LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te OLUMSUZ ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

baki / bâkî / باقى

 • Kalıcı, ölümsüz. (Arapça)
 • Artan, geri kalan. (Arapça)

bakileştirmek / bâkileştirmek

 • Ölümsüzleştirmek, devamlı hale getirmek.

bekà-i ervah / bekà-i ervâh

 • Ruhların devamlılığı, ölümsüzlüğü.

bekà-i ruh

 • Ruhun ölümsüzlüğü ve devamlılığı.

beka-yı ruh

 • Ruhun bâkiliği, ölümsüzlüğü.

ervah-ı bakiye / ervâh-ı bâkiye / اَرْوَاحِ بَاقِيَه

 • Varlığı devamlı olan, ölümsüz ruhlar.
 • Ölümsüz ruhlar.

hayat-ı bakiye / hayat-ı bâkiye

 • Ölümsüz hayat.

hayy-ı layemut / hayy-ı lâyemut / حَيِّ لاَيَمُوتْ

 • Ölümsüz olup dâimâ hayat sâhibi olan (Allah).

istifham-ı inkari / istifham-ı inkârî

 • Olumsuzu pekiştiren soru şekli. "Hiç yapar mı?" ifadesindeki gibi.

kavmi / kavmî

 • Kavme ait; olumsuz mânâda milliyetçilikle ilgili.

kavmiyetçilik

 • Irkçılık, olumsuz milliyetçilik.

layemut / lâyemut / lâyemût / لایموت / لَايَمُوتْ

 • Ölümsüz.
 • Ölümsüz.
 • Ölümsüz.
 • Ölümsüz. (Arapça)
 • Ölümsüz.

layemutane / lâyemûtâne

 • Ölümsüzcesine.
 • Ölümsüz gibi.

lazeval / lâzevâl / لازوال

 • Yok olmaz, ölümsüz. (Arapça)

menfi / menfî / منفى / منفي / مَنْف۪ي

 • Sürgün edilmiş, sürgün.
 • Bir şeyin tersini ileri süren.
 • Olumsuz.
 • Olumsuz, negatif.
 • Müsbetin zıddı. Müsbet olmayan.
 • Nefyedilmiş, sürgün edilmiş. Sürgün.
 • Bir şeyin olmayacak cihetini düşünen.
 • Hakikatın aksini iddia eden.
 • Gr: Başında nefiy edatı bulunan kelime veya cümle.
 • Nâkıs. Negatif, olumsuz.
 • Olumsuz, sürgün.
 • Olumsuz. (Arapça)
 • Hep olumsuz düşünen, her şeye olumsuz yaklaşan. (Arapça)
 • Sürgüne gönderilmiş. (Arapça)
 • Olumsuz.
 • Olumsuz.

menfi cereyan

 • Olumsuz, yıkıcı akım.

menfi hareket / menfî hareket

 • Yıkmak, yakmak, saptırmak, inkâr etmek vs. gibi olumsuz ve yıkıcı hareket, davranış.

menfi siyaset

 • Olumsuz siyaset; aşırı taraftarlık veya rakipleri yok etmek şeklinde uygulanan siyaset.

menfice / menfîce

 • Olumsuzca.

menfilik / menfîlik

 • Olumsuzluk, negatiflik.

na / nâ / نا

 • Olumsuz yapan ön ek.
 • Olumsuzluk eki. (Farsça)

nefi / nefî

 • Giderici, yok eden, olumsuz yapan.

nefiy

 • Olumsuzluk, yok sayma, sürme, sürgün.

nefy

 • Sürgün etmek. Birisini kendi rızası olmadan, bir yerden başka bir yere nakletmek, sürmek.
 • Gr: Bir şeyin olmadığını ifade eden (olumsuzluk) edatı. Müsbetin zıddı, menfi olan. Bir şeyin yokluğunu veya olmadığını iddia.
 • Olumsuzluk; burada cümleye olumsuzluk mânâsını veren "mâ" edatı kastediliyor.

nefy edatı / nefy edâtı

 • Arabçada "Lâ", Farsçada "Nâ" gibi olumsuzluk bildiren edât.

nehiy / نهى

 • Olumsuzluk. (Arapça)
 • Yasaklama. (Arapça)

nehy / نهى

 • Olumsuzluk. (Arapça)
 • Yasaklama. (Arapça)
 • Nehy etmek: Yasaklamak. (Arapça)

salibe / sâlibe

 • Negatif, olumsuz.

salibe-i külliye / sâlibe-i külliye

 • Olumsuz tümel önerme "Allah hiçbir şeyin hâlıkı değildir." gibi.

şecere-i bakiye / şecere-i bâkiye / شَجَرَۀِ بَاقِيَه

 • Ölümsüz ağaç.

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

seyyiat / seyyiât / سيئات

 • Günahlar. (Arapça)
 • Kötülükler. (Arapça)
 • Olumsuzluklar. (Arapça)

sofestai / sofestâî

 • Şüpheci; herşeyi, hattâ kendisini dahi inkâr eden, olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan daima şüphe içinde kalmayı esas alan bir felsefi zihniyet ve tutum sahibi, septik.
 • Olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan kuşkucu felsefeci.

umumi harpler / umumî harpler

 • Bütün dünyayı olumsuz olarak etkileyen savaşlar; Birinci ve İkinci Dünya Savaşları.

unsurculuk

 • Irkçılık; olumsuz ve zararlı biçimde kullanılan ırkçılık, milliyetçilik.

vücud-u daimi / vücud-u daimî

 • Ölümsüz, devamlı vücut.

yar-ı baki / yâr-ı bâkî / يَارِ بَاقِي

 • Ölümsüz dost.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın