LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Naz kelimesini içeren 70 kelime bulundu...

aguş-u nazdarane / âguş-u nazdârâne

 • Nazlı bir şekilde sarmalayan kucak.

akl-ı nazar

 • Nazarî ve teorik akıl ile bakma.

alus

 • Naz veya kırgınlık sebebiyle göz ucuyla bakmak. (Farsça)

alusi / alusî

 • Nazlanarak göz ucu ile bakan kimse. (Farsça)

bed-çeşm

 • Nazarı değen, haset kimse. (Farsça)

belagat-ı nazm / belâgat-ı nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

belagat-i nazm / belâgat-i nazm

 • Nazmın belâgati; tertip ve dizilişteki kusursuzluk.

bi-naz / bî-naz

 • Naz etmeden, nazlanmadan.
 • Naz etmeden Nazsız. (Farsça)

binaz / bînaz

 • Nazsız.

çeşm-zahm

 • Nazar değme.

daire-i nazmiye

 • Nazım, diziliş dairesi.

efvaf

 • Nâzik, ince kumaşlar.

enzar / enzâr

 • Nazarlar, bakışlar.

gayed

 • Nazik ve yumuşak tenli olmak.

gazel-sera

 • Nazım şekilleri arasında gazel meydana getiren. (Farsça)

hecagu / hecagû

 • Nazım veya nesir yoluyla birinin aleyhinde bulunan. Birini zemmeden, bir kimseyi hicveden. (Farsça)

hüfat

 • Nazar etmek, bakmak.

isabet-i ayn / isâbet-i ayn

 • Nazar, göz değmesi.

kasirünnazar

 • Nazarı kısa.

kefi

 • Nazir, misil, benzer, denk, eş.

kümahe

 • Nazarlık. (Farsça)

manzum / manzûm / منظوم

 • Nazımlı, dizili, düzenli, şiir.
 • Nazmedilmiş. (Arapça)

menzil-i naz

 • Naz makamı.

mesfu'

 • Nazar değmiş.

mihrnaz

 • Naz güneşi. Çok nazlı. (Farsça)

müfennak

 • Nâzenin, nazlı.

münaime

 • Naz içinde büyüyen kadın.

mütedelli

 • Nazlanan, tedelli eden.

mütedelliyane

 • Nazlanırcasına. (Farsça)

mütelattıfane

 • Naziklikle, incelikle. (Farsça)

naz-perdari / naz-perdarî

 • Naz çekme. (Farsça)

nazair

 • Nazire. Nazireler. Benzerler, örnekler.

nazan / nâzan / نازان

 • Nazlı. Nazdar. (Farsça)
 • Nazlı.
 • Nazlı. (Farsça)

nazarendaz

 • Nazar eden, bakan.

nazari / nazarî

 • Nazara ve düşünceye ait. Yalnız görüş ve düşünce hâlinde bulunan ve tatbik edilmemiş hâlde olan bilgi.

nazdar / nazdâr / nâzdâr

 • Nazlı.
 • Nazlı.

nazdarane / nazdârâne / nâzdârâne

 • Nazlı bir şekilde.
 • Naz edercesine.

nazdarlık

 • Nazlı olma.

nazeki / nazekî

 • Nâziklik, incelik.

nazen / nâzen

 • Nazik, ince.

nazende / nâzende / نازنده

 • Nazlı, naz edici, naz yapan. (Farsça)
 • Nazlı. (Farsça)

nazenin / nâzenin / nazenîn / نَازَن۪ينْ / nâzenîn

 • Nazlı, ince, edalı.
 • Nazlı.
 • Nazlı.

nazeninane / nâzeninâne

 • Nazlı bir şekilde.
 • Nazlı nazlı.

nazik-eda / nâzik-edâ

 • Nâzik tavırlı, kibar. (Farsça)

nazik-ten / nâzik-ten

 • Nâzik vücudlu. (Farsça)

nazikane / nâzikâne / نَازِكَانَه

 • Nazikçe.
 • Nazikçe.
 • Nazik kimseye yakışır şekilde, kibarlıkla, terbiyelice. (Farsça)
 • Nâzik bir şekilde.

naziki / nâzikî

 • Nâziklik. Nezaket. (Farsça)

nazımane / nazımâne

 • Nazım olana yakışır surette. (Farsça)

nazır / nâzır

 • Nazar eden, bakan.

naziregu / naziregû

 • Nazire söyliyen. (Farsça)

nazmen

 • Nazım olarak, manzume halinde. Sıralı ve tertibli olarak.

nazmımdan murad

 • Nazım ifadesinden kastedilen mânâ.

nazperver / nâzperver / نازپرور

 • Naz eden, naz yapan. (Farsça)
 • Nazlı, naz eden. (Farsça)

nazperverde / nâzperverde / نازپرورده

 • Nazlı, naz içinde büyümüş. (Farsça)

nazüki / nazükî

 • Nâziklik, incelik. (Farsça)

nezaket / nezâket

 • Naziklik, incelik, zariflik. Kaba olmamak. Edeb, terbiye.
 • Naziklik, incelik, zariflik.

nuzzar / nuzzâr / نظار

 • Nazırlar. (Arapça)

rakraka

 • Nâzik ve derisi yumuşak olan kadın.

ramk

 • Nazar etmek, bakmak.

rena

 • Nazar olunan, bakılan.

serv-i hiraman / serv-i hirâmân

 • Nazlı sallanan selvi.

ta'viz

 • Nazar veya kötü şeylerden muhafaza için takılan dualı kâğıt, nüsha. Muska.

tanziren

 • Nazire olarak. Benzetme suretiyle.

tatbik-i nazariyat

 • Nazariyelerin, teorilerin uygulanması.

tedellül

 • Nazlanma.

teennuk

 • Nazarında ve fikrinde dikkatli olmak. İttikan. Eşyanın hikmetli, kusursuz ve pürüzsüz yapılışı.

tesahhub

 • Nazlanmak.

ulüvv-ü nazm

 • Nazmının yüceliği.

unzur

 • Nazar et, bak!

vezin

 • Nazmın belli kalıplarından her biri; ölçü, tartı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın