan.

munsami / munsamî

 • Dökülüp akıtılmış.

münsebik

 • (Sebk. den) Kalıba dökülmüş olan.

münsecim

 • Düzgün, insicamlı.
 • Dökülmüş, saçılmış, dağılmış.

münsekib

 • Dökülüp akan.

mürebbeb

 • Büluğ yaşına kadar beslenip terbiye olunmuş.
 • Güzel kokularla hoş ve lâtif olmuş.

mürevveh

 • Kokulandırılmış, râyihalandırılmış.
 • Rahatlandırılmış.

mürevvih

 • Kokulandıran, râyihalandıran.
 • Rahatlandıran.

müsag

 • (Tekili: İsâga) Kalıba dökülmüş, akıtılmış olan.

müsamere / مسامره

 • Gece eğlencesi. (Arapça)
 • Okul piyesi. (Arapça)

muşata

 • Tararken dökülen saç veya sakal teli.

müşate

 • Saç ve sakaldan dökülen kıllar.

müşgin / müşgîn

 • Misk kokulu, miskli. (Farsça)
 • Siyah şey. (Farsça)

müşk

 • (Müşg) Misk. Misk kokulu. (Farsça)

müşk-bu

 • Misk kokulu. Misk gibi kokan. (Farsça)

müsta'tır

 • Kendine gökçek ve güzel kokular sürünen.

müstemi'

 • İstima eden, dinleyici, işiten.
 • Bir okula dinleyici olarak devam eden.

mutaattır

 • (Itr. dan) Güzel kokular sürünen.

mutayyeb

 • (Tayyib. den) Güzel kokular sürünmüş.
 • Gönlü hoş edilmiş, sevindirilmiş, taltif olunmuş.

mutayyiben

 • Güzel kokular sürünmüş olarak.
 • Sevindirilerek, gönlü hoş edilerek.

müteattır

 • Gökçek kokularla kokulanmış. Güzel kokular sürünmüş.

mütegalli

 • Güzel kokular sürünen.

mütehallil

 • Araya sokulan, araya giren.
 • Bozulan.
 • Bir kelimeden nice mânâlar kasdedip söyleyen kimse.

mütekatır

 • (Katr. dan) Damlıyan. Katre katre dökülen.

mütekattır

 • Damlayan, katre katre dökülen.

müterevvih

 • Bir şeyden koku alan. Kokulanan.

mütesabike

 • Bir şeyin kalıba dökülmesi.
 • Mâdeni eritip süzmek.

mütesakıt

 • Birbiri ardınca dökülüp düşen.

mütetayyib

 • Güzel kokulu şey sürünen.

mütezammıh

 • Güzel kokulu şeylerle karışmış olmak.

natul

 • İlaçlarla kaynatıp mâlül kişinin az az başına dökülen su.

nehari / nehârî / نهاری

 • Yatılı olmayan okul. (Arapça)

nekkar

 • Ağaçkakan kuşu.
 • Değirmenci.
 • Çok hayırlı.
 • Çok kokulu.

neş'

 • Yiğit olmak.
 • Yüksek olmak.
 • Rüzgâr esmek.
 • İyi ve hoş kokulu şeyler koklamak.

nesaic

 • (Tekili: Nesice) Dokumalar. Dokunmuş kumaşlar. Ette ve deride olan nescler, dokular.

nesfe

 • Dökülmüş ve saçılmış un.

nez' edilmek

 • Ayırılmak, çekip atılmak, sökülmek. (Arapça - Türkçe)

nüfza

 • Bir yere saçılmış veya dökülmüş olan kan.

nukaza

 • Binâdan yıkılmış veya örülmüş iplikten sökülmüş nesne.

nüsal

 • Hayvandan dökülen tüyler.

nüşare

 • Kesilen ağaçtan dökülen talaş, yonga.

nutfe

 • Duru ve sâfi su.
 • Meni. Rahimde iki yarım ve ayrı cinsten hücrelerin birleşmişi.
 • Taşmış, dökülmüş su.
 • Deniz.

nuzc

 • Yemişin tam olarak yetişmesi, olgunlaşması.
 • Etin kemikten dökülür derece pişmesi.

rayihadar / râyihadar / رایحه دار

 • Kokulu. Hoş kokulu. (Farsça)
 • Kokulu. (Arapça - Farsça)

raziz

 • Dökülmüş ve parçalanmış.

razraz

 • İri vücutlu kimse.
 • Dökülmüş ve ufanmış taş.

reşahat-i kalem

 • Kalem sızıntısı, kalemden dökülen fikirler, yazılar.

revaih-i tayyibe / revâih-i tayyibe

 • Hoş ve güzel kokular.

revayih / revâyih

 • (Revâih) Râyihalar, güzel kokular. (Aslı: Revâih)
 • Rayihalar, kokular.

revayih-i tayyibe / revâyih-i tayyibe

 • Temiz ve güzel kokular.

revir

 • Alm. Okul, kışla gibi yerlerde ufak hastalıkları olanların yatırıldıkları hasta odası, ilk bakım yeri.
 • Bölge, mıntıka.

reyah

 • (Tekili: Râh) şaraplar.
 • Gökçek kokulu küçük bir kuyu.

reyhan

 • Hoş güzel koku.
 • Rızık ve maişet, rahmet.
 • Ekin yaprağı.
 • Fesleğen denilen kokulu bir ot.
 • Güzel bir koku, hoş kokulu bir bitki.

rezze

 • İçine kilit sokulan kapı razzesi.

rih-ı reyhan

 • Hoş ve güzel kokulu rüzgâr.

rihireyhan / rîhireyhan

 • Hoş kokulu rüzgâr.

rihte

 • Dökülmüş, akıtılmış. (Farsça)

rizan

 • Akan, dökülen. (Farsça)

riziş

 • Akış, dökülüş. (Farsça)

sabb

 • Dökmek, akıtmak, boşaltmak. Dökülmek.
 • Aşık, tutkun.

sakib

 • (Sâkibe) Dökülen.

şakife

 • (Çoğulu: Şukuf) Su dökülmemiş saksı parçası.

sala'

 • Kellik. Baş tepesinin saçı dökülüp açık olması.

salaa

 • Tepenin saçı dökülüp açık kalan yeri.

sandal

 • (Çoğulu: Sanâdil) Büyük başlı deve.
 • Güzel kokulu bir ağaç.

savb

 • Taraf, cihet, yön.
 • Dökülmek, nüzul etmek.
 • Savab. Doğruluk, dürüstlük.

seaf

 • Devenin ağzında olan bir hastalıktır ve burnunun ve gözlerinin kılları dökülür. O devenin erkeğine esaf, dişisine nâfâ denir.
 • Tırnağın çevresinin kopup ayrılması.

sebaik

 • (Tekili: Sebika) Eritilip kalıplara dökülmüş mâdenler. Külçeler.

şebeke / شبكه

 • Balık ağı.
 • Kötü niyetle çalışan gizli topluluk.
 • Kafes şeklinde olan yer.
 • Hüviyet sureti.
 • Ağ gibi yapılmış ve gerilmiş hat ve yolların tamamı.
 • Ağ şeklinde olan nesiçler, dokular.
 • Ağ. (Arapça)
 • Balık ağı. (Arapça)
 • Dokular. (Arapça)

sebike

 • Eritilerek kalıba dökülmüş şey, külçe. Kalıba dökülmüş altın veya gümüş.
 • Hafif, küçük.

secc

 • Gayet ince olan nesne.
 • Duvar sıvamak.
 • Hoş kokulu nesne ezmek.
 • (Sücuc) Akıcı bir şeyin kesretle dökülüp akması, akıtılması. Su akmak.

secec

 • Dökülmüş su.

şecere-i maklu'

 • Sökülmüş ağaç.

secile

 • Büyük kova.
 • Dökülmüş su.

sefuh

 • Dökülmüş su.

sekb

 • Su dökmek. Su dökülme.

sekebe

 • Güzel kokulu bir ağaç.

şemaim

 • (Tekili: Şemime) Güzel kokular.

semen-bu

 • Yâsemin gibi kokan, yâsemin kokulu. (Farsça)

şemim / şemîm / شميم

 • Güzel koku. (Arapça)
 • Güzel kokulu. (Arapça)

şemime

 • (Çoğulu: Şemâim) Güzel kokulu şey, râyiha.

sena'buk

 • Kötü kokulu bir ot.

senin

 • Taşı kazıyıp yonttuklarında dökülen parçaları.

senkendaz

 • Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarına da böyle senkendazlar yapılırdı.

şerik / شریك

 • Ortak. (Arapça)
 • Okul arkadaşı. (Arapça)

serşar

 • Ağzına kadar dolu. Dökülecek derecede dolu. (Farsça)
 • İleri giden, sınırı aşan. (Farsça)

seyyar medrese

 • Gezici, seyyar okul.

şeza

 • Kokulu şeylerin şiddetle kokması.

siclat

 • Bir güzel kokulu çiçek.

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

silb

 • (Çoğulu: Silebe) Dişleri kütelmiş ve kuyruğu dökülmüş yaşlı deve.

sömestr

 • Okullarda bir ders yılının ayrıldığı iki dönemin herbiri. (Fransızca)

sühuh

 • Dökülmek.
 • Semiz ve besili olmak.

sükub

 • (Sekub) Kendi kendine dökülen su. Suyun dökülmesi.

sürm

 • Ön dişlerin dökülmesi.

ta'tir

 • (Itr. dan) Güzel koku ile kokulandırma.

taaffün

 • (Ufunet. den) Çürüyüp kokuşma. Leş kokusu. Fena ve pis kokular.

taaffünat

 • (Tekili: Taaffün) Fena ve pis kokular.

taattur

 • (Itr. dan) Güzel kokular sürünme.

tabldot

 • Lokanta, okul ve otellerde belli bir miktar para karşılığında verilen belirli çeşitlerden ibaret bir öğün yemek. (Fransızca)

tadahduh

 • Şarap dökülmek.

taglif

 • (Gılaf. dan) Kınına koyma, kılıfına sokma.
 • İyi kokulu nesneler yapmak.

tahannüt

 • Ölü üzerine güzel kokular serperek kefenlemek.

taharruk

 • Yırtılma. Koparılma. Sökülme. Yarılma.

tasabbüb

 • Dökülmek.
 • Bahadır olmak, kahraman olmak.
 • Sıcaklığın artması.

tayyib

 • İyi, hoş. İyi davranış. Temiz.
 • Hz. Peygamber'e (A.S.M.) Cenab-ı Allah (C.C.) en güzel kokular vermiştir. Bu yüzden kendisine Tayyib denilmiştir.
 • Fık: Helâlin her türlü şüphelerden uzak, saf ve temiz kısmına denir.

tedeffuk

 • Suyun fışkırması. Atılmak.
 • Dökülmek.

tedennük

 • Dikkatle bakmak.
 • Ayırtmak.
 • Su dökülmek.

tedhin

 • (Dühn. den) Güzel kokulu yağ sürme. Yağlamak.

tegalgul

 • Hoş kokulu şeyler sürünmek.
 • Zorluk, çetinlik, güçlük.
 • Bir şeyin, ilmin içine çok dalmak.

tekatur

 • Damlama. Damla damla dökülme.

tema'ur

 • Mütegayyer olmak, değişmek.
 • Rengi donuk olmak.
 • Saç dökülmek.

tema'ut

 • Saç dökülmek.

temerrut

 • Saç dökülmek.

teneffüs

 • (Nefes. den) Nefes, soluk alma. Dinlenme.
 • Tan yeri ağarma.
 • Deniz suyunun sahile vurması.
 • Üfürmek.
 • Okullarda ders araları verilen dinlenme.

tenessüm

 • (Nesim. den) Havayı teneffüs etme.
 • Güzel kokular kokutmak.
 • Haber erişmek.

teşelşül

 • (Çoğulu: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması.
 • Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.

tevhid-i medaris / tevhid-i medâris

 • Medreselerin, okulların birleştirilmesi; Osmanlı döneminde dinî ilimlerin tahsil edildiği eğitim kurumlarının bir araya getirilmesi.

tıbbiye / طبيه

 • Tıp fakültesi, tıp okulu. (Arapça)

tıls

 • (Çoğulu: Atlâs) Sahife.
 • Mahvolmuş nesne.
 • Tüyü dökülmüş olan deve uyluğunun derisi.
 • Elbisenin eskimesi.

tiryak-ı marazi'l-bid'a / tiryâk-ı marazi'l-bid'a

 • İslâmiyet'in aslında olmayıp sonradan dine sokulan, Kur'ân'a ve sünnete aykırı mânevî hastalıkların ilâcı, panzehiri; On Birinci Lem'a.

tiryaku marazı'l-bid'a

 • İslâmiyetin aslında olmayıp sonradan dine sokulan, Kur'ân'a ve Sünnete muhalif manevî hastalıkların ilâcı, panzehiri.

tiryaku marazi'l-bid'a

 • İslâmiyetin aslında olmayıp, sonradan dine sokulan, Kur'ân ve sünnete muhalif mânevî hastalıkların ilâcı.

tubal

 • Kızmış bakırdan ve kızmış demirden çekiçle vurulduğunda kopup dökülen parça.

ud

 • Meşhur bir sazın adı.
 • Bir hoş kokulu buhur.
 • Ağaç parçası.
 • Budak.

ufunetli / ufûnetli

 • Kötü ve pis kokulu.
 • Kötü, pis kokulu.

ünsi / ünsî

 • (Ünsiye) Alışmış, ünsiyet etmiş, sokulgan.
 • Arkadaş.

ünsiyyet

 • Alışkanlık, sokulganlık, düşüp kalkma.

urve

 • (Çoğulu: Urâ) Düğme iliği.
 • Yazda ve kışta yaprağı dökülmeyen ağaç.
 • Daima bâki olan nesne.
 • Arslan. Kudretten kinaye olur.
 • Kulp. Yapışacak sap. Tutacak yer.

üskub

 • Sıra ile dikilmiş olan ağaçlar.
 • Kunduracı.
 • Dökülmüş olan, akan su.
 • Demirci.

üsun

 • Suyun tad ve renginin değişmesi.
 • Bir kimse kuyuya girdiğinde buharından veya murdar kokulardan dolayı aklının gitmesi.

vers

 • Yemende yetişen güzel kokulu sarı bir ot.

vüluc

 • Girme, sokulma, duhul etme.

yasemin

 • Güzel kokulu, beyaz ve güzel çiçekler açan sarmaşık cinsinden bir ağaç. (Farsça)

yüksek tahsil

 • Yüksekokul, üniversite.

yunus emre

 • (Vefat Mi: 1320) Porsuk Nehri'nin Sakarya'ya döküldüğü yere yakın Sarıköy'de doğduğu söylenir. Tasavvufî halk edebiyatının veli şâiri olan Yunus Emre, yaşadığı devirde halk tabakasını irşad ve tenvir etmiştir. Bir çok memleketleri ve bu arada Konya, Şam ve Azerbeycan'ı dolaştı. Konya'da Mevlâna ile

za'feran

 • (Çoğulu: Zeâfir) Güzel kokulu meşhur bir çiçek.

zaha

 • Çirkin kokulu, pis kokulu.

zahk

 • Hastalıktan dolayı tilkinin tüyü dökülüp derisi açılması.

zaki

 • Güzel kokulu, keskin kokulu.

zenbak

 • Güzel kokulu bir çiçek. Zambak.
 • Yâsemin yağı.

zencebil / zencebîl

 • Hoş kokulu bir baharat adı.
 • Hoş kokulu bir baharat, zencefil.

zer'

 • Çoğaltma.
 • Halketme, yaratma.
 • Tohum ekme.
 • Ağzından dişlerin dökülmesi.
 • Saç ağarması.
 • Perde, hâil.

zırban

 • (Çoğulu: Zerâbin) Kokarca denilen küçük, kediye benzer, çirkin kokulu bir hayvan.

zırh

 • Cevşen.
 • Muharebe elbisesi, demirden örülmüş veya dökülmüş elbise.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın