LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te NAZLI ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

aguş-u nazdarane / âguş-u nazdârâne

 • Nazlı bir şekilde sarmalayan kucak.

avaz-ı pür-naz / âvâz-ı pür-naz

 • Çok nazlı sesler.

ayyari / ayyârî / عياری

 • Kurnazlık. (Arapça - Farsça)
 • Düzenbazlık. (Arapça - Farsça)

cerbeze

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku

cilvesaz

 • Cilveli. Nazlı. Gönül alan. (Farsça)

habeb

 • Aldatma, kandırma. Hile, kurnazlık.

mihrnaz

 • Naz güneşi. Çok nazlı. (Farsça)

müfennak

 • Nâzenin, nazlı.

mün'am

 • Çok kıymetli ve nazlı olarak büyütülmüş.

müstagni

 • (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı.
 • Gerekli ve lüzumlu bulmayan.

müstağni / müstağnî

 • Doygun, yönlü, tek.
 • Çekingen, nazlı davranan.
 • Gerekli bulmayan.

mütena'im

 • (Ni'met. den) Nimetler içinde, nazlı büyüyen.

mütena'imin / mütena'imîn

 • (Tekili: Mütena'im) Nimetler içinde, nazlı büyüyenler, bolluk içinde büyüyenler.

naime

 • Rahatlık içinde nazlı büyütülmüş kadın.
 • Yumuşak yapılı hayvancıklar.

naz-perverd

 • (Nâzperverde) Naz içinde büyümüş, nazlı. (Farsça)

nazan / nâzan / نازان

 • Nazlı. Nazdar. (Farsça)
 • Nazlı.
 • Nazlı. (Farsça)

nazdar / nazdâr / nâzdâr

 • Nazlı. Naz yapan. Şımarık. (Farsça)
 • Meşhur bir cins lâle. (Farsça)
 • Nazlı.
 • Nazlı.

nazdarane / nazdârâne

 • Nazlı bir şekilde.

nazdarlık

 • Nazlı olma.

nazende / nâzende / نازنده

 • Nazlı, naz edici, naz yapan. (Farsça)
 • Nazlı. (Farsça)

nazenin / nâzenin / نازنين / nazenîn / نَازَن۪ينْ / nâzenîn

 • İnce, nazlı, zayıf, lâtif, hoş eda olan, nazlı yetişmiş, şımarık. Oynak. Nazik endamlı (Farsça)
 • Nazlı, ince, edalı.
 • Nazlı. (Farsça)
 • Narin. (Farsça)
 • Nazlı.
 • Nazlı.

nazeninane / nâzeninâne

 • Nazlı bir şekilde.
 • Nazlı nazlı.

nazperver / nâzperver / نازپرور

 • Nazlı, naz eden. (Farsça)

nazperverde / nâzperverde / نازپرورده

 • Nazlı, naz içinde büyümüş. (Farsça)

pür-naz / pür-nâz

 • Çok nazlı.

rubehi / rubehî

 • Kurnazlık. Tilkilik. (Farsça)

serv-i hiraman / serv-i hirâmân

 • Nazlı sallanan selvi.

şeytanet

 • Şeytanlık. Aldatıcılık. Kurnazlık, hilekârlık.

şuh

 • Şen ve hareketlerinde serbest olan. (Farsça)
 • Nazlı, işveli. (Farsça)
 • Açık saçık, hayasız. Oynak. (Farsça)

taassub-u barid / taassub-u bârid

 • Soğuk taassup, bağnazlık.

zemin-i pür-naz / zemin-i pür-nâz

 • Çok nazlı yer.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın