LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Okka ifadesini içeren 32 kelime bulundu...

ame

 • Divit, yazı hokkası. (Farsça)

ateş-baz / ateş-bâz

 • Ateşle oynayan. Hokkabaz. (Farsça)

batman

 • Eski ağırlık ölçülerinden olup, iki okkadan sekiz okkaya kadar yeryer değişir. Ekseriya altı okkadır. Bu, hâlen kullanılan sekiz kilo kadardır.

cü'ne

 • Hokka.

derahim

 • (Tekili: Dirhem) Dirhemler. Okkanın dörtyüzde birleri.
 • Akçeler, paralar.

direm

 • (Dirhem) Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Şimdiki üç gram ağırlık. Okka denen eski ağırlık ölçüsünün (1/400) kadarıdır. Şer'an, orta büyüklükte yetmiş tane arpa ağırlığı. (Farsça)
 • Eskiden kullanılan ve beş kuruş değerindeki gümüş para. Akça. (Farsça)

dirhem

 • Okkanın dörtyüzde biri olan eski ağırlık ölçüsü.
 • Gümüş para.

divit

 • Yazı yazmak için kullanılan hokka ve kalemi bir arada ihtiva eden mahfaza.

durc

 • İçine inci ve altın konulan küçük hokka.

dürc

 • Kutu, kutucuk, küçük kutu.
 • Mücevherat kutusu.
 • Hokka gibi olan ağız, biçimli ağız.

hakkak

 • Hokkacı, kutucu.

hengame-gir / hengâme-gir

 • Meddah, oyuncu. Hikâye söyleyici, hokkabaz. (Farsça)
 • Diş macunu, leke tozu gibi şeyler satan çığırtkanlar. (Farsça)
 • Kavgacı, gürültücü. (Farsça)

hindubar

 • Yazı hokkası. (Farsça)

hukk

 • (Çoğulu: Hukuk-Hıkâk) Hokka.

hukka

 • (Çoğulu: Hukuk) Küçük kutu. Hokka.

kantar

 • Ağırlık ölçüsü âleti.
 • Binikiyüz dinar, onikibin okiyye, yüz okiyye gibi hudutsuz bir vezindir.
 • Kırk okka.

kattat

 • Hokkalar yapan, çıkrıkçı.

kebs

 • Çukur bir yeri doldurup düzeltme.
 • Bir cins hurma.
 • Misk hokkası.

kıyye / قيه

 • Okka. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Kıyye-i atika da denir. Şimdiki 1282 gram.
 • Okka; şimdiki 1282 grama denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü.
 • Okka,1282 gram ağırlık.
 • Okka. (Arapça)

kıyye-i atika

 • Okka.

lika / lîka

 • Eskiden mürekkep hokkalarına konulan ham ipek.

mahabir

 • (Tekili: Mahber) Mürekkep hokkaları.

mahber

 • (Mahbere) Mürekkep hokkası. Divit.

midadiye

 • Mürekkep konan şey. Mürekkep hokkası.

milka

 • Eskiden mürekkep hokkalarına konulan ham iplik.

müşa'biz

 • (Şa'beze. den) Hokkabaz. Hokkabazlık yapan.

nevat

 • Çekirdek, hurma çekirdeği.
 • Yirmi veya on adet.
 • Bir veya on okka altın. Beş dirhem altın.
 • Düşman.

okıyye

 • Okka; eskiden kullanılan 1282 gr.'lık bir ağırlık birimi, dört yüz dirhem.

pranga

 • İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.
 • Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.
 • Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

şubede / شعبده

 • Hokkabazlık. (Farsça)

şubedebaz / şubedebâz / شعبده باز

 • Hokkabaz. (Farsça)

vakiyye / وقيه

 • Okka. (Arapça)