REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Nasip ifadesini içeren 49 kelime bulundu...

abhord / âbhord / آبخورد

 • Nasip. (Farsça)

abişhor / âbişhor / آبشخور

 • Sulama yeri. (Farsça)
 • Nasip. (Farsça)

babet

 • Bent, fırka. (Farsça)
 • Münasip bir şey. Taalluk, münasebet, alâka, ilişki. (Farsça)

bari'

 • Bir kalıptan döker gibi, düzgün, tertipli ve güzel yaratan. Aza ve cihâzatları birbirine mütenasip ve kâinattaki umumî nizama ve gayelere uygun ve münasebettar olarak halkeden Cenâb-ı Hak (C.C.)

beca / becâ

 • Yerinde, münasip, lâyık, uygun, şâyeste. (Farsça)

bed'

 • (Çoğulu: Ebdâ-Büdü') İslâm içinde kazılan kuyu.
 • Evvel, ibtidâ, başlangıç.
 • Hisse, nasip.
 • Başlama, başlayış, ilk.

behr

 • Nasip.
 • Galip olmak.
 • Nefesi tutulmak.
 • Ümidin boşa çıkması.
 • Felâket, musibet.
 • Uzaklık, mesafe.

behre / بهره

 • Pay, kısmet, nasip.
 • Nasip. (Farsça)

behresiz

 • Nasipsiz, hissesiz.

bi-vaye / bî-vaye

 • Mahrum, nasipsiz. (Farsça)

bibehre / bîbehre / بى بهره

 • Nasipsiz.
 • Nasipsiz. (Farsça)

binasib / bînasîb / بى نصيب

 • Nasipsiz, kısmetsiz. (Farsça - Arapça)

büdad

 • Nasip, hisse, pay.
 • Nihayet, son.

derhuş

 • Derhor, lâyık, münasip, muvafık, uygun, yakışır, şayeste. (Farsça)

elhamdü lillahi ala dini'l-islam ve kemali'l-iman / elhamdü lillâhi alâ dîni'l-islâm ve kemâli'l-îmân

 • İslâm dinini ve kusursuz bir imanı nasip ettiği için Allah'a hamd olsun.

elhamdü lillahi ala nuri'l-iman / elhamdü lillâhi alâ nûri'l-îmân

 • İman nurunu nasip eden Allah'a hamd olsun.

elhamdü lillahi ala nuri'l-iman ve hidayeti'r-rahman / elhamdü lillâhi alâ nûri'l-iman ve hidâyeti'r-rahmân

 • Bütün övgüler ve şükürler iman nurunu ve doğru yolu nasip eden Allah'a mahsustur.

evleviyet

 • Daha öncelik. Başta gelir olmak. Daha beğenilir. Daha münâsip olmak.

haib / hâib

 • Nasipsiz, ümitsiz, utanan.

hısas

 • Hisseler. Paylar. Nasipler.
 • Kıssadan alınan dersler.

hıss

 • (Çoğulu: Hısas) Nasip, hisse.

hisse

 • Pay, nasip.
 • Pay. Nasip. Kısmete düşen kısım. Vârise intikal eden kısım.

hissemend

 • Hisseli olan. Pay alan, nasipli. (Farsça)
 • Ders alan. (Farsça)

ihzaz

 • Rahatlandırmak. Haz duymak. Nasipli olmak. Bahtlı.

kısmet / قسمت

 • Nasip.
 • Nasip, pay. (Arapça)
 • Bölme. (Arapça)

latif

 • Mülâyim. Yumuşak. Nâzik. Mütenasip.
 • Güzel. Şirin. Küçük ve hoşa giden.
 • Cisimle alâkası olmayan. Göze görünmeyen.
 • Çok lutf edici.
 • Derin, gizli.

mahrumane

 • Mahrumcasına. Bahtsız ve nasipsizcesine.

makmene

 • Lâyık ve münâsip olacak yer.

mülaebe

 • (La'b. dan) Oynaşıp eğlenme. Oynaşma.

müterasıf

 • Saf şeklinde birbirine yanaşıp sıkışmış olan.

müyesser / مُيَسَّرْ

 • Nasip olma.
 • Nasip olma.
 • Kolay(ca nasip) kılınan.

nabehre / nâbehre / نابهره

 • Nasipsiz. (Farsça)
 • Soysuz. (Farsça)

nasib

 • Nasip, kısmet.

nasibdaş

 • Hissede beraber, nasipte eş olan. (Farsça)

nasibedar / nasîbedâr

 • Nasiplenmiş, hissesini almış.

neva / nevâ

 • Ses, sadâ, makam, âhenk.
 • Refah.
 • Levazım, kuvvet, zenginlik.
 • Nasip.
 • Türk musikisinde eski makamlardan biri.

rampa

 • İki geminin birbirine veya bir geminin iskeleye yanaşıp bitişmesi. (Fransızca)
 • Şose veya demiryolundaki yokuş. (Fransızca)
 • Trenin eşya almağa mahsus yanaştığı set. (Fransızca)

rızk

 • Yiyecek içecek şey, azık, kut.
 • Allah'ın herkese nasip kıldığı nimet.

şakis

 • Şerik, ortak.
 • Hisse, nasip.

seza

 • Lâyık, münasip. (Farsça)

sirac-ı kurb-i ev edna / sirâc-ı kurb-i ev ednâ

 • Yakınlığın, hatta daha da yakınlığın kandili (Peygamber Efendimiz Miracda Cenâb-ı Hakkın huzuruna geldiğinde Ona çok yaklaşmıştı. O yakınlık makamı kâinatta hiçbir varlığa nasip olmamıştır.).

şısb

 • (Çoğulu: şesâyib) şiddet.
 • Nasip.

sühme

 • Nasip.
 • Hısımlık, akrabalık, karâbet.

taha

 • ("Serdi" manasında fiil.) Yaymak, döşeyip düzgün sermek.
 • Arzın hayata münasip şekilde döşenmesi. Düzgün arz.

tecemmu-u imtizac

 • Hepsinin birbirleriyle kaynaşıp uyuşması.

tensib-i fazılane / tensib-i fâzılâne

 • Sizin uygun görmeniz, münâsip bulmanız.

tensip

 • Uygun görme, münâsip kılma.

terakus

 • Karşılıklı olarak oynaşıp raksetme.

yevm-i şek

 • Şaban ayının otuzuncu günü; ramazan olması zannedilip ancak görülmedikçe oruç tutulması münasip olmayan gün.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın