LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Nis kelimesini içeren 31 kelime bulundu...

alem / عَلَمْ

 • Nişan, minare tepesindeki hilal.

amaç-gah / âmâç-gâh

 • Nişan atılan yer, nişan yeri. Hedef mahalli. (Farsça)

amacgah / âmâcgâh / آماجگاه

 • Nişan alınan yer. (Farsça)

ben

 • Nişan.

berat / berât

 • Nişân. Rütbe. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kâğıt.
 • Nişan, ayrıcalık fermanı.

bi-n-nisbe

 • Nisbetle, bir dereceye kadar.

dest-suze

 • Nişanlı kız. (Farsça)

eşrat

 • Nişanlar. Alâmetler. şartlar.

firuze

 • Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve kıymetli bir taş.

hakaik-ı nisbiye

 • Nisbete, ölçüye göre olan hakikatlar.

i'tibari / i'tibârî / اِعْتِبَار۪ي

 • Nisbi, göreceli.

izafi / izâfî

 • Nisbî, göreceli.

ma-i nisan / mâ-i nisan

 • Nisan yağmuru.

mensub / mensûb / منصوب

 • Nispet edilen, ait, bağlı. (Arapça)

mibzag

 • Nişter, kan alacak âlet.

nak

 • Nisbet edatı olarak kelimelere eklenir, sıfat meydana getirilir. Meselâ: Gam-nâk : Gamlı, kederli. (Farsça)

nakır

 • Nişana isabet eden ok.

nazaran / نَظَرًا

 • Nisbetle.

neşa

 • Nişasta.

neşastec

 • Nişasta.

nişa

 • Nişasta. (Farsça)

nişangah / nişangâh / نشانگاه

 • Nişan tahtası. (Farsça)

nisbeten

 • Nisbetle, oranla, göre.
 • Nisbetle, kıyaslanarak. Öncekine göre. Bir dereceye kadar. Şöyle böyle.

niseb / نِسَبْ

 • Nisbetler, oranlar, ölçüler.
 • Nisbetler, kıyaslamalar ve ölçüler.
 • Nisbetler, bağlar, alakalar.

nisvi / nisvî

 • Nisa taifesine mensub. Kadınlarla alâkalı.

nizal

 • Nişan, işaret, alâmet.

nuşadur

 • Nişadır. (Farsça)

sefsefe

 • Nişasta, un gibi şeyleri eleme.

simya

 • Nişan, işâret, alâmet.

sure-i nisa / sûre-i nisâ

 • Nisâ Sûresi; Kur'ân-ı Kerimin 4. sûresi.

teznim

 • Nişan ettirmek, işaretlendirmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın