LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Nesne ifadesini içeren 585 kelime bulundu...

a'kas

 • Boynuzu kulağı ardında bitmiş veya boynuzu kulağı ardına gelmiş nesne.

abey-seran

 • Fesliğen.
 • Şiddetli emir.
 • Şer ve mekruh nesne.
 • Bir dikenli ağaç.

abl

 • Kalın, büyük nesne.
 • Bükmek.

abla'

 • Ak nesne.
 • Beyaz taş.

aclez

 • Kavi, sağlam nesne.

acür

 • Yoğunluk, semizlik, besililik.
 • Yoğun.
 • Her nesnenin hacmi ve cüssesi olmak.

acüz

 • (Çoğulu: Acâz) her nesnenin dibi, kökü ve sonu.
 • Yay kabzası.

acze

 • (Çoğulu: Acâyiz) Her nesnenin sonu.
 • Kadın dübürü.

afaki / âfâkî / آفاقى

 • Nesnel. (Arapça)
 • Şuradan buradan konuşma. (Arapça)

ahid

 • Seninle muâhede eden.
 • Ahdolunmuş nesne.

ahva

 • (Çoğulu: Huvve) Kararmış nesne.

ahveri / ahverî

 • Yumuşak, beyaz nesne.

akheb

 • Rengi bozrak olan ak nesne.

akzer

 • Necis ve murdar nesne.

alak

 • Kan. Kızıl veya koyu ve uyuşuk kan.
 • Yapışkan veya ilişken nesne.
 • Hayvanat.
 • Bir işe mülâzemet eylemek.
 • Husumet-i lâzime veya muhabbet-i lâzime. Aşk ve muhabbet eylemek. Bir işe başlayıp o işe devamlı olmak.
 • Bir şeye ilişip tutulmak.
 • Yapışkan, ba

alenda

 • (Çoğulu: Alânid) Çok sağlam nesne.

alendat

 • Katı, sağlam nesne.

alenked

 • Çok sağlam nesne.

ales

 • Bir cins buğday ki bir kabuk içinde iki tane olur.
 • Buğday arasında biten çavdar ve mercimek.
 • Büyük kene.
 • Bir nevi karınca.
 • Katı, sağlam nesne.

alic / âlic

 • İki hörgüçlü büyük deve. Yumuşak nesne.
 • Kırda bir kumlu yer.
 • Alcân dedikleri otu yiyen deve.

altays

 • Düz, berrak, kaypak nesne.

amare

 • (Çoğulu: İmâr) Fes gibi başa giyilen nesne.

amellet

 • Sağlam, muhkem, katı nesne.

ameysel

 • Arslan.
 • Şişman, büyük deve.
 • Kaftanını yere sürüyerek gezen tembel kimse.
 • Uzun kuyruklu geyik.
 • Enli nesne.
 • Kerim, şerif nesne.

anabil / anâbil

 • Kaba nesne.

ancec

 • (Çoğulu: Anâcic) Büyük nesne.
 • Fesliğen adı verilen çiçek.

anik

 • Çok nesne.
 • Devenin ancak dizini çekip yürüyebildiği kumlu yer.

anke

 • Sağlam olan nesne.
 • Ahmak.

ankur

 • Her nesnenin aslı.

aren

 • Davar ayağında olan kuru kemre.
 • Yarık.
 • Bir nesne yumuşak olmak.

artel

 • Yoğun, büyük nesne.

asaib

 • Cemaatler, tayfalar.
 • Başa sarılan sargılar, nesneler.

aşen

 • Her nesnenin aslı ve kökü.
 • Sözü kendi kanaatine göre söylemek.

aşenzer

 • Katı, sağlam nesne.

aşevzen

 • Galiz, katı nesne.

asib

 • Dolmuş bağırsak.
 • Katı nesne, şedid.
 • Şiddetli sıcak, çok sıcaklık.
 • Talihsizlik.

asra'

 • Zor olan şey. Güç nesne.
 • Kanatlarının uçlarında beyazlıklar olan tavşancıl kuşu.

ass

 • Her nesnenin aslı, her şeyin esası.

atik

 • Sâfi nesne, saf olan şey.

avhak

 • Uzun nesne.
 • Kara karga.
 • Büyük kara deve.

avihte

 • Asılmış şey, asılı nesne. (Farsça)

ayhem

 • Katı, sağlam nesne.

aylem

 • (Çoğulu: Ayâlim) Yumuşak nesne.
 • Suyu çok olan kuyu.

azrec

 • Seri, hafif nesne. Vâhid, tek.

başure / bâşûre

 • (Çoğulu: Bevâşir) Yeni yetişmiş, turfanda olan nesne.

bedihiyat-ı hissi / bedihiyat-ı hissî

 • Hislerle açık bir şekilde idrak edilen nesneler, olaylar.

behm

 • Çok siyah olan şey. Rengi başka renkle karışık olmayan nesne.

bela / belâ

 • (c.: Belâyâ) Afet. Sıkıntı. Tasa, kaygı. Musibet. Mücazat. İmtihan. Dâhiye.
 • Yaramaz nesne.

belkaa

 • Şam vilâyetinde bir yerin adı.
 • Kara ile ak alaca nesne.
 • Parlak nesne.

benk

 • Her nesnenin aslı.

berhun / berhûn

 • Çember, daire, ortası boş olan yuvarlak nesne. (Farsça)
 • Hisar, varoş, duvar veya bostan kenarlarına ve tarla aralarına çalıçırpı ve diken ile yapılan çit. (Farsça)
 • Küçük ev, oda, hücre. (Farsça)

berik

 • Yıldırayıcı, çok parlak nesne. (Mübâlağası: Berrak)
 • Parıltı, ışık, ziya.

besbese

 • Bir nesneyi yaş etmek, bir şeyi ıslatmak.
 • Çok çabuk yürüme. Hızlı yürüme.

besit

 • (Çoğulu: Besâit) Döşenmiş nesne, yer yüzü.
 • Yalnız tek.
 • Geniş yer.

beydak

 • Piyade dedikleri nesne. (Satranç âletlerindendir.)

bıhrit

 • Mücerred ve hâlis nesne.

binc

 • Her nesnenin aslı ve kökü.

bitke

 • Kesinti.
 • Kesilen bir nesnenin ufak parçaları, cüz'leri.

bü'bü'

 • Her nesnenin aslı.
 • İzzet, kerem.
 • Zeyrek akıllı, zarif kişi.
 • Hâkim, seyyid.
 • Gözbebeği.
 • Mc: Çok kıymetli ve değerli olan şey.

bülga

 • Maaşa yetecek nesne.

büniyye

 • (Çoğulu: Büniyyat) Her nesnenin aslı ve yaratılması, fıtrat.
 • Sazan balığı.
 • Meçhul yol.

büz

 • Harap yer.
 • Fâsid nesne.
 • Helâk.

ca'z

 • Yoğun, kalın nesne.

ced'a

 • Kestikten sonra geri kalan nesne.
 • Hapsetmek.

celis

 • Galiz, kaba nesne. Büyük ve sağlam olan şey.

cem'are

 • Galiz, kaba nesne. Yüksek taşlar.
 • Kabile ismi.
 • Küçük kuş.

cemaet

 • Her nesnenin şahsı ve cüssesi.

ceşib

 • Kaba ve galiz nesne.

cesl

 • Kıllı kimse.
 • Çok nesne, kesir.

ceşş

 • Dövmek.
 • Kırmak.
 • Vurmak, darp.
 • Bir nesneyi pâk etmek, temizlemek.

cevs

 • Kaba, büyük nesne.

cevz

 • (Çoğulu: Ecvâz-Cevzât) Ceviz.
 • Her nesnenin ortası.

cez'a

 • Az nesne.

cezm

 • Her nesnenin aslı.
 • Ağacın kökü.
 • Kesmek, kat'.

cilahik

 • Eskiden kemankere ile ve şimdi de tüfek ile atılan yuvarlak nesne.

cilf

 • Boş küp.
 • Kırılmış, ufanmış köpek esfeli. Arı kovanı.
 • Kuru ekmek parçası. Kuru ekmek kenarı.
 • Yüzülüp karnı çıkmış ve başı ile ayağı kesilmiş koyun.
 • Her nesnenin parçası.
 • Hoyrat, kaba. Ayak takımından.

cille

 • Büyük, ulu nesne. Kebîr ve azîm.

cirf

 • Büyük nesne.

çiz

 • Şey. Nesne. (Farsça)

cuhaf

 • Zarar ve ziyân edici, zarar verici nesne, muzır.
 • Çok yemekten şişip ishal olmak.
 • Ölmek, mevt.

cülal

 • (Celil) Ulu, büyük nesne, azim.

cüll

 • (Çoğulu: Cilâl-Ecille) Çul.
 • Gül.
 • Her nesnenin büyüğü ve muazzamı.

cümle-i ihbariye / cümle-i ihbâriye

 • (Cümle-i haberiye de denir) Bir hâdiseyi, bir nesneyi bildiren cümle. Bunun zıddı: cümle-i inşâiyedir; emir ve nehiyleri bildirmek gibi.

cünbuh

 • Kalın, uzun ve yüksek nesne.
 • Büyük bit.

cürade

 • Soyulmuş nesne.

cürsum

 • (Çoğulu: Cerâsim) Her nesnenin aslı.

cürun / cürûn

 • Bezin eskimesi.
 • Yumuşak olmak.
 • Bir nesne aşınmak.
 • Alışkanlık, itiyat.

cüsman

 • Organlarla birlikte vücudun tamamı.
 • Her nesnenin cismi ve cesedi.

da'da

 • Aklı ve fikri olmayan kişi.
 • Her nesnenin zayıfı.

da's

 • Cimâ etmek.
 • Süngü ile vurmak.
 • Az olan nesne ve eser.

dabk

 • Kendisiyle kuş avlanan bir nesne.

dabn

 • Dar nesne.

dagfasa

 • Semizlik, şişmanlık, besililik, etlilik.
 • Bol geniş nesne.

dahas

 • Kaypancak nesne.

dahis

 • Kokmuş, kemiksiz et.
 • Semiz nesne.
 • Çok adet, fazla miktar.

dahl

 • Bir nesne az olmak.

dahmes

 • Sirke tulumu.
 • Her nesnenin karası.

dahya'

 • Rûşen, parlak ve nurlu nesne.

darim

 • Yanmış nesne.
 • Dövülmemiş harman.
 • Odun ufağı.

defi'

 • Kızgın olan nesne.

dehl

 • Zamandan bir saat.
 • Azca nesne.

dehmeka

 • Yumuşak ve güzel yemek.
 • Her nesnenin yumuşağı.

demles

 • Kaba, galiz nesne.

desik

 • Dolu nesne.

desma

 • Siyah olan nesne.

dı'f

 • (Çoğulu: Ez'âf) Her nesnenin bir misli miktarı.

dıbabe

 • Yumuşak nesne.

dıbatr

 • Katı nesne.

dıbk

 • Bürc dedikleri nesne ki ağaçta biter; yazda ve kışta bitmez.
 • Ağaç posası.

difla

 • Ağu ağacı denen ve çok acı olan nesne.

dilas

 • Yumuşak ve berrak olan nesne.

dımn

 • Her nesnenin arası.
 • Koltuk.

dırefs

 • İpek.
 • Katı, sağlam nesne.
 • Büyük iri yapılı adam.
 • Büyük deve.

dirhevs

 • Katı, şiddetli nesne, şedid.

dü'bub

 • Zayıf nesne.
 • Çirkin huylu, kısa boylu kimse.
 • Kolay yol.
 • Uzun at.
 • Karınca nevinden bir nev.
 • Hububattan bir cins.

dühdün

 • Bâtıl nesne.

dühdür

 • Bâtıl nesne.

dukak

 • (Çoğulu: Dekâyık) İnce nesne.
 • Un.
 • Zor, güç.

dümac

 • Çok sağlam nesne.
 • Gizli örtülü olan şey.

dümlus

 • Berrak, yumuşak nesne.

dürahis

 • Katı nesne.
 • Gövdesi etli olan insan veya hayvan.

düsme

 • Toz bulaşmış olan nesne.
 • Adi, alçak kimse.

ebric

 • Yayık adı verilen ve yoğurttan yağ çıkarılan nesne.

ecuc

 • Işık veren, parlayan. Parlak nesne.
 • Suyun tuzlu ve acı olması.

ehvel

 • Korkunç nesne.

ekşef

 • Açık nesne.
 • Savaşta kalkanı olmayan kimse.

emgaz

 • Kırmızı, kızıl nesne, ahmer.
 • Aşkar at.
 • Koyunu sağdıklarında süt ile birlikte kan çıksa "emgazeti'ş şât" derler.

enid

 • Ham.
 • Henüz olmamış çığ nesne.
 • Değişik olmak.

erde

 • Çürük nesne.

erkat

 • (Çoğulu: Erâkıt) Aklı karalı alaca yılan.
 • Yer yer beyazlığı olan her kara nesne.

ermas

 • Eski ve köhne nesne.
 • (Tekili: Remes) Sallar.

ermed

 • Kül rengi, gri. Boz renkli nesne.
 • Gözü ağrıyan adam.

ervak

 • Sâfi nesne.
 • Uzun dişli adam.

esham

 • Küçük katreli yağmur.
 • Kara nesne, esved.
 • Kara nesne.

eşheb

 • Kır (at). Kır, çil renkte olan aslan.
 • Güç iş.
 • Soğuk gün.
 • Bir nesnenin kenarı.

esteh

 • Çekirdek. (Farsça)
 • Kemik. Vücud iskeletini meydana getiren nesne. (Farsça)

esus

 • Katı, sağlam, muhkem nesne.

esve'

 • Yaramaz nesne.

eşya

 • Nesneler, şeyler.

evy

 • Bir nesne yerine gelmek.

ezfir

 • Çok iyi kokulu nesne.

fahir

 • (Fâhire) İftihar eden. Kendi amelini ve kendini beğenen. Övünen.
 • Şa'şaalı. Ağır. Parlak. Şanlı.
 • Büyük ve iyi nesne.
 • Koruğu büyük çekirdeksiz hurma.
 • Memeleri büyük deve.

fakid

 • Az rastlanan şey. Nâdir bulunabilen nesne.

fari'

 • Yüce nesne.

favina / favîna

 • Ud-us salib dedikleri nesne ki iki sınıftır; biri erkek olup uzundur, biri dişidir ki ondan kısa olur ve ikisi de kafasızdır.

fayiha

 • (Çoğulu: Fevâyıh) Meyve ve çiçek kokusu.
 • Güzel kokulu nesne.

fazfaz

 • Geniş ve bol nesne.

fazi' / fazî'

 • Korkulu nesne.

fazir

 • Kırmızı, büyük karınca.
 • Geniş, bol nesne.

fehs

 • (Çoğulu: Efhâs) Her nesnenin içi.

fehur

 • Fahirlenen, övünen.
 • Nazlanan.
 • Büyük nesne.
 • Büyük deve.

felehdem

 • Büyük deniz.
 • Hafif nesne.

ferid / ferîd

 • Katılaşmış şey, donmuş nesne. (Farsça)
 • Avcı kuş. (Farsça)

fery

 • İyi iş işlemek.
 • Meşin dikmek.
 • Yaramaz iş. Bir nesneyi ıslah için kesmek.

fesc

 • Her nesnenin boşu.

fesil / fesîl

 • (Çoğulu: Füslân) Hurma ağaçlarının küçüğü.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.

fetik

 • Dülger.
 • Sabah.
 • Parlayıcı nesne, parlak olan şey.

fetir / fetîr

 • Taze nesne.
 • Cıvık hamur.
 • Acele anlaşılan.

fetiş

 • Sahibine uğur getirdiğine ve tabiatüstü özellikler taşıdığına inanılan nesne veya hayvan.

fetur

 • Oruç açacak nesne.
 • Yaratmak.
 • Yarmak.
 • İki parmağıyla kaşımak.

fey'

 • Her nesnenin evveli.

feyhak

 • Geniş nesne.

feylem

 • Geniş, büyük nesne.

fihris

 • (Fihrist) Bir dükkânda veya bir kitabın içerisinde ne bulunduğunu sıra ile gösteren liste. (Kataloğ)
 • (Çoğulu: Fehâris) Her nesnenin aslı.
 • Kanun.

firas

 • Çok fazla kırmızı nesne.

fua

 • Keler, kertenkele.
 • Her nesnenin evveli.
 • şiddetli koku. Güzel koku.

fürakıs

 • Galiz ve şiddetli nesne.

fütat

 • Parçalanmış ve dağılmış olan şey.
 • Her nesnenin ufağı, parçası.

fuzaz

 • Ayrılmış ve dağılmış nesne.

garaibat

 • (Tekili: Garâib) Garib ve şaşılacak şeyler. Alışılmadık, tuhaf ve acaib nesneler.

garin / garîn

 • Havuz dibinde olan balçıklı su.
 • Her nesnenin kap dibinde kalan çöküğü, tortusu.

gariz

 • Taze nesne.

gerden-bend

 • Boyuna bağlanan nesne, boyun bağı. (Farsça)
 • Gerdanlık. (Farsça)

gırar

 • Devenin sütünün azalması.
 • Az uyku.
 • Miktar.
 • Cihet, Misâl.
 • Yol.
 • Birbiri ardınca olmak.
 • Her nesnenin kenarı.
 • Büyük kıl çuval.

gıslin / gıslîn

 • Yara yıkandığında içinden çıkan irinli ve kanlı su.
 • Cehennem ehlinin etleri ve kanlarının yıkandığı nesne.

gumme

 • Tasa, keder.
 • Kırba, tuluk gibi şeylerin derinliği.
 • Belirsiz mühim nesne.

habis

 • Bağışlanan şey. Mukabilinde bir ücret istenmeyen şey. Parasız olarak verilen nesne.

hadsiyyat

 • Mümkün olan şeyler. Olması ihtimali olan nesneler. Mümkinat.

haff

 • Bir şeyin etrâfını dolanan. Bir nesnenin çevresini dolanan.

hafs

 • Her nesnenin boşu.

halal / halâl

 • Dostluk.
 • İki nesne arası açık olmak.

hamime / hamîme

 • (Çoğulu: Hamâyim) Her nesnenin iyisi.

hanis / hanîs

 • Kebap olmuş nesne.

hardale

 • Hardal tanesi.
 • Nesneyi ufak edip kesmek.

haşel

 • Bayağılaşma, rezil olma. Bayağılık, rezillik, âdilik.
 • Her nesnenin kötüsü.

hayih

 • Lâzım olduğu halde mevcud olmayan nesne.

hayla'

 • Cin taifesinden bir nesne.
 • Sırtlan.
 • Korku.

hayre

 • (Çoğulu: Hayrât) İyilik, kerem.
 • Her nesnenin iyisi.

hayteur

 • Bir vaziyette durmayan.
 • Arslan.
 • Kurt.
 • Belâ.
 • Cin tâifesinden bir nesne.
 • Bir su böceği.

hazab

 • Odun.
 • Yakacak nesne.

hazal

 • Selem ağacının kökünden çıkan bir nesne ki, suda ıslatıp yerler.

hazevan

 • Eti birbiri üstüne yığılıp cem'olmuş olan etli nesne.

hazhaz

 • Sütü çoğaltır nesne.
 • Bir nevi katran.

hefaf

 • Hafif berrak nesne.

hesis

 • Gizli ses, gizli kelâm.
 • Ezilmiş, ufalanmış nesne.

hevahi / hevahî

 • Bâtıl nesne.

hıbse

 • Yaramaz, habis nesne.

hicer

 • Her nesnenin kenarı.

hidsan

 • Sonradan olmuş nesne.

hıff

 • Hafif, zayıf nesne.

hılal

 • (Çoğulu: Ahılle) Diş arasını ayıklamakta kullanılan nesne. Dostluk.

hılas

 • Her nesnenin dibine çöken ağırlığı.

hınc

 • Her nesnenin aslı.
 • Meyl ettirmek, eğmek, yöneltmek.

hırric / hırrîc

 • Bir kimsenin çıkardığı nesne.

hırrif / hırrîf

 • Acılığından dili acıtan nesne.

hıtar

 • Misli, benzer, denk, eş.
 • Bir çevreyi ihâta edip çevresini dolaşan nesne.

hizam

 • Kolan ve bağırdak denilen nesne. (Beşikte çocuklara bağlarlar.)

huba'sen

 • (Çoğulu: Huba'senât) Yoğun ve katı nesne.

hubs

 • Vakfolan nesne.

hudm

 • Her nesnenin kökü.

hufale

 • Arpa, buğday ve pirinç kabuğundan saçılan.
 • Her kabuklunun arınıp pâk olanı.
 • Her nesnenin kemi ve yaramazı.
 • Yağ tortusu.
 • Şıra sıkıntısı ve kepeği.

humeme

 • (Çoğulu: Humem) Kömür.
 • Kara kül.
 • Her ateşte yanan nesne.

hunat'e

 • Kalın, yassı nesne.

hurak

 • Kav dedikleri nesne.
 • Tuzluk.

hursi / hursî

 • Ev eşyası.
 • Her nesnenin fenâsı.

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

huslet

 • Kıldan bükülmüş nesne.

huz

 • Tuz ağacı dedikleri nesnedir ve denize yakın yerlerde posası denize düşüp rüzgârla dalga döve döve kehribar olur.

huza'bil / huza'bîl

 • (Çoğulu: Huz'a) Batıl şeyler. Halkı güldürecek boş şeyler, nesneler.

ia'

 • Bir nesneyi kab içine koyup saklamak.

icar

 • Kadının başına bağladığı nesne.

idab

 • Acib nesne.

ıfdac

 • (Çoğulu: Ufâzic) Semiz, besili hayvan.
 • Yumuşak nesne.

ılk

 • (Çoğulu: Alâk) Kurumak.
 • şarap, hamr.
 • Her nesnenin iyisi.

ırkil / ırkîl

 • Belâ. Zahmet, meşakkât.
 • Çok güç nesne.

ırnin / ırnîn

 • Kaş tarafında burun ucu.
 • Her nesnenin evveli.

ısfak

 • Kapıyı örtmek.
 • El ile bir nesneye erişmek.

isnad

 • Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) sözlerini sırası ile kimlerden nakledildiğini bildirmek.
 • Bir nesneye, bir şeye dayanmak.
 • Birisi için, bir şeyi yaptı demek. İftira etmek.

ıtar

 • (Çoğulu: Utur) Dudak kenarı.
 • Elin kasnağı.
 • Diğerlerini ihâta eden nesne.

kabil-i inkisar

 • Kolaylıkla kırılabilir şeyler, kırılması kolay olan nesneler.

kaf'a

 • Yağcılar tokmağı.
 • Hurma kabuğundan yapılan, zenbile benzer kulpsuz bir nesne.

kahba

 • Kırmızısı çok olan beyaz nesne.

kahiz

 • Müşkil, zor nesne.

kamez

 • Menfaatsiz, hor hakir nesne.

kased

 • Şahyar dedikleri nesne.

kasil / kasîl

 • Hayvanlara vermek için vaktinden evvel biçilen yeşil ot.
 • Kesilmiş nesne.

kaydum

 • Her nesnenin önü.

kazaz

 • Ufak taş.
 • Döşek üstünde olan toprak.
 • Toz toprak bulaşmaz nesne.

kazife

 • Sövdükleri söz.
 • Attıkları nesne.

kelle

 • Kafa, baş. (Farsça)
 • Ekinlerde başak. (Farsça)
 • Baş gibi yuvarlak olan nesne. (Farsça)

kemend

 • Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. (Farsça)
 • Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip. (Farsça)
 • Geyik ve benzeri hayvanların yuları. (Farsça)
 • Güzelin saçı. (Farsça)

kerşeb

 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Hali kötü olan kimse.
 • Kalın ve uzun nesne.
 • Arslan.
 • Çok yiyen, obur.

kes'

 • El veya ayak ile bir nesnenin arkasına vurmak.
 • İttibâ etmek, tâbi olmak.
 • Yemen'de bir kabile adı.

kiffe

 • (Çoğulu: Kifef) Ağ. Tuzak.
 • Terazi kefesi.
 • Her yuvarlak nesne.

kıns

 • Her nesnenin aslı ve bitecek yeri.

kirs

 • (Çoğulu: Ekrâs-Ekâris) Her nesnenin aslı.
 • Bir araya getirilmiş beytler.
 • Biri biri üstüne yığılmış kalmış davar tersi.

kış'ame

 • Fak dedikleri nesne.
 • Küçük arı.
 • Kene.

kitr

 • Her nesnenin ortası.
 • Deve hörgücü.

kıyemiyyat

 • (Tekili: Kıyemî) Değerli nesneler, az bulunan pahalı şeyler.

kızr

 • Pak olmayan nesne.
 • Temiz olmayan şey.

kroki

 • Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı.

kubza

 • (Çoğulu: Kubzât) Bir tutam nesne.

küdame

 • Her nesnenin bakiyyesi.

kudmus

 • Kadim nesne, eski.

kuffe

 • (Çoğulu: Kıfâf) Pamuk sepeti.
 • İçine kumaş konan nesne.
 • Yüksek yer.
 • Kurumuş.
 • Çürük ağaç.

kullab

 • (Çoğulu: Kalalib) Çengel, kanca. Ucu eğri nesne.

kunbua

 • (Çoğulu: Kanâbi) Kestikten sonra yine içinde kalan nesne (Ot kökü gibi)

kündür

 • (Çoğulu: Kenadir) "Günlük" denilen nesne.
 • Şişman ve kısa boylu kimse.
 • Vahşi hımar, yabani eşek.
 • Büyük çuval.

künübdür

 • Kaba nesne.

kürat

 • (Tekili: Küre) Küreler. Yuvarlak olan nesneler.

kurs

 • Kelepçe.
 • Çevrik nesne.
 • Yuvarlak. Tekerlek şeklinde olan.

kurtat

 • Eyer altına konan bir nesne.
 • Boyun.

kurzül

 • Kadınların başına örttükleri nesne.
 • Kayıt.
 • Kötü kimse.
 • At ismi.
 • Bel, sulb.

küsbe

 • Bir parça süt ve hurma.
 • Taamdan veya başka şeyden az iken çoğalıp toplanan nesne.

küsud

 • Az nesne.

küsv

 • Bir yere yığılmış ve toplanmış nesne.
 • Az, kalil.

lac

 • Dar şey. Geniş ve bol olmayan nesne.

lagv

 • Faydasız çirkin söz.
 • Köpeğin ürkmesi.
 • Deve avazı.
 • Rağbet olunmayan nesne.
 • Hükümsüz.
 • Kaldırmak.
 • Hata etmek.
 • İbtâl etmek.

lahc

 • Dar olmak.
 • Bir nesne, kabında paslanıp çıkmamak.

lahis / lahîs

 • Dar nesne.

laka'

 • (Çoğulu: Elkâ) Kıymetsiz hakir nesne.

lakat

 • Yabandan toplanan nesne.
 • Mâdende bulunan gümüş ve altın parçaları.

lakt

 • Dermek, toplamak, cem'etmek.
 • Ansızdan bir nesneye yetişmek.

lamme

 • Cin çarpması. Çarpıklık.
 • Yaramaz nesne.

lasaf

 • Bir cins hurma.
 • Gübre otunun diplerinde biter hıyar gibi bir nesne.
 • Yapışmak.
 • Kurumak.
 • Parlamak.

latime / latîme

 • (Çoğulu: Letâyim) Misk.
 • Güzel kokular konulan kap.
 • Attarlar pazarı.
 • Güzel kokulu nesneleri götüren deve.

lauk

 • Yalanmış nesne.
 • Az, kalil.

lazuk

 • Yapışkan nesne.
 • Yapışkan balçık.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

lebeniyyat / lebeniyyât

 • (Tekili: Lebeniyye) Sütlü nesneler.

lebus

 • Her giyecek ve örtünecek nesne.

lehle

 • Süst ve zayıf nesne.
 • Seyrek dokunmuş bez.
 • Fusaha indinde makbul olmayan şiir ve söz.

levs

 • Kapı aralığından veya örtü ve perde kenarından bir nesneyi görmek.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

lifa'

 • Örtünecek nesne. Yorgan.

lit / lît

 • Her nesnenin rengi.

lübab

 • Her nesnenin iyisi, güzidesi, seçkini.

lükat

 • Yabana dökülmüş ve saçılmış nesne.

lükk

 • Nar ağacına benzer bir hindi ağacının zamkı.
 • Kılıç ve bıçak saplarını berkitmekte kullanılan meşhur bir nesne.

lümaze

 • Ağızda geri kalan nesne.

ma / mâ

 • Biz mânasınadır. (Farsça)
 • Mim ile elif harfinden ibâret "Mâ". Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız şeylere işaret eder. "Şu nesne, o şey ki..." mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. Meselâ: (Mâ-ba'd: Sondaki, alttaki.) (Farsça)

ma'nat

 • Dilemek, iradet.
 • Kasdolunmuş nesne.

maab

 • Ayıp, eksiklik.
 • Ayıp şey, utanılacak nesne, ayıp yeri.

maaz

 • Şiddetle gadap etmek, çok fazlasıyla hiddetlenmek.
 • Bir nesne güç gelmek, zor gelmek.

mahzum

 • Burnunun halkasıyla tutulan sığır ve deve.
 • Her delinmiş nesne.

makruf

 • Töhmetli kimse.
 • Yabana atılmış nesne.

maksur

 • (Kasr. dan) Kasrolunmuş, kısaltılmış, kasılmış, alıkonulmuş.
 • Mahbus.
 • Kasrolunmuş nesne.
 • Gelinin üzerine tutulan duvak.
 • Gr: Bir kısım arapça kelimelerin sonunda yâ şeklinde yazılan, fakat elif gibi okunan harf. ( : Dâ'vâ) kelimesinde olduğu gibi. Buna, "Elif-i

mansub

 • Nasbolunmuş, konmuş dikilmiş, nesne.

mati'

 • Uzun, tavil.
 • Her nesnenin iyisi.

matrah

 • (Çoğulu: Matârih) (Tarh. dan) Mahal, yer.
 • Tarh olunacak şey, tarh edilecek nesne.
 • Bir şey atılan yer.

matviyy

 • Dürülmüş nesne.

maz'a

 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı.

mazrahi / mazrahî

 • Akbaba.
 • Ulu, şerefli kimse.
 • Her beyaz nesne.

mebruk

 • Tebrike şâyeste kimse. Tebrike değer nesne.

mecl

 • Elin kabarması.
 • Balta gibi bir nesne tutmaktan veya çalışmaktan dolayı elin kabarıp nasırlanması.

mecr

 • Bir nesneyi devenin karnındaki yavrusuna bey'etmek. Devenin karınındaki yavrusunu bir malla değiştirmek.
 • Çokluk asker.
 • Akıl.

mef'ul-ü mukadder

 • Lâfız olarak metinde yer almayan, ancak sözün gelişiyle belirlenen nesne, tümleç.

mefruk

 • Ovulmuş nesne.
 • Zâ'ferân ile boyanmış nesne.

mehfak

 • Bol nesne.

melazz

 • (Tekili: Melzuz) Yalancı, kezzab. Leziz nesneler, lezzetli şeyler.

meleka

 • Düz kayacak nesne.

melze

 • At seğirtirken koltuklarını uzatmak.
 • Süngü ile veya gayrı nesne ile ta'n eylemek.

mensiyy

 • Unutma yeri.
 • Hiç bahsedilmeyen terkedilmiş nesne.

meric / merîc

 • Muzdarip, sıkıntılı.
 • Çeşitli nesne, muhtelif. Karışık, muhtelit.

meriş

 • Üzerinde kuş tüyü olan nesne.

mermak

 • Yaramaz nesne.

mesall

 • Kabından çıkmış nesne.

meşbub

 • (Çoğulu: Meşâbib) İki ayağı beyaz olan at.
 • Güzel nesne.

meşik

 • İnce uzun nesne.
 • Giyilmiş kaftan.

meslus

 • Üç kat olan nesne.
 • Üçte biri alınmış.

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mev'a

 • Her nesnenin evveli.

mev'üf

 • Afete uğramış nesne.

mevetan

 • Canı olmayan nesneler.
 • İhya olunmayan, ekilip biçilmeyen arazi.

mezruat

 • (Tekili: Mezru) Arşınlanmış şeyler. Ölçülmüş nesneler.

mı'la

 • Çulhaların çukur içinde ayak ile basıp oynadıkları nesne.

midmek

 • (Çoğulu: Medâmik) Ziynet verecek âlet.
 • Haberi şâyi eden, duyuran nesne.

midra

 • Boynuzdan veya demirden çuvaldız gibi bir nesne. (Kadınlar onunla saçlarını düzeltip islâh ederler ve tarakla da tararlar.)

mihrak

 • Çok hareket eden.
 • Hareket âleti. Karıştıracak nesne.

miktebe

 • Tabak üstüne örttükleri nesne.

miktel

 • Onbeş sa' miktarı nesne alır ölçek.

mila

 • Bir kap dolusu nesne.

milak

 • Bir nesnenin kıyam ve sebâtına sebep olan nesne.

milhab

 • (Çoğulu: Melâhib) Kesecek âlet.
 • Ber nesnenin kabuğunu soyacak âlet.

milked

 • Nesne dövecek âlet.

mimsaha

 • Adi basacak nesne.
 • Yüz silecek mendil.

min-ma

 • (Mimmâ okunur) Şey, nesne. O şeyden.

minşefe

 • Sünger, bez gibi su silmeğe mahsus nesne.

minsega

 • (Çoğulu: Menâsıg) Ekmekçilerin ekmek tozunu sildikleri nesne.
 • Yufka yuvarlağı.

mishane

 • Taş parçaladıkları nesne.

mishel

 • Dil, lisan.
 • Eğe, törpü.
 • Ziynet verecek nesne.
 • Yabâni eşek.
 • Dizgin.

mü'sad

 • Bağlanmış ve berkitilmiş nesne.

mu'ter

 • Bir nesneye mütecâviz olan, bir şeye tecâvüz eden.

muanat

 • Bir şeyin zahmetini çekme.
 • Bir nesneyi dikkatle göz altında bulundurma. Ona göz kulak olma.

muasfer

 • Usfur ile boyanmış nesne.

mücebbee

 • İçi boş nesne.

mücennibe

 • Her nesnenin iki tarafından birisi.

mücessemat

 • (Tekili: Mücesseme) (Cisim. den) Katı nesneler, cisimler.
 • Geometrik cisimler. Üç boyutlu geometri cisimleri.

müdemlak

 • (Müdemlek) Yuvarlak nesne.

müdemlic

 • (Çoğulu: Demâlic) Yuvarlak nesne.
 • Yumuşak nesne.

müdemma

 • Atın çok kırmızı olanı.
 • Çok kırmızı nesne.
 • Üzerinde kan kırmızılığı olan ok.

müerneb

 • İpliği tavşan yünüyle karışık nesne.

müfdem

 • Kızıla boyanmış nesne.

mugabber

 • Tozlu nesne.

mugayyebe

 • Gizli şey. Görünmeyen ve saklı olan nesne.

muhaha

 • Kemikten çıkan nesne.

muhammat

 • Kızdırılmış nesne.

muhammere

 • Başı beyaz, cesedi siyah olan koyun.
 • Örtülmüş nesne.

muhaş

 • Yanmış nesne.

muhlevlak

 • Düz kaypak nesne.

muhmel

 • Tüylü ve saçaklı nesne.

mük'ab

 • Çok sık dürülmüş nesne.

mukarren

 • Bağlanmış nesne.

mukza'

 • Seri, hafif nesne.

mülahake

 • Bir nesneyi diğerine gereği gibi yetiştirmek.

müles

 • Düz cilâlı nesne.

mülezzez

 • Bir yere biriktirilip toplanmış, yığılmış ve ulaştırılmış nesne.

mülmi'

 • Abanoz ağacının âlâsı.
 • Birbirine karışmış nesne.

mümassar

 • Sarı ile boyanmış nesne.

mün'al

 • Altına gön ve sahtiyan konulmuş nesne.

mündefic

 • Yuvarlak nesne.

müraveha

 • Çeşitli nesnelerin kâh birini ve kâh birini işlemek.

müreyra

 • Buğday arasındaki "delice" dedikleri nesne.

müruk

 • Sâfi, süzülmüş nesne.
 • Süslü perdeler takılmış olan ev.

mus'ab

 • Aygır at.
 • Her nesnenin erkeği.

musamıs

 • Her nesnenin hâlisi ve aslı.

musas

 • Ot, nebat.
 • Her nesnenin aslı.

müseccel

 • (Secl. den) Kayda geçmiş, sicilli.
 • Mahkeme defterine geçirilmiş.
 • Kimseden men'olunmayan mübah nesne.

müsecher

 • Beyaz. Ak nesne.

müsnede

 • Arka yastığı. Arkaya dayadıkları nesne.

müverrib

 • Tamam ve çok olan nesne.

müzeccec

 • Sırçalanmış.
 • İnce uzun nesne.

müzlec

 • Zayıf ve kaypak nesne.

nahabe

 • (Çoğulu: Nuhab) Geçit ağzı.
 • Çokluk asker.
 • Her nesnenin iyisi.

nahv ilmi

 • Cümle bilgisi. Kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden) bahseden ilim.

nası'

 • Her nesnenin hâlisi.
 • şiddetli beyaz olan.

naşib

 • Hâfız.
 • Ok sahibi. İçine girip yapışan nesne.

nasye

 • Her nesnenin iyisi.

ne'b

 • (Çoğulu: Niyeb) Sâfi nesne.
 • Yaşlı dişi deve.

nebehrece

 • Geçmez bakırlı para. Sahte akçe.
 • Her nesnenin kötüsü.

necnece

 • Geriye döndürmek.
 • Engel olmak, men'etmek. Bir nesneyi aşağı getirmek.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.

nedş

 • Her nesneyi eritip sormak.
 • Pamuk atmak.

nehizet

 • Tabiat.
 • At kulağına benzer dokunmuş nesne.

nehs

 • Çok yaramaz nesne.

nehş

 • Yılan sokmak.
 • Almak, kabzetmek.
 • Ön dişiyle bir nesneyi ısırır gibi tutmak.
 • Et almak.

nekaz

 • (Çoğulu: Enkâz) Her nesnenin kötüsü, kıymetsizi.

neş'

 • Bir nesneyi zorla çekmek.

neseme

 • (Nesme) : (Çoğulu: Nüsüm) Nefs. İnsanın ve her nesnenin başlangıcı.

neşita

 • Bir şeyin, aramaksızın bulunması.
 • Ansızın bulunan nesne.
 • Gâzilerin kastettikleri yere varamadan yolda buldukları ganimet.

neşş

 • Kaynamak, galeyan.
 • Her nesnenin yarısı.
 • Davarın tezce derisini yüzüp etinden ayırıp çıkarmak.
 • Yirmi dirhem.
 • Karıştırmak.

nezaza

 • Az olmak, kıllet.
 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı ve âhiri.

nihas

 • Kağnı tekerleğinin etrafına takılan çenber, yuvarlak demir.
 • Kavafların kullandığı nesne.

nızar

 • (Çoğulu: Nuzarâ-Nizâr) Her nesnenin misli ve benzeri. Nazir.

nüda

 • (Çoğulu: Endâ-Endiye) Yağmur.
 • Boğaz ıslatıcı nesne.
 • Çiy, rutubet.
 • Atâ, bahşiş.
 • Sesin uzaklara gitmesi.

nüdfe

 • Atılmış az nesne.
 • Sağılmış az süt.

nüfaz

 • Ağaçtan veya başka birşeyden silkmekten ve hareket ettirmekten dolayı düşen nesne.

nugnug

 • (Çoğulu: Negânig) Boğaz içinde olan et.
 • Kulak içinde fazlalık olan nesne.

nühbe

 • (Çoğulu: Nuheb) Her nesnenin iyisi.

nukaye

 • Her nesnenin iyisi.

nukaza

 • Binâdan yıkılmış veya örülmüş iplikten sökülmüş nesne.

nuzar

 • Altın.
 • Her nesnenin hâlisi ve iyisi.
 • Necid diyârında yetişen bir ağacın adıdır, ondan tas ve kâse yaparlar.

nüzü'

 • İfsad etmek, bozmak, aldatmak, yaramaz nesneye kandırmak.

objektif

 • Nesnel, tarafsız; hakikati olduğu gibi aksettirme.

parçe

 • Ufak şey, küçük nesne, parça. (Farsça)

rabıta

 • İki şeyi birbirine bağlayan nesne.
 • İlgi, münasebet, bağlılık, mensupluk.
 • Düzen, tertip.

radk

 • Her nesnenin evveli.

ragib

 • İçi geniş olan nesne.

rakim

 • Yazılmış nesne. Yazı yazılacak levha.
 • Ashab-ı Kehf'in mağarasının bulunduğu dağ; veya bazılarınca mağaranın bulunduğu dere; veya Ashab-ı Kehf'in başka bir ismi.
 • Ashab-ı Kehf'in isim ve kıssalarının yazılı bulunduğu kitabe.

ray'an

 • Her nesnenin evveli.

rayi'

 • Acib nesne.
 • Cömert kişi.

rayik

 • Acib ve hâlis nesne.

rebaz

 • Şehrin yarısı ve etrafı.
 • Her nesnenin eğlenecek ve duracak yeri.
 • Koyun ağılı.
 • "Göden bağırsak" denilen büyük bağırsak.

rebsa'

 • Müenneslik özelliğindendir.
 • Katı nesne.

rehs

 • Kârgir bina yapmak.
 • Bir nesneyi çok sıkmak.

rekam

 • Birbiri üstüne kat kat yığılmış nesne.

reme

 • Ürkek, ürken.
 • İyi nesne.

remiyye

 • Bir nesne ile atılmış olan av.

revgan

 • Yağ. (Farsça)
 • Hafif hafif esen rüzgârın verdiği serinlik, rahatlık. (Farsça)
 • Üstü yağ gibi kayan parlak nesne. (Farsça)
 • Parlak deri. (Farsça)

reyk

 • Her nesnenin evveli ve efdali, iyisi.

rezayil

 • (Tekili: Rezile) Çörçöp.
 • Faydasız ve asılsız nesne.

rıkk

 • (Çoğulu: Erkâ) Kul, abd.
 • Kulluk, esirlik, kölelik, ubudiyet.
 • Yufka nesne.

rikk

 • Kulluk, ubudiyet.
 • Ist: Esir olmuş, hürriyetini kaybetmiş olan ehl-i harb.
 • Yufka, yumuşak nesne.

rubz

 • Her nesnenin ortası.
 • Bazısı bazısının üzerine sağılmış süt.

sabil

 • Gezkere denilen nesne. (Onunla ters, balçık ve gayri ne olursa taşırlar).
 • Yolcu kimse.

sadef

 • Yüksek büyük dağ.
 • Her yüksek nesne.
 • Devenin her dört ayağı.
 • Bir yöne ğilmek.

safiha

 • (Çoğulu: Safayih) Yüzün derisi.
 • Kapı tahtası.
 • Kâğıdın bir tarafı.
 • Yassı ve düz nesne.
 • Enli kılıç. (Bu mânâya C: Sıfâh)

safsaf

 • (Çoğulu: Safsâfe) Her nesnenin kemi, kötüsü, hor ve hakiri.
 • Döğülmüş yumuşak toprak.
 • Mâkul olmayan kelimeler.
 • Mânâsız şiir.
 • Yaramaz ve kötü işler.

safsafe

 • Ekşi aş.
 • Ekşili nesne.

şahit

 • (Çoğulu: Şihât) İnce yufka olmuş nesne.

saldah

 • Sağlam ve katı nesne.

sarf ve nahv ilmi

 • Arabî dilbilgisi. Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden)

se'd

 • Zayıf yağan yağmur.
 • Yaz gecelerinde olan rutubet.
 • Boğaz ıslatan her cins nesne.

şeafe

 • (Çoğulu: Şüuf-Şiâf-Şeafât) Dağ başı.
 • Her nesnenin âlâsı ve üstü.

şebbake

 • (Çoğulu: şebâbik) Birbirine girmiş nesne.

secc

 • Gayet ince olan nesne.
 • Duvar sıvamak.
 • Hoş kokulu nesne ezmek.

secur

 • Tennur kızdırılan nesne.

şedef

 • (Çoğulu: Şüduf) Her nesnenin şahsı.

sedh

 • Döşemek.
 • Uçuk hastalığı.
 • Bir nesneyi açıp yaymak ve arkası üstüne bırakmak.
 • Deve çökertmek.
 • Kırba doldurmak.

şegaf

 • Yürek kabı. Yüreği çevreleyen nâzik deri.
 • Sağ tarafta iyeği kemiği altında olan bir hastalık.
 • Bir nesneyi çevirip kaplamak.

seha

 • (Çoğulu: Sihâ) Ev içi. Her nesnenin kabuğu.
 • Yarasa kuşu.

seham

 • Sıcak günlerde havada iplik iplik olduğu hayâl edilen nesneler.
 • Sıcak esen rüzgâr.

sehay

 • Nâme üstüne nesne bağlamak.
 • Keşf etmek.
 • Kabuk soymak.

sehhah

 • (Mübalağa ile) Semiz ve besili nesne.

sehin

 • Altı görünmeyen sık ve kalın nesne.

şehzare

 • Fâhiş nesne.

seken

 • Ev ahâlisi.
 • Mesken, ev.
 • Kalbin teskin olduğu nesne.

sekk

 • (Çoğulu: Sukûk-Sikâk) Çuvaldız. Çivi.
 • Alçaklık.
 • Dar nesne.

selale

 • Çanak içinde yalanan nesne.

şelel

 • Bir eli tutmaz olmak.
 • Bir nesneyi seyrek dikmek.
 • Ovmakla gitmeyen leke.

şemc

 • Şey mânasına gelen bir isim.
 • Bir nesneyi seyrek dikmek.

şemel

 • Perâkendelik, dağınıklık.
 • Toplanmak, cem'olmak.
 • Az nesne.

senam

 • (Çoğulu: Esnâm-Esnime) Deve hörgücü.
 • Her nesnenin yücesi, yükseği.

sene-i şemsiye

 • 22 Mart'tan ertesi senenin 21 Martına kadar süren İranlıların milli takvimine göre olan nesne.

şerh

 • Her nesnenin evveli.
 • Her sene yeni doğan deve yavruları.
 • Yiğitlik.
 • Yarmak.

şerye

 • Çekirdekten biten hurma ağacı.
 • Az pahalı nesne.

setel

 • Her nesnenin kötüsü, yaramazı.

şey

 • Nesne.

şey'

 • Nesne, şey.
 • İstemek, dilemek.

şey'i / şey'î / شيئى

 • Nesnel, objektif. (Arapça)

şey'iyet / شيئيت

 • Nesnellik, objektiflik. (Arapça)

şeziyye

 • (Çoğulu: Şezâyâ) Bir parça nesne.

sı'sıa

 • Sığınacak yer, sığınak, melce'.
 • Her nesnenin aslı.
 • Horozun baldırında çıkan fazlalık parmak.

şiare

 • (Çoğulu: Şeâyir) Hac amelleri.
 • Hac nişanları. İbadet için alem kılınan her nesne.

sıbah

 • Güzel nesneler, parıltı.

şicab

 • Divit kapağı.
 • Her nesnenin ağzına, yarığına ve gedik yerine koyup tıkadıkları nesne.

sifr

 • Yazılmış nesne, mektup.

sıhle

 • (Çoğulu: Sehil) Yoğun, büyük nesne.

sika'

 • Devenin burnuna bağladıkları nesne.
 • Kadınların örtündükleri peçe.

şıks

 • (Çoğulu: Aşkâs) Bir parça yer.
 • Her nesnenin bir miktarı.

sila'

 • Arınmış, temizlenmiş nesne.

sıme

 • (Çoğulu: Sumem) Bahâdır, kahraman kimse.
 • Berk, muhkem nesne.
 • Büyük erkek yılan.

sina

 • İki kere iâde olunan nesne.

sinh

 • (Çoğulu: Esnâh) Her nesnenin aslı ve kökü.

sınn

 • Berd-i acûz günlerinden bir gün.
 • Seleye benzer bir nesnedir, içine ekmek koyarlar.
 • Deve sidiği.

siny

 • (Çoğulu: Esnâ) Her nesnenin büklümü.
 • Dağın kısıkdar yeri.
 • Orta, vasat.

sirr

 • (Çoğulu: Esrar-Esirre) El ayasında ve alında olan hatlar.
 • Gizli nesne.
 • Cima etmek.
 • Zikir.
 • Hâlis.
 • En iyi, en faziletli.

subabe

 • Kap içinde kalan su.
 • Bir nesnenin bakiyesi. Artık.

sükat

 • Yüksek yerden düşen nesne.

sümmeha

 • Yalan ve bâtıl nesne.
 • Yer ile gök arası.
 • Her tarafa dağılıp gitmek.

sunafir

 • Her nesnenin hâlisi. Her şeyin iyisi ve doğrusu.

sürat

 • Her nesnenin üstü ve ortası.

sürh

 • Seri nesne.

şüvaye

 • Büyük nesnelerin küçüğü.
 • Kıt'a.

ta'ric

 • Meyletmek, eğilmek.
 • Bir nesne üzerinde durmak.
 • Çıkıntı. Tümsek peyda etme.

tabil

 • (Çoğulu: Tevâbil) Yemeklere katılan biber, nane, tarçın gibi şeyler.
 • Çömlek içinde pişen nesne.

tafi

 • Her nesnenin üstüne gelen.
 • Hâriç, dış.

taglif

 • (Gılaf. dan) Kınına koyma, kılıfına sokma.
 • İyi kokulu nesneler yapmak.

tahavvüb

 • Bir nesneye acınmak ve mahzun olmak.

takahhum

 • Ansızdan bir nesneye dühul edip girmek.

takris

 • Parmak ucuyla veya tırnakla bir nesneyi ovup yıkamak.

tarih

 • İşe yaramaz diye bir kenara atılmış nesne.

tariz

 • Cansız, kuru nesne.
 • Meyyit, ölü.

tavtid

 • Bir nesneyi yerinde tutmak.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

te'vil

 • (Tef'il veznindendir) Bir nesneye redd ve irca' etmek. Döndürmek. Te'vil kelimesi, bazı müfessirlere göre, rücu' mânasına olan "Evl: " den alınmıştır. Müfessirlerce: Bir âyet-i kerimenin mânasını bir nesneye irca' ile beyan etmektir. Bazılarınca da (Evvel: ) lâfzından alınmış olup kelâmı evveline sa

teakkub

 • Her nesnenin âkibetine nazar etmek. Sonuna bakmak.

teakub

 • Birbiri ardınca olmak, peşinde olmak.
 • Bir nesneyi sonradan çoğaltmak.

tefatuh

 • Muhakeme olmak.
 • Bir nesneye başlamak.

tefsil

 • Yaramaz ve kem nesne.

tehezzüm

 • Eliyle bir nesneyi kırmak.

teleccün

 • Bir nesneyi ovalayıp kirini gidermek.

telkıye

 • Ulaşmak, varmak.
 • Bir nesneyi yüze getirmek.

telsin

 • Bir nesneye dil etmek.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

temattuk

 • Bir nesnenin lezzetinden ağzını şapırdatmak.

temessuh

 • Kendini bir nesneye sürmek, meshetmek.
 • Bir şeye sürünmek.

temsiye

 • Akşamlık.
 • Akşamleyin bir nesne getirmek.

terb

 • Bir nesneyi toprakla örtmek, üstüne toprak saçmak.

tere'

 • Dolu nesne.
 • Kötülüğe ve şerre koşan kimse.

termid

 • Gül renkli olmak.
 • Gül etmek.
 • Bir nesneyi gül içinde bırakmak.

ternik

 • Bir nesneye bakıp durmak.
 • Gözün zayıflaması.

terye

 • Az gizli.
 • Kadınların hayızdan arınıp guslettikten sonra sarılık ve bulantıdan gördüğü nesneler.

tesa'su

 • Çok yaşlanmak.
 • Artık gün geçirmek.
 • Bir nesnenin ekserisinin geçmesi.

tesakku'

 • Bir bâtıl nesneyi çekişmek.

tesciye

 • (Seciye. den) Üstün ahlâk kazandırma.
 • Bir nesneyi örtmek.

tesebbüt

 • (Sebat. dan) Sebat gösterme, dayanma, sabretme, direnme.
 • Bir nesneye yapışmak. Tevakkuf.

teslif

 • Kahvaltı etme.
 • Takdim etmek.
 • Bir nesnenin fiyatını evvelden vermek.

tesmir

 • Koyu nesneye su katıp duru etmek.
 • İksir ile sağlamlaştırmak.

teştir

 • Bir nesneye ayıp vermek, noksanlık vermek.

tevhim

 • Bir nesneye gönül vermek.
 • Hâmile olmak ricâsını etmek.

tevli'

 • Bir nesneye beyaz noktalar yapmak.

tevrib

 • Bir nesnenin uzunluğuyla eni arası.

teyamün

 • Her nesneyi sağından tutmak ve sağından başlamak.

teyasür

 • Bir nesneyi solundan tutmak.

tezciye

 • Az nesne.

tezerru'

 • Elle tartmak. Bir nesneyi kolla oranlamak.
 • Yemeği çok yemek.
 • Çok konuşmak.

tiffan

 • Her nesnenin vakti.

tılk

 • Helâl nesne.
 • Bükülmüş ip.

tıls

 • (Çoğulu: Atlâs) Sahife.
 • Mahvolmuş nesne.
 • Tüyü dökülmüş olan deve uyluğunun derisi.
 • Elbisenin eskimesi.

tirb

 • (Çoğulu: Tirâb-Etrâb) Anasından saçlı ve dişli doğan oğlan.
 • Yaşta diğerine eşit olan nesne.
 • Lezzet.

tufahe

 • Çömlek.
 • Her ne olursa olsun ağzına alan köpek.
 • Her nesnenin üzerine gelen.

tukat

 • Nefsini haramdan ve şüpheli nesnelerden saklamak.

tulhe

 • Azıcık su.
 • Azıcık ot.
 • İyi nesne.

turfe

 • (Çoğulu: Etrâf) Nâziklik, yumuşaklık.
 • Nimet.
 • Güzel yemek.
 • Zarif, iyi nesne.
 • Üst dudağın ortasında fazlalık olarak yumru et olması. (O kişiye "etref" derler.

tuvmar

 • (Çoğulu: Tevâmir) Uzun dürülmüş nesne.

ubab

 • Her nesnenin muazzamı, her şeyin büyüğü.
 • Cemaat, topluluk.
 • Taşkın sel suyu.
 • Pek taşkın, coşkun.

uccab

 • (Çoğulu: Eâcib) Şaşırıp taaccüp edecek nesne.

uffare

 • Her nesnenin evveli.
 • Katılık.
 • Şiddet.

uhduse

 • Hayret edilecek derecede uydurma haber.
 • Haber verilen nesne.

ükre

 • Yuvarlak nesne. Top.
 • Çukur.

ukub

 • Her nesnenin sonu.

ukunne

 • (Çoğulu: Ukun) Taştan yapılmış nesne.

ulale

 • Süt bakiyyesi.
 • Her nesnenin bakiyyesi, artığı.

ulebit

 • Yoğun ve büyük nesne.
 • Koyun sürüsü.

ulka

 • Kahvaltı.
 • Az nesne.
 • Küçük çocuklara yapılan elbise.

urca

 • Bir nesnenin üzerine durmak veya üstüne çıkmak.

urve

 • (Çoğulu: Urâ) Düğme iliği.
 • Yazda ve kışta yaprağı dökülmeyen ağaç.
 • Daima bâki olan nesne.
 • Arslan. Kudretten kinaye olur.
 • Kulp. Yapışacak sap. Tutacak yer.

usm

 • Her nesnenin bakiyyesi, artık.

usnun

 • (Çoğulu: Asânin) Sakal ucu.
 • Her nesnenin evveli.
 • Devenin çenesi altında olan uzun kıllar.

ustumme

 • Her nesnenin aslı.

vakl

 • Yükselmek.
 • Bir nesnenin üstüne çıkmak.
 • Mukul ağacı.

vakne

 • Her nesnenin azı.

vath

 • Kuşların burnuna ve ayağına necasetten veya balçıktan yapışıp kalan nesne.

vefia

 • İçine nesne koyulan sele.

vehz

 • Katı nesne.
 • Kovmak, deft'etmek.

vels

 • Ahd, yemin, söz. " Az nesne.
 • Vurmak.

verise / verîse

 • Veris otuyla boyanmış nesne.

veşi'

 • (Çoğulu: Veşâyi) Bezlerde olan yol yol alaca.
 • Sümâme otundan yapılan hasır.
 • Ağaçlardan kuruyup düşen nesne.
 • Girilmemesi için bahçe ve bostanların çevresine dikilen ağaç veya konan diken.
 • Az nesne.

vika

 • Kendi ile bir şey saklanan nesne.

vika' / vikâ'

 • (Çoğulu: Evkiye) Kırba ve tulum ağzını bağladıkları nesne.

vitam

 • Çulhaların beze sürdükleri nesne.

vizam

 • Her nesnenin ağırlığı.
 • Başka birşeyle karışmış olan nesne. (Buğdayla karışmış toprak gibi.)

yahmum

 • (Çoğulu: Yahâmîm) Kara duman.
 • Tütün.
 • Kara nesne.

yakık

 • Katı nesne.

yelek

 • Her nesnenin beyazı.
 • Beyaz keçi.

yerer

 • Katı ve sert nesne.

zagafe

 • (Çoğulu: Züguf) Nazik, yumuşak gömlek.
 • Geniş nesne.

zagzag

 • Zayıf nesne.

zagzaga

 • Mânâsız söz.
 • Bir nesneyi gizlemek.

zelefe

 • (Çoğulu: Zulef) Pâk ve ruşen nesne, parlak ve temiz cisim.
 • Kaypak, düz yer.

zemr

 • Savaşmak.
 • Bir nesne ile kandırmak.

zena'

 • Kısa boylu ve dar nesne.
 • Sidiğini tutup işemeyen kişi.

zereb

 • Keskin nesne.
 • Midenin bozulması.

zevl

 • (Çoğulu: Ezvâl) Acib nesne.
 • Zâil olmak, geçici olmak.

zevra'

 • Bağdat.
 • Dicle nehri.
 • Eğri ve eğilmiş nesne. Yay.
 • Derin kuyu.
 • Uzak yer.

zıhri / zıhrî

 • (Çoğulu: Zıhârâ) Bir ihtiyaç için hazırlanıp saklanan nesne.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın