REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ohum ifadesini içeren 81 kelime bulundu...

ablise

 • Tarlaya tohum atan, ekinci. (Farsça)

acbüzzeneb

 • Ölümden sonra dirilişin tohumu sayılan madde.

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

başeng

 • Tohumluk olmak için saklanan sarı, iri hıyar, salatalık. (Farsça)
 • Asma üzerindeki üzüm salkımı. (Farsça)

benc

 • Türkçede "benek" adı verilen bir ot cinsidir ve tohumuna "bezr-ül benec" derler.

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

bezir / بذر

 • Ekilecek tohum, tane.
 • Keten tohumundan çıkarılan bir yağ. Bu yağ, yağlıboya yapmakta kullanılır.
 • Tohum. (Arapça)

bezr

 • Tohum. Keten tohumu. Mercimek, bakla, arpa gibi taneli tohum.

bezr-ger

 • Çiftçi, ekinci. Tohum serpen. (Farsça)

bezr-kar / bezr-kâr

 • Ekinci, çiftçi. Tohum saçan. (Farsça)

bizr

 • (Çoğulu: Büzûr) Sebzevât.
 • Kuru ot tohumu.

büzr

 • Tohum.
 • Tohum.

büzur / büzûr / بذور

 • (Tekili: Bezr) Tohumlar, çekirdekler.
 • Tohumlar.
 • Tohumlar. (Arapça)

çiznök

 • Tane, tohum.

cürsume

 • (Cürsâm) Kök, asıl, temel. Bir tohumun özü. İlk hücrelik.
 • Gırtlak kapağı.
 • Karınca yuvası.

dane / dâne / دانه

 • Tohum, çekirdek. (Farsça)
 • Kurşun, gülle, tâne. (Farsça)
 • Tohum.
 • Tane, tohum.
 • Tohum.
 • Tohum. (Farsça)
 • Yem. (Farsça)
 • Tane. (Farsça)

delik

 • Gül tohumu. (Farsça)

duhne

 • Tohum tânesi, tek tâne.
 • Darı.

fakad

 • Beş parmak dedikleri otun tohumu.

falık / fâlık

 • Çatlatan. Açan. Büyümesi için tohumu açan, yaratan. (Allah C.C.)
 • Büyümesi için tohumu çatlatan Allah.

falık-ül habbi venneva / fâlık-ül habbi vennevâ

 • Tohum ve çekirdekleri açarak büyüten (Allah C.C.)

falıku'l-habbi ve'n-neva / fâlıku'l-habbi ve'n-nevâ

 • Tohum ve çekirdekleri çatlatıp açarak filiz çıkaran Allah.

felence

 • Hoş kokulu sarı renkli bir tohumdur. Yemen'den gelir.
 • Besbâse yaprağı.

fess

 • Kıtlık günlerinde tohumundan ekmek yapılan bir ot.

habb / حب

 • Tane, çekirdek.
 • Yuvarlak olarak hazırlanmış ilâç.
 • Buğday tanesi veya buna benzer tohum.
 • Tohum, dane.
 • Çekirdek, tohum. (Arapça)
 • Hap. (Arapça)

habb-habbe

 • Tane, tohum,
 • Parça.

habbat

 • (Tekili: Habbe) Habbeler, tohumlar, tâneler.
 • Haplar.

habbe / حَبَّه

 • Tane. Tohum.
 • İhtiyaç.
 • Parça.
 • Dirhemin 1/48 kadarı.
 • Tohum, dane.
 • Tohum, dane.
 • Tohum.

habbe-i kalb

 • Kalbin tohumu, çekirdeği.

habbecik

 • Tohumcuk.
 • Dane, tohumcuk.

hafiziyyet / hafîziyyet

 • Muhafaza edicilik, koruyup esirgeyicilik.
 • Cenâb-ı Hakk'ın, bütün tohum ve çekideklerde olduğu gibi, bir mahlûkun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza edici sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza ediciliği.

hardal

 • Tohumları küçük bir bitki.
 • Çok küçük tohumları olan bir bitki.
 • Çok küçük tohumları olan ve yaprakları yenen bir nebat ismi. Döğülerek macun haline getirilir ve sofrada iştah açmak için kullanılır.

hardale

 • Çok küçük tohumları olan bir bitki.

haşhaş

 • Kapsüllerinden uyuşturucu bir madde olan afyon; tohumlarından da yağı çıkarılan bir bitki.
 • Hazırlıklı.
 • Silâhlı ve zırhlı topluluk.

haşr

 • (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.
 • Toplama, cem'etmek.
 • Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet.
 • Bir tohumun içinden büyük ağaçlar çıktığı gibi, her bir insanın acb-üz zeneb denilen bir nevi çekir

haza'

 • Asmacık denilen otun tohumu. (Sara hastalarına iyi gelir.)

hebid

 • Hanzal otu tohumu.

helile / helîle

 • Tıb: Tohumları tıbda müshil olarak kullanılan bir bitki.

hibab / hibâb / حباب

 • Dostluk, sevmek.
 • (Tekili: Habb) Tohumlar, taneler.
 • Haplar.
 • Haplar. (Arapça)
 • Tohumlar. (Arapça)

hıbbe

 • Hımhım otunun tohumu.

hibe

 • (Çoğulu: Hıbeb-Hıbâb) Yaban otlarının tohumu.

hibeb

 • Habbler. Taneler, tohumlar. (Hubub da denir)

hubab / hubâb

 • Daneler, tohumlar; Mesnevî-i Nûriye'de yer alan bir risale.
 • Daneler, tohumlar.

hubban

 • Habbeler, tâneler, tohumlar. (Hibeb de aynı meâldedir).

hubub / hubûb

 • Tohumlar, tâneler.
 • Tohum.
 • Tohumlar.

hububat / hububât / hubûbât

 • Tohumlar, taneli bitkiler.
 • Tohumlar, tahıl.

hurf

 • Üzerlik tohumu.

hüve'l-ahir / hüve'l-âhir

 • O Âhirdir; her şeyin sonunu ezelî ilmiyle belirleyen ve sonu gelen varlıkların neslini tohum ve çekirdeklerle tanzim eden ve her şeyden sonra yalnız Kendisi bâkî kalan Allah'tır.

ifrah

 • Belirsiz bir şeyi belirtme.
 • şübhe ve tereddütü giderme.
 • (Kuş) yavrulama.
 • (Tohum) yeşerme.

imam-ı mübin

 • İlim ve emr-i İlâhînin bir nev'ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zahirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar.

inbat

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.

inficar / inficâr

 • Tan yeri ağarma. Fecir sökme.
 • Tohumun yerde çatlaması.
 • Suyun, yerden kaynayıp çıkması.
 • Tan yerinin ağarması, tohumun çatlaması.

infitahiyyet

 • Kapalılığın açılıp inkişaf etmesi. (Tohumların açılarak nebât hâline gelmesi gibi olan hâl.)

intaş

 • (Tohum) toprakta çimlenme.

isfendan

 • Beyaz biber tohumu. (Farsça)
 • Akçaağaç. (Farsça)

istidad vermek

 • Yetenekli kılmak, filiz verecek tohumlar hâline getirmek,.

kılkıl

 • Siyah tohumlu bir ot.

kişniş

 • Güzel kokulu bir tohum olan karakimyon.

kurtum

 • (Çoğulu: Karâtım) Usfur otunun tohumu.

küsfüre

 • Kanbel otunun tohumu.

merira

 • Buğday arasında olan acı bir tohum.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

mezari'

 • (Tekili: Mezru) Sürülüp tohum atılmış ve zirâat olunmuş yerler, tarlalar.

mezraa-i hububat

 • Tohumların ekildiği tarla.

mezru'

 • Ekilmiş. Tohum ekilmiş yer.

mezruat / mezrûât

 • Tarlaya ekilen tohumlar.

mibzer

 • Tohum ekmekte kullanılan bir âlet.

mübezzir

 • Tohum eken âlet.

müzerri'

 • (Zer'. den) Tohum eken makine.

nüşut

 • Tohumun baş vermesi, uç göstermesi.

nutfe

 • Bel suyu, meni, insan ve hayvan tohumu.

saat-i hardal-misal

 • Tohum küçüklüğünde olan saat.

şahdane

 • İri inci tanesi. (Farsça)
 • Kenevir tohumu. (Farsça)

sebtel

 • Ot tohumundan bir tohum.

şehdanec

 • İncinin irisi ve iyisi.
 • Kendir otunun tohumu.

şeylem

 • Sarhoşluk veren ve bazan buğdayların arasında çıkan siyah bir tohum.

talam

 • Esrar otunun tohumu.

tebzirat / tebzirât

 • (Tekili: Tebzir) İsraflar.
 • Tohum saçmalar.

tohum-u fesad

 • Bozgunculuk tohumu.

tuhm / تخم

 • Tohum. (Farsça)

zer'

 • Yaratmak.
 • Yere tohum saçmak.
 • Ekilmiş. Ekme. Tohum ekme.
 • Yetişmiş ekin.
 • Çoğaltma.
 • Halketme, yaratma.
 • Tohum ekme.
 • Ağzından dişlerin dökülmesi.
 • Saç ağarması.
 • Perde, hâil.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın