LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Oku kelimesini içeren 68 kelime bulundu...

ayat-ı hırz / âyât-ı hırz

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olan âyet-i kerîmeler.

ale's-sevr

 • Öküzün üzerinde.

avam-ı mü'minin / avâm-ı mü'minîn

 • Okuyup yazması, ilim ve irfanı az olan mü'minler.

bakar-perest

 • Öküzü mâbut yapan. Öküz ve emsalini put yapıp ona ibâdet eden sapkınlar. Ehl-i dalâlet. (Farsça)

cevder

 • Öküz. (Farsça)

cug

 • Öküz boyunduruğu. (Farsça)

ehl-i kıraat

 • Okuma yazma bilen.

ehl-i kıraat ve erbab-ı kitabet

 • Okuma yazma bilenler.

ehl-i kıraat ve kitabet

 • Okuma-yazma bilen kimseler.

ehl-i mektep

 • Okulda ilim öğrenen ve öğretenler.

ehl-i mektep ve fen

 • Okumuş ve ilim ehli kimseler.

fenn-i kıraat

 • Okuma bilgisi. Okumanın çeşitli usûllerini öğreten ilim dalı.
 • Okuma ilmi.

fenn-i kıraat ve fenn-i kitabet

 • Okuma ve yazma ilmi.

gav / gâv

 • Öküz, sığır, bakara. (Farsça)

gayr-ı melfuz

 • Okunmayan.

gayr-ı melfuze

 • Okunmayan.

han / hân / خوان

 • Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan. (Farsça)
 • Okuyan. (Farsça)

handen

 • Okumak. (Farsça)

hanende / hânende

 • Okuyan, şarkı söyleyen. (Farsça)

hırz ayetleri / hırz âyetleri

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olduğu bildirilen âyet-i kerîmeler.

hoşhan

 • Okuyuşu güzel (Farsça)

ikra

 • Oku!

kağnı

 • Öküz arabası.

kalemsiz

 • Okur yazar olmayan.

kalkale

 • Okurken harfi iki kere seslendirme.

kari / karî

 • Okuyucu.
 • Okuyucu.

kàri

 • Okuyucu.

kari' / kâri' / قارء

 • Okuyucu. (Arapça)

kari'in / kâri'în / قارئين

 • Okuyucular. (Arapça)

kıraat / kırâat / قرائت

 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma. (Arapça)
 • Kırâat etmek: Okumak. (Arapça)

kıraaten

 • Okumakla.

kıraet / kırâet

 • Okuma, ibare sökme, düzgün ve sürekli okuma. Kur'ân okuma.

kıraeten

 • Okuyarak, okumak suretiyle.

lehhan

 • Okurken çok yanlışlık yapan kimse.

li-ecl-it-tahsil

 • Okumak için, tahsil yapmak için.

makru / makrû

 • Okunan.

makru'

 • Okunan. Okunmuş olan.

mekatib / mekâtib / مكاتب

 • Okullar.
 • Okullar. (Arapça)

mekteb / مَكْتَبْ

 • Okul.
 • Okul.

mektep / مكتب

 • Okul.
 • Okul. (Arapça)

mektepli

 • Okullu, öğrenci, talebe.

mektepliler

 • Okullular, eğitimli kesim.

melfuze

 • Okunan.

mubassır / مبصر

 • Okul düzenini sağlayan görevli. (Arapça)

mütalaa etme / mütalâa etme

 • Okuma, inceleme.

mütaliin / mütaliîn

 • Okuyucular, mütalâa edenler.

nafis

 • Okuyup üfüren.

nasl

 • Okun ucundaki sivri demir. okun uçmasına yardım eden kanatlar.

nebiy-yi ümmi / nebiy-yi ümmî

 • Okuma ve yazma bilmeyen peygamber; yani beşerî ilimleri tahsil etmemiş ve ilmi İlâhî olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i ümmi / nebiyy-i ümmî

 • Okuma-yazması olmayan peygamber.

nevager

 • Okuyucu, hânende. (Farsça)

peykan

 • Okun ucundaki sivri demir.

secde ayetleri / secde âyetleri

 • Okunduklarında veya işitildiğinde secde yapılan, Kur'ân-ı kerîmdeki on dört secde âyet-i kerîmesi. Bunlar: A'râf: 206, Ra'd: 15, Nahl: 50, İsrâ: 109, Meryem: 58, Hac: 18, Furkân: 60, Neml: 25, Secde: 15, Sa'd: 24, Fussilet: 37, Necm: 62, İnşikâk: 21, Alak: 19. âyet-i kerîmeleridir.

sevr / ثَوْرْ

 • Öküz, boğa; Boğa burcu.
 • Öküz, boğa burcu.
 • Öküz.

sevr ve hut / sevr ve hût

 • Öküz ve balık.

sömestr

 • Okullarda bir ders yılının ayrıldığı iki dönemin herbiri. (Fransızca)

tahsilli

 • Okumuş, ilim sahibi.

tedarüs

 • Okuma, yazma.

tedris

 • Okutmak. Öğretmek. Ders vermek.

tekrar-ı tilavet / tekrar-ı tilâvet

 • Okumanın tekrarı.

tilavet / tilâvet / تلاوت

 • Okumak. Takib etmek, arkasına düşmek.
 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma.

ümmi / ümmî / امي / اُمّ۪ي

 • Okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş.
 • Okuma yazma bilmeyen.
 • Okuma-yazması olmayan.
 • Okur yazar olmayan.

ümmilik / ümmîlik

 • Okuma-yazma bilmeme, tahsil görmemişlik.

ümmiyet

 • Okuma yazma bilmeme.

vakt-i kıraat

 • Okuma zamanı.

vavik

 • Okun nişana dokunmayıp yanına düşmesi hâli.

zahiri ilimler / zâhirî ilimler

 • Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri gibi fen bilgileri.

zellet-ül kari'

 • Okuyanın yanılması. Namaz içinde, kırâat esnasındaki yapılan yanlışlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın