LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Obur ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

ahiret / âhiret / آخرت

 • Öbür dünya.
 • Öbür dünya. (Arapça)

ahret / آخرت

 • Öbür dünya, ahiret. (Arapça)

akilü'n-nebat / âkilü'n-nebat

 • Ot yiyen, otobur.

akilüllahm / âkilüllâhm

 • Etle beslenen, etobur.

akkal / akkâl

 • Çok yiyen, obur.
 • Tıb: Etrafındaki etleri çürütüp mahveden (yara).

aksam-ı saire / aksâm-ı sâire / اقسام سائره

 • Diğer kısımlar, öbür bölümler.

asum

 • Obur, açgözlü, arsız.

batanet

 • Oburluk, çok yiyicilik.
 • Şişmanlık.

baykara

 • Helâk olma, mahvolma.
 • Böbürlene böbürlene sallanarak yürüme.
 • Malı çok olma.
 • Yırtıcı bir kuş.

bel'am

 • Terbiyesiz, açgözlü, obur.
 • Hz. Musa (A.S.) hakkında, yalan ve fena söyleyerek Beni-İsrail'i kandıran Bel'am bin Baura adında birinin adı.

belu / belû

 • (Bel'. den) Çok yiyici, obur.

bıtn

 • Zengin.
 • Bodur.
 • Obur.
 • Şaşkın.
 • Yalnız kendi nefsini düşünen.

cerazet

 • Oburluk.

ceruz

 • Obur, çok yiyen.

dar-ül-ceza / dâr-ül-cezâ

 • Dünyâda iken yapılan işlerin karşılığının görüldüğü yer. Âhiret, öbür dünyâ.

darm

 • Şiddetli açlık. Oburluk.
 • Ateşin yakması.

ekele

 • (Tekili: Âkil) Çok yiyenler, oburlar, pisboğazlar.

ekkal

 • Çok yeyici, obur.

ekul

 • (Ekl. den) Çok fazla yiyen, obur, pisboğaz.

ekulane / ekulâne

 • Oburcasına. (Farsça)

ekuli / ekulî

 • Oburluk.

fahr

 • Övgü, şeref, böbürlenme.

giran-har

 • Obur, çok yiyen. (Farsça)

gurur / gurûr

 • Kendini beğenme duygusu, böbürlenme.

gururiyet

 • Böbürlenme, kuruntuya kapılarak kendini yüksek görme.

havarık

 • (Tekili: Hârika) Acib ve garip olan hâdise. İnsanda hayret ve hayranlık uyandıran şeyler.
 • Okun nişanı delerek öbür tarafından çıkıp gitmesi.

hebreme

 • Obur. Yemeğe düşkün.
 • Geveze.

igtirar

 • (Gurur. dan) Aldanma, iğfâl olunma.
 • Gururlanma. Kibirlenme, böbürlenme. Güvenilmeyecek şeye güvenme.
 • Gaflette olma, gafil bulunma.

jerd

 • Çok yiyen, obur. (Farsça)

kase-lis / kâse-lis

 • (Kâselis) Çanak yalayıcı. Çok yiyen, obur. Hırslı. (Farsça)
 • Dalkavukluk. Alçak huylu kimse. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)

kerşeb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Hali kötü olan kimse.
 • Kalın ve uzun nesne.
 • Arslan.
 • Çok yiyen, obur.

kırşib

 • Yaşlı davar.
 • Arslan. Çok yiyen, obur.
 • Uzun boylu kimse.
 • Kötü ahlâklı.

kur-boğaz / kûr-boğaz

 • Obur, körboğaz. (Farsça)

lehum

 • Obur, çok yiyici.

leus

 • Çok yeyici kişi, obur.

lıks

 • Boğazına düşkün, obur.
 • Lokma sezdiği yere can atan kimse.

lu'muz

 • Çok yiyen kişi, obur.

mahlul

 • Delinmiş.
 • Öbür tarafına işlenmiş olan şey.

mancınık

 • Eskiden kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan, bir ucunda bir kepçe, öbür ucunda da bir karşı ağırlık bulunan kaldıraç biçiminde eski bir savaş âleti.

mataim / mataîm

 • (Tekili: Mıt'âm) Oburlar, doymakbilmez kimseler.
 • Başkalarını beslemeler.

mavera / mâverâ / ماورا

 • Öte, ötesinde. (Arapça)
 • Ahiret, öbür dünya. (Arapça)

mibla'

 • (Bel'. den) Obur.

nahvet / نخوت

 • Kibir, gurur. Kibirlenme, büyüklenme, böbürlenme.
 • Böbürlenme. (Arapça)

nahvetfüruş

 • Böbürlenen, gururlanan. (Farsça)

nehme

 • Hastaların ve çocukların yiyeceğe karşı olan hırsı, oburluğu.

pindar

 • Sanma, zannetme.
 • Böbürlenme.

rahib

 • Bol, geniş.
 • Obur, çok yiyen kişi.

rühus

 • Çok yiyen obur, ekvel.

şikemperest / شكم پرست

 • Obur. (Farsça)

şikemperver / شكم پرور

 • Midesini seven, obur.
 • Obur. (Farsça)

teebbüh

 • Kibirlenme, böbürlenme, gururlanma.
 • Alicenaplık ve göztokluğu ile bir şeyden vazgeçme.

temeddüh

 • Kendi kendini övmek. Kendini beğendirmeğe çalışmak. böbürlenmek.
 • Böbürlenme.

temeddüh etmek

 • Böbürlenmek, övünmek.

temeddühat / temeddühât

 • (Tekili: Temeddüh) Temeddühler, böbürlenmeler.

temeddühkarane / temeddühkârane

 • Kendi kendini övme, böbürlenme.

ukba / ukbâ

 • Âhiret, öbür dünya, bâki olan âlem.
 • Ceza.
 • Öbür dünya.

zemel

 • Bir yanı üzerine çöküp öbür yanını yukarıya kaldırarak koşmak.
 • Devenin ayağına ârız olan aksaklık.
 • Su tulumunun sarkması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın