REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te OK kelimesini içeren 135 kelime bulundu...

ayat-ı hırz / âyât-ı hırz

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olan âyet-i kerîmeler.

ahh

 • Öksürmek.

ale's-sevr

 • Öküzün üzerinde.

avam-ı mü'minin / avâm-ı mü'minîn

 • Okuyup yazması, ilim ve irfanı az olan mü'minler.

bahr-i bikeran / bahr-i bîkerân

 • Okyanus misâli uçsuz bucaksız olan deniz.

bahr-i muhit / bahr-i muhît / بَحْرِ مُح۪يطْ

 • Okyanus.
 • Okyanus.

bahr-i umman

 • Okyanus.

bahrimuhit / bahrimuhît

 • Okyanus.

bahriumman

 • Okyanus.

bakar-perest

 • Öküzü mâbut yapan. Öküz ve emsalini put yapıp ona ibâdet eden sapkınlar. Ehl-i dalâlet. (Farsça)

bel

 • Ökçe. Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek kısmı. (Farsça)

berşak

 • Ok atmak.

besus / besûs

 • Okşadıkça süt veren deve.

ca'be

 • Ok torbası, sadak.

cefir

 • Ok koyulan kap, mahfaza.

cevder

 • Öküz. (Farsça)

çube

 • Oklava. (Farsça)

cug

 • Öküz boyunduruğu. (Farsça)

ehl-i kıraat

 • Okuma yazma bilen.

ehl-i kıraat ve erbab-ı kitabet

 • Okuma yazma bilenler.

ehl-i kıraat ve kitabet

 • Okuma-yazma bilen kimseler.

ehl-i mektep

 • Okulda ilim öğrenen ve öğretenler.

ehl-i mektep ve fen

 • Okumuş ve ilim ehli kimseler.

ehza'

 • Ok mahfazası içinde sona kalan ok.

fenn-i kıraat

 • Okuma bilgisi. Okumanın çeşitli usûllerini öğreten ilim dalı.
 • Okuma ilmi.

fenn-i kıraat ve fenn-i kitabet

 • Okuma ve yazma ilmi.

gav / gâv

 • Öküz, sığır, bakara. (Farsça)

gayr-ı melfuz

 • Okunmayan.

gayr-ı melfuze

 • Okunmayan.

hadeng / خدنگ

 • Ok. (Farsça)

han / hân / خوان

 • Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan. (Farsça)
 • Okuyan. (Farsça)

handen

 • Okumak. (Farsça)

hanende / hânende

 • Okuyan, şarkı söyleyen. (Farsça)

hatia / hatîa

 • Ok atan kimselerin, baş parmaklarına geçirdikleri deri.

hırz ayetleri / hırz âyetleri

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olduğu bildirilen âyet-i kerîmeler.

hoşhan

 • Okuyuşu güzel (Farsça)

hüka' / hükâ'

 • Öksürük.

ikra

 • Oku!

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

istiham

 • Ok ile fala bakma.

kağnı

 • Öküz arabası.

kalemsiz

 • Okur yazar olmayan.

kalkale

 • Okurken harfi iki kere seslendirme.

kari / karî

 • Okuyucu.
 • Okuyucu.

kàri

 • Okuyucu.

kari' / kâri' / قارء

 • Okuyucu. (Arapça)

kari'in / kâri'în / قارئين

 • Okuyucular. (Arapça)

kavisname

 • Okçular ve okçuluk hakkında yazılan eser. (Farsça)

kebade-keş

 • Ok atma tâlimi yapan veya ok atmaya hevesli olan. Tâlim yayını çeken. (Farsça)

kebade-keşi / kebade-keşî

 • Ok atmaya hevesli olma, tâlim yayını çekme. (Farsça)

kemankeş / كمانكش

 • Okçu, yay çeken. (Farsça)

kepade-keş

 • Okçuluğa yeni başlıyan. (Farsça)

kıraat / kırâat / قرائت

 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma. (Arapça)
 • Kırâat etmek: Okumak. (Arapça)

kıraaten

 • Okumakla.

kıraet / kırâet

 • Okuma, ibare sökme, düzgün ve sürekli okuma. Kur'ân okuma.

kıraeten

 • Okuyarak, okumak suretiyle.

kıyye / قيه

 • Okka. Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Kıyye-i atika da denir. Şimdiki 1282 gram.
 • Okka; şimdiki 1282 grama denk gelen eski bir ağırlık ölçüsü.
 • Okka,1282 gram ağırlık.
 • Okka. (Arapça)

kıyye-i atika

 • Okka.

lehhan

 • Okurken çok yanlışlık yapan kimse.

li-ecl-it-tahsil

 • Okumak için, tahsil yapmak için.

mahmuz

 • Oksitlenmiş, hamızlanmış.

makru / makrû

 • Okunan.

makru'

 • Okunan. Okunmuş olan.

mekatib / mekâtib / مكاتب

 • Okullar.
 • Okullar. (Arapça)

mekteb / مَكْتَبْ

 • Okul.
 • Okul.

mektep / مكتب

 • Okul.
 • Okul. (Arapça)

mektepli

 • Okullu, öğrenci, talebe.

mektepliler

 • Okullular, eğitimli kesim.

melfuze

 • Okunan.

mihsal

 • Ok yapılan demir.

mirkak

 • Oklava.

mu'kıb

 • Ökçeli ayakkabı.

mubassır / مبصر

 • Okul düzenini sağlayan görevli. (Arapça)

mürazaha

 • Ok ile atışmak.

mütalaa etme / mütalâa etme

 • Okuma, inceleme.

mütaliin / mütaliîn

 • Okuyucular, mütalâa edenler.

müvellidü'l-humuza / müvellidü'l-humûza / مُوَلِّدُ الْحُمُوضَه

 • Oksijen.
 • Oksijen.

müvellidülhumuza / müvellidülhumûza

 • Oksijen.
 • Oksijen.

nafis

 • Okuyup üfüren.

nasl

 • Okun ucundaki sivri demir. okun uçmasına yardım eden kanatlar.
 • Ok demiri.

navek / nâvek / ناوک

 • Ok. (Farsça)
 • Ok. (Farsça)

navek-endaz

 • Okçu. Ok atıcı. (Farsça)

nazl

 • Ok atmak.

nebbal

 • Ok yapıp satan kimse. Okçu.

nebiy-yi ümmi / nebiy-yi ümmî

 • Okuma ve yazma bilmeyen peygamber; yani beşerî ilimleri tahsil etmemiş ve ilmi İlâhî olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i ümmi / nebiyy-i ümmî

 • Okuma-yazması olmayan peygamber.

nebl

 • Ok. Ok hazırlamak.

neşabet

 • Okçuluk san'atı.

neşşab

 • Okçu, ot atan.

neşşabe

 • Ok yapıcılık, ok yapma sanatı.

nevager

 • Okuyucu, hânende. (Farsça)

nevaz / nevâz / نواز

 • Okşayıcı, taltif edici, iyi edici. (Farsça)
 • Okşayıcı, hoş ses.
 • Okşayan. (Farsça)

nevazende

 • Okşayan, okşayıcı. (Farsça)

nevaziş / nevâziş / نوازش

 • Okşayış.
 • Okşama. (Farsça)
 • Nevâziş eylemek: Okşamak. (Farsça)

nüvaz

 • Okşayıcı.

okıyye

 • Okka; eskiden kullanılan 1282 gr.'lık bir ağırlık birimi, dört yüz dirhem.

peykan

 • Okun ucundaki sivri demir.

reyş

 • Ok yeleklemek.

rimayet

 • Ok, gülle, kurşun gibi şeyleri atmada mâhir olma. Atıcılık.

sadak

 • Okları koymağa mahsus torba veya kutu şeklindeki kılıfın adıdır. Boyuna asılan bu âlete "tirkeş" veya "tirdan" da denilirdi.

secde ayetleri / secde âyetleri

 • Okunduklarında veya işitildiğinde secde yapılan, Kur'ân-ı kerîmdeki on dört secde âyet-i kerîmesi. Bunlar: A'râf: 206, Ra'd: 15, Nahl: 50, İsrâ: 109, Meryem: 58, Hac: 18, Furkân: 60, Neml: 25, Secde: 15, Sa'd: 24, Fussilet: 37, Necm: 62, İnşikâk: 21, Alak: 19. âyet-i kerîmeleridir.

sehm

 • Ok, hisse, pay, nasib, kısım, hazine geliri, korku, dehşet.

şevbec

 • Oklava.

sevr / ثَوْرْ

 • Öküz, boğa; Boğa burcu.
 • Öküz, boğa burcu.
 • Öküz.

sevr ve hut / sevr ve hût

 • Öküz ve balık.

siham / sihâm

 • Oklar.

sömestr

 • Okullarda bir ders yılının ayrıldığı iki dönemin herbiri. (Fransızca)

sual

 • Öksürük.

süal

 • Öksürük.

sürfe / سرفه

 • Öksürük. (Farsça)
 • Öksürük. (Farsça)

tahsilli

 • Okumuş, ilim sahibi.

tangüb

 • Ok yapımında kullanılan sağlam bir ağaç cinsi.

tedarüs

 • Okuma, yazma.

tedris

 • Okutmak. Öğretmek. Ders vermek.

tekrar-ı tilavet / tekrar-ı tilâvet

 • Okumanın tekrarı.

temren

 • Okların ucuna demir veya sarıdan takılan parçaya verilen addır. Menzil oklarına maden yerine kemik takılır ve ona da "soya" adı verilirdi. Temren ile soyanın takılışında fark vardı. Temren oka; ok ise soyaya takılırdı.

terami

 • Oklaşmak, karşılıklı olarak ok atışmak.

terkeş / تركش

 • Ok mahfazası, ok kuburu, sadak. (Farsça)
 • Okluk, sadak. (Farsça)

teshil

 • Öksürtme.

tilavet / tilâvet / تلاوت

 • Okumak. Takib etmek, arkasına düşmek.
 • Okuma.
 • Okuma.
 • Okuma.

tir

 • Ok. (Farsça)

tirdan / tîrdân / تيردان

 • Ok mahfazası, sadak. (Farsça)
 • Okluk, sadak. (Farsça)

tirendaz / tîrendâz / تيرانداز

 • Ok atan, okçu. (Farsça)
 • Okçu. (Farsça)

tirkeş / tîrkeş / تيركش

 • Okluk, ok kabı, sadak. (Farsça)
 • Okluk, sadak. (Farsça)

umman / ummân / عمان

 • Okyanus. (Arapça)

ümmi / ümmî / امي / اُمّ۪ي

 • Okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş.
 • Okuma yazma bilmeyen.
 • Okuma-yazması olmayan.
 • Okur yazar olmayan.

ümmilik / ümmîlik

 • Okuma-yazma bilmeme, tahsil görmemişlik.

ümmiyet

 • Okuma yazma bilmeme.

üşgur

 • Oklu kirpi. (Farsça)

vakiyye / وقيه

 • Okka. (Arapça)

vakkas

 • Okçu. İyi muharebe eden. Savaşçı.

vakt-i kıraat

 • Okuma zamanı.

vavik

 • Okun nişana dokunmayıp yanına düşmesi hâli.

zahiri ilimler / zâhirî ilimler

 • Okuyarak, çalışarak ve araştırarak elde edilen, öğrenilen ilimler. Kelâm, tefsîr, fıkıh gibi din bilgileriyle; mantık, matematik, fizik, kimyâ, biyoloji, geometri gibi fen bilgileri.

zellet-ül kari'

 • Okuyanın yanılması. Namaz içinde, kırâat esnasındaki yapılan yanlışlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın