LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Nu kelimesini içeren 236 kelime bulundu...

ahz-ı envar / ahz-ı envâr

 • Nurları alma, kabul etme.

akabe biatı

 • Nübüvvetin 11. senesinde Mekke'nin haricindeki Akabe denilen yerde Medine ahalisinden bir cemaatın, Hz. Peygamber'le (A.S.M.) gürüşüp konuşarak İslâm'ı kabul ve tasdik ettikleri biat hâdisesi.

aks-i nur / aks-i nûr / عَقْسِ نُورْ

 • Nurun yansıması.
 • Nurun yansıması.

alem-i latif / âlem-i lâtif

 • Nurlu ve şeffaf olan âhiret âlemi.

alem-i nur / âlem-i nur

 • Nur âlemi, aydınlık olan âlem, âhiret.

amud-u nurani / amud-u nuranî / amud-u nurânî / amûd-u nuranî

 • Nurdan sütun, nurlu sütun.
 • Nurlu sütun.
 • Nurlu, parlak sütun, nurlu direk.

arif-i münevver / ârif-i münevver

 • Nurlanmış ve mesleğinin mütehassısı olmuş ve aklı ile beraber kalbi de nurlanmış âlim. Arif-i Billâh.

asar-ı nuraniye / âsâr-ı nuraniye

 • Nurlu, parlak eserler.

asar-ı pür-envar / âsâr-ı pür-envâr

 • Nurlarla dolu eserler.

asl-ı nur

 • Nurun aslı, temeli.

asr-ı nur

 • Nurlu asır.

ayatü'n-nur / âyâtü'n-nur

 • Nur âyetleri; Cenâb-ı Hakkın Nûr isminin tecellileri ve mü'minlerin durumlarından bahseden Nur Sûresinin 35, 36, 37 ve 38. âyetleri.

ayet-i nur / âyet-i nur

 • Nur âyeti; Nur Sûresinin 35. âyeti.

ayet-i pür-envar / âyet-i pür-envâr

 • Nurlarla dolu âyet.

ayetü'n-nur / âyetü'n-nur / âyetü'n-nûr

 • Nur Sûresinin 35. âyeti.
 • Nur âyeti, Nur Sûresinin 35. âyeti.

azamet-i envar / azamet-i envâr

 • Nurların büyüklüğü.

barla

 • Nur Risalelerinin yazıldığı belde.

burak / بُرَاقْ

 • Nurâni bir binek.

burhan-ı münevver

 • Nurlanmış güçlü delil.

burhan-ı neyyir / burhân-ı neyyir / بُرْهَانِ نَيِّرْ

 • Nurlu delil.

burhan-ı nur-efşan / burhân-ı nûr-efşân / بُرْهَانِ نُورْ اَفْشَانْ

 • Nur saçan delil.

burhan-ı nurefşan / burhan-ı nurefşân

 • Nur saçan delil.

cadde-i nurani / cadde-i nuranî

 • Nurlu cadde.

cadde-i nuraniye

 • Nurlu, aydınlık cadde.

cailu'n-nur / câilu'n-nûr

 • Nûr'un yaratıcısı.

cebel-i nur / cebel-i nûr

 • Nûr dağı. Mekke-i mükerreme yakınında Peygamber efendimize ilk vahyin geldiği mübârek dağ. Hirâ, Hirâ Nûr dağı da denir.

cemaat-i nuraniye

 • Nurlu, nurânî cemaat.

cemiyet-i nuraniye

 • Nurlu cemiyet, nurânî topluluk.

cevher-i nurani / cevher-i nuranî

 • Nurlu cevher, öz.

cism-i nurani / cism-i nuranî

 • Nuranî cisim sahibi.

cümle-i nuriye

 • Nurlu cümle, nurdan söz eden cümle.

daire-i nurani / daire-i nuranî

 • Nurlu daire.

daire-i tenvir

 • Nurlandırma dairesi, aydınlatma alanı.

daire-i tenviriye

 • Nurlandırma dairesi, alanı.

deha-yı nurani / dehâ-yı nuranî

 • Nûranî, nurlu bir dâhî.

derya-yı nurani / derya-yı nurânî

 • Nurlu deniz.

dirahş

 • Nur, ziya, parıltı, parlama, ışık. (Farsça)

ecsam-ı nurani / ecsâm-ı nuranî

 • Nurlu cisimler.

ecsam-ı nuraniye / ecsam-ı nurâniye

 • Nurlu cisimler.

efkar-ı nuriye / efkâr-ı nuriye

 • Nurlu, aydın fikirler, düşünceler.

ehl-i nur

 • Nura doğru koşanlar.

emşac

 • Nutfe, dağınık.

enhar-ı nur / enhâr-ı nur

 • Nur ırmakları.

enmuzec / enmûzec

 • Nümune, misâl, örnek.
 • Nümune, örnek, model.

envar / envâr / انوار / اَنْوَارْ

 • Nurlar, aydınlıklar.
 • Nurlar.
 • Nurlar.
 • Nurlar.

envar-ı bahr-i muhit / envâr-ı bahr-i muhît

 • Nur okyanusu, denizi.

ervah-ı neyyire / ervâh-ı neyyire / اَرْوَاحِ نَيِّرَه

 • Nûrlu ruhlar (peygamberler).

ervah-ı neyyire ashabı / ervâh-ı neyyire ashâbı

 • Nurlu ruh sahipleri; manevî âlemlerdeki nurlara ulaşan büyük zâtlar.

eser-i nurani / eser-i nuranî

 • Nurlu, parlak eser.

eser-i pürnur

 • Nurla dolu eser.

esma-i kudsiye-i nuraniye / esmâ-i kudsiye-i nuraniye

 • Nurlu mukaddes isimler.

esma-i nuriye / esmâ-i nuriye

 • Nurlu isimler; Allah'ın isimleri.

fihriste-i nurani / fîhriste-i nûranî

 • Nurlu fihrist.

fihriste-i nuraniye

 • Nurlu fihriste.

fıkra-i manidar / fıkra-i mânidar

 • Nükteli, ince ve derin anlamlı kısa yazı.

füraga

 • Nutfe, meni.

füsus

 • Nükte, maskaralık.

hakikat-i nuraniye

 • Nurlu, parlak gerçek.

hakimiyet-i nuraniye

 • Nurlu hakimiyet, egemenlik.

halka-i envar

 • Nurlar halkası.

harita-i nuraniye / harita-i nurâniye

 • Nurlu harita.

hayt-ı nurani / hayt-ı nuranî

 • Nurlu bağlantı. Nurâni râbıta.

hazain-i nur / hazâin-i nur

 • Nur hazineleri.

hazine-i nur

 • Nur hazinesi.

hediye-i nuraniye

 • Nurlu, parlak hediye.

hediye-i nuriye

 • Nurun hediyesi; nurlu hediye.

hidemat-ı nuriye / hidemât-ı nuriye

 • Nur hizmetleri.

hurdedan

 • Nükteleri ve incelikleri anlayan, bilen. (Farsça)

hurdedani / hurdedanî

 • Nükte ve inceliği anlıyan, dikkatli kimse. (Farsça)

hüsn-ü nur

 • Nurdaki güzellik.

hutut-u nuraniye

 • Nurlu hatlar, çizgiler.

ıdhiyan

 • Nurlu, ruşen, parlak.

ifaza-i nur / ifâza-i nur

 • Nurla feyizlendirme ve nimetlendirme.

ifaza-i nurani / ifaza-i nuranî

 • Nurlu, parlak feyizlendirme.

ifaze-i nur

 • Nur saçma, aydınlatma.

iksir-i nurani / iksîr-i nurani / اِكْس۪يرِ نُورَان۪ي

 • Nurlu tesîrli ilaç.

intak

 • Nutka getirmek, söyleme yeteneği olmayanı söyletmek.

irad-ı nutk

 • Nutuk iradetme. Nutuk söyleme.

iş'al etmek / iş'âl etmek

 • Nurlandırmak, ışıklandırmak.

istimdad-ı nur

 • Nur isteme.

istinsah / istinsâh / اِسْتِنْسَاخْ

 • Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopye etme.
 • Nüsha çoğaltma.

kàfile-i nuraniye

 • Nurlu topluluk.

kamer-i münir / kamer-i münîr

 • Nurlandıran ve aydınlatan ay.

kandil-i nurani / kandil-i nurânî

 • Nurlu kandil, parlak lamba.

katre-i nur

 • Nur damlası.

kavm-i mahsur

 • Nüfusu yüz kişiden az olan köy halkı.

kesafet-i nüfus

 • Nüfus çokluğu, nüfus yoğunluğu, nüfus kalabalığı.

kitab-ı münir

 • Nurlu kitap, Kur'ân-ı Kerim.

kudret-i nuraniye-i ezeliye / kudret-i nurâniye-i ezeliye

 • Nuranî ve ezelî olan kudret.

küll-ü nurani / küll-ü nuranî

 • Nurlu bir küll, bütün varlıklarla ilgisi olan bir kapsamlılık.

kulub-u nuraniye aktabı / kulûb-u nuraniye aktâbı

 • Nuranî kalp sahiplerinin kutupları, en önde gelenleri—velilerin ileri gelenleri gibi.

kurb-i nübüvvet

 • Nübüvvet (peygamberlik) yoluna âit yakınlık.

lami-ün nur / lâmi-ün nur

 • Nur saçarak parlıyan.

levn-i nurani / levn-i nurânî

 • Nurlu ve parlak renk.

leyl-i münevver / لَيْلِ مُنَوَّرْ

 • Nurlu gece.

leyle-i akabe

 • Nübüvvetin 11. yılında Mekke dışında Akabe denilen yerde Medine halkından bir topluluğun Hz. Muhammed (s.a.v.) ile konuşup İslâm'ı kabul ettikleri gece.

maden-i envar / maden-i envâr

 • Nurların kaynağı.

maden-i nur / mâden-i nur

 • Nur madeni, kaynağı.

makes-i nurani / mâkes-i nurânî

 • Nurlu ayna, nurun, ışığın yansıdığı yer.

maşrık-ı nur

 • Nurun doğuşu; parlak nuru.

meclis-i münevver / مَجْلِسِ مُنَوَّرْ

 • Nurlu meclis.
 • Nûrlanmış meclis.

meclis-i nurani / meclis-i nurânî

 • Nurânî meclis, nurlu topluluk.

medar-ı envar / medar-ı envâr

 • Nurlanma kaynağı.

medar-ı tenevvür / medâr-ı tenevvür / مَدَارِ تَنَوُّرْ

 • Nûrlanma sebebi.

medine-i medeniyet-i münevvere

 • Nurlu medeniyet şehri olan Medine.

medine-i münevvere

 • Nurlu ve medenî olan Medine şehri.
 • Nurlu, nurlanmış şehir.

medrese-i nurani / medrese-i nuranî

 • Nur saçan medrese, okul.

medrese-i nuraniye

 • Nur saçan medrese, okul.

mehpeyker

 • Nurlu, ay yüzlü. Yüzü ay gibi parlak ve güzel olan.

melek

 • Nurdan yaratılmış masum varlık.
 • Nurdan yaratılmış varlık.

menabiü'l-envar / menâbiü'l-envâr

 • Nurların fışkırdığı kaynaklar.

menar-ı neyyir

 • Nur saçan ve çevresini aydınlatan lâmba.

menasik / menâsik

 • Nüsükler. Hacda belli yerlerde ve belli zamanlarda yapılan belli ibâdetler, vazifeler. Nüsük kelimesinin çoğuludur.

menba-ı envar

 • Nur, ışık kaynağı.

menba-ı nur

 • Nur kaynağı.

menbaü'l-envar / menbâü'l-envâr

 • Nurların kaynağı.

menfez / منفذ

 • Nüfuz edecek delik, pencere. Delik. Ağız. Yarık. Girilecek yer.
 • Nüfuz etme yeri, delik, yarık, giriş veya çıkış yolu. (Arapça)

mesele-i nuraniye / mesele-i nurâniye

 • Nurlu mesele

meşher-i nurani / meşher-i nuranî

 • Nurlu sergi.

meslek-i nurani / meslek-i nuranî

 • Nurlu meslek, metod.

meşrık-ı nur

 • Nurun kaynağı. Nurun geldiği cihet.

meyve-i münevver

 • Nurlu meyve.

mirac-ı münevver

 • Nurlu yükseliş.

misbah-ı nevvar

 • Nurlu kandil.

mısra-ı manidar / mısra-ı mânidâr

 • Nükteli, ince anlamlı mısra.

müfsir

 • Nur ve ziya veren. Işıklandıran.

müjde-i nuriye

 • Nur müjdesi, nurlu müjde.

münevver / مُنَوَّرْ

 • Nurlanmış, aydın.
 • Nûrlandırılmış.

münevveriyet

 • Nurlu oluş, münevverlik. Aydınlık.

münevvir / مُنَوِّرْ

 • Nurlandıran.
 • Nûrlandıran.

münir / münîr

 • Nurlandıran, nur veren, ziya veren, ışık veren, parlak.
 • Nurlandıran.

musahhar-ı pürnur

 • Nurlu, nur saçan hizmetkâr.

müteneffiz

 • Nüfuz sahibi, sözü geçer olan. İtibarı cari bulunan.

mütenevvir

 • Nurlanan, parlayan.
 • Nurlanan.

muzafferiyet-i nuriye

 • Nur hizmetiyle elde edilen zafer.

müzun

 • Nurlu, ruşen olmak.

nadire-senc

 • Nükteli konuşan, güzel fıkralar anlatan, zarif kimse. (Farsça)

nafiz / nâfiz

 • Nüfuz eden, içe işleyen.

name-i nur

 • Nurun mektubu. Saadet verici mânâlar yazılı kâğıt.

nasir

 • Nusret eden, zafer veren. Yardımcı. Muin.

nazil / nâzil

 • Nüzul eden, inen.

neşr-i envar / neşr-i envâr / نَشْرِ اَنْوَارْ

 • Nurları yayma.
 • Nûrları yayma.

neşr-i nur

 • Nurun yayılması.

nevvar

 • Nurlu, aydın. Aydınlık.
 • Nurlu, aydınlık.

neyyir

 • Nurlu, parlak.

neyyirat / neyyirât

 • Nurlular.
 • Nurlu hakikatler.

nikat / nikât

 • Nükteler, incelikler.

niran / nîran

 • Nurlar, ateşler.

nuh

 • Nuh (a.s.).

nükat / nükât

 • Nükteler; ince mânâlar.

nüket

 • Nükteler, ince mânâlar.

nükte-amiz / nükte-âmiz

 • Nükte karıştıran. (Farsça)

nüktedan / nüktedân

 • Nükte bilen. İnce ve zarif kimse. (Farsça)

nüktedani / nüktedânî

 • Nüktecilik, nüktedanlık.

nüktedar / nüktedâr

 • Nükteli söz söyleyen. Nükteli konuşan. (Farsça)

nüktegu

 • Nükteli konuşan, nükteli söz söyleyen. (Farsça)

nükteguyi / nükteguyî

 • Nükteli konuşma. Nükteli söz söyleme. (Farsça)

nüktepira

 • Nükteye süs veren. (Farsça)

nüktever

 • Nükteyi anlamakta mâhir olan, nükte bilen. (Farsça)

nümunegah / nümunegâh

 • Nümunelerin bulunduğu yer.

nur cemal / nur cemâl

 • Nur gibi etrafı aydınlatan güzellik.

nur'ani / nur'ânî

 • Nurlu, parlak.

nur-efşan

 • Nur saçan.

nur-feşan

 • Nur saçan.

nur-ul envar / nur-ul envâr

 • Nurların nuru.

nuran

 • Nurlu, parlak.

nurani / nuranî / nurânî / nûrânî / نورانى

 • Nurlu, ışıklı, nura yakışır, parlak, münevver.
 • Nurlu, ışıklı.
 • Nurlu, aydınlık.
 • Nurlu, parlak.
 • Nûrlu, ışıklı, parlak, münevver.
 • Nurlu, ışıklı. (Arapça)

nurani alem / nuranî âlem

 • Nurlu, aydınlık âlem.

nuranilik / nuranîlik

 • Nurluluk, parlaklık.

nuraniyat

 • Nurdan varlıklar.

nuraniyet / nurâniyet

 • Nur özelliği, parlaklık.
 • Nurluluk, aydınlık.

nuraniyetli

 • Nurlu, aydınlık.

nuraniyyet

 • Nurlu olanın hali, parlaklık, nurluluk.

nurefşan / nurefşân / نُورْاَفْشَانْ

 • Nur saçan.
 • Nur saçan.
 • Nur saçan.

nuristan / nuristân

 • Nur ülkesi.
 • Nur ülkesi, cennet.

nurpaş

 • Nur saçan, nur saçıcı. (Farsça)

nursi / nursî

 • Nurslu

nurtal'at

 • Nur yüzlü.

nuru'l-envar / nûru'l-envâr / نُورُ اْلاَنْوَارْ

 • Nurların nuru, sonsuz nur sahibi olan Allah.
 • Nûrların nûru (Allah).

nuru'n-nur

 • Nurun nuru.

nurulenvar

 • Nurlara nur veren Allah.

nurun ala nur / nurun alâ nur / nûrun alâ nur / nûrun alâ nûr / نُورٌ عَلٰي نُورْ

 • Nur üstüne nur; çok iyi.
 • Nur üstüne nur, güzelden de güzel, iyiden de iyi.
 • Nur üstüne nur, iyiden de iyi.
 • Nûr üstüne nûr.

nurunalanur / nurunâlânur

 • Nur üstüne nur.

nüsah / نسخ

 • Nüshalar, sahifeler, yazılı şeyler.
 • Nüshalar, sayfalar.
 • Nüshalar. (Arapça)

nutuk-han

 • Nutuk okuyan.

nüvat

 • Nüveler, çekirdekler.

rabıta-i nuraniye

 • Nurlu bağlantılar.

rahmet-i nurani / rahmet-i nuranî

 • Nurlu rahmet.

resail-ün nur

 • Nur Risaleleri.

ruh-u münevver

 • Nurlu ruh, nurlanmış ruh.

safha-i nurani / safha-i nuranî

 • Nuranî sayfa, nurlu sayfa.

sahibü'n-nur ve'l-azm ve'l-irade ve'l-irşad

 • Nurun, azmin, iradenin ve doğrulara ulaştırıcı irşadın sahibi.

sahibünnur / sâhibünnur

 • Nur sahibi

sahife-i nurani / sahife-i nuranî

 • Nurlu sayfa.

sahife-i nuraniye

 • Nurlu sayfa.

şahika-i nur / şâhika-i nur

 • Nur'un zirvesi.

sakif

 • Nüfuz eden, sözünü dinletip geçiren.

sam / sâm

 • Nûh aleyhisselâmın üç oğlundan büyüğü.

şecere-i nurani / şecere-i nurânî

 • Nurlu, parlak ağaç.

şecere-i nuraniye

 • Nurlu ağaç.

sefine-i nuh / sefîne-i nûh

 • Nuh'un gemisi.
 • Nûh'un (aleyhisselâm) tûfân sırasında bindiği gemisi.

şems-i münir / şems-i münîr

 • Nurlu, parlak güneş.

silsile-i nur

 • Nur zinciri.

silsile-i nurani / silsile-i nurânî

 • Nurlu halka, zincir.

silsile-i nuraniye

 • Nurlu bağ, nesil.

sirac-ı münevver

 • Nurlu lamba.

tarik-i hadid-i beyza / tarik-i hadid-i beyzâ

 • Nurlu ve parlak demir yolu.

tarik-i nur / tarîk-i nur

 • Nur yolu.

tecelliyat-ı nuriye / tecellîyât-ı nuriye

 • Nurlu tecellîler; parlak yansımalar.

tefsir-i nurani / tefsir-i nuranî

 • Nurlu tefsir.

tenevvür / تنور

 • Nurlanma, parlama.
 • Nurlanma.

tenevvür etmek

 • Nurlanmak, aydınlanmak.

tenvir / تنوير

 • Nurlandırma, aydınlatma.
 • Nurlandırma.

tenvirat / tenvirât

 • Nurlandırmalar.

teşkilat-ı nuraniye ve mühimme / teşkilât-ı nuraniye ve mühimme

 • Nurlu ve önemli oluşum.

timsal / timsâl / تِمْثَالْ

 • Nümune.

timsal-i münevver

 • Nurlu örnek.

timsal-i nurani / timsal-i nurâni / timsâl-i nûrânî

 • Nurlu ve aydınlık görüntü, yansıma.
 • Nurlu heykel.

tipik

 • Nümune, örnek olarak. Benzer. (Türkçe)

tullab-ı nur

 • Nur talebeleri, Kur'an şakirtleri.

ukul-ü münevvere

 • Nurlu akıllar, aydınlanmış akıl sahipleri.

ukul-ü münevvere erbabı

 • Nurlu akıllar, aydınlanmış akıl sahipleri.

ukul-ü nuraniye erbabı

 • Nuranî akıl sahipleri; akıl yoluyla manevî hakikatlerin nuruna ulaşan kişiler.

unsur-u nur

 • Nur unsuru.

vasıta-i nurani / vasıta-i nuranî

 • Nurlu, parlak vasıta.

vaziyet-i nurani / vaziyet-i nuranî

 • Nurlu vaziyet, hâl, durum.

vesile-i nuraniye

 • Nurlu vesile, aydınlık araç.

virdü'l-ekber-i nuriye

 • Nur'un büyük virdi, duası; Yirmi Dokuzuncu Lem'a.

vücud-u münevver

 • Nurlanmış varlık; kendisiyle Rabbi arasında bağ kuran varlık.

vücud-u nurani / vücud-u nûrânî

 • Nurlu varlık.

yed-i beyza / yed-i beyzâ / يَدْ بَيْضَا

 • Nûrlu el.

yegus

 • Nuh Aleyhisselâm'ın kavmine ait bir put.

yeuk

 • Nuh Aleyhisselâm'ın kavminin putlarından bir putun ismi.

zat-ı nurani / zât-ı nuranî / zât-ı nûrânî

 • Nurlu zât.
 • Nurânî, nurlu Zât; Hz. Muhammed (a.s.m.).

zat-ı nuriyeleriniz / zât-ı nuriyeleriniz

 • Nurlu zâtınız.

zerre-i nur

 • Nur zerresi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın